KontaktFosa Staromiejska 1a, 87-100 Toruń
tel.: +48 611 36 10
e-mail: wfins@umk.pl

Kształcenie zdalne

Osoby odpowiedzialne za zdalne nauczanie na poszczególnych kierunkach:

Koordynator kształcenia zdalnego na WFINS:

Mgr Anna Krawczyk – sprawy organizacyjne, administracyjne, wsparcie w zakresie e-learningu

tel. 56 611 36 59 
e-mail: anna.krawczyk@umk.pl

Ankieta dotycząca kształcenia zdalnego – podziel się z nami opinią

Czytelnia online

Lista kursów realizowanych w formie zdalnej:

zajecia zdalne 14-05-2020 (60 KB)

Forma studiów Poziom
studiów
Kierunek studiów Nazwa kursu Kod USOS Nazwisko i imię
prowadzącego
Forma zajęć
stacjonarne I stopień Architektura informacji Autoprezentacja 2401-AI-AP-32-s1 Cyrklaff-Gorczyca Magdalena ćwiczenia
stacjonarne I stopień Architektura informacji Cyberbezpieczeństwo 2401-AI-CB-12-s1 Jarocki Mariusz laboratorium
stacjonarne I stopień Architektura informacji Cyberbezpieczeństwo 2401-AI-CB-12-s1 Kosakowska Justyna wykład
stacjonarne I stopień Architektura informacji Ekologia informacji 2401-AI-EI-22-s1 Głowacka Ewa laboratorium
stacjonarne I stopień Architektura informacji Etyka mediów 2401-AI-EM-22-s1 Ciszewska-Pawłowska Wanda ćwiczenia
stacjonarne I stopień Architektura informacji Generacje Internetu laboratorium 2401-AI-GI-3MW-s1 Marzec Paweł laboratorium
stacjonarne I stopień Architektura informacji Generacje Internetu wykład 2401-AI-GI-3MW-s1 Marzec Paweł wykład
stacjonarne I stopień Architektura informacji Historia sztuk plastycznych ćwiczenia 2401-AI-SW-22-s1 Wagner Arkadiusz ćwiczenia
stacjonarne I stopień Architektura informacji Humanistyka w systemie klasyfikacji nauk 2401-AI-HUM-22-s1 Pamuła-Cieślak Natalia wykład
stacjonarne I stopień Architektura informacji Humanistyka w systemie klasyfikacji nauk 2401-AI-HUM-22-s1 Krysiński Przemysław ćwiczenia
stacjonarne I stopień Architektura informacji Kolekcje cyfrowe 2401-AI-KC-2-s1 Ebertowski Karol laboratorium
stacjonarne I stopień Architektura informacji Kolekcje cyfrowe 2401-AI-KC-2-s1 Krysiński Przemysław laboratorium
stacjonarne I stopień Architektura informacji Konwersja zasobów cyfrowych 2401-AI-KCZ-12-s1 Kowalska-Chrzanowska Małgorzata wykład
stacjonarne I stopień Architektura informacji Kultura książki kierunek: Architektura informacji 2401-AI-KK-22-s1 Imańska Iwona ćwiczenia
stacjonarne I stopień Architektura informacji Media elektroniczne w informatologii 2401-AI-MLT-22-s1 Osińska Veslava laboratorium
stacjonarne I stopień Architektura informacji Nowe formy prasy 2401-AI-FG-2MM-s1 Rudera Piotr laboratorium
stacjonarne I stopień Architektura informacji Ochrona własności intelektualnej 2401-AI-OW-12-s1 Ciszewska-Pawłowska Wanda ćwiczenia
stacjonarne I stopień Architektura informacji Otwarte inicjatywy społeczne 2401-AI-OIS-3MW-s1 Kowalska-Chrzanowska Małgorzata laboratorium
stacjonarne I stopień Architektura informacji Otwarte inicjatywy społeczne 2401-AI-OIS-3MW-s1 Kowalska-Chrzanowska Małgorzata wykład
stacjonarne I stopień Architektura informacji Platformy e-learningowe 2401-AI-PEL-2MW-s1 Marzec Paweł laboratorium
stacjonarne I stopień Architektura informacji Podstawy infobrokeringu 2401-AI-IBR-12-s1 Jarczewska – Walendziak Katarzyna laboratorium
stacjonarne I stopień Architektura informacji Podstawy inforbrokeringu 2401-AI-IBR-12-s1 Kowalska-Chrzanowska Małgorzata laboratorium
stacjonarne I stopień Architektura informacji Podstawy zagadnień typograficznych 2401-AI-PT-12-s1 Rudera Piotr ćwiczenia
stacjonarne I stopień Architektura informacji Pozycjonowanie stron WWW 2401-AI-PS-2MW-s1 Jarocki Mariusz laboratorium
stacjonarne I stopień Architektura informacji Pozycjonowanie stron WWW 2401-AI-PS-2MW-s1 Jarocki Mariusz laboratorium
stacjonarne I stopień Architektura informacji Psychologiczne podstawy pracy grupowej 2401-AI-PSCH-32-s1 Kruszewski Tomasz ćwiczenia
stacjonarne I stopień Architektura informacji Public relations wykład, 2401-AI-AP-32-s1 Cyrklaff-Gorczyca Magdalena wykład
stacjonarne I stopień Architektura informacji Rynek medialny 2401-AI-RM-3MW-s1 Rudera Piotr ćwiczenia
stacjonarne I stopień Architektura informacji Seminarium 2401-AI-SD32-s1 Marzec Paweł seminarium
stacjonarne I stopień Architektura informacji Seminarium 2401-AI-SD32-s1 Rudera Piotr seminarium
stacjonarne I stopień Architektura informacji Seminarium dyplomowe 2401-AI-SD32-s1 Centek Barbara seminarium
stacjonarne I stopień Architektura informacji Seminarium dyplomowe 2401-AI-SD-31-s1 Fedorowicz-Kruszewska Małgorzata seminarium
stacjonarne I stopień Architektura informacji Seminarium dyplomowe 2401-AI-SD32-s1 Jarocki Mariusz seminarium
stacjonarne I stopień Architektura informacji Seminarium dyplomowe 2401-AI-SD32-s1 Pamuła-Cieślak Natalia seminarium
stacjonarne I stopień Architektura informacji Seminarium dyplomowe 2401-AI-SD32-s1 Kowalska-Chrzanowska Małgorzata seminarium
stacjonarne I stopień Architektura informacji Seminarium dyplomowe 2401-AI-SD32-s1 Ciszewska-Pawłowska Wanda seminarium
stacjonarne I stopień Architektura informacji Seminarium dyplomowe 2401-AI-SD32-s1 Wagner Arkadiusz seminarium
stacjonarne I stopień Architektura informacji Seminarium dyplomowe 2401-AI-SD32-s1 Cyrklaff-Gorczyca Magdalena seminarium
stacjonarne I stopień Architektura informacji Seminarium licencjackie 2401-AI-SD32-s2 Kruszewski Tomasz seminarium
stacjonarne I stopień Architektura informacji Serwisy i technologie mobilne 2401-AI-STM-3MW-s1 Jarocki Mariusz wykład
stacjonarne I stopień Architektura informacji Serwisy i technologie mobilne 2401-AI-STM-3MW-s1 Jarocki Mariusz laboratorium
stacjonarne I stopień Architektura informacji Społeczne konteksty nowych mediów 2401-AI-NM-12-s1 Centek Barbara ćwiczenia
stacjonarne I stopień Architektura informacji Społeczne konteksty nowych mediów 2401-AI-NM-12-s1 Gzella Jacek wykład
stacjonarne I stopień Architektura informacji Systemy zarządzania informacją w przedsiębiorstwie 2401-AI-ZWP-1WSI-s2 Jarocki Mariusz wykład
stacjonarne I stopień Architektura informacji Systemy zarządzania informacją w przedsiębiorstwie 2401-AI-ZWP-1WSI-s2 Jarocki Mariusz laboratorium
stacjonarne I stopień Architektura informacji Techniki i standardy dostępności informacji 2401-AI-DOI-12-s1 Fedorowicz-Kruszewska Małgorzata laboratorium
stacjonarne I stopień Architektura informacji Techniki i standardy dostępności informacji 2401-AI-DOI-12-s1 Stępski Sławomir laboratorium
stacjonarne I stopień Architektura informacji Teoria i historia kultury ćwiczenia 2401-AI-THK-12-s1 Wagner Arkadiusz ćwiczenia
stacjonarne I stopień Architektura informacji Teoria i historia kultury wykład 2401-AI-THK-12-s1 Wagner Arkadiusz wykład
stacjonarne I stopień Architektura informacji Użytkownicy informacji elektronicznej 2401-AI-UIE-12-s1 Cyrklaff-Gorczyca Magdalena laboratorium
stacjonarne I stopień Architektura informacji Warsztat redaktora 2401-AI-WR-3MW-s1 Rudera Piotr laboratorium
stacjonarne I stopień Architektura informacji Wprowadzenie do multimediów 2401-AI-WM-12-s1 Krysiński Przemysław laboratorium
stacjonarne I stopień Architektura informacji Wprowadzenie do multimediów 2401-AI-WM-12-s1 Osińska Veslava wykład
stacjonarne I stopień Architektura informacji Współczesne kierunki badań naukowych 2401-AI-KBN-32-s1 Głowacka Ewa wykład
stacjonarne I stopień Architektura informacji Wyszukiwanie informacji 2401-AI-WSI-12-s1 Pamuła-Cieślak Natalia laboratorium
stacjonarne II stopień Architektura informacji Design euro-amerykański 2401-AI-DAM-12-s2 Wagner Arkadiusz ćwiczenia
stacjonarne II stopień Architektura informacji Design euro-amerykański 2401-AI-DAM-12-s2 Wagner Arkadiusz wykład
stacjonarne II stopień Architektura informacji Informacja publiczna 2401-AI-IP-1WSI-s2 Stępski Sławomir laboratorium
stacjonarne II stopień Architektura informacji Podstawy grafiki wektorowej 2401-AI-GW-1PZU-s2 Krysiński Przemysław laboratorium
stacjonarne II stopień Architektura informacji Projektowanie graficzne w nowych mediach 2401-D-S2-1-DNM-PG Jarocki Mariusz laboratorium
stacjonarne II stopień Architektura informacji Projektowanie zorientowane na użytkownika 2401-AI-PU-1PZU-s2 Marzec Paweł ćwiczenia
stacjonarne II stopień Architektura informacji Projektowanie zorientowane na użytkownika 2401-AI-PU-1PZU-s2 Marzec Paweł wykład
stacjonarne II stopień Architektura informacji Projekty graficzne w nowych mediach 2401-D-S2-2-DNM-PG Jarocki Mariusz laboratorium
stacjonarne II stopień Architektura informacji Psychologia w zarządzaniu 2401-AI-PSYCH-12-s2 Kruszewski Tomasz ćwiczenia
stacjonarne II stopień Architektura informacji Psychologia w zarządzaniu 2401-AI-PSYCH-12-s2 Kruszewski Tomasz wykład
stacjonarne II stopień Architektura informacji Seminarium magisterskie 2401-AI-SM11-s2 Fedorowicz-Kruszewska Małgorzata seminarium
stacjonarne II stopień Architektura informacji Seminarium magisterskie 2401-AI-SM12-s2 Głowacka Ewa seminarium
stacjonarne II stopień Architektura informacji Seminarium magisterskie 2401-AI-SM12-s2 Kruszewski Tomasz seminarium
stacjonarne II stopień Architektura informacji Seminarium magisterskie 2401-AI-SM12-s2 Osińska Veslava seminarium
stacjonarne II stopień Architektura informacji Seminarium magisterskie I rok 2401-AI-SM12-s2 Kowalska-Chrzanowska Małgorzata seminarium
stacjonarne II stopień Architektura informacji Systemy zarządzania informacją w przedsiębiorstwie 2401-AI-ZWP-1WSI-s2 Jarocki Mariusz laboratorium
stacjonarne II stopień Architektura informacji Systemy zarządzania informacją w przedsiębiorstwie 2401-AI-ZWP-1WSI-s2 Jarocki Mariusz wykład
stacjonarne II stopień Architektura informacji Wizualizacja wiedzy 2401-AI-WIZ-12-s2 Osińska Veslava wykład
stacjonarne I stopień Dziennikarstwo i komunikacja społeczna Branding 2401-D-S1-2-BPR-BR Wojtkowski Łukasz konwersatorium
stacjonarne I stopień Dziennikarstwo i komunikacja społeczna Creative Writing 2401-D-S1-1-DNM-CWII Mateja Magdalena laboratorium
stacjonarne I stopień Dziennikarstwo i komunikacja społeczna Custom Publishing 2401-D-S1-3-BPR-CP Budzbon Franciszek konwersatorium
stacjonarne I stopień Dziennikarstwo i komunikacja społeczna Dziennikarstwo śledcze 2401-D-S1-3-DNM-DS Lewicki Marcin konwersatorium
stacjonarne I stopień Dziennikarstwo i komunikacja społeczna Emisja głosu 2401-D-S1-1-EG Mendelewski Włodzimierz laboratorium
stacjonarne I stopień Dziennikarstwo i komunikacja społeczna Etyka dziennikarska 2401-D-S1-1-ED Zdrenka Marcin konwersatorium
stacjonarne I stopień Dziennikarstwo i komunikacja społeczna Fotografia reklamowa i korporacyjna 2401-D-S1-3-BPR-FR Kowalkowski Filip laboratorium
stacjonarne I stopień Dziennikarstwo i komunikacja społeczna Gatunki dziennikarskie 2401-D-S1-1-GD Wacławczyk Wiesław konwersatorium
stacjonarne I stopień Dziennikarstwo i komunikacja społeczna Historia mediów II 2401-D-s1-1-HM Wacławczyk Wiesław wykład
stacjonarne I stopień Dziennikarstwo i komunikacja społeczna Językowe techniki oddziaływania na odbiorcę 2401-D-S1-3-BPR-JTO Seklecka Aleksandra laboratorium
stacjonarne I stopień Dziennikarstwo i komunikacja społeczna Komunikacja wizualna II 2401-D-s1-1-BPR-KWII Lisiecki Marcin laboratorium
stacjonarne I stopień Dziennikarstwo i komunikacja społeczna Komunikacja wizualna II 2401-D-s1-1-BPR-KWII Marcin Lisiecki laboratorium
stacjonarne I stopień Dziennikarstwo i komunikacja społeczna Konflikty społeczne 2401-D-S1-1-KS Jeziński Marek wykład
stacjonarne I stopień Dziennikarstwo i komunikacja społeczna Polski system medialny ćwiczenia 2401-D-S1-2-PSM Seklecka Aleksandra ćwiczenia
stacjonarne I stopień Dziennikarstwo i komunikacja społeczna Polski system medialny wykład 2401-D-S1-2-PSM Seklecka Aleksandra wykład
stacjonarne I stopień Dziennikarstwo i komunikacja społeczna Portale społecznościowe 2401-D-S1-2-BPR-PS Świątek-Kowalkowska Patrycja konwersatorium
stacjonarne I stopień Dziennikarstwo i komunikacja społeczna Prezentacje i wystąpienia publiczne 2401-D-s1-1-BPR-PR Brodzińska-Mirowska Barbara laboratorium
