Fosa Staromiejska 1a, 87-100 Toruń
tel.: +48 611 36 10
e-mail: wfins@umk.pl

Ogłoszenia dla studentów


Harmonogram wirtualnych zjazdów na studiach podyplomowych z zakresu Neurologopedii


4.04. Elementy onkologopedii - dr hab. Agnieszka Hamerlińska 2400-19-neurol.
5.04. Wybrane zagadnienia z patologii okresu okołoporodowego i noworodkowego - Wykład monograficzny - lek. med. Urszula Bernatowicz-Łojko 2400-04-neurol.

18.04. Oligofrenologopedia - mgr Ilona Brzozowska-Misiewicz kod 2400-13-neurol.
19.04. Neuropsychologia - dr Aleksandra Pauszek 2400-07-neurol.

9.05 Praktyki neurologopedyczne - dr hab. Agnieszka Hamerlińska (koordynator), wykonuje mgr Aleksandra Sadowska-Krajewska kod 2400-17-neurol.
i  Elementy onkologopedii - dr hab. Agnieszka Hamerlińska
10.05 Afazja u dzieci i dorosłych - mgr Marta Giziewska kod 2400-08a-neurol.

24.05. Neuropsychologia - dr Aleksandra Pauszek 2400-07-neurol.
25.05. Profilaktyka i wczesna interwencja logopedyczna - mgr Liliana Borowicz-Lech

6.06. Metody pracy z dziećmi z wieloraką niepełnosprawnością - dr Agnieszka Kamyk-Wawryszuk kod 2400-15-neurol.       
7.06. Metody pracy z dziećmi z wieloraką niepełnosprawnością - dr Agnieszka Kamyk-Wawryszuk

27.06. Praktyki neurologopedyczne - koordynator dr hab. Agnieszka Hamerlińska 2400-17-neurol.
28.06. Praktyki neurologopedyczne - koordynator dr hab. Agnieszka Hamerlińska 2400-17-neurol.

Seminarium dyplomowe:
prof. dr hab. Jacek Błeszyński
oraz dr hab. Agnieszka Hamerlińska


Zajęcia zdalne - SPNJO

Szanowni Studenci,

Zgodnie z  Zarządzeniem Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 24 marca 2020 r. w sprawie realizacji zajęć dydaktycznych w formie zdalnej informujemy, że w przypadku  lektoratów języków obcych prowadzonych przez Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych UMK formą zdalną zajęć objęte są wszystkie grupy zajęciowe wynikające z programów studiów na studiach pierwszego stopnia, drugiego stopnia, jednolitych studiach magisterskich, studiach doktoranckich (w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym). Zajęcia prowadzone są w okresie od dnia 26 marca 2020 r. do dnia 10 kwietnia 2020 z możliwością jego przedłużenia. Prowadzący zajęcia poinformują uczestników grupy o wybranej formie zdalnego nauczania za pośrednictwem korespondencji mailowej z wykorzystaniem systemu USOS-web. Na bieżąco będziemy informować Państwa o poszczególnych etapach realizacji zajęć. Prosimy o dostosowanie się do przestawionych przez prowadzących zajęcia zasad współpracy. Dyżury pracownicze są prowadzone także tylko w formie zdalnej (maile, lub po ustaleniu z prowadzącym przy pomocy komunikatora).

Kierownictwo SPNJO UMK