Fosa Staromiejska 1a, 87-100 Toruń
tel.: +48 611 36 10
e-mail: wfins@umk.pl

Pracownicy

dr hab. Małgorzata Fedorowicz-Kruszewska, prof. UMK

Lista publikacji wygenerowana na podstawie informacji z Biblioteki Uniwersyteckiej UMK w oparciu o bazę danych Expertus

1/75


Autorzy: Fedorowicz-Kruszewska Małgorzata.

Tytuł oryginału: Zrównoważony rozwój jako przedmiot zainteresowań organizacji bibliotekarskich.

Tytuł równoległy: Sustainable development as the subject of interest of librarianship organizations.

Tytuł całości: Interdyscyplinarium nauk o mediach i kulturze / pod red. Marioli Antczak i Zbigniewa Gruszki.

Adres wydawniczy: Łódź, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego : 2020

Opis fizyczny: S. 129-144, streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 20.000


2/75


Autorzy: Fedorowicz-Kruszewska Małgorzata.

Tytuł oryginału: Environmental education in libraries : theoretical foundations and practical implementation.

Czasopismo: Library Management

Rocznik: 2020

Szczegóły:

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: 10.1108/LM

Punktacja MNiSW: 70.000


3/75


Autorzy: Fedorowicz-Kruszewska Małgorzata, Cyrklaff-Gorczyca Magdalena, Kruszewski Tomasz.

Tytuł oryginału: W świecie bibliologii i informatologii : księga dedykowana profesor Bronisławie Woźniczce-Paruzel w 70. rocznicę urodzin : praca zbiorowa / pod red. Małgorzaty Fedorowicz-Kruszewskiej, Magdaleny Cyrklaff-Gorczycy, Tomasza Kruszewskiego.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2019

Opis fizyczny: 416 s., il.

Punktacja MNiSW: 20.000


4/75


Autorzy: Fedorowicz-Kruszewska Małgorzata, Cyrklaff-Gorczyca Magdalena, Kruszewski Tomasz.

Tytuł oryginału: Słowo wstępne.

Tytuł całości: W świecie bibliologii i informatologii, księga dedykowana profesor Bronisławie Woźniczce-Paruzel w 70. rocznicę urodzin : praca zbiorowa / pod red. Małgorzaty Fedorowicz-Kruszewskiej, Magdaleny Cyrklaff-Gorczycy, Tomasza Kruszewskiego.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2019

Opis fizyczny: S. 9-11


5/75


Autorzy: Fedorowicz-Kruszewska Małgorzata.

Tytuł oryginału: Kształcenie akademickie w zakresie bibliologii i informatologii w Polsce : analiza stanu obecnego.

Tytuł całości: W świecie bibliologii i informatologii, księga dedykowana profesor Bronisławie Woźniczce-Paruzel w 70. rocznicę urodzin : praca zbiorowa / pod red. Małgorzaty Fedorowicz-Kruszewskiej, Magdaleny Cyrklaff-Gorczycy, Tomasza Kruszewskiego.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2019

Opis fizyczny: S. 363-379, tab.

Punktacja MNiSW: 20.000


6/75


Autorzy: Fedorowicz-Kruszewska Małgorzata.

Tytuł oryginału: Otoczenie biblioteki.

Tytuł równoległy: Library's surroundings.

Tytuł całości: Zarządzanie biblioteką = Library management / pod red. Mai Wojciechowskiej.

Adres wydawniczy: Warszawa, Wydawnictwo Naukowe i Edukacyjne Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich : 2019

Opis fizyczny: S. 32-51

Seria: (Nauka, Dydaktyka, Praktyka ;189)

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 20.000


7/75


Autorzy: Fedorowicz-Kruszewska Małgorzata.

Tytuł oryginału: Sustainable libraries - fashion or necessity?

Czasopismo: JLIS.it

Rocznik: 2019

Szczegóły: Vol. 10 no. 1

Opis fizyczny: S. 92-101

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: 10.4403/jlis.it

Punktacja MNiSW: 20.000


8/75


Autorzy: Fedorowicz-Kruszewska Małgorzata, Kruszewski Tomasz.

Tytuł oryginału: Library users, offerings and types of services in Poland.

Czasopismo: Przegląd Biblioteczny

Rocznik: 2017

Szczegóły: Nr spec.

Opis fizyczny: S. 18-32

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 9.000


9/75


Autorzy: Fedorowicz-Kruszewska Małgorzata.

Tytuł oryginału: Osoby z niepełnosprawnością w bibliotece : nurty badawcze w zagranicznym i polskim piśmiennictwie z zakresu bibliologii i informatologii.

