Kontakt Fosa Staromiejska 1a, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 36 10
e-mail: wfins@umk.pl

Wyjazdy w ramach Programu Erasmus+ w 2022/23 r.a.

Zdjęcie ilustracyjne

Rekruracja na wyjazdy stypendialne Erasmus+ (2022/2023 r.a.)

Drodzy Studenci, 

Z dniem 03.02.2022 r. otwieramy konkurs na wyjazdy stypendialne w ramach Programu Erasmus+  na semestr zimowy albo na cały rok roku akademickiego 2022/23.  

Warunki rekrutacji:  

 1. niewykorzystany jeszcze kapitał mobilności na danym stopniu studiów; 
 2. brak zaległości w toku studiów;  
 3. ukończony I rok studiów I stopnia lub aktualnie studia na 1. lub 2. roku studiów II stopnia. 

Studenci psychologii mogą aplikować tylko o wyjazd na 3,4 lub 5 roku. W przypadku wyjazdu na 3. roku ośrodek zagraniczny musi prowadzić studia w zakresie psychologii a aplikacja wymaga bardzo dobrego uzasadnienia. 

Wymagane dokumenty: 

 1. Poświadczenie średniej ocen z ostatniego roku studiów powyżej 3,75 (4,00 w przypadku psychologii) wystawione przez Dziekanat.  
 2. Poświadczenie znajomości języka obcego,  w którym prowadzone są zajęcia na uczelni partnerskiej, w stopniu umożliwiającym studiowanie (świadectwo ukończenia kursu, świadectwo maturalne etc.)  
 3. List motywacyjny zawierający informacje na temat celu i miejsca wyjazdu.   
 4. Przybliżony program studiów zawierający listę ewentualnych  przedmiotów/obszarów zainteresowań, na których chcieliby Państwo się skoncentrować w trakcie studiów zagranicznych,  
 5. W przypadku starania o wyjazd mający się odbyć na 3. roku studiów I stopnia i 2. roku studiów II stopnia niezbędna jest zgoda opiekuna lub promotora.   
 6. Formularz zgłoszeniowy (dostępny tu: http://www.umk.pl/wspolpraca/erasmus_plus/studenci-studia/dokumenty/) 
 7. Pozytywna opinia koordynatora wyjazdów na danym kierunku: 

 

Niezbędne informacje: 

 

 1. Rekrutujemy na wyjazdy semestralne (sem. zimowy) oraz na wyjazdy roczne w 2022/2023 r.a. 
 2. Wymagane jest wskazanie przedmiotów za 30 ECTS na semestr (w uzasadnionych przypadkach może być mniej, ale minimum 20 ECTS). 
 3. Nie są akceptowane mobilności całkowicie wirtualne tzn. realizowane online z UMK (bez fizycznego wyjazdu do uczelni partnerskiej). 

 

Ogólne informacje na temat rekrutacji: https://www.umk.pl/wspolpraca/erasmus-plus-2021-2027/ 

Informacje na temat instytucji partnerskich WFiNS znajdują się na stronach Działu Międzynarodowych Partnerstw i Mobilności Edukacyjnej: https://www.umk.pl/wspolpraca/erasmus_plus/partnerzy/ 

Osoby zainteresowane proszone są o przesyłanie dokumentów do Pani Ksenii Korshunovej (ksenia@umk.pl) do dnia 05.03.2022r. 

 

Zachęcamy do podjęcia wyzwania! 

Wydziałowy Koordynator Programu Erasmus+  

Dr hab. Stanisław Burdziej, prof. UMK   

s.burdziej@umk.pl  

pozostałe wiadomości