KontaktFosa Staromiejska 1a, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 36 10
e-mail: wfins@umk.pl

Erasmus+

Erasmus+ jest programem współpracy między uczelniami. Jest przeznaczony przede wszystkim dla szkół wyższych, ich studentów i pracowników. W niektórych jego akcjach mogą uczestniczyć także inne instytucje, organizacje lub przedsiębiorstwa, które współpracują z uczelniami. Celem Erasmusa jest podnoszenie jakości kształcenia w krajach uczestniczących w tym programie poprzez rozwijanie międzynarodowej współpracy między uczelniami oraz wspieranie mobilności studentów i pracowników szkół wyższych.

W ramach programu Erasmus+ studenci mogą wyjeżdżać na studia oraz na praktyki. Za granicę można wyjechać w trakcie dowolnego cyklu studiów (licencjackich, magisterskich lub doktoranckich), łącznie na nie dłużej niż 12 miesięcy. Minimalny czas pobytu na studiach wynosi 3 miesiące, a na praktyce – 2 miesiące. Na praktyki student samodzielnie znajduje instytucję przyjmującą, której profil odpowiada jego kierunkowi studiów i oczekiwaniom. Może w tym celu skorzystać z informacji zebranych w ankietach lub portali z ofertami praktyk, a także podpisanych umów bilateralnych przez jednostkę uczelnianą. Rekrutacja na praktyki jest całoroczna.

Poznaj informację dotyczącą rekrutacji na wyjazd tutaj.

 

Wydziałowy koordynator Programu Erasmus+:

dr hab. Stanisław Burdziej, prof. UMK

e-mail: s.burdziej@umk.pl

 

Koordynatorowie poszczególnych kierunków:

 

Przydatne linki:

Uprzejmie prosimy studentów, którzy mieli okazję uczestniczyć w programie ERASMUS+, by podzielili się swoją opinią na temat wyjazdu i kształcenia w ramach współpracy międzynarodowej. Uwagi i spostrzeżenia należy kierować do koordynatora programu.