Kontakt Fosa Staromiejska 1a, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 36 10
e-mail: wfins@umk.pl

POWER

Ponad 34 mln złotych otrzyma Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu na rozwój potencjału w zakresie programów kształcenia, podnoszenia kompetencji pracowników i studentów, programów stażowych, studiów doktoranckich oraz zarządzania Uczelnią. Pieniądze pochodzić będą z unijnego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER) oraz budżetu Państwa. Wyniki konkursu pn. “Zintegrowane Programy Uczelni” ogłosiło obsługujące ten program Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Całkowita wartość projektu wynosi 35 165 461,74 zł, z tego kwota dofinansowania dla UMK to 34 110 497,86 zł, z czego z UE pochodzi 29 637 451,115 zł.

Zgłoszony przez UMK projekt “Universitas Copernicana Thorunensis in Futuro II – modernizacja Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w ramach Zintegrowanego Programu Uczelni” obejmuje na Wydziale Filozofii i Nauk Społecznych: