Fosa Staromiejska 1a, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 36 10
e-mail: wfins@umk.pl

Pracownicy

dr Małgorzata Banasiak
adiunkt
Katedra Dydaktyki i Mediów, Instytut Nauk Pedagogicznych

pokój: 13
tel.: +48-56-611-4680
e-mail: malfran@umk.pl
ORCID: 0000-0001-9732-6178

Zainteresowania:
Psychologia rozwoju dziecka, współpraca między szkołą a rodzicami, kształcenie nauczycieli, edukacja i wspomaganie ludzi w okresie późnej dorosłości.
Posiadane dyplomy i stopnie naukowe:
- magister pedagogiki, UMKw Toruniu, 2003.
- tytuł zawodowy pracownika socjalnego, Szkoła Policealna Pracowników Słuzb Społecznych w Toruniu, 2000.
- magister psychologii, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, 2005.
- doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki,UMK w Toruniu, 2008.

Terminy konsultacji:
Konsultacje podczas sesji letniej 22.06, godz.14.50- 15.50, 14.07,-14.30- 15.30, 18.07, 25.07,w godzinach 15.10- 16.10 pokój 356, budynek INP przy ulicy Lwowskiej oraz na platformie Teams, po wcześniejszym uzgodnieniu.

Zobacz profil w Bazie Wiedzy