stacjonarne I stopień Dziennikarstwo i komunikacja społeczna Retoryka i erystyka 2401-D-S1-1-RiE Lisiecki Marcin konwersatorium
stacjonarne I stopień Dziennikarstwo i komunikacja społeczna Retoryka i erystyka 2401-D-S1-1-RiE Marcin Lisiecki konwersatorium
stacjonarne I stopień Dziennikarstwo i komunikacja społeczna Scientific writing – praca dziennikarska z tekstem naukowym 2401-D-MF-SFW Ratajczak Ewa konwersatorium
stacjonarne I stopień Dziennikarstwo i komunikacja społeczna Seminarium dyplomowe 2401-D-S1-2-SDL Marcin Lisiecki seminarium
stacjonarne I stopień Dziennikarstwo i komunikacja społeczna Seminarium dyplomowe 2401-D-S1-3-SDL Peszyński Wojciech seminarium
stacjonarne I stopień Dziennikarstwo i komunikacja społeczna Seminarium dyplomowe II r. dziennikarstwo (lato) 2401-D-S1-2-SDL Lisiecki Marcin seminarium
stacjonarne I stopień Dziennikarstwo i komunikacja społeczna Seminarium dyplomowe II rok 2400-D-S1-SEM2 Brodzińska-Mirowska Barbara seminarium
stacjonarne I stopień Dziennikarstwo i komunikacja społeczna Seminarium dyplomowe III r (lic) 2401-D-S1-3-SDL Jeziński Marek seminarium
stacjonarne I stopień Dziennikarstwo i komunikacja społeczna Seminarium II rok 2401-D-S1-2-SDL Mateja Magdalena seminarium
stacjonarne I stopień Dziennikarstwo i komunikacja społeczna Seminarium III rok 2401-D-S1-3-SDL Mateja Magdalena seminarium
stacjonarne I stopień Dziennikarstwo i komunikacja społeczna Seminarium licencjackie 2401-D-S1-3-SDL Massaka Iwona seminarium
stacjonarne I stopień Dziennikarstwo i komunikacja społeczna Seminarium licencjackie 2401-D-S1-2-SDL Seklecka Aleksandra seminarium
stacjonarne I stopień Dziennikarstwo i komunikacja społeczna Seminarium licencjackie, II rok Dziennikarstwo i komunikacja społeczna 2401-D-S1-2-SDL Szulakiewicz Marek seminarium
stacjonarne I stopień Dziennikarstwo i komunikacja społeczna Seminarium licencjackie, III rok, Dziennikarstwo i Komunikacja społeczna 2401-D-S1-3-SDL Szulakiewicz Marek seminarium
stacjonarne I stopień Dziennikarstwo i komunikacja społeczna Socjologia 2401-D-S1-1-S Jeziński Marek wykład
stacjonarne I stopień Dziennikarstwo i komunikacja społeczna Stylistyka praktyczna 2401-D-S1-1-SP Massaka Iwona konwersatorium
stacjonarne I stopień Dziennikarstwo i komunikacja społeczna System polityczny III RP 2401-D-S1-3-SPRP Peszyński Wojciech wykład
stacjonarne I stopień Dziennikarstwo i komunikacja społeczna Tworzenie stron WWW laboratorium 2401-D-S1-2-DNM-TSW Marzec Paweł laboratorium
stacjonarne I stopień Dziennikarstwo i komunikacja społeczna Warsztat dziennikarza telewizyjnego 2401-D-S1-3-DNM-WDTV Tondel Roman laboratorium
stacjonarne I stopień Dziennikarstwo i komunikacja społeczna Współczesny reportaż na świecie 2401-D-S1-3-DNM-WRS Krzyżanowska Magdalena konwersatorium
stacjonarne I stopień Dziennikarstwo i komunikacja społeczna Współczesny reportaż na świecie 2401-D-S1-3-DNM-WRS Mateja Magdalena konwersatorium
stacjonarne I stopień Dziennikarstwo i komunikacja społeczna Wybrane zagadnienia z zakresu systemów politycznych 2401-D-S1-3-WZSP Knopek Jacek wykład
stacjonarne I stopień Dziennikarstwo i komunikacja społeczna Zarządzanie mediami 2401-D-S1-3-ZM Załuski Mariusz konwersatorium
stacjonarne I stopień Dziennikarstwo i komunikacja społeczna Zarządzanie zasobami ludzkimi 2401-D-S1-3-BPR-ZSL Furmańska-Maruszak Agnieszka konwersatorium
stacjonarne II stopień Dziennikarstwo i komunikacja społeczna Creative Thinking 2401-D-S2-2-BPR-CT Marcinkiewicz Irmina laboratorium
stacjonarne II stopień Dziennikarstwo i komunikacja społeczna Filozofia dialogu i komunikacji 2401-D-S2-1-FD Lisiecki Marcin konwersatorium
stacjonarne II stopień Dziennikarstwo i komunikacja społeczna Filozofia dialogu i komunikacji 2401-D-S2-1-FD Marcin Lisiecki konwersatorium
stacjonarne II stopień Dziennikarstwo i komunikacja społeczna Komunikowanie międzykulturowe 2401-D-S2-2-KM Lisiecki Marcin wykład
stacjonarne II stopień Dziennikarstwo i komunikacja społeczna Komunikowanie międzykulturowe 2401-D-S2-2-KM Marcin Lisiecki wykład
stacjonarne II stopień Dziennikarstwo i komunikacja społeczna Media lokalne i środowiskowe 2401-D-S2-1-MLS Jeziński Marek wykład
stacjonarne II stopień Dziennikarstwo i komunikacja społeczna Podstawy grafiki komputerowej 2401-D-S1-2-BPR-PGK Jarocki Mariusz laboratorium
stacjonarne II stopień Dziennikarstwo i komunikacja społeczna Prezentacje i wystąpienia publiczne 2401-D-S2-2-BPR-PWP Mielczarek-Taica Anna laboratorium
stacjonarne II stopień Dziennikarstwo i komunikacja społeczna Reklama i marketing w internecie 2401-D-S2-2-RMI Świątek-Kowalkowska Patrycja konwersatorium
stacjonarne II stopień Dziennikarstwo i komunikacja społeczna Seminarium dyplomowe I r (mgr) 2401-D-S2-1-SML Jeziński Marek seminarium
stacjonarne II stopień Dziennikarstwo i komunikacja społeczna Seminarium dyplomowe II r (mgr) 2401-D-S2-2-SML Jeziński Marek seminarium
stacjonarne II stopień Dziennikarstwo i komunikacja społeczna Seminarium magisterskie 2401-D-S2-1-SML Massaka Iwona seminarium
stacjonarne II stopień Dziennikarstwo i komunikacja społeczna Seminarium magisterskie 2401-D-S2-2-SML Seklecka Aleksandra seminarium
stacjonarne II stopień Dziennikarstwo i komunikacja społeczna Seminarium magisterskie I r. dziennikarstwo (lato) 2401-D-S2-1-SML Gzella Jacek seminarium
stacjonarne II stopień Dziennikarstwo i komunikacja społeczna Seminarium magisterskie, I rok 2401-D-S2-1-SML Wacławczyk Wiesław seminarium
stacjonarne II stopień Dziennikarstwo i komunikacja społeczna Seminarium magisterskie, II rok 2401-D-S2-2-SML Wacławczyk Wiesław seminarium
stacjonarne II stopień Dziennikarstwo i komunikacja społeczna Społeczne i kulturowe oddziaływanie mediów 2401-D-S2-2-SKO Massaka Iwona konwersatorium
stacjonarne II stopień Dziennikarstwo i komunikacja społeczna TV Online 2401-D-S2-2-DNM-TVO Tondel Roman laboratorium
stacjonarne II stopień Dziennikarstwo i komunikacja społeczna Współczesne społeczeństwo polskie 2401-D-S2-1-WSP Seklecka Aleksandra konwersatorium
stacjonarne II stopień Dziennikarstwo i komunikacja społeczna Zarządzanie sytuacją kryzysową 2401-D-S2-1-BPR-ZSK Brodzińska-Mirowska Barbara laboratorium
stacjonarne I i II stopień (fakultet) Filozofia Filozofia w praktyce terapeutycznej. Koncepcje, metody, zastosowania 2402-F-MF-FPTMKZ Chojnacka Marta konwersatorium
stacjonarne I i II stopień (fakultet) Filozofia Lektury filozoficzne: Merleau-Ponty “Fenomenologia percepcji” 2402-F-MF-MP Kaśkiewicz Kinga konwersatorium
stacjonarne I i II stopień (fakultet) Filozofia Zło i cierpienie w Filozofii Zachodu 2402-F-MF-ZIC-K Jaranowski Marcin konwersatorium
stacjonarne I stopień Filozofia Analiza tekstów filozoficznych II 0951-F-S1-1-ATF2 Jaranowski Marcin ćwiczenia
stacjonarne I stopień Filozofia Antropologia filozoficzna 2402-F-S1-3-ANF Michalski Rafał ćwiczenia
stacjonarne I stopień Filozofia Antropologia filozoficzna 2402-F-S1-3-ANF Michalski Rafał wykład
stacjonarne I stopień Filozofia Filozofa polityki 2402-F-S1-SP-1-3-FP Grabowska Barbara ćwiczenia
stacjonarne I stopień Filozofia Filozofia nauki i metodologia 0951-F-S1-2-FNM Bińczyk Ewa wykład
stacjonarne I stopień Filozofia Hermeneutyka 2402-F-S1-SP-1-HERM Domeracki Piotr konwersatorium
stacjonarne I stopień Filozofia Historia filozofii nowożytnej – wykład 2402-F-S1-2-HFN Rolewski Jarosław wykład
stacjonarne I stopień Filozofia Historia filozofii nowożytnej ćwiczenia 2402-F-S1-2-HFN Kupś Tomasz ćwiczenia
stacjonarne I stopień Filozofia Historia filozofii starożytnej 2402-F-S1-1-HFS Jakubowski Marek ćwiczenia
stacjonarne I stopień Filozofia Historia filozofii średniowiecznej 2402-F-S1-1-HFSR Domeracki Piotr ćwiczenia
stacjonarne I stopień Filozofia Historia filozofii średniowiecznej 2402-F-S1-1-HFSR Nerczuk Zbigniew wykład
stacjonarne I stopień Filozofia Historia filozofii współczesnej niemieckiej 2402-F-S1-3-L-HFWN-W Żelazna Jolanta wykład
stacjonarne I stopień Filozofia Język łaciński 2402-F-S1-1-JLC Nerczuk Zbigniew ćwiczenia
stacjonarne I stopień Filozofia Logika I 2402-F-S1-2-LOG1 Palczewski Rafał wykład
stacjonarne I stopień Filozofia Logika I 2402-F-S1-2-LOG1 Palczewski Rafał ćwiczenia
stacjonarne I stopień Filozofia Logika kwantyfikatorów 2402-F-S1-LK Pietruszczak Andrzej ćwiczenia
stacjonarne I stopień Filozofia Logika kwantyfikatorów 2402-F-S1-LK Pietruszczak Andrzej wykład
stacjonarne I stopień Filozofia Logika rozumowań potocznych, konwersatorium 2402-F-S1-LRP Jarmużek Tomasz konwersatorium
stacjonarne I stopień Filozofia Seminarium dyplomowe, licencjackie, filozofia 2402-F-S1-2-SEML Derra Aleksandra seminarium
stacjonarne I stopień Filozofia Seminarium licencjackie 2402-F-S1-2-SEML Jaranowski Marcin seminarium
stacjonarne I stopień Filozofia Seminarium licencjackie Filozofia 2402-F-S1-3-SEML Bińczyk Ewa seminarium
stacjonarne I stopień Filozofia Seminarium licencjackie I 2402-F-S1-2-SEML Zdrenka Marcin seminarium
stacjonarne I stopień Filozofia Seminarium licencjackie II – filozofia (III rok) 2402-F-S1-3-SEML Chojnacka Marta seminarium
stacjonarne I stopień Filozofia Teoria poznania 2402-F-S1-3-TEPO Przybylska Maria ćwiczenia
stacjonarne I stopień Filozofia Teoria poznania 2402-F-S1-3-TEPO Derra Aleksandra wykład
stacjonarne I stopień Filozofia Teorie interpretacji tekstów 2402-F-S1-TIK Chojnacka Marta wykład
stacjonarne I stopień Filozofia Wprowadzenie do logiki filozoficznej 2402-F-S1-WLF Pietruszczak Andrzej wykład
stacjonarne I stopień Filozofia Wprowadzenie do logiki filozoficznej 2402-F-S1-WLF Pietruszczak Andrzej ćwiczenia
stacjonarne I stopień Filozofia Wstęp do filozofii II – konwersatorium 2402-F-S1-1-WDF2 Żelazna Jolanta konwersatorium
stacjonarne II stopień Filozofia Seminarium przedmiotowe: Psychologia egzystencjalna 0951-F-S2-1-L-SP1 Chojnacka Marta konwersatorium
stacjonarne II stopień Filozofia Analiza tekstów filozoficznych w języku angielskim – lato (s2) 2402-F-S2-1L-ATJA Grzeliński Adam laboratorium
stacjonarne II stopień Filozofia Analiza tekstów filozoficznych w języku niemieckim 2402-F-S2-1L-ATJN Michalski Rafał laboratorium
stacjonarne II stopień Filozofia Historia filozofii starożytnej 2402-F-S2-1-HFS Nerczuk Zbigniew wykład
stacjonarne II stopień Filozofia Język obcy dla filozofów – j. angielski (lato) 2402-F-S2-1L-JOJA Grygieńć Janusz laboratorium
stacjonarne II stopień Filozofia Lektury filozoficzne 2402-F-ML-LF-FN Rolewski Jarosław konwersatorium
stacjonarne II stopień Filozofia Logika II 0951-F-S2-1-LOG2 Pietruszczak Andrzej ćwiczenia
stacjonarne II stopień Filozofia Logika II 0951-F-S2-1-LOG2 Pietruszczak Andrzej wykład
stacjonarne II stopień Filozofia Seminarium magisterskie 2402-F-S2-2-SMGR Palczewski Rafał seminarium
stacjonarne II stopień Filozofia Semiotyka 0951-F-S2-1-SEMIOT Jarmużek Tomasz ćwiczenia
stacjonarne II stopień Filozofia Semiotyka 0951-F-S2-1-SEMIOT Jarmużek Tomasz wykład
stacjonarne II stopień Filozofia Teorie interpretacji tekstów 2402-F-S1-TIK Markiewka Tomasz wykład
stacjonarne II stopień Filozofia Translatorium – język angielski (s2) 2402-F-S2-2L-TRJA Grygieńć Janusz laboratorium
stacjonarne III stopień Filozofia Translatorium z j. angielskiego (dla doktorantów) 0951-TA-DR Grzeliński Adam laboratorium
stacjonarne III stopień Filozofia Seminarium doktoranckie (IV rok) 2402-DR-F-4-SEMD Pacholik-Żuromska Anita seminarium
stacjonarne I i II stopień (fakultet) Kognitywistyka Analiza interfejsu mózg-komputer 2401-K-MF-AIMK Mikołajewski Dariusz ćwiczenia
stacjonarne I i II stopień (fakultet) Kognitywistyka Kurs języka R 2401-K-MF-JR Matulewski Jacek laboratorium
stacjonarne I i II stopień (fakultet) Kognitywistyka Mózg, poznanie, płeć. Krytyczna analiza neuronauk. Konwersatorium 2401-K-MF-MPP Derra Aleksandra konwersatorium
stacjonarne I i II stopień (fakultet) Kognitywistyka Projektowanie środowisk wirtualnych 2401-K-MF-PSW Mikołajewski Dariusz ćwiczenia
