Fosa Staromiejska 1a, 87-100 Toruń
tel.: +48 611 36 10
e-mail: wfins@umk.pl

Pracownicy

dr Małgorzata Banasiak
adiunkt
Katedra Dydaktyki i Mediów, Instytut Nauk Pedagogicznych

pokój: 13
tel.: +48-56-611-4680
e-mail: malfran@umk.pl

Zainteresowania:
Psychologia rozwoju dziecka, współpraca między szkołą a rodzicami, kształcenie nauczycieli, edukacja i wspomaganie ludzi w okresie późnej dorosłości.
Posiadane dyplomy i stopnie naukowe:
- magister pedagogiki, UMKw Toruniu, 2003.
- tytuł zawodowy pracownika socjalnego, Szkoła Policealna Pracowników Słuzb Społecznych w Toruniu, 2000.
- magister psychologii, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, 2005.
- doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki,UMK w Toruniu, 2008.

Terminy konsultacji:
Gagarina 13a, pokój nr 12.

Konsultscje zdalne platforma BigBlue Button na Moodle, po wcześniejszym umówieniu się.
INP, NOWY UKŁAD KATEGORII KURSÓW/PEDAGOGIKA / KONSULTACJE BANASIAK
Poniedzialek 18.00 -19.00
Sroda 13.00-14.00
Bibliografia