KontaktFosa Staromiejska 1a, 87-100 Toruń
tel.: +48 611 36 10
e-mail: wfins@umk.pl

Komisja ds. Etyki Badań Naukowych

Na Wydziale działa Komisja ds. Etyki Badań Naukowych, która zajmuje się opiniowaniem etyczności badań prowadzonych przez pracowników.

Regulamin Komisji Etyki (485 KB)

Zgłaszanie wniosku do Komisji odbywa się poprzez formularz sieciowy dostępny dla pracowników UMK po zalogowaniu.

Uwaga: formularz nie umożliwia zapisywania danych w trakcie aplikowania.

Skład Komisji:

Psychologia
1. dr Bibianna Bałaj – wiceprzewodnicząca
2. dr hab. Sławomir Czachowski
3. dr Judyta Gulatowska
4. dr Tomasz Jarmakowski
5. dr Monika Lewandowska
6. prof. dr hab. Tytus Sosnowski – przewodniczący

Socjologia
7. dr hab. Staniaław Burdziej

Filozofia
8. dr Marcin Leźnicki

Kognitywistyka
9. dr Paweł Gładziejewski

Pedagogika
10. dr hab. Jarosław Horowski

Nauki o mediach
11. dr hab. Wanda Ciszewska-Pawłowska

Przedstawiciel dziekana
12. dr Adrian Wójcik


UWAGA!

Podczas pandemii wszelkie badania w bezpośrednim kontakcie z osobami badanymi prowadzi się według wytycznych zawartych w pliku “Rekomendacje prowadzenia badań (16 KB)”. Prowadzenie badań w budynkach należących do Wydziału Filozofii i Nauk Społecznych wymaga wystąpienia o pozwolenie do Dziekana Wydziału. Dodatkowo wnioski, które składane są do Komisji Etyki muszą być uzupełnione o wypełniony i zeskanowany załącznik o zapoznaniu się z powyższymi procedurami.