stacjonarne I i II stopień (fakultet) Kognitywistyka Przestrzeń wokół nas. Afordancje i komunikacja w przestrzeni peripersonalnej 2401-K-MF-PWN Komendziński Tomasz konwersatorium
stacjonarne I i II stopień (fakultet) Kognitywistyka Rzecz, maszyna czy osoba filozoficzne refleksje na temat zwierząt 2402-F-MF-RMO-P Grabowska Barbara konwersatorium
stacjonarne I i II stopień (fakultet) Kognitywistyka Umysł jako maszyna predykcyjna 2401-K-MF-UJMP Gładziejewski Paweł konwersatorium
stacjonarne I i II stopień (fakultet) Kognitywistyka Wprowadzenie do MATLABa 2401-K-MK-WMAB Gruszczyński Rafał laboratorium
stacjonarne I i II stopień (fakultet) Kognitywistyka Zaawansowana analiza danych fMRI 2401-K-MF-ZzZAfMRI Finc Karolina laboratorium
stacjonarne I stopień Kognitywistyka Biologiczne podstawy zachowania 2401-K-S1-1-BPZ Finc Karolina wykład
stacjonarne I stopień Kognitywistyka Biologiczne podstawy zachowania 2401-K-S1-1-BPZ Weber Beata ćwiczenia
stacjonarne I stopień Kognitywistyka Filozofia umysłu 2401-K-S1-2-FU Żegleń Urszula wykład
stacjonarne I stopień Kognitywistyka Filozofia umysłu 2401-K-S1-2-FU Żuromski Daniel ćwiczenia
stacjonarne I stopień Kognitywistyka Matematyczne podstawy kognitywistyki 2401-K-S1-1-MPK Mruczek-Nasieniewska Krystyna wykład
stacjonarne I stopień Kognitywistyka Matematyczne podstawy kognitywistyki 2401-K-S1-1-MPK Mruczek-Nasieniewska Krystyna ćwiczenia
stacjonarne I stopień Kognitywistyka Metodologia i praca empiryczna 2401-K-S1-1-MiPE Żegleń Urszula wykład
stacjonarne I stopień Kognitywistyka Metodologia i praca empiryczna 2401-K-S1-1-MiPE Ignaczewska Agnieszka ćwiczenia
stacjonarne I stopień Kognitywistyka Neurobiologia 2401-K-S1-2-NEURBIOL Finc Karolina wykład
stacjonarne I stopień Kognitywistyka Neuronauka wyższych procesów poznawczych 2401-K-S1-3-NWPP Karczmarczyk Anna wykład
stacjonarne I stopień Kognitywistyka Neuronauka wyższych procesów poznawczych 2401-K-S1-3-NWPP Karczmarczyk Anna ćwiczenia
stacjonarne I stopień Kognitywistyka Neuropsychologia 2401-K-S1-2-NEURO Karczmarczyk Anna wykład
stacjonarne I stopień Kognitywistyka Neuropsychologia 2401-K-S1-2-NEURO Karczmarczyk Anna ćwiczenia
stacjonarne I stopień Kognitywistyka Programowanie I  2401-K-S1-1-PROG1 Matulewski Jacek laboratorium
stacjonarne I stopień Kognitywistyka Programowanie II 2401-K-S1-2-PROG2 Gąsiorek Marcin laboratorium
stacjonarne I stopień Kognitywistyka Seminarium dyplomowe II-lato 2401-K-S1-3L-SEMLI3 Komendziński Tomasz seminarium
stacjonarne I stopień Kognitywistyka Seminarium dyplomowe II-lato 2401-K-S1-3L-SEMLI3 Bałaj Bibianna seminarium
stacjonarne I stopień Kognitywistyka Seminarium dyplomowe II-lato (kognitywistyka III rok ) 2401-K-S1-3L-SEMLI3 Pacholik-Żuromska Anita seminarium
stacjonarne I stopień Kognitywistyka Seminarium dyplomowe II-lato kognitywistyka III rok 2401-K-S1-3L-SEMLI3 Żuromski Daniel seminarium
stacjonarne I stopień Kognitywistyka Seminarium licencjackie 2401-K-S1-2-SEMLI1 Finc Karolina seminarium
stacjonarne I stopień Kognitywistyka Seminarium licencjackie I 2401-K-S1-2-SEMLI1 Komendziński Tomasz seminarium
stacjonarne I stopień Kognitywistyka Seminarium licencjackie I (kognitywistyka II rok-lato) 2401-K-S1-2-SEMLI1 Szlendak Tomasz seminarium
stacjonarne I stopień Kognitywistyka Seminarium licencjackie I kognitywistyka II rok-lato 2401-K-S1-2-SEMLI1 Żuromski Daniel seminarium
stacjonarne I stopień Kognitywistyka Seminarium licencjackie I kognitywistyka II rok-lato 2401-K-S1-2-SEMLI1 Bałaj Bibianna seminarium
stacjonarne I stopień Kognitywistyka Seminarium licencjackie kognitywistyka II 2401-K-S1-2-SEMLI1 Dreszer Joanna seminarium
stacjonarne I stopień Kognitywistyka Statystyczna analiza danych 2401-K-S1-1-SAD Piszczek Elwira ćwiczenia
stacjonarne I stopień Kognitywistyka Statystyczna analiza danych 2401-K-S1-1-SAD Piszczek Elwira wykład
stacjonarne I stopień Kognitywistyka Teoria Poznania 2401-K-S1-2-TP Fedyniuk Adam ćwiczenia
stacjonarne I stopień Kognitywistyka Teoria Poznania 2401-K-S1-2-TP Urszula Żegleń wykład
stacjonarne I stopień Kognitywistyka Wstęp do kognitywistyki 2401-K-S1-1-WDK Duch Włodzisław wykład
stacjonarne II stopień Kognitywistyka Aspekty społeczne chorób neurologicznych 2401-K-S2-1-MK3-ASCN Leźnicki Marcin wykład
stacjonarne II stopień Kognitywistyka Neuropsychologia II 2401-K-S2-1-MK1-NEPS Karczmarczyk Anna wykład
stacjonarne II stopień Kognitywistyka Seminarium magisterskie 2401-K-S2-1L-SMGR Komendziński Tomasz seminarium
stacjonarne II stopień Kognitywistyka Seminarium magisterskie – Kognitywistyka lato 2401-K-S2-1L-SMGR Bałaj Bibianna seminarium
stacjonarne II stopień Kognitywistyka Seminarium magisterskie-Kognitywistyka II Lato 2401-K-S2-2-L-SMGR Pacholik-Żuromska Anita seminarium
stacjonarne II stopień Kognitywistyka Seminarium magisterskie-Kognitywistyka II Lato 2401-K-S2-2-L-SMGR Bałaj Bibianna seminarium
stacjonarne II stopień Kognitywistyka Seminarium mgr 2401-K-S2-2-L-SMGR Żegleń Urszula seminarium
stacjonarne II stopień Kognitywistyka Seminarium mgr kognitywistyka 2401-K-S2-1L-SMGR Dreszer Joanna seminarium
stacjonarne II stopień Kognitywistyka Seminarium mgr kognitywistyka II 2401-K-S2-2-L-SMGR Dreszer Joanna seminarium
stacjonarne II stopień Kognitywistyka Tanatologia i aksjologia śmierci 2401-K-S2-1 Leźnicki Marcin konwersatorium
stacjonarne II stopień Kognitywistyka Teoria obliczeń 2401-K-S2-1-TO Mruczek-Nasieniewska Krystyna ćwiczenia
stacjonarne II stopień Kognitywistyka Teoria obliczeń 2401-K-S2-1-TO Mruczek-Nasieniewska Krystyna wykład
stacjonarne II stopień Kognitywistyka Warsztaty artystyczno terapeutyczne 2401-K-S2-2-MK1-WAT Polny Agata laboratorium
stacjonarne I stopień Medioznawstwo Etyka reklamy 2405-M-2-ER-CW-S1 Jaranowski Marcin ćwiczenia
stacjonarne I stopień Medioznawstwo Etyka stosowana 2405-M-2-S1-ES Leźnicki Marcin konwersatorium
stacjonarne I stopień Medioznawstwo Filozofia kultury 2405-M-S1-TIK Wróblewski Michał wykład
stacjonarne I stopień Medioznawstwo Game studies – wprowadzenie 2405-M-S1-GS Zabielski Adrian konwersatorium
stacjonarne I stopień Medioznawstwo Historia komunikacji i mediów 2405-M-HKM-S1 Dominiak Łukasz M. wykład
stacjonarne I stopień Medioznawstwo Język fotografii wykład 2405-M-S1-3-JF Olechnicki Krzysztof wykład
stacjonarne I stopień Medioznawstwo Kognitywistyczne uwarunkowania mediów 2405-M-3-S1-KUM Ignaczewska Agnieszka laboratorium
stacjonarne I stopień Medioznawstwo Laboratorium Analizy danych zastanych 2405-M-S1-LADZ Leszniewski Tomasz laboratorium
stacjonarne I stopień Medioznawstwo Laboratorium analizy danych zastanych 2405-M-S1-LADZ Poniedziałek Jacek ćwiczenia
stacjonarne I stopień Medioznawstwo Laboratorium kognitywistyczne 2405-M-2-LKOG-S1 Ignaczewska Agnieszka laboratorium
stacjonarne I stopień Medioznawstwo Laboratorium komputerowe II 2405-M-LK2-S1 Jarocki Mariusz laboratorium
stacjonarne I stopień Medioznawstwo Metody i techniki badania mediów II 2405-M-S1-MTBMII Sojak Radosław laboratorium
stacjonarne I stopień Medioznawstwo Metody statystyczne w analizie mediów 2405-M-S1-MSAM Meler Andrzej laboratorium
stacjonarne I stopień Medioznawstwo Ochrona własności intelektualnej 2405-M-3-OWI-CW-S1 Główczewski Michał ćwiczenia
stacjonarne I stopień Medioznawstwo Ogólna metodologia nauk 2405-M-S1-OMN Szalacha-Jarmużek Joanna konwersatorium
stacjonarne I stopień Medioznawstwo Ogólna metodologia nauk 2405-M-S1-OMN Wójtewicz Anna konwersatorium
stacjonarne I stopień Medioznawstwo Ogólna metodologia nauk konwersatorium 2405-M-S1-OMN Kaleta Andrzej konwersatorium
stacjonarne I stopień Medioznawstwo Seminarium dyplomowe (dla medioznawstwa) 2405-M-2-SD1-S1 Kwiecińska-Zdrenka Monika seminarium
stacjonarne I stopień Medioznawstwo Seminarium dyplomowe I 2405-M-2-SD1-S1 Grygieńć Janusz seminarium
stacjonarne I stopień Medioznawstwo Seminarium dyplomowe I 2405-M-2-SD1-S1 Burdziej Stanisław seminarium
stacjonarne I stopień Medioznawstwo Seminarium dyplomowe II 2405-M-2-SD1-S1 Markiewka Tomasz seminarium
stacjonarne I stopień Medioznawstwo Seminarium dyplomowe II 2405-M-3-SD2-S1 Wróblewski Michał seminarium
stacjonarne I stopień Medioznawstwo Seminarium dyplomowe III 2405-M-3-SD3-S1 Pietrowicz Krzysztof seminarium
stacjonarne I stopień Medioznawstwo Seminarium dyplomowe III 2405-M-3-SD3-S1 Wójtewicz Anna seminarium
stacjonarne I stopień Medioznawstwo Seminarium dyplomowe III 2405-M-3-SD3-S1 Wróblewski Michał seminarium
stacjonarne I stopień Medioznawstwo Seminarium dyplomowe III 2405-M-3-SD3-S1 Bińczyk Ewa seminarium
stacjonarne I stopień Medioznawstwo Seminarium dyplomowe III 2405-M-3-SD3-S1 Derra Aleksandra seminarium
stacjonarne I stopień Medioznawstwo Socjalizacyjne funkcje mediów 2405-M-S1-MF-SFM Leszniewski Tomasz wykład
stacjonarne I stopień Medioznawstwo Socjologia literatury 2405-M-3-SL-S-S1 Mirosława Radowska-Lisak wykład
stacjonarne I stopień Medioznawstwo Teorie mediów i komunikacji II 2405-M-S1-TMKII Sojak Radosław konwersatorium
stacjonarne I stopień Medioznawstwo Teorie mediów i komunikacji II 2405-M-S1-TMKII Wróblewski Michał konwersatorium
stacjonarne I stopień Medioznawstwo Warsztat umiejętności pisarskich 2405-M-S1-WUP Szlendak Tomasz laboratorium
stacjonarne I stopień Medioznawstwo Warsztat umiejętności pisarskich 2405-M-S1-WUP Piątek Krzysztof laboratorium
stacjonarne I stopień Medioznawstwo Wiedza, władza, media 2405-M-S1-WWM Markiewka Tomasz konwersatorium
stacjonarne I stopień Międzyobszarowe Indywidualne Studia Humanistyczno-Społeczne Humanistyka, konserwacja, współczesność 1402-HUM-MISH-L Krawczyk Janusz konwersatorium
stacjonarne I i II stopień (fakultet) Ogólnouniwersyteckie lub ERASMUS Academic Skills 2400-OG-EN-AS Burdziej Stanisław konwersatorium
stacjonarne I i II stopień (fakultet) Ogólnouniwersyteckie lub ERASMUS Academic Skills 2400-OG-EN-AS Burdziej Stanisław wykład
stacjonarne I i II stopień (fakultet) Ogólnouniwersyteckie lub ERASMUS Actor Network Modernity and Capitalism 2400-OG-EN-ANM Markiewka Tomasz konwersatorium
stacjonarne I i II stopień (fakultet) Ogólnouniwersyteckie lub ERASMUS Analiza wykluczenia społecznego 2400-OG-AWS Zabłocki Grzegorz konwersatorium
stacjonarne I i II stopień (fakultet) Ogólnouniwersyteckie lub ERASMUS Anthropological Perspective on Everyday Life 2400-OG-EN-APEL Bielska Beata konwersatorium
stacjonarne I i II stopień (fakultet) Ogólnouniwersyteckie lub ERASMUS Anthropological Perspective on Everyday Life 2400-OG-EN-APEL Olechnicki Krzysztof konwersatorium
stacjonarne I i II stopień (fakultet) Ogólnouniwersyteckie lub ERASMUS Data, Media and Society 2400-OG-EN-DMS Wojtkowski Łukasz wykład
stacjonarne I i II stopień (fakultet) Ogólnouniwersyteckie lub ERASMUS Disability Phenomena in Generational and Procreative Family 2403-OG-EN-DPGPF Borowska-Beszta Beata wykład
stacjonarne I i II stopień (fakultet) Ogólnouniwersyteckie lub ERASMUS Dzieje wychowania w rodzinie 2403-OG-DWwR Wałęga Agnieszka wykład
stacjonarne I i II stopień (fakultet) Ogólnouniwersyteckie lub ERASMUS Egzystencjalizm francuski – źródła, rozwinięcia, interpretacje 2400-OG-EFZRI Chojnacka Marta wykład
stacjonarne I i II stopień (fakultet) Ogólnouniwersyteckie lub ERASMUS Ekofilozofia i etyka na rzecz zrównoważonego rozwoju 2402-F-MF-EKO Leźnicki Marcin konwersatorium
stacjonarne I i II stopień (fakultet) Ogólnouniwersyteckie lub ERASMUS Food Studies 2400-OG-EN-FS Goszczyński Wojciech konwersatorium
stacjonarne I i II stopień (fakultet) Ogólnouniwersyteckie lub ERASMUS Information searching 2401-OG-EN-IS Pamuła-Cieślak Natalia laboratorium
stacjonarne I i II stopień (fakultet) Ogólnouniwersyteckie lub ERASMUS Information services to people with disabilities 2401-OG-EN-ISD Fedorowicz-Kruszewska Małgorzata ćwiczenia
stacjonarne I i II stopień (fakultet) Ogólnouniwersyteckie lub ERASMUS Interaktywne media w procesie edukacji 2403-OG-IMwPE Majewska Kamila konwersatorium