Czasopismo: Przegląd Biblioteczny

Rocznik: 2017

Szczegóły: R. 85 z. 3

Opis fizyczny: S. 293-303, tab.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 9.000


10/75


Autorzy: Fedorowicz-Kruszewska Małgorzata.

Tytuł oryginału: Media i usługi biblioteczne dla grup zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Tytuł równoległy: Media and library services for groups at risk of social exclusion.

Czasopismo: Zielonogórskie Studia Bibliotekoznawcze

Rocznik: 2017

Szczegóły: Z. 9

Opis fizyczny: S. 17-26

Punktacja MNiSW: 1.000


11/75


Autorzy: Fedorowicz-Kruszewska Małgorzata.

Tytuł oryginału: Biblioteka dla "Innego".

Tytuł równoległy: A library for others.

Tytuł całości: Kniha ve 21. století. Redefinování role knihoven ve 21. století, mezinárodní setkání odborníků, které uspořádal ústav bohemistiky a knihovnictví filozoficko-přírodovědecké fakulty Slezské univerzity v Opavě, 16.-18. února 2016 / ed. Libuše Foberová.

Adres wydawniczy: Brno, Moravská zemská knihovna : 2016

Opis fizyczny: S. 45-52, streszcz. ang., czes.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 4.000


12/75


Autorzy: Fedorowicz-Kruszewska Małgorzata.

Tytuł oryginału: iSchools - nieunikniony etap ewolucji czy koncepcja kształcenia z zakresu informatologii?

Tytuł całości: Oblicza przestrzeni informacyjnej w dobie Web 2.0 / red. Katarzyna Domańska, Ewa Głowacka, Paweł Marzec.

Adres wydawniczy: Bydgoszcz, Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego : 2016

Opis fizyczny: S. 11-20, streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 4.000


13/75


Autorzy: Fedorowicz-Kruszewska Małgorzata, Cyrklaff Magdalena J..

Tytuł oryginału: Media w środowisku osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Adres wydawniczy: Toruń, Wyższa Szkoła Bankowa : 2016

Opis fizyczny: 179 s., il.

Uwagi: Bibliogr. s. 155-171. Indeks.

Punktacja MNiSW: 20.000


14/75


Autorzy: Fedorowicz-Kruszewska Małgorzata.

Tytuł oryginału: Access to cultural heritage for people with special needs : the Polish case.

Tytuł całości: Uluslararasi Kültürel Mirasin ve Kültürel Bellek Kurumlarinin Yönetimi Kongresi, 17-20 eylül 2014, Kagithane, Istanbul, Türkiye, bildiriler kitabi = International Congress on Management of Cultural Heritage and Cultural Memory Institutions, 17-20 September 2014, Kagithane, Istanbul, Türkiye : proceedings book / eds.: Nevzat Özel, Tolga Çakmak.

Adres wydawniczy: Ankara, Üniversite ve Araştirma Kütüphanecileri Dernegi : 2016

Opis fizyczny: S. 74-81, tab.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 5.000


15/75


Autorzy: Fedorowicz-Kruszewska Małgorzata.

Tytuł oryginału: Społeczna odpowiedzialność organizacji w działalności bibliotek.

Tytuł całości: Książka i biblioteka w procesie komunikacji społecznej / pod red. Renaty Aleksandrowicz i Haliny Rusińskiej-Giertych.

Adres wydawniczy: Wrocław, Oficyna Wydawnicza Atut - Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe : 2015

Opis fizyczny: S. 339-351, il.; streszcz. ang.

Punktacja MNiSW: 4.000


16/75


Autorzy: Fedorowicz-Kruszewska Małgorzata.

Tytuł oryginału: Biblioteczne zasoby cyfrowe jako niezbędny element współczesnego środowiska edukacyjnego studentów z niepełnosprawnością wzroku.

Czasopismo: e-mentor

Rocznik: 2015

Szczegóły: nr 3 (60)

Opis fizyczny: S. 48-53

Uwagi: 10.15219/em

Punktacja MNiSW: 15.000


17/75


Autorzy: Fedorowicz-Kruszewska Małgorzata.

Tytuł oryginału: O niematerialnych aktywach bibliotek.

Czasopismo: Toruńskie Studia Bibliologiczne

Rocznik: 2015

Szczegóły: nr 2 (15)

Opis fizyczny: S. 216-219

Uwagi: Recenzja książki: Studium zarządzania niematerialnymi zasobami organizacyjnymi bibliotek / Maja Wojciechowska. Gdańsk 2014.

