Kontakt Fosa Staromiejska 1a, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 36 10
e-mail: wfins@umk.pl

Studia doktoranckie

Regulamin

Regulamin studiów doktoranckich

Filozofia

Kierownik studiów: dr hab. Marek Nasieniewski, prof. UMK

Program studiów doktoranckich w zakresie filozofii od 2017/18 (157 KB)

Program studiów doktoranckich w zakresie filozofii od 2016/17 (543 KB)

Uaktualniona lista przedmiotów fakultatywnych 2020/21   (79 KB)

Socjologia

Kierownik studiów: prof. dr hab. Krzysztof Piątek

Program studiów doktoranckich w zakresie socjologii 2016/17 (543 KB)

Pedagogika

Kierownik studiów: Prof. dr hab. Krzysztof Rubacha

Informacje

Bibliologia i informatologia

Kierownik studiów: Prof. dr hab. Jacek Gzella

Informacje

Stypendia doktoranckie i projakościowe

Socjologia: zasady naliczania punktów (1,15 MB)

Zarządzenie Rektora nr 139.2020 w sprawie wniosków o przyznanie oraz formy i terminu wypłaty stypendium doktoranckiego uczestnikom studiów doktoranckich (255 KB)