stacjonarne I i II stopień (fakultet) Ogólnouniwersyteckie lub ERASMUS Introduction to Ancient Philosophy 2400-OG-EN-IAP Nerczuk Zbigniew konwersatorium
stacjonarne I i II stopień (fakultet) Ogólnouniwersyteckie lub ERASMUS Introduction to Migration Studies 2400-OG-EN-AIMS Krajewska Malwina konwersatorium
stacjonarne I i II stopień (fakultet) Ogólnouniwersyteckie lub ERASMUS Introduction to Sciology of Religion 2400-OG-EN-ISR Krajewska Malwina konwersatorium
stacjonarne I i II stopień (fakultet) Ogólnouniwersyteckie lub ERASMUS Logic as a tool 2400-OG-EN-LT Gruszczyński Rafał wykład
stacjonarne I i II stopień (fakultet) Ogólnouniwersyteckie lub ERASMUS Media, Politics and Globalization 2401-OG-EN-MPG Wacławczyk Wiesław konwersatorium
stacjonarne I i II stopień (fakultet) Ogólnouniwersyteckie lub ERASMUS Medycyna i społeczeństwo 2400-OG-MIS Wróblewski Michał wykład
stacjonarne I i II stopień (fakultet) Ogólnouniwersyteckie lub ERASMUS Modern Sport 2400-OG-EN-MSP Antonowicz Dominik wykład
stacjonarne I i II stopień (fakultet) Ogólnouniwersyteckie lub ERASMUS Multimedia in Social Communication 2401-OG-EN-MSC Osińska Veslava laboratorium
stacjonarne I i II stopień (fakultet) Ogólnouniwersyteckie lub ERASMUS O jedzeniu, samochodach, muzyce i tańcu, czyli jak integrują sie zmysły 2401-OG-JSMT Komendziński Tomasz wykład
stacjonarne I i II stopień (fakultet) Ogólnouniwersyteckie lub ERASMUS Okulografia i jej zastosowania w naukach społecznych 2400-OG-OZNS Bałaj Bibianna wykład
stacjonarne I i II stopień (fakultet) Ogólnouniwersyteckie lub ERASMUS Otwarta edukacja 2403-OG-OE Skibińska Małgorzata konwersatorium
stacjonarne I i II stopień (fakultet) Ogólnouniwersyteckie lub ERASMUS Seminarium przedmiotowe: Filozofia życia 2402-F-MF-FZ Żelazna Jolanta konwersatorium
stacjonarne I i II stopień (fakultet) Ogólnouniwersyteckie lub ERASMUS Światopogląd, światoobraz i ideologia w filozofii 2400-OG-ŚŚIF Kupś Tomasz wykład
stacjonarne I i II stopień (fakultet) Ogólnouniwersyteckie lub ERASMUS Technoscience in a Risk Society 2400-OG-EN-TSR Bińczyk Ewa konwersatorium
stacjonarne I i II stopień (fakultet) Ogólnouniwersyteckie lub ERASMUS The changing world of work – the economy and enterprises perspective 2400-OG-EN-CHWW Furmańska-Maruszak Agnieszka konwersatorium
stacjonarne I i II stopień (fakultet) Ogólnouniwersyteckie lub ERASMUS Western Theories of Evil 2400-OG-EN-WTE Jaranowski Marcin konwersatorium
stacjonarne I i II stopień (fakultet) Ogólnouniwersyteckie lub ERASMUS World press trends 2401-OG-EN-WPT Rudera Piotr ćwiczenia
stacjonarne I i II stopień (fakultet) Ogólnouniwersyteckie lub ERASMUS Wprowadzenie do neurodydaktyki i neurowychowania 2403-OG-WDNIN Siemieniecki Bronisław wykład
stacjonarne I stopień Pedagogika Animacja współpracy środowiskowej 2403-332-PWs1 Kubiak-Skrzyńska Magdalena ćwiczenia
stacjonarne I stopień Pedagogika Badanie w działaniu 2403-PE-230-s1 Rubacha Krzysztof wykład
stacjonarne I stopień Pedagogika Bajkoterapia w pracy z dziećmi i młodzieżą 2403-ZF-27 Symonowicz-Jabłońska Izabela ćwiczenia
stacjonarne I stopień Pedagogika Diagnostyka pedagogiczna 2403-PE-214-s1 Wałęga Agnieszka wykład
stacjonarne I stopień Pedagogika Diagnostyka pedagogiczna 2403-PE-214-s1 Wałęga Agnieszka ćwiczenia
stacjonarne I stopień Pedagogika Doradztwo zawodowe 2403-PE-215-s1 Kławsiuć-Zduńczyk Anna konwersatorium
stacjonarne I stopień Pedagogika Edukacja społeczna 2403-329-PWs1 Symonowicz-Jabłońska Izabela konwersatorium
stacjonarne I stopień Pedagogika Emisja głosu i kultura żywego słowa 2403-338-PWs1 Śmieszek Lucyna warsztat
stacjonarne I stopień Pedagogika Europejskie systemy resocjalizacji przestępców 2403-PE-203-PSPs1 Michał Szykut konwersatorium
stacjonarne I stopień Pedagogika Historia wychowania 2403-PE-105-s1 Grabowska-Pieńkosz Dorota ćwiczenia
stacjonarne I stopień Pedagogika Historia wychowania 2403-PE-105-s1 Falkowska Joanna wykład
stacjonarne I stopień Pedagogika Historia wychowania 2403-PE-105-s1 Falkowska Joanna ćwiczenia
stacjonarne I stopień Pedagogika Kompetencje wychowawcze 2403-331-PWs1 Koc Małgorzata warsztat
stacjonarne I stopień Pedagogika Metodologia badań społecznych 2403-PE-121-s1 Rubacha Krzysztof wykład
stacjonarne I stopień Pedagogika Metodologia badań społecznych 2403-PE-121-s1 Cuprjak Magdalena ćwiczenia
stacjonarne I stopień Pedagogika Metody aktywne z elementami dramy i teatru 2403-222-PWs1 Koc Małgorzata warsztat
stacjonarne I stopień Pedagogika Metodyka pracy opiekuńczo-wychowawczej 2403-119-PRSs1 Wasilewska-Ostrowska Katarzyna ćwiczenia
stacjonarne I stopień Pedagogika Metodyka resocjalizacji 2403-PE-305-PSPs1 Zając Magdalena konwersatorium
stacjonarne I stopień Pedagogika Metodyka wczesnej edukacji językowej i literackiej 2403-217-PWs1 Wieczór Elżbieta ćwiczenia
stacjonarne I stopień Pedagogika Metodyka wczesnej edukacji matematycznej 2403-218-PWs1 Fechner-Sędzicka Iwona ćwiczenia
stacjonarne I stopień Pedagogika Metodyka wczesnej edukacji przyrodniczej i ekologicznej 2403-219-PWs1 Czeszewska-Rosiak Grażyna ćwiczenia
stacjonarne I stopień Pedagogika Modele oceniania i motywowania dziecka 2403-221-PWs1 Fechner-Sędzicka Iwona warsztat
stacjonarne I stopień Pedagogika Patologie społeczne – sekty i subkultury 2403-PE-204-PSPs1 Kustra Czesław konwersatorium
stacjonarne I stopień Pedagogika Pedagogika penitencjarna 2403-PE-202-PSPs1 Kowalczyk Małgorzata H. ćwiczenia
stacjonarne I stopień Pedagogika Pedagogika penitencjarna 2403-200a-rPSs1 Kowalczyk Małgorzata H. wykład
stacjonarne I stopień Pedagogika Pedagogika penitencjarna W 2403-PE-202-PSPs1 Kowalczyk Małgorzata H. wykład
stacjonarne I stopień Pedagogika Podstawy penologii i prawa karnego 2403-PE-303-PSPs1 Mackojć Danuta ćwiczenia
stacjonarne I stopień Pedagogika Podstawy penologii i prawa karnego 2403-PE-303-PSPs1 Kowalczyk Małgorzata H. wykład
stacjonarne I stopień Pedagogika Portfolio kompetencyjne 2403-PE-323-s1 Majchrzak-Ptak Kinga warsztat
stacjonarne I stopień Pedagogika Profilaktyka i bezpieczeństwo dzieci 2403-337-PWs1 Łukaszewska Anna ćwiczenia
stacjonarne I stopień Pedagogika Projektowanie ofert edukacyjnych 2403-ZF-13 Kławsiuć-Zduńczyk Anna inne
stacjonarne I stopień Pedagogika Proseminarium 2403-PE-216-s1 Kołodziejski Maciej ćwiczenia
stacjonarne I stopień Pedagogika Proseminarium 2403-PE-216-s1 Kwiatkowska Wioletta ćwiczenia
stacjonarne I stopień Pedagogika Proseminarium dyplomowe 2403-PE-216-s1 Skibińska Małgorzata ćwiczenia
stacjonarne I stopień Pedagogika Proseminarium dyplomowe – II rok 2403-PE-216-s1 Nalaskowski Filip ćwiczenia
stacjonarne I stopień Pedagogika Proseminarium dyplomowe- II rok pedagogika, st. stacj. I stopnia 2403-PE-216-s1 Cukras-Stelągowska Joanna ćwiczenia
stacjonarne I stopień Pedagogika Proseminarium dyplomowe studia stacjonarne 2403-PE-216-s1 Różański Tomasz ćwiczenia
stacjonarne I stopień Pedagogika Proseminarium s. stacjonarne 2403-PE-216-s1 Grabowska-Pieńkosz Dorota ćwiczenia
stacjonarne I stopień Pedagogika Proseminarium, II rok pedagogika, studia stacjonarne, I stopnia 2403-PE-216-s1 Kuziak Katarzyna ćwiczenia
stacjonarne I stopień Pedagogika Psychologia rozwoju dziecka 2403-PPW-111-sj Wiśniewska-Nogaj Lidia wykład
stacjonarne I stopień Pedagogika Psychologia rozwoju dziecka 2403-PPW-111-sj Wiśniewska-Nogaj Lidia ćwiczenia
stacjonarne I stopień Pedagogika Psychologia społeczna 2403-PE-114-s1 Hamerlińska Agnieszka wykład
stacjonarne I stopień Pedagogika Psychologia społeczna 2403-PE-114-s1 Trzcińska Emilia ćwiczenia
stacjonarne I stopień Pedagogika Seminarium 2403-PE-320-s1 Kławsiuć-Zduńczyk Anna seminarium
stacjonarne I stopień Pedagogika Seminarium dyplomowe 2403-PE-320-s1 Dejna Dagna seminarium
stacjonarne I stopień Pedagogika Seminarium dyplomowe 2403-PE-320-s1 Kwiatkowska Wioletta seminarium
stacjonarne I stopień Pedagogika Seminarium dyplomowe 2403-PE-320-s1 Skibińska Małgorzata seminarium
stacjonarne I stopień Pedagogika Seminarium dyplomowe 2403-PE-320-s1 Wasilewska-Ostrowska Katarzyna seminarium
stacjonarne I stopień Pedagogika Seminarium dyplomowe III rok 2403-PE-320-s1 Nalaskowski Filip seminarium
stacjonarne I stopień Pedagogika Seminarium dyplomowe- III rok pedagogika st. stacj. I stopnia 2403-PE-320-s1 Cukras-Stelągowska Joanna seminarium
stacjonarne I stopień Pedagogika Seminarium dyplomowe- III rok pedagogika st. stacj. I stopnia 2403-PE-320-s1 Leszniewski Tomasz seminarium
stacjonarne I stopień Pedagogika Seminarium dyplomowe- III rok pedagogika st. stacj. I stopnia 2403-PE-320-s1 Wieczór Elżbieta seminarium
stacjonarne I stopień Pedagogika Seminarium dyplomowe- III rok pedagogika st. stacjonarne I stopnia 2403-PE-320-s1 Szulakiewicz Władysława seminarium
stacjonarne I stopień Pedagogika Seminarium dyplomowe studia stacjonarne 2403-PE-320-s1 Różański Tomasz seminarium
stacjonarne I stopień Pedagogika Seminarium dyplomowe, III rok pedagogika, studia stacjonarne, I stopnia 2403-PE-320-s1 Kuziak Katarzyna seminarium
stacjonarne I stopień Pedagogika Seminarium I rok 2403-303-PMs1 Siemieniecki Bronisław seminarium
stacjonarne I stopień Pedagogika Socjologia wychowania 2403-PE-115-s1 Cukras-Stelągowska Joanna ćwiczenia
stacjonarne I stopień Pedagogika Socjologia wychowania 2403-PE-115-s1 Cukras-Stelągowska Joanna wykład
stacjonarne I stopień Pedagogika Studenci wobec miejsc (nie) pamięci UMK 2403-ZF-12 Majchrzak-Ptak Kinga inne
stacjonarne I stopień Pedagogika Teoretyczne podstawy edukacji ustawicznej 2403-PE-321-s1 Solarczyk-Szwec Hanna wykład
stacjonarne I stopień Pedagogika Teoria Kształcenia 2403-PEE-116-s1 Siemieniecka Dorota wykład
stacjonarne I stopień Pedagogika Terapia zaburzeń rozwojowych i emocjonalnych 2403-336-PWs1 Szmalec Jacek ćwiczenia
stacjonarne I stopień Pedagogika Warsztat nauczyciela-wychowawcy 2403-339-PWs1 Śmieszek Lucyna warsztat
stacjonarne I stopień Pedagogika Wczesna edukacja wielokulturowa 2403-330-PWs1 Cukras-Stelągowska Joanna konwersatorium
stacjonarne I stopień Pedagogika Wprowadzenie do edukacji dorosłych 2403-PE-113-s1 Kławsiuć-Zduńczyk Anna wykład
stacjonarne I stopień Pedagogika Współczesne problemy edukacji dorosłych 2403-PE-322-s1 Dejna Dagna ćwiczenia
stacjonarne I stopień Pedagogika Współczesne problemy edukacji dorosłych 2403-PE-322-s1 Kławsiuć-Zduńczyk Anna ćwiczenia
stacjonarne I stopień Pedagogika Zajęcia terenowe w szkole 2403-223-PWs1 Wieczór Elżbieta ćwiczenia
stacjonarne I stopień Pedagogika Zarządzanie placówkami przedszkolno-szkolnymi 2403-337-PWs1 Łukaszewska Anna ćwiczenia
stacjonarne II stopień Pedagogika Antropologia kulturowa  2403-PE-102-s2 Dejna Dagna konwersatorium
stacjonarne II stopień Pedagogika Arteterapia 2403-PE-205-PPWs2 Kamper-Kubańska Monika wykład
stacjonarne II stopień Pedagogika Autyzm i głębokie deficyty rozwoju 2403-PE-208-Ls2 Błeszyński Jacek konwersatorium
stacjonarne II stopień Pedagogika Diagnostyka pedagogiczna 2403-PE-105-OWs2 Murawska Iwona ćwiczenia
stacjonarne II stopień Pedagogika Formy pomocy osobom uzależnionym 2403-PE-211-Rs2 Wasilewska-Ostrowska Katarzyna konwersatorium
stacjonarne II stopień Pedagogika Innowatyka pedagogiczna 2403-PE-103-SZs2 Murawska Iwona konwersatorium
stacjonarne II stopień Pedagogika Instytucjonalne formy pomocy osobom z zaburzeniami mowy 2403-PE-206-Ls2 Sadowska-Krajewska Aleksandra konwersatorium
stacjonarne II stopień Pedagogika Kształcenie z wykorzystaniem technologii informacyjnych 2403-PE-208-PPWs2 Kocur Tomasz ćwiczenia
stacjonarne II stopień Pedagogika Logopeda w opiece neonatologicznej 2403-PE-210-Ls2 Sadowska-Krajewska Aleksandra laboratorium
stacjonarne II stopień Pedagogika Mediacje i negocjacje 2403-PE-206-OWs2 Polaszewska Anna ćwiczenia
stacjonarne II stopień Pedagogika Metody analizy danych ilościowych 2403-PE-120-s2 Aksamit Emilia ćwiczenia
