Kontakt Fosa Staromiejska 1a, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 36 10
e-mail: wfins@umk.pl

Obrony prac dyplomowych [terminy]

  1.  Obrony prac dyplomowych przed okresem wakacyjnym muszą odbyć się najpóźniej do 18 lipca 2024 r. (co oznacza, że między 19 lipca a 31 sierpnia nie będzie możliwości przeprowadzenia obron, z uwagi na okres urlopowy i terminy ustawowe).
  2.  Wniosek o wszczęcie postępowania w sprawie nadania tytułu zawodowego student składa w systemie USOS nie później niż na dwa tygodnie przed planowanym terminem egzaminu dyplomowego.
  3.  Najpóźniej do 20 września 2024 r. (zgodnie z § 69 Regulaminu studiów UMK) można składać wnioski o wszczęcie postępowania dyplomowego.
  4.  Najpóźniej do 20 września 2024 r. (zgodnie z § 70 Regulaminu studiów UMK) można składać wnioski o wydłużenie terminu złożenia pracy dyplomowej.