Fosa Staromiejska 1a, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 36 10
e-mail: wfins@umk.pl

Pracownicy

dr Małgorzata Banasiak
adiunkt
Instytut Nauk Pedagogicznych

pokój: 387, Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: 56 61148 41
e-mail: malfran@umk.pl
ORCID: 0000-0001-9732-6178

Zainteresowania:
Psychologia rozwoju dziecka, współpraca między szkołą a rodzicami, kształcenie nauczycieli, edukacja i wspomaganie ludzi w okresie późnej dorosłości, rozwój i wsparcie dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.
Posiadane dyplomy i stopnie naukowe:
- magister pedagogiki, UMK w Toruniu, 2003.
- tytuł zawodowy pracownika socjalnego, Szkoła Policealna Pracowników Służb Społecznych w Toruniu, 2000.
- magister psychologii, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, 2005.
- doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki ,UMK w Toruniu, 2008.
-studia podyplomowe- menadżer badan naukowych i prac rozwojowych, Uniwersytet Gdański 2013
- studia podyplomowe- Zarządzanie i kontrola w podmiotach leczniczych, WSB Merito 2023

Terminy konsultacji:
Konsultacje na platformie Teams lub osobiście w piątek od 7.00-8.00,( pokój 387 Instytut Nauk Pedagogicznych); po uprzednim potwierdzeniu obecności mailowo, możliwe także indywidulane konsultacje poprzez platformę Teams w innych terminach i godzinach.

W dniu 13.10.2023 wyjątjowo dyżur zostaje odwołany. Zaraszam.do kontsktu mailowego.
Zobacz profil w Bazie Wiedzy