stacjonarne II stopień Pedagogika Metody analizy danych ilościowych 2403-PE-120-s2 Rubacha Krzysztof wykład
stacjonarne II stopień Pedagogika Metody pracy z osobą uzależnioną i jej rodziną 2403-PE-107-OWs2 Wasilewska-Ostrowska Katarzyna ćwiczenia
stacjonarne II stopień Pedagogika Muzyka w edukacji wczesnej 2403-PE-206-PPWs2 Kołodziejski Maciej warsztat
stacjonarne II stopień Pedagogika Organizacja czasu wolnego 2403-PE-204-OWs2 Malinowski Jan A. ćwiczenia
stacjonarne II stopień Pedagogika Organizacja i realizacja pomocy logopedycznej w szkole ogólnodostępnej 2403-PE-205-Ls2 Sadowska-Krajewska Aleksandra ćwiczenia
stacjonarne II stopień Pedagogika Pedagogika resocjalizacyjna 2403-PE-100-Rs2 Kustra Czesław konwersatorium
stacjonarne II stopień Pedagogika Pedagogika zabawy 2403-PE-111-SZs2 Symonowicz-Jabłońska Izabela ćwiczenia
stacjonarne II stopień Pedagogika Podstaw prawne resocjalizacji 2403-PE-208-Rs2 Kowalczyk Małgorzata H. wykład
stacjonarne II stopień Pedagogika Podstawy prawne pomocy logopedycznej 2403-PE-207-Ls2 Sadowska-Krajewska Aleksandra konwersatorium
stacjonarne II stopień Pedagogika Podstawy prawne resocjalizacji 2403-PE-208-Rs2 Kotlenga Anita ćwiczenia
stacjonarne II stopień Pedagogika Podstawy socjoterapii 2403-PE-108-OWs2 Różański Tomasz konwersatorium
stacjonarne II stopień Pedagogika Profilaktyka agresji i przemocy  2403-PE-212-Rs2 Bandura Agnieszka ćwiczenia
stacjonarne II stopień Pedagogika Profilaktyka zdrowotna dziecka 2403-PE-209-PPWs2 Szmalec Jacek konwersatorium
stacjonarne II stopień Pedagogika Programowanie w edukacji wczesnej 2403-PE-207-PPWs2 Kocur Tomasz ćwiczenia
stacjonarne II stopień Pedagogika Programy profilaktyki uzależnień 2403-PE-207-OWs2 Wasilewska-Ostrowska Katarzyna ćwiczenia
stacjonarne II stopień Pedagogika Psychologia kliniczna konwersatorium 2403-PE-109-Rs2 Wołowska Agata konwersatorium
stacjonarne II stopień Pedagogika Raport z badań empirycznych 2403-PE-118a-s2 Cuprjak Magdalena ćwiczenia
stacjonarne II stopień Pedagogika Rozpoznawanie zagrożeń wychowawczych wieku dziecięcego 2403-PE-106-PPWs2 Mularz Barbara warsztat
stacjonarne II stopień Pedagogika Rozwój fizyczny dziecka i terapia psychomotoryczna 2403-PE-105-PPWs2 Szmalec Jacek warsztat
stacjonarne II stopień Pedagogika Seminarium II rok 2403-PE-1090-s2 Siemieniecki Bronisław seminarium
stacjonarne II stopień Pedagogika Seminarium magisterskie 2403-PE-1090-s2 Falkowska Joanna seminarium
stacjonarne II stopień Pedagogika Seminarium magisterskie 2403-PE-1091-s2 Baczała Ditta seminarium
stacjonarne II stopień Pedagogika Seminarium magisterskie 2403-PE-1090-s2 Baczała Ditta seminarium
stacjonarne II stopień Pedagogika Seminarium magisterskie 2403-PE-1091-s2 Błajet Piotr seminarium
stacjonarne II stopień Pedagogika Seminarium magisterskie – I rok II stopnia, stacj. 2403-PE-1090-s2 Błeszyński Jacek seminarium
stacjonarne II stopień Pedagogika Seminarium magisterskie – I rok II stopnia, stacj. 2403-PE-1090-s2 Borowska-Beszta Beata seminarium
stacjonarne II stopień Pedagogika Seminarium magisterskie – st. stacjonarne 2403-PE-1091-s2 Błeszyński Jacek seminarium
stacjonarne II stopień Pedagogika Seminarium magisterskie – st. stacjonarne 2403-PE-1091-s2 Borowska-Beszta Beata seminarium
stacjonarne II stopień Pedagogika Seminarium magisterskie I 2403-PE-1090-s2 Przyborowska Beata seminarium
stacjonarne II stopień Pedagogika Seminarium magisterskie I rok 2403-PE-1090-s2 Kowalczyk Małgorzata H. seminarium
stacjonarne II stopień Pedagogika Seminarium magisterskie I rok II stopnia 2403-PE-1090-s2 Wałęga Agnieszka seminarium
stacjonarne II stopień Pedagogika Seminarium magisterskie I rok II stopnia Pedagogika 2403-PE-1090-s2 Siemieniecka Dorota seminarium
stacjonarne II stopień Pedagogika Seminarium magisterskie- I rok II stopnia st. stacjonarne 2403-PE-1090-s2 Szulakiewicz Władysława seminarium
stacjonarne II stopień Pedagogika Seminarium magisterskie- I rok II stopnia stacjonarne 2403-PE-1090-s2 Nalaskowski Aleksander seminarium
stacjonarne II stopień Pedagogika Seminarium magisterskie I rok studia II stopnia, kierunek pedagogika, grupa nr 7 2403-PE-1090-s2 Kopińska Violetta seminarium
stacjonarne II stopień Pedagogika Seminarium magisterskie I rok, II stopnia 2403-PE-1090-s2 Horowski Jarosław seminarium
stacjonarne II stopień Pedagogika Seminarium magisterskie II rok 2403-PE-1091-s2 Kowalczyk Małgorzata H. seminarium
stacjonarne II stopień Pedagogika Seminarium magisterskie II rok II stopnia 2403-PE-1091-s2 Wałęga Agnieszka seminarium
stacjonarne II stopień Pedagogika Seminarium magisterskie II rok II stopnia Pedagogika 2403-PE-1091-s2 Siemieniecka Dorota seminarium
stacjonarne II stopień Pedagogika Seminarium magisterskie II rok, II stopnia 2403-PE-1091-s2 Horowski Jarosław seminarium
stacjonarne II stopień Pedagogika Seminarium magisterskie pedagogika II rok II stopnia grupa nr 15 2403-PE-1091-s2 Kopińska Violetta seminarium
stacjonarne II stopień Pedagogika Seminarium magisterskie st. stacjonarne  2403-PE-1091-s2 Binnebesel Józef seminarium
stacjonarne II stopień Pedagogika Seminarium magisterskie- st. stacjonarne 2403-PE-1091-s2 Nalaskowski Aleksander seminarium
stacjonarne II stopień Pedagogika Seminarium magisterskie st. stacjonarne I rok 2 stopień  2403-PE-1090-s2 Binnebesel Józef seminarium
stacjonarne II stopień Pedagogika Seminarium mgr 2403-PE-1091-s2 Solarczyk-Szwec Hanna seminarium
stacjonarne II stopień Pedagogika Socjoterapia 2403-PE-115-SZs2 Marzena Szymańska – Kudelska ćwiczenia
stacjonarne II stopień Pedagogika Socjoterapia 2403-PE-115-SZs2 Marzena Szymańska – Kudelska wykład
stacjonarne II stopień Pedagogika Terapia skoncentrowana na rozwiązaniach 2403-PE-109-OWs2 Szczepkowski Jacek ćwiczenia
stacjonarne II stopień Pedagogika Terapia w resocjalizacji 2403-PE-209-Rs2 Szczepkowski Jacek konwersatorium
stacjonarne II stopień Pedagogika Trening twórczości 2403-PE-114-SZs2 Symonowicz-Jabłońska Izabela warsztat
stacjonarne II stopień Pedagogika Współczesne kierunki pedagogiczne 2403-PE-204-s2 Dejna Dagna konwersatorium
stacjonarne II stopień Pedagogika Współczesne problemy edukacji ustawicznej 2403-PE-109a-s2 Solarczyk-Szwec Hanna konwersatorium
stacjonarne II stopień Pedagogika Wychowanie fizyczne w edukacji wczesnej 2403-PE-107-PPWs2 Szmalec Jacek warsztat
stacjonarne II stopień Pedagogika Wykorzystanie komputera w terapii logopedycznej 2403-PE-204-Ls2 Majewska Kamila laboratorium
stacjonarne III stopień Pedagogika Seminarium doktorskie 2403-Pe-SEM-SD Baczała Ditta seminarium
stacjonarne III stopień Pedagogika Socjologia edukacji (doktoranci – pedagogika) 2403-Pe-SE-III-SD Karwacki Arkadiusz wykład
stacjonarne I stopień Pedagogika medialna Diagnostyka pedagogiczna 2403-207-PMs1 Wałęga Agnieszka wykład
stacjonarne I stopień Pedagogika medialna Diagnostyka pedagogiczna 2403-207-PMs1 Wałęga Agnieszka ćwiczenia
stacjonarne I stopień Pedagogika medialna Edukacja wizualna 2403-305-ePMs1 Didkowska Bernadeta ćwiczenia
stacjonarne I stopień Pedagogika medialna E-portfolio 2403-309a-PMs1 Skibińska Małgorzata ćwiczenia
stacjonarne I stopień Pedagogika medialna Komputer w diagnostyce i terapii pedagogicznej 2403-310-PMs1 Majewska Kamila ćwiczenia
stacjonarne I stopień Pedagogika medialna Komputer w diagnostyce i terapii pedagogicznej 2403-310-PMs1 Majewska Kamila wykład
stacjonarne I stopień Pedagogika medialna Metodologia badań społecznych 2403-208-PMs1 Rubacha Krzysztof wykład
stacjonarne I stopień Pedagogika medialna Metodyka edukacji medialnej 2403-306-PMs1 Majewska Kamila wykład
stacjonarne I stopień Pedagogika medialna Metodyka edukacji medialnej ćwiczenia 2403-306-PMs1 Kwiatkowska Wioletta ćwiczenia
stacjonarne I stopień Pedagogika medialna Metodyka edukacji on-line (ćwiczenia) 2403-205-ePMs1 Kwiatkowska Wioletta ćwiczenia
stacjonarne I stopień Pedagogika medialna Metodyka edukacji online (wykład) 2403-205-ePMs1 Kwiatkowska Wioletta wykład
stacjonarne I stopień Pedagogika medialna Otwarte zasoby edukacyjne 2403-304-ePMs1 Skibińska Małgorzata ćwiczenia
stacjonarne I stopień Pedagogika medialna Patologie w mediach 2403-206-PMs1 Majewska Kamila ćwiczenia
stacjonarne I stopień Pedagogika medialna Pedeutologia 2403-201-PMs1 Falkowska Joanna konwersatorium
stacjonarne I stopień Pedagogika medialna Praca z dźwiękiem 2403-204-ePMs1 Skibińska Małgorzata ćwiczenia
stacjonarne I stopień Pedagogika medialna Projektowanie edukacyjnych aktywności online 2403-209a-PMs1 Kwiatkowska Wioletta wykład
stacjonarne I stopień Pedagogika medialna Projektowanie edukacyjnych aktywności on-line 2403-209a-PMs1 Kwiatkowska Wioletta ćwiczenia
stacjonarne I stopień Pedagogika medialna Psychologia społeczna 2403-307-PMs1 Fopka-Kowalczyk Małgorzata wykład
stacjonarne I stopień Pedagogika medialna Teoria kształcenia ćwiczenia 2403-114-PMs1 Kwiatkowska Wioletta ćwiczenia
stacjonarne I stopień Pedagogika medialna Wychowanie społeczno-moralne 2403-302-PMs1 Rubacha Krzysztof wykład
stacjonarne I stopień Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna Diagnoza psychopedagogiczna, gotowość szkolna 2403-334-PWs1 Zaleska Małgorzata ćwiczenia
stacjonarne I stopień Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna Pedagogika przedszkolna 2403-PPW-113-sj Wieczór Elżbieta ćwiczenia
stacjonarne I stopień Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna Pedagogika przedszkolna 2403-PPW-113-sj Wieczór Elżbieta wykład
stacjonarne I stopień Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna Pedagogika wczesnoszkolna 2403-PPW-114-sj Wieczór Elżbieta ćwiczenia
stacjonarne I stopień Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna Pedagogika wczesnoszkolna 2403-PPW-114-sj Wieczór Elżbieta wykład
stacjonarne I stopień Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna Terapia dzieci z trudnościami w uczeniu się 2403-335-PWs1 Zaleska Małgorzata ćwiczenia
stacjonarne jednolite magisterskie Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna Animacja współpracy środowiskowej 2400-33-pw Szledak Aleksandra ćwiczenia
stacjonarne jednolite magisterskie Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna Funkcjonowanie instytucji edukacyjnych 2403-PPW-103-sj Nalaskowski Aleksander wykład
stacjonarne jednolite magisterskie Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna Komunikacja interpersonalna 2403-PPW-118-sj Kołodziejski Maciej warsztat
stacjonarne jednolite magisterskie Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna Organizacja i zarządzanie przedszkolami i szkołami 2403-PPW-116-sj Łukaszewska Anna ćwiczenia
stacjonarne jednolite magisterskie Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna Pedagogika wczesnoszkolna 2403-PPW-114-sj Kołodziejski Maciej wykład
stacjonarne jednolite magisterskie Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna Pedagogika zabawy 2403-PPW-117-sj Śmieszek Lucyna warsztat
stacjonarne jednolite magisterskie Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna Prawa dziecka 2403-PPW-115-sj Kopińska Violetta ćwiczenia
stacjonarne jednolite magisterskie Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna Współczesne badania nad dzieciństwem 2403-PPW-112-sj Nalaskowski Aleksander wykład
stacjonarne jednolite magisterskie Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna Zajęcia świetlicowe i pozalekcyjne w szkole 2403-PPW-119b-sj Fechner-Sędzicka Iwona ćwiczenia
stacjonarne I stopień Pedagogika specjalna Diagnoza resocjalizacyjna 2403-201a-rPSs1 Mackojć Danuta ćwiczenia
stacjonarne I stopień Pedagogika specjalna Diagnoza resocjalizacyjna 2403-201a-rPSs1 Szczepkowski Jacek wykład
stacjonarne I stopień Pedagogika specjalna Głębokie zaburzenia rozwoju 2403-326-oPSs1 Karpińska Agnieszka konwersatorium
stacjonarne I stopień Pedagogika specjalna Instytucje readaptacji społecznej skazanych 2403-310a-rPSs1 Szczepkowski Jacek konwersatorium
