KontaktFosa Staromiejska 1a, 87-100 Toruń
tel.: +48 611 36 10
e-mail: wfins@umk.pl

Staże

Szanowni Państwo,

Ogłaszam II nabór na staże studenckie dla studentów II i III roku medioznawstwa i kognitywistyki (S1) oraz dla I i II roku kognitywistyki (S2) w ramach II edycji (rok 2021) realizowane w ramach projektu pn.: Universitas Copernicana Thoruniensis In Futuro II – modernizacja Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w ramach Zintegrowanego Programu Uczelni – Zadanie 9, na Wydziale Filozofii i Nauk Społecznych.

Podstawą ubiegania się o staż jest złożenie w terminie od 14 kwietnia do 10 maja 2021 roku w Dziekanacie Wydziału Filozofii i Nauk Społecznych (pokój 106) kompletu niżej wymienionych dokumentów:

  1. wniosek o przyjęcie na staż (wzór stanowi załącznik nr 1 do regulaminu staży);
    2. zaświadczenie o średniej ocen za ostatni zaliczony rok studiów (uzyskane w odpowiednim dziekanacie – może być skan);
    3. CV + wykaz dodatkowej aktywności naukowej i organizacyjnej w trakcie studiów;
    4. informacja o dotychczasowym doświadczeniu zawodowym;
    5. dla osób niepełnosprawnych – kopia zaświadczenia o stopniu niepełnosprawności.

Dokumenty należy składać osobiście lub przesłać listem poleconym na adres Dziekanatu WFiNS UMK, ul. Fosa Staromiejska 1a/pokój 106, 87-100 Toruń (z tym, że liczy się data wpłynięcia dokumentów do dnia 10 maja 2021 roku).

Dokumenty, które wpłyną po terminie wskazanym wyżej oraz dokumenty niekompletne pozostaną bez rozpatrzenia.

W ramach programu student odbywa miesięczny staż w wymiarze 120 godzin w firmie lub instytucji  zaakceptowanej  przez koordynatora, za który otrzymuje stypendium. Staż może odbyć się  w miesiącu czerwcu lub lipcu 2021 roku.

Koordynator projektu


Szanowni Państwo,

Ogłaszam I nabór na staże studenckie dla studentów II i III roku medioznawstwa i kognitywistyki (S1) oraz dla I i II roku kognitywistyki (S2) w ramach II edycji (rok 2021) realizowane w ramach projektu pn.: Universitas Copernicana Thoruniensis In Futuro II – modernizacja Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w ramach Zintegrowanego Programu Uczelni – Zadanie 9, na Wydziale Filozofii i Nauk Społecznych.

Podstawą ubiegania się o staż jest złożenie w terminie w dniach od 8 marca do 31 marca 2021 roku w Dziekanacie Wydziału Filozofii i Nauk Społecznych (pokój 106) kompletu niżej wymienionych dokumentów:

1. wniosek o przyjęcie na staż (wzór stanowi załącznik nr 1 do regulaminu staży);
2. zaświadczenie o średniej ocen za ostatni zaliczony rok studiów (uzyskane w odpowiednim dziekanacie – może być skan);
3. CV + wykaz dodatkowej aktywności naukowej i organizacyjnej w trakcie studiów;
4. informacja o dotychczasowym doświadczeniu zawodowym;
5. dla osób niepełnosprawnych – kopia zaświadczenia o stopniu niepełnosprawności.

Dokumenty należy składać osobiście lub przesłać listem poleconym na adres Dziekanatu WFiNS UMK, ul. Fosa Staromiejska 1a/pokój 106, 87-100 Toruń (z tym, że liczy się data wpłynięcia dokumentów do dnia 31 marca 2021 roku).

Dokumenty, które wpłyną po terminie wskazanym wyżej oraz dokumenty niekompletne pozostaną bez rozpatrzenia.

Koordynator projektu
dr hab. Anita Pacholik –Żuromska, prof. UMK


UWAGA! Informujemy, że zakończyła się I edycja (realizowana w 2020 roku) w ramach staży studenckich realizowanych w ramach projektu pn.: Universitas Copernicana Thoruniensis In Futuro II – modernizacja Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w ramach Zintegrowanego Programu Uczelni – Zadanie 9 na Wydziale Filozofii i Nauk Społecznych.

Obecnie prowadzone są prace przygotowawcze do rekrutacji na II edycję programu, która będzie realizowana w 2021 roku. Przeprowadzenie rekrutacji zaplanowane jest na miesiąc kwiecień tego roku i w najbliższym czasie pojawią się na wydziałowej stronie szczegółowe informacje w sprawie terminów naboru.

Koordynator projektu

dr hab. Anita Pacholik –Żuromska, prof. UMK


Szanowni Państwo,

Ogłaszam II nabór na staże studenckie w ramach I edycji (rok 2020) realizowane w ramach projektu pn.: Universitas Copernicana Thoruniensis In Futuro II – modernizacja Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w ramach Zintegrowanego Programu Uczelni – Zadanie 9, na Wydziale Filozofii i Nauk Społecznych.

Podstawą ubiegania się o staż jest złożenie w terminie w dniach 12 – 23 czerwca 2020 roku w Dziekanacie Wydziału Filozofii i Nauki Społecznych (pokój 106) kompletu niżej wymienionych dokumentów:

Dokumenty należy składać osobiście lub przesłać listem poleconym na adres Dziekanatu WFiNS,
ul. Fosa Staromiejska 1a/pokój 106, 87-100 Toruń (z tym, że liczy się data wpłynięcia dokumentów do dnia 23 czerwca 2020 roku).

Dokumenty, które wpłyną po terminie wskazanym wyżej oraz dokumenty niekompletne pozostaną
bez rozpatrzenia.

Koordynator projektu

dr hab. Anita Pacholik –Żuromska, prof. UMK


 

Zapraszamy do wzięcia udziału w programie Staże dla studentów kierunków Kognitywistyka i Medioznawstwo. W ramach programu student odbywa miesięczny staż w wybranej przez siebie firmie czy instytucji i otrzymuje m.in. stypendium oraz zwrot kosztów zakwaterowania. Rekrutacja do programu odbywa się dwa razy do roku. Program trwa od 2019 do 2023 roku.

Szczegółowych informacji udziela kierownik programu Staże na Wydziale Filozofii i Nauk Społecznych, dr hab. Anita Pacholik-Żuromska, prof. UMK. Przed spotkaniem prosimy o wcześniejszy kontakt mailowy: apz@umk.pl

Dziekanat:

mgr Joanna Salamończyk
p. 106, tel. 56 611 36 34
e-mail: gregor@umk.pl

Dokumenty

Rekrutacja

Dokumenty osób zakwalifikowanych na staż

Umowa z załącznikami

Pozostałe dokumenty