Uwagi: 10.12775/TSB

Punktacja MNiSW: 6.000


18/75


Autorzy: Fedorowicz-Kruszewska Małgorzata.

Tytuł oryginału: Public library in postmodernity : a mixture of new tasks and traditional services.

Tytuł całości: Around the book, the library and information, the present state, challenges, prospects : studies and essays / ed. by Maria Juda, Anita Has-Tokarz, Renata Malesa.

Adres wydawniczy: Lublin, Maria Curie-Skłodowska University Press : 2014

Opis fizyczny: S. 109-119

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 5.000


19/75


Autorzy: Fedorowicz-Kruszewska Małgorzata.

Tytuł oryginału: Jakość bibliotek obsługujących osoby z niepełnosprawnością : przegląd instrumentów badawczych.

Czasopismo: Przegląd Biblioteczny

Rocznik: 2014

Szczegóły: R. 82 z. 2

Opis fizyczny: S. 410-418

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 7.000


20/75


Autorzy: Fedorowicz-Kruszewska Małgorzata.

Tytuł oryginału: Koncepcja zrównoważonego rozwoju : perspektywa bibliotekoznawcza.

Czasopismo: Toruńskie Studia Bibliologiczne

Rocznik: 2014

Szczegóły: nr 2 (13)

Opis fizyczny: S. 117-134, streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: 10.12775/TSB

Punktacja MNiSW: 5.000


21/75


Autorzy: Fedorowicz-Kruszewska Małgorzata.

Tytuł oryginału: Biblioteki wobec wykluczenia informacyjnego osób niepełnosprawnych : współczesne tendencje.

Tytuł całości: Biblioteka w komórce? Przyszłość usług bibliotecznych, międzynarodowa konferencja Biblioteki Uniwersytetu Łódzkiego : materiały konferencyjne = Library in a cell phone? Future of the library services : international conference of the Library of the University of Łódź / pod red. Marii Wrocławskiej, Justyny Jerzyk-Wojteckiej.

Adres wydawniczy: Łódź, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego : 2013

Opis fizyczny: S. 106-114, streszcz. ang.

Punktacja MNiSW: 4.000


22/75


Autorzy: Fedorowicz-Kruszewska Małgorzata.

Tytuł oryginału: Biblioteka szkolna : o tworzeniu miejsca dostępnego dla wszystkich.

Czasopismo: Refleksje. Szczecin

Rocznik: 2013

Szczegóły: nr 6

Opis fizyczny: S. 33-35


23/75


Autorzy: Fedorowicz-Kruszewska Małgorzata.

Tytuł oryginału: Współczesne usługi dla niepełnosprawnych użytkowników bibliotek : przegląd form.

Czasopismo: Biuletyn EBIB

Rocznik: 2012

Szczegóły: nr 5 (132)

Uwagi: Dokument elektroniczny


24/75


Autorzy: Fedorowicz-Kruszewska Małgorzata.

Tytuł oryginału: Rewolucja tyfloinformatyczna i jej lokalna egzemplifikacja.

Czasopismo: Folia Toruniensia

Rocznik: 2012

Szczegóły: T. 12

Opis fizyczny: S. 99-106, streszcz. ang., niem.

Punktacja MNiSW: 5.000


25/75


Autorzy: Fedorowicz-Kruszewska Małgorzata.

Tytuł oryginału: Biblioteka publiczna jako miejsce integracji społecznej.

Czasopismo: Poradnik Bibliotekarza

Rocznik: 2012

Szczegóły: nr 12

Opis fizyczny: S. 2-4


26/75


Autorzy: Fedorowicz-Kruszewska Małgorzata.

Tytuł oryginału: "Małe satelity na kółkach", czyli o historii i współczesnej działalności bibliotek ruchomych.

Czasopismo: Toruńskie Studia Bibliologiczne

Rocznik: 2012

Szczegóły: nr 2 (9)

Opis fizyczny: S. 81-96, streszcz. ang.

Punktacja MNiSW: 4.000


27/75


Autorzy: Fedorowicz-Kruszewska Małgorzata.

Tytuł oryginału: Toruń - IINiB UMK.

Tytuł całości: Kształcenie bibliotekarzy na potrzeby środowisk lokalnych, programy kształcenia uniwersyteckiego. T. 2 / pod red. Ewy Chuchro, Mikołaja Ochmańskiego i Michała Zająca.

