Kontakt Fosa Staromiejska 1a, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 36 10
e-mail: wfins@umk.pl

Kierunki studiów

 1. Architektura informacji (s1)
 2. Architektura informacji (s2)
 3. Dziennikarstwo i komunikacja społeczna (s1)
 4. Dziennikarstwo i komunikacja społeczna (s2)
 5. Filozofia (s1)
 6. Filozofia (s2)
 7. Kognitywistyka (s1)
 8. Kognitywistyka (s2)
 9. Cognitive science (s2) (studia w języku angielskim)
 10. Medioznawstwo (s1)
 11. Międzydziedzinowe Indywidualne Studia Humanistyczno-Społeczne (s1)
 12. Pedagogika (n2)
 13. Pedagogika (s1)
 14. Pedagogika (s2)
 15. Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna (sj)
 16. Pedagogika specjalna (sj)
 17. Praca socjalna (s1)
 18. Psychologia (sj)
 19. Socjologia (s1)
 20. Socjologia (s2)
 21. Wychowanie fizyczne i sport (s2)