stacjonarne I stopień Pedagogika specjalna Instytucjonalne formy wsparcia osobom niepełnosprawnym intelektualnie 2403-310a-oPSs1 Szafrański Mateusz konwersatorium
stacjonarne I stopień Pedagogika specjalna Interaktywne narzędzia komputerowe w pedagogice specjalnej 2403-305-PSs1 Majewska Kamila laboratorium
stacjonarne I stopień Pedagogika specjalna Komunikacja alternatywna i wspomagająca 2403-223-rPSs1 Błeszyński Jacek konwersatorium
stacjonarne I stopień Pedagogika specjalna Kształcenie włączające osoby z niepełnosprawnością intelektualną 2403-201b-oPSs1 Sokołowska Eliza konwersatorium
stacjonarne I stopień Pedagogika specjalna Metodyka nauczania i wychowania osób z głębszą niepełnosprawnością intelektualną 2403-302b-oPSs1 Golon Alicja ćwiczenia
stacjonarne I stopień Pedagogika specjalna Metodyka nauczania i wychowania osób z lekką niepełnosprawnością – ćwiczenia 2403-301b-oPSs1 Kluz Maria ćwiczenia
stacjonarne I stopień Pedagogika specjalna Nowoczesne technologie w oligofrenopedagogice 2403-328-oPSs1 Majewska Kamila laboratorium
stacjonarne I stopień Pedagogika specjalna Opieka nad rodziną osób niedostosowanych społecznie 2403-309b-rPSs1 Przeperski Jarosław konwersatorium
stacjonarne I stopień Pedagogika specjalna Pedagogika Osób z niepełnosprawnością Sprzężoną ćwiczenia 2403-209-PSs1 Karpińska Agnieszka ćwiczenia
stacjonarne I stopień Pedagogika specjalna Pedagogika Osób z niepełnosprawnością Sprzężoną wykład 2403-209-PSs1 Karpińska Agnieszka wykład
stacjonarne I stopień Pedagogika specjalna Pedagogika penitencjarna 2403-200a-rPSs1 Kowalczyk Małgorzata H. ćwiczenia
stacjonarne I stopień Pedagogika specjalna Podstawy kryminologii 2403-203a-rPSs1 Kowalczyk Małgorzata H. wykład
stacjonarne I stopień Pedagogika specjalna Podstawy pedagogiki resocjalizacyjnej 2403-210-PSs1 Kowalczyk Małgorzata H. wykład
stacjonarne I stopień Pedagogika specjalna Podstawy tanatopedagogiki 2403-314b-oPSs1 Binnebesel Józef wykład
stacjonarne I stopień Pedagogika specjalna Poradnictwo wychowawcze i rodzinne 2403-308a-rPSs1 Aksamit Emilia konwersatorium
stacjonarne I stopień Pedagogika specjalna Prawne aspekty pomocy osobom niepełnosprawnym i ich rodzinom 2403-312-oPSs1 Kowalczyk Tomasz konwersatorium
stacjonarne I stopień Pedagogika specjalna Prawne podstawy resocjalizacji 2403-217a-rPSs1 Kotlenga Anita konwersatorium
stacjonarne I stopień Pedagogika specjalna Psychologia osób z niepełnosprawnością intelektualną 2403-213-oPSs1 Hamerlińska Agnieszka wykład
stacjonarne I stopień Pedagogika specjalna Resocjalizacja osób z niepełnosprawnością intelektualną 2403-202b-rPSs1 Mateusz Szafrański konwersatorium
stacjonarne I stopień Pedagogika specjalna Rewalidacja dziecka niepełnosprawnego w rodzinie i instytucji. 2403-202b-oPSs1 Sokołowska Eliza konwersatorium
stacjonarne I stopień Pedagogika specjalna Rewalidacja indywidualna dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną 2403-200a-oPSs1 Kamecka- Antczak Celina laboratorium
stacjonarne I stopień Pedagogika specjalna Rewalidacja Osób Dorosłych z niepełnosprawnością Intelektualną 2403-208-oPSs1 Karpińska Agnieszka konwersatorium
stacjonarne I stopień Pedagogika specjalna Rozmowa i wywiad w terapii pedagogicznej 2403-327-oPSs1 Binnebesel Józef laboratorium
stacjonarne I stopień Pedagogika specjalna seminarium dyplomowe 2403-300-PSs1 Binnebesel Józef seminarium
stacjonarne I stopień Pedagogika specjalna Seminarium dyplomowe 2403-300-PSs1 Baczała Ditta seminarium
stacjonarne I stopień Pedagogika specjalna Seminarium dyplomowe 2403-244a-PSs1 Baczała Ditta seminarium
stacjonarne I stopień Pedagogika specjalna Seminarium dyplomowe 2403-300-PSs1 Błeszyński Jacek seminarium
stacjonarne I stopień Pedagogika specjalna Seminarium dyplomowe 2403-300-PSs1 Borowska-Beszta Beata seminarium
stacjonarne I stopień Pedagogika specjalna Seminarium dyplomowe 2403-Pe-305a-TO1 Fopka-Kowalczyk Małgorzata seminarium
stacjonarne I stopień Pedagogika specjalna Seminarium dyplomowe 2403-244a-PSs1 Hamerlińska Agnieszka seminarium
stacjonarne I stopień Pedagogika specjalna Seminarium dyplomowe 2403-300-PSs1 Hamerlińska Agnieszka seminarium
stacjonarne I stopień Pedagogika specjalna Seminarium dyplomowe – II rok pedagogika specjalna,st. stacj. I stopnia 2403-244a-PSs1 Borowska-Beszta Beata seminarium
stacjonarne I stopień Pedagogika specjalna seminarium dyplomowe II rok 1 stopień 2403-244a-PSs1 Binnebesel Józef seminarium
stacjonarne I stopień Pedagogika specjalna Seminarium dyplomowe II rok I stopnia 2403-244a-PSs1 Kowalczyk Małgorzata H. seminarium
stacjonarne I stopień Pedagogika specjalna Seminarium dyplomowe- II rok pedagogika specjalna,st. stacj. I stopnia 2403-244a-PSs1 Błeszyński Jacek seminarium
stacjonarne I stopień Pedagogika specjalna Tanatopedagogika w resocjalizacji  2403-311-rPSs1 Binnebesel Józef wykład
stacjonarne I stopień Pedagogika specjalna Terapia metodą ruchu rozwijającego 2403-307a-rPSs1 Błeszyński Jacek konwersatorium
stacjonarne I stopień Pedagogika specjalna Terapia metodą ruchu rozwijającego 2403-313a-oPSs1 Błeszyński Jacek warsztat
stacjonarne I stopień Pedagogika specjalna Terapia metodą ruchu rozwijającego 2403-307a-rPSs1 Błeszyński Jacek konwersatorium
stacjonarne I stopień Pedagogika specjalna Terapia metodą ruchu rozwijającego 2403-313a-oPSs1 Błeszyński Jacek warsztat
stacjonarne I stopień Pedagogika specjalna Terapia systemowa – wykład 2403-302a-rPSs1 Aksamit Emilia wykład
stacjonarne I stopień Pedagogika specjalna Terapia systemowa ćwiczenia 2403-302a-rPSs1 Aksamit Emilia ćwiczenia
stacjonarne I stopień Pedagogika specjalna Warsztat twórczej resocjalizacji 2403-304a-rPSs1 Lubeńczuk Magdalena warsztat
stacjonarne I stopień Pedagogika specjalna Wspomaganie i rozwój komunikacji językowej 2403-307-PSs1 Błeszyńska Lucyna ćwiczenia
stacjonarne II stopień Pedagogika specjalna Trening interpersonalny 2403-PS-109-sj Szczepkowski Jacek laboratorium
stacjonarne jednolite magisterskie Pedagogika specjalna Andragogika 2403-209-PRSs1 Solarczyk-Szwec Hanna wykład
stacjonarne jednolite magisterskie Pedagogika specjalna Biomedyczne podstawy rozwoju 2403-PS-111-sj Rogowska Ewa ćwiczenia
stacjonarne jednolite magisterskie Pedagogika specjalna Biomedyczne podstawy rozwoju wykład 2403-PS-111-sj Błajet Piotr wykład
stacjonarne jednolite magisterskie Pedagogika specjalna Gerontopedagogika 2403-PS-114-sj Solarczyk-Szwec Hanna konwersatorium
stacjonarne jednolite magisterskie Pedagogika specjalna Interwencja kryzysowa 2403-PS-115-sj Szczepkowski Jacek konwersatorium
stacjonarne jednolite magisterskie Pedagogika specjalna Pedagogika specjalna ćwiczenia 2403-PS-110-sj Binnebesel Józef ćwiczenia
stacjonarne jednolite magisterskie Pedagogika specjalna Pedagogika specjalna wykład 2403-PS-110-sj Binnebesel Józef wykład
stacjonarne jednolite magisterskie Pedagogika specjalna Psychopatologia – wykład 2403-PS-112-sj Fopka-Kowalczyk Małgorzata wykład
stacjonarne I stopień Praca socjalna Andragogika 2403-209-PRSs1 Majchrzak-Ptak Kinga ćwiczenia
stacjonarne I stopień Praca socjalna Andragogika 2403-209-PRSs1 Solarczyk-Szwec Hanna wykład
stacjonarne I stopień Praca socjalna Diagnostyka społeczna 2403-215-PRSs1 Przeperski Jarosław ćwiczenia
stacjonarne I stopień Praca socjalna Historia i teoria pracy socjalnej 2403-115-PRSs1 Malinowski Jan A. wykład
stacjonarne I stopień Praca socjalna Instytucje pomocy i opieki społecznej 2403-315-PRSs1 Przeperski Jarosław ćwiczenia
stacjonarne I stopień Praca socjalna Komunikacja interpersonalna, I rok praca socjalna, studia stacjonarne, I stopnia 2403-117-PRSs1 Kuziak Katarzyna ćwiczenia
stacjonarne I stopień Praca socjalna Metodyka gerontologii 2403-319-PRSs1 Kościńska Elżbieta ćwiczenia
stacjonarne I stopień Praca socjalna Organizacja i finansowanie projektów socjalnych, 2403-122-PRSs1 Kuziak Katarzyna ćwiczenia
stacjonarne I stopień Praca socjalna Patologie społeczne 2403-116-PRSs1 Wasilewska-Ostrowska Katarzyna konwersatorium
stacjonarne I stopień Praca socjalna Podstawy prawa  2403-114-PRSs1 Kopińska Violetta wykład
stacjonarne I stopień Praca socjalna Polityka społeczna 2403-110-PRSs1 Piątek Krzysztof ćwiczenia
stacjonarne I stopień Praca socjalna Polityka społeczna 2403-110-PRSs1 Piątek Krzysztof wykład
stacjonarne I stopień Praca socjalna Praca socjalna/Opieka paliatywna 2403-107-PRSs1 Kustra Czesław wykład
stacjonarne I stopień Praca socjalna Praca socjalna/Resocjalizacja 2403-310-PRSs1 Kustra Czesław wykład
stacjonarne I stopień Praca socjalna Prawne podstawy pracy socjalnej 2403-211-PRSs1 Rataj Beata ćwiczenia
stacjonarne I stopień Praca socjalna Prawo o stowarzyszeniach 2403-314-PRSs1 Rataj Beata konwersatorium
stacjonarne I stopień Praca socjalna Projekt socjalny 2403-120II-PRSs1 Malinowski Jan A. ćwiczenia
stacjonarne I stopień Praca socjalna Projekt socjalny 2403-216II-PRSs1 Przeperski Jarosław ćwiczenia
stacjonarne I stopień Praca socjalna Projekt socjalny 2403-216II-PRSs1 Wasilewska-Ostrowska Katarzyna ćwiczenia
stacjonarne I stopień Praca socjalna Projekt socjalny – praca socjalna I rok, kod przedmiotu 2403-120II-PRSs1 Deka Renata ćwiczenia
stacjonarne I stopień Praca socjalna Projekt socjalny – praca socjalna III rok, kod przedmiotu 2403-303II-PRSs1 Deka Renata ćwiczenia
stacjonarne I stopień Praca socjalna Resocjalizacja, III rok praca socjalna, studia stacjonarne, I stopnia 2403-310-PRSs1 Kuziak Katarzyna ćwiczenia
stacjonarne I stopień Praca socjalna Rynek pracy i aktywizacja bezrobotnych 2403-311-PRSs1 Furmańska-Maruszak Agnieszka wykład
stacjonarne I stopień Praca socjalna Rynek pracy i aktywizacja bezrobotnych 2403-311-PRSs1 Kławsiuć-Zduńczyk Anna ćwiczenia
stacjonarne I stopień Praca socjalna Seminarium dyplomowe 2403-309a-PRSs1 Malinowski Jan A. seminarium
stacjonarne I stopień Praca socjalna Seminarium dyplomowe 2403-309a-PRSs1 Wasilewska-Ostrowska Katarzyna seminarium
stacjonarne I stopień Praca socjalna Seminarium dyplomowe, III rok praca socjalna, studia stacjonarne, I stopnia 2403-309a-PRSs1 Kuziak Katarzyna seminarium
stacjonarne I stopień Praca socjalna Socjoterapia – ćwiczenia 2403-214-PRSs1 Krajewska Elwira ćwiczenia
stacjonarne I stopień Praca socjalna Wprowadzenie do socjologii 2403-111-PRSs1 Jeziński Marek wykład
stacjonarne jednolite magisterskie Psychologia Diagnoza psychologiczna 2404-P-SJ-DP Dubas-Miciuk Monika ćwiczenia
stacjonarne jednolite magisterskie Psychologia Diagnoza psychologiczna ćwiczenia 2404-P-SJ-DP Miciuk Łukasz ćwiczenia
stacjonarne jednolite magisterskie Psychologia Diagnoza psychologiczna w praktyce klinicznej 2404-P-PK-SJ-DPPK Śliwińska Katarzyna laboratorium
stacjonarne jednolite magisterskie Psychologia Diagnoza psychologiczna w praktyce klinicznej 2404-P-PK-SJ-DPPK Miciuk Łukasz laboratorium
stacjonarne jednolite magisterskie Psychologia Diagnoza psychologiczna wykład 2404-P-SJ-DP Miciuk Łukasz wykład
stacjonarne jednolite magisterskie Psychologia Emocje i motywacje 2404-P-SJ-EM Jarmakowski-Kostrzanowski Tomasz ćwiczenia
stacjonarne jednolite magisterskie Psychologia Emocje i motywacje 2404-P-SJ-EM Jarmakowski-Kostrzanowski Tomasz wykład
stacjonarne jednolite magisterskie Psychologia Etologia zwierząt udomowionych 2404-P-SPZ-SJ-EZU Gulatowska Judyta konwersatorium
stacjonarne jednolite magisterskie Psychologia Etyka zawodu psychologa 2404-P-SJ-EZP Śliwińska Katarzyna konwersatorium
stacjonarne jednolite magisterskie Psychologia Ewolucja zachowania 2404-P-SPZ-SJ-EZ Sikorska Julia ćwiczenia
stacjonarne jednolite magisterskie Psychologia Eye-tracking 2404-P-SJ-MF-YET Bałaj Bibianna ćwiczenia
stacjonarne jednolite magisterskie Psychologia Fałszywe wspomnienia: czy nasza pamięć jest zawsze doskonała?” 2404-P-SJ-MF-FP Ulatowska Joanna wykład
stacjonarne jednolite magisterskie Psychologia Filozofia kultury 2404-P-SJ-FK Chojnacka Marta konwersatorium
stacjonarne jednolite magisterskie Psychologia Filozofia kultury 2404-P-SJ-FK Grabowska Barbara konwersatorium