Adres wydawniczy: Warszawa, Polskie Towarzystwo Bibliologiczne. Oddział : 2011

Opis fizyczny: S. 539-543


28/75


Autorzy: Fedorowicz-Kruszewska Małgorzata.

Tytuł oryginału: Toruń - IINiB UMK.

Tytuł całości: Kształcenie bibliotekarzy na potrzeby środowisk lokalnych, programy kształcenia uniwersyteckiego. T. 1 / pod red. Ewy Chuchro, Mikołaja Ochmańskiego i Michała Zająca.

Adres wydawniczy: Warszawa, Polskie Towarzystwo Bibliologiczne. Oddział : 2011

Opis fizyczny: S. 169-173


29/75


Autorzy: Fedorowicz-Kruszewska Małgorzata.

Tytuł oryginału: Audiodeskrypcja - metoda udostępniania obrazu osobom z niepełnosprawnością wzrokową.

Czasopismo: Niepełnosprawność i Rehabilitacja

Rocznik: 2011

Szczegóły: R. 11 nr 3

Opis fizyczny: S. 76-86

Punktacja MNiSW: 5.000


30/75


Autorzy: Fedorowicz-Kruszewska Małgorzata.

Tytuł oryginału: Standaryzacja bibliotek szkolnych w polskich warunkach.

Czasopismo: Wychowanie na co Dzień

Rocznik: 2011

Szczegóły: nr 6 (213)

Opis fizyczny: S. 13-15

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 4.000


31/75


Autorzy: Fedorowicz Małgorzata.

Tytuł oryginału: Człowiek niepełnosprawny w bibliotece publicznej.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2010

Opis fizyczny: 345 s., tab., streszcz. ang.

Seria: (Rozprawy Habilitacyjne / Uniwersytet Mikołaja Kopernika)

Uwagi: Bibliogr. s. 313-334. Indeks.

Punktacja MNiSW: 12.000


32/75


Autorzy: Fedorowicz-Kruszewska Małgorzata, Jarocki Mariusz.

Tytuł oryginału: Dostępność stron www polskich bibliotek uniwersyteckich dla osób z niepełnosprawnością wzroku : wyniki badań.

Czasopismo: Przegląd Biblioteczny

Rocznik: 2010

Szczegóły: R. 78 z. 4

Opis fizyczny: S. 447-459, tab.; streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 9.000


33/75


Autorzy: Fedorowicz Małgorzata.

Tytuł oryginału: Design thinking i blended librarianship - nowe tendencje w bibliotekarstwie amerykańskim.

Czasopismo: Toruńskie Studia Bibliologiczne

Rocznik: 2010

Szczegóły: nr 2 (5)

Opis fizyczny: S. 71-82, streszcz. ang.


34/75


Autorzy: Degen Dorota, Fedorowicz Małgorzata.

Tytuł oryginału: Wstęp.

Tytuł całości: Od książki dawnej do biblioteki wirtualnej - przeobrażenia bibliologii polskiej, na marginesie trzydziestolecia Instytutu Informacji Naukowej i Bibliologii UMK w Toruniu / pod red. Doroty Degen i Małgorzaty Fedorowicz.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2009

Opis fizyczny: S. 7-10


35/75


Autorzy: Degen Dorota, Fedorowicz Małgorzata.

Tytuł oryginału: Od książki dawnej do biblioteki wirtualnej - przeobrażenia bibliologii polskiej : na marginesie trzydziestolecia Instytutu Informacji Naukowej i Bibliologii UMK w Toruniu / pod red. Doroty Degen i Małgorzaty Fedorowicz.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2009

Opis fizyczny: 328 s., il., tab.

Punktacja MNiSW: 3.000


36/75


Autorzy: Fedorowicz Małgorzata.

Tytuł oryginału: Bibliotekarstwo dla osób z niepełnosprawnością wzroku za granicą : próba charakterystyki i kierunki rozwoju.

Tytuł całości: Niewidomi w świecie książek i bibliotek, wybrane zagadnienia : praca zbiorowa / pod red. nauk. Małgorzaty Czerwińskiej i Teresy Dederko.

Adres wydawniczy: Warszawa, Oficyna Wydawnicza STON 2 : 2008

Opis fizyczny: S. 116-125

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 3.000


37/75


Autorzy: Fedorowicz Małgorzata.

Tytuł oryginału: Media center wobec potrzeb uczniów z niepełnosprawnością.

Tytuł całości: Wsparcie dziecka z niepełnosprawnością w rodzinie i szkole / pod red. Danuty Gorajewskiej.

