Kontakt Fosa Staromiejska 1a, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 36 10
e-mail: wfins@umk.pl

Erasmus+

Erasmus+ jest programem współpracy między uczelniami. Jest przeznaczony przede wszystkim dla szkół wyższych, ich studentów i pracowników. W niektórych jego akcjach mogą uczestniczyć także inne instytucje, organizacje lub przedsiębiorstwa, które współpracują z uczelniami. Celem Erasmusa jest podnoszenie jakości kształcenia w krajach uczestniczących w tym programie poprzez rozwijanie międzynarodowej współpracy między uczelniami oraz wspieranie mobilności studentów i pracowników szkół wyższych.

W ramach programu Erasmus+ studenci mogą wyjeżdżać na studia oraz na praktyki. Za granicę można wyjechać w trakcie dowolnego cyklu studiów (licencjackich, magisterskich lub doktoranckich), łącznie na nie dłużej niż 12 miesięcy. Minimalny czas pobytu na studiach i praktykach wynosi 2 miesiące.

Na praktyki student samodzielnie znajduje instytucję przyjmującą, której profil odpowiada jego kierunkowi studiów i oczekiwaniom. Może w tym celu skorzystać z informacji zebranych w ankietach lub portali z ofertami praktyk, a także podpisanych umów bilateralnych przez jednostkę uczelnianą. Rekrutacja na praktyki jest całoroczna.

Przydatne linki

Uprzejmie prosimy studentów, którzy mieli okazję uczestniczyć w programie ERASMUS+, by podzielili się swoją opinią na temat wyjazdu i kształcenia w ramach współpracy międzynarodowej. Uwagi i spostrzeżenia należy kierować do koordynatora programu.

Rekrutacja

Rekrutacja  odbywa się dwa razy do roku — na semestr zimowy lub rok (luty-marzec) oraz na semestr letni (październik).

Poznaj informację dotyczącą rekrutacji na wyjazd tutaj.

Wydziałowy koordynator Programu Erasmus+

dr hab. Stanisław Burdziej, prof. UMK

e-mail: s.burdziej@umk.pl

Praktyki w ramach Erasmus:

  1. Praktyki w ramach Erasmus

  2. Zasady rekrutacji na praktyki Erasmus

  3. Portal z ofertami praktyk prowadzony przez Erasmus Student Network