stacjonarne jednolite magisterskie Psychologia Filozofia kultury 2404-P-SJ-FK Markiewka Tomasz konwersatorium
stacjonarne jednolite magisterskie Psychologia Historia Psychologii 2404-P-SJ-HP Trojan Maciej wykład
stacjonarne jednolite magisterskie Psychologia Kino a zaburzenia psychiczne- wprowadzenie do psychopatologii 2404-P-MF-KZP-Sj Śliwińska Katarzyna ćwiczenia
stacjonarne jednolite magisterskie Psychologia Konstrukcja kwestionariuszy psychologicznych 2404-P-SJ-KKP Śliwińska Katarzyna laboratorium
stacjonarne jednolite magisterskie Psychologia Konstrukcja kwestionariuszy psychologicznych 2404-P-SJ-KKP Dreszer Joanna laboratorium
stacjonarne jednolite magisterskie Psychologia Konstrukcja kwestionariuszy psychologicznych 2404-P-SJ-KKP Lewicka Maria laboratorium
stacjonarne jednolite magisterskie Psychologia Konstrukcja kwestionariuszy psychologicznych 2404-P-SJ-KKP Sosnowski Tytus laboratorium
stacjonarne jednolite magisterskie Psychologia Logika 2404-P-SJ-L Nasieniewski Marek konwersatorium
stacjonarne jednolite magisterskie Psychologia Metodologia badań psychologicznych 2404-P-SJ-MBP Sosnowski Tytus wykład
stacjonarne jednolite magisterskie Psychologia Metodologia badań psychologicznych 2404-P-SJ-MBP Jarmakowski-Kostrzanowski Tomasz ćwiczenia
stacjonarne jednolite magisterskie Psychologia Mózgowe podłoże świadomości 2404-P-NEU-SJ-MPŚ Binder Marek wykład
stacjonarne jednolite magisterskie Psychologia Osobowościowe podstawy dysfunkcjonalnych zachowań 2404-P-SJ-MF-OUDZ Miciuk Łukasz laboratorium
stacjonarne jednolite magisterskie Psychologia Podstawy statystyki w psychologii 2404-P-SJ-PSP Gulatowska Judyta ćwiczenia
stacjonarne jednolite magisterskie Psychologia Podstawy statystyki w psychologii 2404-P-SJ-PSP Jarmakowska-Kostrzanowska Lilianna laboratorium
stacjonarne jednolite magisterskie Psychologia Podstawy statystyki w psychologii 2404-P-SJ-PSP Bałaj Bibianna wykład
stacjonarne jednolite magisterskie Psychologia Pomoc psychologiczna 2404-P-3-POPS-Sj Łaszewska Kamila ćwiczenia
stacjonarne jednolite magisterskie Psychologia Pomoc psychologiczna 2404-P-3-POPS-Sj Łaszewska Kamila wykład
stacjonarne jednolite magisterskie Psychologia Praca empiryczna 2404-P-3L-PE-Sj Dreszer Joanna seminarium
stacjonarne jednolite magisterskie Psychologia Praca empiryczna 2404-P-3L-PE-Sj Gulatowska Judyta seminarium
stacjonarne jednolite magisterskie Psychologia Praca empiryczna 2404-P-3L-PE-Sj Jarmakowska-Kostrzanowska Lilianna seminarium
stacjonarne jednolite magisterskie Psychologia Praca empiryczna 2404-P-3L-PE-Sj Lewicka Maria seminarium
stacjonarne jednolite magisterskie Psychologia Praca empiryczna 2404-P-3L-PE-S Sosnowski Tytus seminarium
stacjonarne jednolite magisterskie Psychologia Praca empiryczna 2404-P-3L-PE-Sj Śliwińska Katarzyna seminarium
stacjonarne jednolite magisterskie Psychologia Praca empiryczna 2404-P-3L-PE-Sj Trojan Maciej seminarium
stacjonarne jednolite magisterskie Psychologia Praca empiryczna 2404-P-3L-PE-Sj Ulatowska Joanna seminarium
stacjonarne jednolite magisterskie Psychologia Praca empiryczna 2404-P-3L-PE-Sj Łaszewska Kamila seminarium
stacjonarne jednolite magisterskie Psychologia Praca empiryczna 2404-P-3L-PE-Sj Jarmakowski-Kostrzanowski Tomasz seminarium
stacjonarne jednolite magisterskie Psychologia Praca empiryczna 2404-P-3L-PE-Sj Bałaj Bibianna seminarium
stacjonarne jednolite magisterskie Psychologia Procesy uczenia się zwierząt 2404-P-SPZ-SJ-PUZ Trojan Maciej konwersatorium
stacjonarne jednolite magisterskie Psychologia Procesy uczenia się zwierząt 2404-P-SPZ-SJ-PUZ Trojan Maciej laboratorium
stacjonarne jednolite magisterskie Psychologia Psychologia kłamstwa 2404-P-SJ-MF-PK Ulatowska Joanna ćwiczenia
stacjonarne jednolite magisterskie Psychologia Psychologia miasta z elementami teorii urbanistyki 2404-P-PPSS-SJ-PM Lewicka Maria konwersatorium
stacjonarne jednolite magisterskie Psychologia Psychologia Poznawcza 1: percepcja i uwaga 2404-P-SJ-PPPU Gut Małgorzata wykład
stacjonarne jednolite magisterskie Psychologia Psychologia rozwojowa z elementami psychologii wychowawczej 2404-P-SJ-PREW Wojciechowska Julita wykład
stacjonarne jednolite magisterskie Psychologia Psychologia rozwojowa z elementami psychologii wychowawczej 2404-P-SJ-PREW Wojciechowska Julita ćwiczenia
stacjonarne jednolite magisterskie Psychologia Psychologia tożsamości 2404-P-PPSS-SJ-PT Lewicka Maria konwersatorium
stacjonarne jednolite magisterskie Psychologia Psychopatologia 2404-P-3-PSPAT-Sj Czachowski Sławomir wykład
stacjonarne jednolite magisterskie Psychologia Seminarium magisterskie (sem. letni) 2404-P-4L-SMGR-Sj Lewicka Maria seminarium
stacjonarne jednolite magisterskie Psychologia Seminarium magisterskie (sem. letni) 2404-P-4L-SMGR-Sj Trojan Maciej seminarium
stacjonarne jednolite magisterskie Psychologia Seminarium magisterskie (sem. letni) 2404-P-4L-SMGR-Sj Ulatowska Joanna seminarium
stacjonarne jednolite magisterskie Psychologia Seminarium magisterskie (sem. letni) 2404-P-4L-SMGR-Sj Wójcik Adrian seminarium
stacjonarne jednolite magisterskie Psychologia Seminarium magisterskie (sem. letni) 2404-P-4L-SMGR-Sj Jarmakowski-Kostrzanowski Tomasz seminarium
stacjonarne jednolite magisterskie Psychologia Seminarium magisterskie (sem. letni) 2404-P-4L-SMGR-Sj Gut Małgorzata seminarium
stacjonarne jednolite magisterskie Psychologia Seminarium magisterskie (sem. letni) 2404-P-4L-SMGR-Sj Sosnowski Tytus seminarium
stacjonarne jednolite magisterskie Psychologia Seminarium magisterskie (sem. letni) 2404-P-4L-SMGR-Sj Bałaj Bibianna seminarium
stacjonarne jednolite magisterskie Psychologia Seminarium magisterskie (sem. letni)  2404-P-4L-SMGR-Sj Dreszer Joanna seminarium
stacjonarne jednolite magisterskie Psychologia Umiejętności akademickie 2404-P-SJ-UA Główczewski Michał ćwiczenia
stacjonarne jednolite magisterskie Psychologia Umiejętności prezentacyjne 2404-P-PS-MF-UP Gulatowska Judyta ćwiczenia
stacjonarne jednolite magisterskie Psychologia Umysły Innych zwierząt 2404-P-MF-UiZ-Sj Trojan Maciej wykład
stacjonarne jednolite magisterskie Psychologia W pogoni za szczęściem- wprowadzenie do psychologii zdrowia 2404-P-MF-WPZS-Sj Śliwińska Katarzyna konwersatorium
stacjonarne jednolite magisterskie Psychologia Wprowadzenie do psychofizjologii 2404-P-SJ-WDP Sosnowski Tytus wykład
stacjonarne jednolite magisterskie Psychologia Zastosowanie metod elektrofizjologicznych w klinice i badaniach naukowych 2404-P-NEU-SJ-ZMEP Milner Rafał ćwiczenia
stacjonarne jednolite magisterskie Psychologia Zastosowanie metod testowych w ocenie neuropsychologicznej II 2404-P-NEU-SJ-ZMTO Pawlaczyk Natalia ćwiczenia
stacjonarne I stopień Socjologia Antropologia społeczna 2405-S-S1-AS Krajewska Malwina konwersatorium
stacjonarne I stopień Socjologia Antropologia społeczna 2405-S-S1-AS Olechnicki Krzysztof konwersatorium
stacjonarne I stopień Socjologia Demografia i migracje 2405-S-S1-DM Domalewski Jarosław konwersatorium
stacjonarne I stopień Socjologia Ekonomia – zagadnienia podstawowe 2405-S-S1-EZP Furmańska-Maruszak Agnieszka konwersatorium
stacjonarne I stopień Socjologia Human Resources – geneza i rozwój 2405-S-S1-MF-HRGR Furmańska-Maruszak Agnieszka wykład
stacjonarne I stopień Socjologia Klasyczne teorie socjologiczne 2405-S-S1-KTS Dominiak Łukasz M. wykład
stacjonarne I stopień Socjologia Makrosocjologia 2405-S-S1-M Wasielewski Krzysztof ćwiczenia
stacjonarne I stopień Socjologia Makrosocjologia 2405-S-S1-M Wasielewski Krzysztof wykład
stacjonarne I stopień Socjologia Metodologia nauk społecznych 2405-S-S1-MNS Pietrowicz Krzysztof konwersatorium
stacjonarne I stopień Socjologia Metody i techniki badań społecznych 2405-S-S1-MiT Goszczyński Wojciech ćwiczenia
stacjonarne I stopień Socjologia Metody i techniki badań społecznych 2405-S-S1-MiT Piszczek Elwira wykład
stacjonarne I stopień Socjologia Podstawy logiki 2405-S-S1-PL Gruszczyński Rafał konwersatorium
stacjonarne I stopień Socjologia Seminarium licencjackie I 0903-S-S1-SEMLIC1 Piątek Krzysztof seminarium
stacjonarne I stopień Socjologia Seminarium licencjackie I 0903-S-S1-SEMLIC1 Wasielewski Krzysztof seminarium
stacjonarne I stopień Socjologia Seminarium licencjackie I 0903-S-S1-SEMLIC1 Wójtewicz Anna seminarium
stacjonarne I stopień Socjologia Seminarium licencjackie I 0903-S-S1-SEMLIC1 Kaleta Andrzej seminarium
stacjonarne I stopień Socjologia Seminarium licencjackie I 0903-S-S1-SEMLIC1 Knieć Wojciech seminarium
stacjonarne I stopień Socjologia Seminarium licencjackie I 0903-S-S1-SEMLIC1 Suwada Katarzyna seminarium
stacjonarne I stopień Socjologia Seminarium licencjackie II 0903-S-S1-SEMLIC2 Domalewski Jarosław seminarium
stacjonarne I stopień Socjologia Seminarium licencjackie II 0903-S-S1-SEMLIC2 Suwada Katarzyna seminarium
stacjonarne I stopień Socjologia Seminarium licencjackie II 0903-S-S1-SEMLIC2 Kwiecińska-Zdrenka Monika seminarium
stacjonarne I stopień Socjologia Seminarium licencjackie II 0903-S-S1-SEMLIC2 Knieć Wojciech seminarium
stacjonarne I stopień Socjologia Seminarium licencjackie II 0903-S-S1-SEMLIC2 Pietrowicz Krzysztof seminarium
stacjonarne I stopień Socjologia Seminarium licencjackie II 0903-S-S1-SEMLIC2 Wójtewicz Anna seminarium
stacjonarne I stopień Socjologia Seminarium magisterskie II 0903-S-S2-SEM-MGR-2 Knieć Wojciech seminarium
stacjonarne I stopień Socjologia Socjologia dla nie-socjologów 2405-S-S2-SU-SNS Wasielewski Krzysztof wykład
stacjonarne I stopień Socjologia Socjologia dla nie-socjologów 2405-S-S2-SU-SNS Wasielewski Krzysztof ćwiczenia
stacjonarne I stopień Socjologia Socjologia historyczna 2405-S-S-MF-SH Dominiak Łukasz M. konwersatorium
stacjonarne I stopień Socjologia Socjologia konsumpcji 2405-S-S1-MF-SKO Wójtewicz Anna konwersatorium
stacjonarne I stopień Socjologia Socjologia religii 2405-S-S1-MF-SOR Krajewska Malwina konwersatorium
stacjonarne I stopień Socjologia Socjologia rodziny 2405-S-S1-SR Szlendak Tomasz konwersatorium
stacjonarne I stopień Socjologia Socjologia ruchów społecznych 2405-S-S1-MF-SRS Bielska Beata konwersatorium
stacjonarne I stopień Socjologia Socjologia struktur i ruchliwości społecznej 2405-S-S1-SRS Wasielewski Krzysztof konwersatorium
stacjonarne I stopień Socjologia Socjologia wychowania 2405-S-S1-MF-SWY Karwacki Arkadiusz konwersatorium
stacjonarne I stopień Socjologia Społeczeństwo obywatelskie – perspektywa socjologiczna 2405-S-S1-SOPS Kwiecińska-Zdrenka Monika konwersatorium
stacjonarne I stopień Socjologia Statystyka i SPSS 2405-S-S1-SSPSS Domalewski Jarosław laboratorium
stacjonarne I stopień Socjologia Studia nad nauka i techniką 2405-S-S1-MF-SNT Wróblewski Michał konwersatorium
stacjonarne I stopień Socjologia Teorie zmiany społecznej 2405-S-S1-TZS Szalacha-Jarmużek Joanna konwersatorium
stacjonarne I stopień Socjologia Warsztat umiejętności pisarskich I rok socjologia 2405-S-S1-WUP Poniedziałek Jacek laboratorium
stacjonarne I stopień Socjologia Współczesna Europa 2405-S-S1-WE Knieć Wojciech ćwiczenia
stacjonarne I stopień Socjologia Współczesne teorie socjologiczne 2405-S-S1-WTS Burdziej Stanisław konwersatorium
stacjonarne II stopień Socjologia  Analiza rynku pracy i zatrudnienia 2405-S-S2-SP-HR-ARPZ Furmańska-Maruszak Agnieszka ćwiczenia
stacjonarne II stopień Socjologia Analiza danych jakościowych 2405-S-S2-ADJ Karwacki Arkadiusz ćwiczenia
stacjonarne II stopień Socjologia Dynamika form pracy i zatrudnienia 2405-S-S2-SP-HR-DFPZ Furmańska-Maruszak Agnieszka ćwiczenia
stacjonarne II stopień Socjologia Europejska polityka społeczna – konwersatorium 2405-S-S2-EPS Piątek Krzysztof konwersatorium
stacjonarne II stopień Socjologia Koordynacja projektów badawczych 2405-S-S2-KPB Kwiecińska-Zdrenka Monika laboratorium
stacjonarne II stopień Socjologia Metodologiczne dylematy nauk społecznych 2405-S-S2-MDNS Pietrowicz Krzysztof wykład