Adres wydawniczy: Warszawa, Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji : 2008

Opis fizyczny: S. 150-158

Seria: (Biblioteczka Przyjaciół Integracji)

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 3.000


38/75


Autorzy: Fedorowicz Małgorzata.

Tytuł oryginału: Universal'noe proektirovanie - buduščee škol'nyh bibliotek.

Czasopismo: Bibliotekovedenie

Rocznik: 2008

Szczegóły: nr 5

Opis fizyczny: S. 95-98

Punktacja MNiSW: 1.000


39/75


Autorzy: Fedorowicz Małgorzata.

Tytuł oryginału: Polska bibliografia narodowa bieżąca na tle tendencji europejskich : obserwacje z początku wieku.

Czasopismo: Toruńskie Studia Bibliologiczne

Rocznik: 2008

Szczegóły: nr 1

Opis fizyczny: S. 25-39, streszcz. ang.


40/75


Autorzy: Fedorowicz Małgorzata.

Tytuł oryginału: Projektowanie uniwersalne - możliwość implementacji na płaszczyznę bibliotekarstwa?

Tytuł całości: Biblioterapia, z zagadnień pomocy niepełnosprawnym użytkownikom książki. T. 2 / pod red. Małgorzaty Fedorowicz i Tomasza Kruszewskiego.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2007

Opis fizyczny: S. 9-15, streszcz. ang.

Uwagi: [Punktacja do dorobku indywidualnego: 6]

Punktacja MNiSW: 5.000


41/75


Autorzy: Fedorowicz Małgorzata, Kruszewski Tomasz.

Tytuł oryginału: Wstęp.

Tytuł całości: Biblioterapia, z zagadnień pomocy niepełnosprawnym użytkownikom książki. T. 2 / pod red. Małgorzaty Fedorowicz i Tomasza Kruszewskiego.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2007

Opis fizyczny: S. 5-6


42/75


Autorzy: Fedorowicz Małgorzata.

Tytuł oryginału: Usługi biblioteczne dla osób niepełnosprawnych

Tytuł całości: Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku. T. 6: S - U.

Adres wydawniczy: Warszawa, Wydawnictwo Akademickie Żak : 2007

Opis fizyczny: S. 1169-1171

Uwagi: Bibliogr.


43/75


Autorzy: Fedorowicz Małgorzata.

Tytuł oryginału: Usługi biblioteczne dla osób niepełnosprawnych - obowiązek, czy wybór bibliotek publicznych?

Tytuł całości: Kniha ve 21. století 2007, konference Kniha ve 21. století, téma: "Klasická kniha vedle jiných informačních zdrojů", 7.-8.02.2007 / red. L. Foberová

Adres wydawniczy: Opava, Slezská Univerzita : 2007

Opis fizyczny: S. 19-24

Uwagi: Dokument elektroniczny

Punktacja MNiSW: 6.000


44/75


Autorzy: Fedorowicz Małgorzata.

Tytuł oryginału: Biblioteki w Polsce wobec potrzeb użytkowników z niepełnosprawnościami : sygnalizacja problemu.

Tytuł całości: Książka ponad podziałami, materiały z Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej, Lublin, 16-18 listopada 2004 / pod red. Antoniego Krawczyka.

Adres wydawniczy: Lublin, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej : 2007

Opis fizyczny: S. 409-419

Punktacja MNiSW: 6.000


45/75


Autorzy: Fedorowicz Małgorzata, Kruszewski Tomasz.

Tytuł oryginału: Biblioterapia : z zagadnień pomocy niepełnosprawnym użytkownikom książki. T. 2 / pod red. Małgorzaty Fedorowicz i Tomasza Kruszewskiego.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2007

Opis fizyczny: 135 s., streszcz. ang.

Punktacja MNiSW: 10.000


46/75


Autorzy: Fedorowicz Małgorzata.

Tytuł oryginału: Biblioteki publiczne województwa kujawsko-pomorskiego wobec potrzeb użytkowników niepełnosprawnych i związanych z tym wymogów dostępności.

Czasopismo: Folia Toruniensia

Rocznik: 2007

Szczegóły: T. 7

Opis fizyczny: S. 89-102, streszcz. ang., niem.

Punktacja MNiSW: 1.000


47/75


Autorzy: Fedorowicz Małgorzata.

Tytuł oryginału: Projektowanie uniwersalne : implementacja w obszarze edukacji i bibliotekarstwa szkolnego.

Czasopismo: Przegląd Biblioteczny

Rocznik: 2007

Szczegóły: R. 75 z. 3

Opis fizyczny: S. 399-407, abstr. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 3.000


48/75


Autorzy: Fedorowicz Małgorzata.

