KontaktFosa Staromiejska 1a, 87-100 Toruń
tel.: +48 611 36 10
e-mail: wfins@umk.pl

Obrony prac dyplomowych [terminy]

  1. obrony prac dyplomowych przed okresem wakacyjnym muszą odbyć się najpóźniej do 15 lipca 2021 r. (co oznacza, że między 16 lipca a 31 sierpnia nie będzie możliwości obron, z uwagi na okres urlopowy i terminy ustawowe);
  2. wniosek o wszczęcie postępowania w sprawie nadania tytułu zawodowego student składa do dziekana wydziału (zgodnie z przekazanymi przez Rektora uprawnieniami, jest to Prodziekan ds. studenckich), za pośrednictwem promotora, nie później niż na dwa tygodnie przed planowanym terminem egzaminu dyplomowego (§ 5 Zarządzenia nr 126Rektora UMK z 4 czerwca 2020 r.);
  3. wnioski o wszczęcie postępowania złożone do 15 lipca, które nie będą spełniały wymogu zawartego § 5 Zarządzenia nr 126 Rektora UMK z 4 czerwca 2020 r. będą przyjmowane, a obrony będą się mogły odbywać od 1 września (w okresie od 16 lipca do 31 sierpnia nie będzie możliwości złożenia wniosku);
  4. najpóźniej do 16 września 2021 r. (zgodnie z § 69 Regulaminu studiów UMK) można składać wnioski o wszczęcie postępowania dyplomowego – jednocześnie proszę wziąć pod uwagę, że zgodnie z obowiązującymi przepisami warunkiem zaliczenia seminarium dyplomowego jest złożenie pracy, czyli przyjęcie pracy przez promotora (§ 69 Regulaminu studiów UMK);
  5. najpóźniej do 16 września 2021 r. (zgodnie z § 70 Regulaminu studiów UMK) można składać wnioski o wydłużenie terminu złożenia pracy dyplomowej (uwaga – w tym przypadku nie może być wystawiona ocena z seminarium).