stacjonarne II stopień Socjologia Organizacje w działaniu III – instytucje pomocy społecznej. 0903-S-S2-1-ORIIIIPS Karwacki Arkadiusz konwersatorium
stacjonarne II stopień Socjologia Projektowanie Instytucji 0903-S-S2-PI Antonowicz Dominik konwersatorium
stacjonarne II stopień Socjologia Psychologia pracy 2405-S-S2-MF-PP Kucharski Tomasz ćwiczenia
stacjonarne II stopień Socjologia Seminarium magisterskie I 2405-S-S2-SEM-MGR-1L Karwacki Arkadiusz seminarium
stacjonarne II stopień Socjologia Seminarium magisterskie II 0903-S-S2-SEM-MGR-2 Suwada Katarzyna seminarium
stacjonarne II stopień Socjologia Seminarium magisterskie II 0903-S-S2-SEM-MGR-2 Wójtewicz Anna seminarium
stacjonarne II stopień Socjologia Seminarium magisterskie II 0903-S-S2-SEM-MGR-2 Kaleta Andrzej seminarium
stacjonarne II stopień Socjologia Seminarium magisterskie II 0903-S-S2-SEM-MGR-2 Olechnicki Krzysztof seminarium
stacjonarne II stopień Socjologia Seminarium magisterskie II 0903-S-S2-SEM-MGR-2 Pietrowicz Krzysztof seminarium
stacjonarne II stopień Socjologia Socjologia dla nie-socjologów 2405-S-S2-SU-SNS Domalewski Jarosław ćwiczenia
stacjonarne II stopień Socjologia Socjologia pracy 2405-S-S2-SP-HR-SPR Bielska Beata ćwiczenia
stacjonarne II stopień Socjologia Społeczno-kulturowe konteksty społeczeństwa globalnego V rok socjologia 2405-S-S2-SKKSG Poniedziałek Jacek wykład
stacjonarne II stopień Socjologia SPSS i analiza danych ilościowych 2405-S-S2-SPSSADI Domalewski Jarosław ćwiczenia
stacjonarne II stopień Socjologia Wprowadzenie do innowacji w obszarze praktyk społecznych i kulturowych 0903-S-S2-*1-WIOPSK Pietrowicz Krzysztof wykład
stacjonarne III stopień Socjologia Wyszukiwanie informacji 2405-DR-S-2-WIN Jarocki Mariusz konwersatorium
stacjonarne III stopień Studia doktoranckie z zakresu bibliologii i informatologii Aktualne kierunki badań bibliologicznych i informatologicznych 2400-B-AKBB-SD Fedorowicz-Kruszewska Małgorzata konwersatorium
stacjonarne III stopień Studia doktoranckie z zakresu bibliologii i informatologii Aktualne kierunki badań bibliologicznych i informatologicznych 2400-B-AKBB-SD Gzella Jacek konwersatorium
stacjonarne III stopień Studia doktoranckie z zakresu bibliologii i informatologii Konwersatorium doktorantów II rok 2400-B-KD2-SD Gzella Jacek konwersatorium
stacjonarne III stopień Studia doktoranckie z zakresu bibliologii i informatologii Konwersatorium doktorantów III rok 2400-B-KD3-SD Gzella Jacek konwersatorium
stacjonarne III stopień Studia doktoranckie z zakresu bibliologii i informatologii Seminarium doktoranckie 2400-B-SDOK4-SD Głowacka Ewa seminarium
stacjonarne III stopień Studia doktoranckie z zakresu bibliologii i informatologii Seminarium doktoranckie III rok 2400-B-SDOK3-SD Osińska Veslava seminarium
stacjonarne III stopień Studia doktoranckie z zakresu bibliologii i informatologii Seminarium doktorskie 2400-B-SDOK-SD Fedorowicz-Kruszewska Małgorzata seminarium
stacjonarne III stopień Studia doktoranckie z zakresu bibliologii i informatologii Seminarium doktorskie – II rok 2400-B-SDOK-SD Kowalska-Chrzanowska Małgorzata seminarium
stacjonarne III stopień Studia doktoranckie z zakresu bibliologii i informatologii Seminarium doktorskie – III rok 2400-B-SDOK3-SD Kowalska-Chrzanowska Małgorzata seminarium
stacjonarne III stopień Studia doktoranckie z zakresu bibliologii i informatologii Seminarium doktorskie – IV rok 2400-B-SDOK4-SD Kowalska-Chrzanowska Małgorzata seminarium
stacjonarne III stopień Studia doktoranckie z zakresu filozofii Seminarium doktoranckie 2402-DR-F-4-SEMD Bińczyk Ewa seminarium
stacjonarne III stopień Studia doktoranckie z zakresu filozofii Seminarium doktoranckie III rok, IV rok 2402-DR-F-4-SEMD, 2402-DR-F-3-SEMD Derra Aleksandra seminarium
stacjonarne III stopień Studia doktoranckie z zakresu pedagogiki Pedagogika innowacyjności studia doktoranckie – pedagogika 2403-Pe-PI-IV-SD Przyborowska Beata wykład
stacjonarne III stopień Studia doktoranckie z zakresu socjologii Seminarium doktoranckie IV 0903-DR-S-4-SEMD Olechnicki Krzysztof seminarium
stacjonarne II stopień Zarządzanie informacją i bibliologia Biblioterapia 2401-ZIB-BT-1L-s2 Kruszewski Tomasz ćwiczenia
stacjonarne II stopień Zarządzanie informacją i bibliologia Broker informacji 2401-ZIB-BI-1L-s2 Kowalska-Chrzanowska Małgorzata laboratorium
stacjonarne II stopień Zarządzanie informacją i bibliologia Książka w PRL 2401-ZIB-KP-1L-s2 Ciszewska-Pawłowska Wanda wykład
stacjonarne II stopień Zarządzanie informacją i bibliologia Książka XIX i XX wieku 2401-ZIB-KX-1L-s2 Imańska Iwona wykład
stacjonarne II stopień Zarządzanie informacją i bibliologia Seminarium magisterskie 2401-ZIB-SM-1L-s2 Imańska Iwona seminarium
stacjonarne II stopień Zarządzanie informacją i bibliologia Seminarium magisterskie 2401-ZIB-SM-2L-s2 Imańska Iwona seminarium
stacjonarne II stopień Zarządzanie informacją i bibliologia Seminarium magisterskie 2401-ZIB-SM-2L-s2 Głowacka Ewa seminarium
stacjonarne II stopień Zarządzanie informacją i bibliologia Seminarium magisterskie 2401-ZIB-SM-1L-s2 Głowacka Ewa seminarium
stacjonarne II stopień Zarządzanie informacją i bibliologia Seminarium magisterskie 2401-ZIB-SM-1L-s2 Gzella Jacek seminarium
stacjonarne II stopień Zarządzanie informacją i bibliologia Seminarium magisterskie 2401-ZIB-SM-2L-s2 Gzella Jacek seminarium
stacjonarne II stopień Zarządzanie informacją i bibliologia Seminarium magisterskie 2401-ZIB-SM-1L-s2 Kowalska-Chrzanowska Małgorzata seminarium
stacjonarne II stopień Zarządzanie informacją i bibliologia Sieciowe środowisko pracy 2401-ZIB-SSP-1L-s2 Krysiński Przemysław laboratorium
stacjonarne II stopień Zarządzanie informacją i bibliologia Socjologia prasy 2401-ZIB-SP-2L-P-s2 Rudera Piotr ćwiczenia
stacjonarne II stopień Zarządzanie informacją i bibliologia Sztuka książki współczesnej 2401-ZIB-SZW-1L-s2 2401-ZIB-SK-2L-DK-s2 Wagner Arkadiusz ćwiczenia
stacjonarne II stopień Zarządzanie informacją i bibliologia Zabytki piśmiennictwa w środowisku cyfrowym 2401-ZIB-ZP-2L-DK-s2 Ciszewska-Pawłowska Wanda ćwiczenia
stacjonarne II stopień Zarządzanie informacją i bibliologia Zarządzanie i marketing w bibliotekarstwie 2401-ZIB-ZIM-2L-s2 Wagner Arkadiusz wykład
podyplomowe Studia podyplomowe w zakresie neurologopedii Afazja u dzieci i dorosłych 2400-08a-neurol Giziewska Marta wykład
podyplomowe Studia podyplomowe w zakresie neurologopedii Elementy onkologopedii 2400-19-neurol Hamerlińska Agnieszka ćwiczenia
podyplomowe Studia podyplomowe w zakresie neurologopedii Metody pracy z dziećmi z wieloraką niepełnosprawnością 2400-15-neurol Kamyk-Wawryszuk Agnieszka ćwiczenia
podyplomowe Studia podyplomowe w zakresie neurologopedii Neuropsychologia 2400-07-neurol Pauszek Aleksandra ćwiczenia
podyplomowe Studia podyplomowe w zakresie neurologopedii Neuropsychologia 2400-07-neurol Pauszek Aleksandra wykład
podyplomowe Studia podyplomowe w zakresie neurologopedii Oligofrenologopedia 2400-13-neurol Brzozowska-Misiewicz Ilona ćwiczenia
podyplomowe Studia podyplomowe w zakresie neurologopedii Praktyki neurologopedyczne 2400-17-neurol Sadowska-Krajewska Aleksandra inne
podyplomowe Studia podyplomowe w zakresie neurologopedii Profilaktyka i wczesna interwencja logopedyczna 2400-05a-neurol. Borowicz-Lech Liliana wykład
podyplomowe Studia podyplomowe w zakresie neurologopedii Seminarium dyplomowe 2400-16-neurol Błeszyński Jacek ćwiczenia
podyplomowe Studia podyplomowe w zakresie neurologopedii Seminarium dyplomowe 2400-16-neurol Hamerlińska Agnieszka ćwiczenia
podyplomowe Studia podyplomowe w zakresie neurologopedii Wybrane zagadnienia z patologii okresu okołoporodowego i noworodkowego 2400-04-neurol Bernatowicz-Łojko Urszula wykład
niestacjonarne I stopień Pedagogika Kompetencje wychowawcze 2403-Pe-312a-PWn1 Koc Małgorzata warsztat
niestacjonarne I stopień Pedagogika Kompetencje wychowawcze 2403-Pe-312a-PWn1 Koc Małgorzata warsztat
niestacjonarne I stopień Pedagogika Komunikacja interpersonalna 2403-Pe-104-OWn2 Zając Magdalena warsztat
niestacjonarne I stopień Pedagogika Kształtowanie mowy i rozwój kompetencji komunikacyjnych dziecka 2403-Pe-214-PWn1 Zaleska Małgorzata ćwiczenia
niestacjonarne I stopień Pedagogika Metodyka wczesnej edukacji muzycznej 2403-Pe-310b-PWn1 Śmieszek Lucyna ćwiczenia
niestacjonarne I stopień Pedagogika Patologie społeczne 2403-Pe-216-TOn1 Różański Tomasz konwersatorium
niestacjonarne I stopień Pedagogika Pedagogika zdrowia 2403-Pe-311-TOn1 Grabowska Małgorzata wykład
niestacjonarne I stopień Pedagogika Pedagogika zdrowia 2403-Pe-311-TOn1 Grabowska Małgorzata wykład
niestacjonarne I stopień Pedagogika Pedeutologia 2403-Pe-211-TOn1 Grabowska-Pieńkosz Dorota wykład
niestacjonarne I stopień Pedagogika Podstawy matematyki 2403-Pe-209-PWn1 Rozpłoch-Nowakowska Danuta wykład
niestacjonarne I stopień Pedagogika Podstawy prawa dla pedagogów 2403-Pe-212-TOn1 Kowalczyk Tomasz konwersatorium
niestacjonarne I stopień Pedagogika Podstawy Przyrody 2403-Pe-210-PWn1 Studzińska-Czyszka Anna wykład
niestacjonarne I stopień Pedagogika Podstawy socjoterapii 2403-Pe-108-OWn2 Zając Magdalena ćwiczenia
niestacjonarne I stopień Pedagogika Praca opiekuńczo- wychowawczo- dydaktyczna w żłobku i przedszkolu 2403-Pe-211a-PWn1 Blek Anna ćwiczenia
niestacjonarne I stopień Pedagogika Psychologia rozwojowa studia niestacjonarne 2403-Pe-203-TOn1 Wiśniewska-Nogaj Lidia wykład
niestacjonarne I stopień Pedagogika Rozwiązywanie problemów wychowawczych i terapia zaburzeń interakcyjnych dzieci 2403-Pe-104-PPWn2 Reszkowska Agnieszka warsztat
niestacjonarne I stopień Pedagogika Seminarium dyplomowe 2403-Pe-305a-TOn1 Fopka-Kowalczyk Małgorzata seminarium
niestacjonarne I stopień Pedagogika Seminarium dyplomowe- III rok pedagogika 2403-Pe-305a-TOn1 Błeszyński Jacek seminarium
niestacjonarne I stopień Pedagogika Twórcy polskiej myśli pedagogicznej 2403-Pe-WM-32 Falkowska Joanna wykład
niestacjonarne I stopień Pedagogika Wychowanie społeczno-moralne 2403-Pe-309-TOn1 Kopińska Violetta konwersatorium
niestacjonarne II stopień Pedagogika Andragogika 2403-Pe-214-n2 Majchrzak-Ptak Kinga konwersatorium
niestacjonarne II stopień Pedagogika Metoda projektu we wczesnej edukacji 2403-Pe-103-PPWn2 Szledak Aleksandra warsztat
niestacjonarne II stopień Pedagogika Metody pracy z osobą uzależnioną i jej rodziną 2403-Pe-107-OWn2 Roch Joanna ćwiczenia
niestacjonarne II stopień Pedagogika Patologie społeczne 2403-Pe-200-OWn2 Różański Tomasz konwersatorium
niestacjonarne II stopień Pedagogika Pedagogika medialna st. niest. 2403-Pe-211-n2 Skibińska Małgorzata konwersatorium
niestacjonarne II stopień Pedagogika Prawne podstawy pomocy rodzinie i dziecku 2403-Pe-106-OWn2 Rataj Beata konwersatorium
niestacjonarne II stopień Pedagogika Seminarium magisterskie 2403-Pe-209-n2 Binnebesel Józef seminarium
niestacjonarne II stopień Pedagogika Seminarium magisterskie 2403-Pe-209-n2 Borowska-Beszta Beata seminarium
niestacjonarne II stopień Pedagogika Seminarium magisterskie 2403-Pe-209-n2 Baczała Ditta seminarium
niestacjonarne II stopień Pedagogika Seminarium magisterskie I rok – II stopnia 2403-Pe-109-n2 Nalaskowski Aleksander seminarium
niestacjonarne II stopień Pedagogika Seminarium magisterskie I rok – II stopnia 403-Pe-109-n2 Binnebesel Józef seminarium
niestacjonarne II stopień Pedagogika Seminarium magisterskie- II rok 2403-Pe-209-n2 Nalaskowski Aleksander seminarium
niestacjonarne II stopień Pedagogika Terapia Skoncentrowana na Rozwiązaniach 2403-Pe-109-OWn2 Roch Joanna ćwiczenia
niestacjonarne II stopień Pedagogika Warsztat pracy nauczyciela edukacji wczesnej 2403-Pe-108-PPWn2 Szledak Aleksandra ćwiczenia
niestacjonarne II stopień Pedagogika Wspomaganie rozwoju ucznia ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się 2403-Pe-100-PPWn2 Zaleska Małgorzata ćwiczenia
stacjonarne I i II stopień (fakultet) Ogólnouniwersyteckie lub ERASMUS User-Centered Design 2401-OG-EN-UCD Marzec Paweł laboratorium