Tytuł oryginału: An evaluation of the American models of public library service for disabled users for Poland.

Czasopismo: Türk Kütüphaneciligi = Turkish Librarianship

Rocznik: 2007

Szczegóły: Vol. 21 no. 1

Opis fizyczny: S. 45-54, streszcz. tur.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 3.000


49/75


Autorzy: Fedorowicz Małgorzata.

Tytuł oryginału: Planowanie usług bibliotecznych dla użytkowników niepełnosprawnych w bibliotekach publicznych.

Czasopismo: Nasze Forum : kwartalnik pedagogiczno-terapeutyczny

Rocznik: 2006

Szczegóły: nr 3-4

Opis fizyczny: S. 119-128

Punktacja MNiSW: 1.000


50/75


Autorzy: Fedorowicz Małgorzata.

Tytuł oryginału: Biblioterapia w działaniach placówek opiekuńczo-wychowawczych / Tomasz Kruszewski. Toruń 2006.

Czasopismo: Szkoła Specjalna

Rocznik: 2006

Szczegóły: T. 67 nr 3

Opis fizyczny: S. 233-234

Uwagi: RECENZJA


51/75


Autorzy: Fedorowicz Małgorzata.

Tytuł oryginału: Sprawozdanie z pobytu w Uniwersytecie w Ankarze.

Czasopismo: Szkoła Specjalna

Rocznik: 2006

Szczegóły: T. 67 nr 5

Opis fizyczny: S. 395


52/75


Autorzy: Fedorowicz Małgorzata.

Tytuł oryginału: Studenci z niepełnosprawnościami jako pełnoprawni użytkownicy bibliotek szkół wyższych : doświadczenia zagraniczne i krajowe.

Tytuł całości: Biblioterapia, z zagadnień pomocy niepełnosprawnym użytkownikom książki / pod red. Małgorzaty Fedorowicz i Tomasza Kruszewskiego.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2005

Opis fizyczny: S. 71-84, streszcz. ang.

Punktacja MNiSW: 6.000


53/75


Autorzy: Fedorowicz Małgorzata, Kruszewski Tomasz.

Tytuł oryginału: Wstęp.

Tytuł całości: Biblioterapia, z zagadnień pomocy niepełnosprawnym użytkownikom książki / pod red. Małgorzaty Fedorowicz i Tomasza Kruszewskiego.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2005

Opis fizyczny: S. 5-7


54/75


Autorzy: Fedorowicz Małgorzata.

Tytuł oryginału: Alternatywne materiały czytelnicze i ich rola w udostępnianiu informacji osobom niepełnosprawnym.

Tytuł całości: Społeczeństwo równych szans, tendencje i kierunki zmian / pod red. Danuty Gorajewskiej

Adres wydawniczy: Warszawa, Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji : 2005

Opis fizyczny: S. 207-216

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 6.000


55/75


Autorzy: Fedorowicz Małgorzata, Kruszewski Tomasz.

Tytuł oryginału: Biblioterapia : z zagadnień pomocy niepełnosprawnym użytkownikom książki / pod red. Małgorzaty Fedorowicz i Tomasza Kruszewskiego.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2005

Opis fizyczny: 183 s., tab. streszcz. ang.

Punktacja MNiSW: 10.000


56/75


Autorzy: Fedorowicz Małgorzata.

Tytuł oryginału: Zagraniczne modele obsługi bibliotecznej niepełnosprawnych użytkowników wobec polskich realiów.

Czasopismo: Bibliotekarz

Rocznik: 2005

Szczegóły: nr 9

Opis fizyczny: S. 17-20

Punktacja MNiSW: 1.000


57/75


Autorzy: Fedorowicz Małgorzata.

Tytuł oryginału: Biblioteka szpitalna dla pacjentów w wytycznych międzynarodowych.

Czasopismo: Niepełnosprawność i Rehabilitacja

Rocznik: 2005

Szczegóły: R. 5 nr 4

Opis fizyczny: S. 33-52

Punktacja MNiSW: 1.000


58/75


Autorzy: Fedorowicz Małgorzata.

Tytuł oryginału: Ku edukacji zorientowanej na zmianę społecznego obrazu osób niepełnosprawnych / Sławomira Sadowska. Toruń 2005.

Czasopismo: Szkoła Specjalna

Rocznik: 2005

Szczegóły: T. 66 nr 4

Opis fizyczny: S. 318

Uwagi: RECENZJA


59/75


Autorzy: Fedorowicz Małgorzata.

