KontaktFosa Staromiejska 1a, 87-100 Toruń
tel.: +48 611 36 10
e-mail: wfins@umk.pl

Staże

Zapraszamy do wzięcia udziału w programie Staże dla studentów kierunków Kognitywistyka i Medioznawstwo. W ramach programu student odbywa miesięczny staż w wybranej przez siebie firmie czy instytucji i otrzymuje m.in. stypendium oraz zwrot kosztów zakwaterowania. Rekrutacja do programu odbywa się dwa razy do roku. Program trwa od 2019 do 2023 roku.

Szczegółowych informacji udziela kierownik programu Staże na Wydziale Filozofii i Nauk Społecznych, dr hab. Anita Pacholik-Żuromska, prof. UMK. Przed spotkaniem prosimy o wcześniejszy kontakt mailowy: apz@umk.pl

Terminy i warunki rekrutacji 

Pierwsza rekrutacja na pobyty stażowe w roku akademickim 2019/20 odbędzie się 3 marca, druga rekrutacja 26 maja. Dokumenty będzie można składać w Dziekanacie WFiNS w pok. 106 po zatwierdzeniu regulaminu staży. Ostateczny termin złożenia dokumentów to 2 marca 2020 i 25 maja 2020.

Dziekanat:

mgr Joanna Salamończyk
p. 106, tel. 56 611 36 34
e-mail: gregor@umk.pl