Kontakt Fosa Staromiejska 1a, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 36 10
e-mail: wfins@umk.pl

Nadawanie stopni i tytułów

Przewody doktorskie

Filozofia

Michał Bomastyk

Jakub Gużyński

Dawid Wincław

Mateusz Klonowski

Anna Karczmarczyk

Jakub Maciejewski

Aleksandra Kondrat

Roman Specht

Nauki socjologiczne

Piotr Zwarycz

Przemysław Remer

Emilia Zielińska

Agnieszka Anielska

Malwina Krajewska

Joanna Lajstet

Agata Wesołowska

Anna Sitek

Nauki o komunikacji społecznej i mediach

Katarzyna Jarczewska-Walendziak

Edyta Kołodziejczyk

Monika Wachowicz

Przemysław Krysiński

Magdalena Ostrowska


Postępowania habilitacyjne

Filozofia

Marcin Pietrzak

Piotr Domeracki

Pedagogika

Wioleta Kwiatkowska

Jan Malinowski

Socjologia

Michał Piotr Wróblewski

Dariusz Jemielniak

Daniel Wicenty

Jacek Poniedziałek

Nauki o komunikacji społecznej i mediach

Agata Walczak-Niewiadomska

Iwona Pietrzkiewicz