Tytuł oryginału: Ośrodki czytelnictwa niepełnosprawnych i chorych w Polsce wobec międzynarodowych standardów IFLA - UNESCO.

Tytuł całości: Biblioteka, człowiek niepełnosprawny, środowisko lokalne, materiały z konferencji, Poznań, 13-15 października 2003 r. / [red. Krystyna Dąbrowska, Anna Sabiłło, Iwona Smarsz].

Adres wydawniczy: Poznań, Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury : 2004

Opis fizyczny: S. 129-148

Punktacja MNiSW: 2.000


60/75


Autorzy: Fedorowicz Małgorzata.

Tytuł oryginału: Problematyka " Razem z Tobą" : miesięcznika dla osób niepełnosprawnych (1997-2002).

Tytuł całości: W kręgu prasy, (przeszłość, teraźniejszość, przyszłość) : zbiór artykułów. T. 3 / pod red. Grażyny Gzelli i Jacka Gzelli.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2004

Opis fizyczny: S. 187-199, streszcz. niem.

Punktacja MNiSW: 2.000


61/75


Autorzy: Fedorowicz Małgorzata.

Tytuł oryginału: Książka i jej formy alternatywne dla osób z uszkodzonym narządem wzroku : od historii do współczesności.

Tytuł całości: Biblioteka a niepełnosprawność w rodzinie, materiały z konferencji "Rola biblioteki w edukacji czytelniczej i wychowaniu w rodzinach osób niepełnosprawnych", Muszyna k. Krynicy, 15-17 IX 2002 r. / [red. tomu Janusz Nowicki].

Adres wydawniczy: Warszawa, Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich : 2003

Opis fizyczny: S. 20-34

Punktacja MNiSW: 2.000


62/75


Autorzy: Fedorowicz Małgorzata.

Tytuł oryginału: Formy zaspokajania potrzeb bibliotecznych osób niepełnosprawnych na przykładzie wybranych ośrodkow czytelnictwa chorych i niepełnosprawnych w Polsce.

Tytuł całości: Czytelnik czy klient? Ogólnopolska konferencja bibliotekarzy, Biblioteka Główna UMK, Toruń, 4-6 grudnia 2003 roku / red. Bożena Bednarek-Michalska, Barbara Szczepańska.

Adres wydawniczy: [Warszawa], Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. Komisja Wydawnictw Elektronicznych : 2003

Opis fizyczny: [7] s.

Seria: (EBIB : materiały konferencyjne ;nr 7)

Uwagi: Dokument elektroniczny


63/75


Autorzy: Fedorowicz Małgorzata.

Tytuł oryginału: Specjalne materiały czytelnicze i ich obieg społeczny.

Tytuł całości: Książka i prasa w systemie komunikacji społecznej, przeszłość, dzień dzisiejszy, perspektywy / pod red. Marii Judy.

Adres wydawniczy: Lublin, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej : 2002

Opis fizyczny: S. 97-103

Punktacja MNiSW: 2.000


64/75


Autorzy: Fedorowicz Małgorzata.

Tytuł oryginału: Specjalne materiały czytelnicze dla osób niepełnosprawnych : zarys dziejów, formy, obieg społeczny.

Adres wydawniczy: Toruń, Uniwersytet Mikołaja Kopernika : 2002

Opis fizyczny: 146 s., [20] s. tabl. kolor., streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr. s. 133-144.

Punktacja MNiSW: 16.000


65/75


Autorzy: Fedorowicz Małgorzata.

Tytuł oryginału: Materiały łatwe w czytaniu : historia, adresaci, wytwórcy.

Tytuł całości: Biblioterapia i czytelnictwo w środowiskach osób niepełnosprawnych, zbiór studiów / pod red. Bronisławy Woźniczki-Paruzel.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2001

Opis fizyczny: S. 99-111, streszcz. ang.

Punktacja MNiSW: 2.000


66/75


Autorzy: Fedorowicz Małgorzata.

Tytuł oryginału: Charakterystyka wybranych bibliotek szpitalnych regionu toruńskiego i bydgoskiego.

Tytuł całości: Książki, które pomagają żyć, rewalidacyjna i terapeutyczna funkcja książki w zakładach opieki zdrowotnej i społecznej : materiały z Ogólnopolskiego Seminarium w Ustroniu Zawodziu, 7-9 czerwca 1999 r. = Rehabilitative and therapeutic of books and libraries in health care institutions and social welfare homes : proceedings of the seminar in Ustron-Zawodzie, 7-9 VI 1999 / oprac. materiałów Elżbieta Barbara Zybert.

