KontaktFosa Staromiejska 1a, 87-100 Toruń
tel.: +48 611 36 10
e-mail: wfins@umk.pl

Nadawanie stopni i tytułów

Przewody doktorskie

Filozofia

Mateusz Klonowski

Anna Karczmarczyk

Jakub Maciejewski

Aleksandra Kondrat

Roman Specht

Nauki socjologiczne

Agnieszka Anielska

Malwina Krajewska

Joanna Lajstet

Agata Wesołowska

Anna Sitek

Nauki o komunikacji społecznej i mediach

Monika Wachowicz

Przemysław Krysiński

Magdalena Ostrowska


Postępowania habilitacyjne

Filozofia

Marcin Pietrzak

Piotr Domeracki

Pedagogika

Wioleta Kwiatkowska

Jan Malinowski

Socjologia

Michał Piotr Wróblewski

Dariusz Jemielniak

Daniel Wicenty

Jacek Poniedziałek

Nauki o komunikacji społecznej i mediach

Agata Walczak-Niewiadomska

Iwona Pietrzkiewicz