KontaktFosa Staromiejska 1a, 87-100 Toruń
tel.: +48 611 36 10
e-mail: wfins@umk.pl

Władze

 Dziekan Wydziału

dr hab. Radosław Sojak, prof. UMK

p. 110

tel. 56 611 36 33

e-mail: dziekan_wfins@umk.pl

Konsultacje dziekańskie:  w czasie epidemii – kontakt wyłącznie drogą elektroniczną.

Dyżur w dniach pracy stacjonarnej zespołu nr 1.


Prodziekan do spraw studenckich

dr hab. Małgorzata Fedorowicz-Kruszewska, prof. UMK

p. 101 (Centrum)

tel. 56 611 36 23 (Centrum)

tel. 56 611 46 60 (Bielany)

e-mail: fema@umk.pl

Konsultacje dziekańskie:  w czasie epidemii – kontakt wyłącznie drogą elektroniczną.

Dyżur w dniach pracy stacjonarnej zespołu nr 1.

Konsultacje na MS Teams po uprzednim umówieniu się na czacie MS Teams; link do kanału: https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3a16a6cf74d5af43efaa80b76c17f474f4%40thread.tacv2/Og%25C3%25B3lny?groupId=d93c8feb-df17-48c1-9e8a-37dc5087dfe2&tenantId=e80a627f-ef94-4aa9-82d6-c7ec9cfca324


Prodziekan do spraw organizacji kształcenia

dr Anna Kola

p. 101

tel. 56 611 36 23

e-mail: amkola@umk.pl

Konsultacje dziekańskie:  w czasie epidemii – kontakt wyłącznie drogą elektroniczną.

Dyżur w dniach pracy stacjonarnej zespołu nr 2.


Prodziekan do spraw badań naukowych i umiędzynarodowienia

dr Adrian Wójcik

p. 101

tel. 56 611 36 23

e-mail: adrian.wojcik@umk.pl

Konsultacje dziekańskie:  w czasie epidemii – kontakt wyłącznie drogą elektroniczną.

Dyżur w dniach pracy stacjonarnej zespołu nr 2.