Adres wydawniczy: Warszawa, Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich : 2000

Opis fizyczny: S. 28-33

Seria: (Propozycje i Materiały / Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich ;34)

Punktacja MNiSW: 2.000


67/75


Autorzy: Fedorowicz Małgorzata, Woźniczka-Paruzel Bronisława.

Tytuł oryginału: Library services for people with reading disabilities in Poland.

Tytuł całości: Literacy - challenges for the new millennium, selected papers of the 11th European Conference on Reading, August 1-4 1999, Stavanger, Norway / eds.: Ingolv Austad, Eldbjorg Tosdal Lyssand.

Adres wydawniczy: Stavanger, Center for Reading Reseach, Norwegian Reading Association : 2000

Opis fizyczny: S. 299-314

Punktacja MNiSW: 6.000


68/75


Autorzy: Fedorowicz Małgorzata.

Tytuł oryginału: Biblioteka Centralna Polskiego Związku Niewidomych im. dr. Włodzimierza Dolańskiego w Warszawie : historia i stan obecny.

Czasopismo: Acta Universitatis Nicolai Copernici. Bibliologia

Rocznik: 2000

Szczegóły: Z. 4

Opis fizyczny: S. 447-456

Punktacja MNiSW: 1.000


69/75


Autorzy: Fedorowicz Małgorzata.

Tytuł oryginału: "Polski Kalendarz Katolicki..." Ignacego Danielewskiego z lat 1862-1897.

Tytuł całości: Szkice z dziejów piśmiennictwa pomorskiego XVI-XIX wieku / pod red. Bronisławy Woźniczki-Paruzel.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 1999

Opis fizyczny: S. 97-109, il.

Punktacja MNiSW: 2.000


70/75


Autorzy: Fedorowicz Małgorzata.

Tytuł oryginału: Polskie czasopiśmiennictwo dla osób z uszkodzonym narządem wzroku : od historii do współczesności.

Tytuł całości: W kręgu prasy, (przeszłość, teraźniejszość, przyszłość) : zbiór artykułów / pod red. Grażyny Gzelli.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 1999

Opis fizyczny: S. 67-81, streszcz. ang.

Punktacja MNiSW: 2.000


71/75


Autorzy: Fedorowicz Małgorzata.

Tytuł oryginału: Niekonwencjonalne formy książek dla czytelników z dysfunkcją narządu wzroku.

Czasopismo: Acta Universitatis Nicolai Copernici. Bibliologia

Rocznik: 1998

Szczegóły: Z. 2-3

Opis fizyczny: S. 651-667, streszcz. ang.

Punktacja MNiSW: 1.000


72/75


Autorzy: Fedorowicz Małgorzata, Woźniczka-Paruzel Bronisława.

Tytuł oryginału: On models of academic education of Librarianship and information science in Poland.

Tytuł całości: Renewing the education and training of librarians and information professionals, proceedings of the closing conference of the LISTEN TEMPUS JEP (1994-97) = A könyvtáros ès informáciòs szakemberkèpzès megújítása : proceedings of the closing conference of the LISTEN TEMPUS JEP (1994-97) / szerk. Murányi Péter.

Adres wydawniczy: Szombathely, Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskola : 1997

Opis fizyczny: S. 52-60, streszcz. węg.

Punktacja MNiSW: 6.000


73/75


Autorzy: Fedorowicz Małgorzata.

Tytuł oryginału: Specjalne materiały czytelnicze : próba zdefiniowania oraz charakterystyki.

Czasopismo: Bibliotekarz

Rocznik: 1997

Szczegóły: nr 1

Opis fizyczny: S. 16-19

Punktacja MNiSW: 1.000


74/75


Autorzy: Fedorowicz Małgorzata.

Tytuł oryginału: Dorobek wydawniczy Ignacego Danielewskiego : drukarza chełmińskiego (1829-1907).

Czasopismo: Acta Universitatis Nicolai Copernici. Bibliologia

Rocznik: 1996

Szczegóły: Z. 1

Opis fizyczny: S. 139-150, streszcz. niem.

Punktacja MNiSW: 1.000


75/75


Autorzy: Fedorowicz Małgorzata.

Tytuł oryginału: Obsługa czytelników niepełnosprawnych w Ośrodku Czytelnictwa Chorych i Niepełnosprawnych w Toruniu.

Czasopismo: Poradnik Bibliotekarza

Rocznik: 1995

Szczegóły: nr 2 (539)

Opis fizyczny: S. 19-21