Fosa Staromiejska 1a, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 36 10
e-mail: wfins@umk.pl

Interesariusze

Fundacja Court Watch Polska

Fundacja Proyecto Domeyko Polska

Centrum Kultury “Dwór Artusa” w Toruniu

Towarzystwo Naukowe w Toruniu

Eurozet Radio Sp. z o. o.

Muzeum Etnograficzne im. M. Znamierowskiej-Prüfferowej w Toruniu

E5 Polska Spółka z o.o.

Poradnia Terapii Uzależnień od Alkoholu i Innych Uzależnień w Grudziądzu

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łysomicach

Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Łęczycy

Towarzystwo Autyzmu w Toruniu

Centrum Nowoczesności “Młyn Wiedzy” w Toruniu

Dom Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Ełckiej

Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu w Warszawie

Odwykowo-Psychiatryczny Ośrodek Leczniczy Grabicz i Karnowski w Inowrocławiu

Pogotowie Opiekuńcze w Koninie

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Płużnicy

Dom Pomocy Społecznej w Browinie

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Cekcynie

Centrum Terapii i Edukacji “Mały Książe” w Toruniu

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Smętowie Granicznym

Urząd Statystyczny w Bydgoszczy

Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Rydygiera w Toruniu

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Toruniu

Toruńskie Stowarzyszenie Pomocy Szkole

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Browinie

Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy

Ośrodek Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży “TRATWA” w Steklinku