KontaktFosa Staromiejska 1a, 87-100 Toruń
tel.: +48 611 36 10
e-mail: wfins@umk.pl

Władze

Dziekan Wydziału

dr hab. Radosław Sojak, prof. UMK

p. 110

tel. 56 611 36 33

e-mail: dziekan_wfins@umk.pl

Konsultacje dziekańskie:

– poniedziałki: godz. 9.00 – 10.30 (Harmonijka), godz. 10.45 – 11.45 (Bielany)
– czwartki: godz. 9.00 – 10.00 (Bielany), godz. 10.15 – 11.45 (Harmonijka)


Prodziekan do spraw studenckich

dr hab. Małgorzata Fedorowicz-Kruszewska, prof. UMK

p. 101

tel. 56 611 36 23

e-mail: fema@umk.pl

Konsultacje dziekańskie:

– wtorki: godz. 9.00 – 10.00 (Harmonijka), godz.  12.00 – 13.00 (Lwowska 1)
– czwartki: godz. 9.00 – 10.00 (Lwowska 1),  godz. 12.00 – 13.00 (Harmonijka)


Prodziekan do spraw organizacji kształcenia

prof. dr hab. Marek Jeziński

p. 101

tel. 56 611 36 23

e-mail: jezmar@umk.pl

Konsultacje dziekańskie:

– poniedziałki: godz. 11.15 – 12.15 (prodziekański), 13.15 – 13.15 (dydaktyczny)
– czwartki: godz. 9.00 – 10.00 (prodziekański)


Prodziekan do spraw badań naukowych i umiędzynarodowienia

dr Adrian Wójcik

p. 101

tel. 56 611 36 23

e-mail: adrian.wojcik@umk.pl

Konsultacje dziekańskie:

– wtorki: 12.00 – 13.00 (Harmonijka)
– czwartki: 10.00 – 11.00 (Harmonijka)