KontaktFosa Staromiejska 1a, 87-100 Toruń
tel.: +48 611 36 10
e-mail: wfins@umk.pl

Program Dialog

Grant w programie MNiSW-Dialog, pn.  Niewidoczni, niebędący, niezbędni. Administracja uczelni na rzecz doskonałości naukowej (nr 28/2019), kierownik: mgr Anna Mielczarek-Taica, kwota: 676 078 zł .

 

Projekt realizowany jest w ramach konsorcjum z Szkołą Główną Handlową w Warszawie oraz Uniwersytetem Humanistycznospołecznym SWPS w Warszawie i składa się z dwóch komponentów:

Kluczowym założeniem projektu jest przekonanie, że nauka jest przedsięwzięciem zbiorowym, a doskonałość naukowa wymaga współpracy pracowników naukowych i administracyjnych, jak również sprawnego współdziałania pracowników różnych szczebli administracji. Stąd też celem projektu jest zwiększenie wiedzy i kompetencji oraz wzmocnienie motywacji pracowników administracyjnych zatrudnionych w strukturach szkół wyższych z myślą o podniesieniu efektywności współpracy między pracownikami administracji i pracownikami nauki, a także na sprawności wewnątrz samych struktur administracji. “Skrojonymi na miarę” szkoleniami, przygotowanymi przez Uniwersytet SWPS w Warszawie, na podstawie kompleksowej diagnozy potrzeb, zostanie objętych ok. 500-600 uczestników z min. sześciu polskich uczelni: Akademii Leona Koźmińskiego w , Uniwersytetu Humanistycznospołecznego SWPS w Warszawie, Politechniki Gdańskiej, Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. SGH w Warszawie organizuje natomiast wizyty studyjne/job-shadowing w szkołach wyższych, na zasadzie analogicznej do Staff Mobility Erasmus+. Partnerem wspierającym projekt jest Stowarzyszenie Forum Dziekanatów. Długofalowym efektem projektu będzie podniesienie jakości działalności naukowo-badawczej i aktywne włączenie pracowników administracyjnych w realizację polityki doskonałości naukowej uczelni.

Zachęcamy do zapoznania się z raportem z badań wraz z komentarzami ekspertów:

Niewidoczni, niebędący, niezbędni. Raport z badania i komentarze eksperckie (1,04 MB)