KontaktFosa Staromiejska 1a, 87-100 Toruń
tel.: +48 611 36 10
e-mail: wfins@umk.pl

Władze

Dziekan Wydziału

dr hab. Radosław Sojak, prof. UMK

p. 110

tel. 56 611 36 33

e-mail: dziekan_wfins@umk.pl

Konsultacje dziekańskie:  w czasie epidemii – kontakt wyłącznie drogą elektroniczną.

Dyżur w dniach pracy stacjonarnej zespołu nr 1.


Prodziekan do spraw studenckich

dr hab. Małgorzata Fedorowicz-Kruszewska, prof. UMK

p. 101 (Centrum)

tel. 56 611 36 23 (Centrum)

tel. 56 611 46 60 (Bielany)

e-mail: fema@umk.pl

Konsultacje dziekańskie:  w czasie epidemii – kontakt wyłącznie drogą elektroniczną.

Dyżur w dniach pracy stacjonarnej zespołu nr 1.


Prodziekan do spraw organizacji kształcenia

dr Anna Kola

p. 101

tel. 56 611 36 23

e-mail: amkola@umk.pl

Konsultacje dziekańskie:  w czasie epidemii – kontakt wyłącznie drogą elektroniczną.

Dyżur w dniach pracy stacjonarnej zespołu nr 2.


Prodziekan do spraw badań naukowych i umiędzynarodowienia

dr Adrian Wójcik

p. 101

tel. 56 611 36 23

e-mail: adrian.wojcik@umk.pl

Konsultacje dziekańskie:  w czasie epidemii – kontakt wyłącznie drogą elektroniczną.

Dyżur w dniach pracy stacjonarnej zespołu nr 2.