Fosa Staromiejska 1a, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 36 10
e-mail: wfins@umk.pl

Ogłoszenia dla studentów


Konkurs na zatrudnienie studenta - stypendysty w grancie OPUS UMO-2017/25/B/HS6/00137

na realizację projektu pt.: „Spostrzeganie miejsc jako bytów esencjalnych: Implikacje dla poczucia identyfikacji z miejscem, pamięci miejsca oraz reakcji na różnorodność i zmianę miejsca”.

Opis zadań:

Praca naukowa w ramach projektu OPUS 13 „Spostrzeganie miejsc jako bytów esencjalnych: Implikacje dla poczucia identyfikacji z miejscem, pamięci miejsca oraz reakcji na różnorodność i zmianę miejsca".

1. Przeprowadzenie i opracowanie wyników badań dotyczących percepcji miejsc różniących się poziomem esencjalizmu z wykorzystaniem metodologii eye-trackingu.
2. Zaprojektowanie badań (przygotowanie materiału badawczego) dotyczących reakcji na historycznie zmienione miejsca różniące się poziomem esencjalizmu i charakterem zmiany (na przykładzie miejsc w Toruniu).
3. Współautorstwo raportów z badań i publikacji

więcej informacji


Rejestracje na zajęcia ogólnouniwersyteckie

Rejestracja na wykłady ogólnouniwersyteckie w językach obcych: od 2022-09-21 12:00 do 2022-10-10 23:59

Rejestracja na wykłady ogólnouniwersyteckie: od 2022-09-21 12:00 do  2022-10-10 23:59


Nowa lokalizacja dziekanatu studenckiego

Nowy dziekanat studencki dla wszystkich kierunków WFINS znajduje się przy ul. Gagarina 13a (tuż za Biblioteką Główną).