KontaktFosa Staromiejska 1a, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 36 10
e-mail: wfins@umk.pl

Wiadomości

Zdjęcie ilustracyjne

Studenckie koła naukowe tworzą innowacje

3 listopada 2021 roku upływa termin składania wniosków w ramach kolejnej edycji programu pod nazwą „Studenckie koła naukowe tworzą innowacje”. Wnioski należy składać w Zintegrowanym Systemie Usług dla Nauki – Obsługa Strumieni Finansowania.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie Ministerstwa: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/program-studenckie-kola-naukowe-tworza-innowacje.

 

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Wtorek z Nauką

Serdecznie zapraszamy na cykliczne spotkania online w ramach „Wtorku z nauką”.  Prelegentami spotkań są nauczyciele akademiccy, czynnie zaangażowani w działalność naukową uczelni, a poruszana tematyka obejmie m.in. podstawy działalność badawczej, różne kierunki drogi naukowej oraz możliwości wsparcia akademickiego w szeroko rozumianym rozwoju.

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Konkurs dla studentów i doktorantów ekoMASTERS

Co warto zmienić na uczelni, żeby była bardziej eko?

Przyślij swój proekologiczny postulat, pomysł na zmianę lub konkretny projekt!

Na autorów najciekawszych propozycji (studentów lub doktorantów) czekają:

  1. I nagroda – publikacja całości lub części nadesłanego tekstu w wydawnictwie książkowym + 1.500 zł + sesja szkoleniowo-konsultacyjna,
  2. II nagroda – publikacja całości lub części nadesłanego tekstu w wydawnictwie książkowym + 1.000 zł + sesja szkoleniowo-konsultacyjna,
  3. III nagroda – publikacja całości lub części nadesłanego tekstu w wydawnictwie książkowym + 500 zł + sesja szkoleniowo-konsultacyjna.

Można wysłać więcej niż jedno zgłoszenie i zdobyć kilka nagród.

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Badaczki z Japonii na UMK

Dr Tomasz M. Rutkowski z RIKEN (afiliacja Instytut Badań Informacji i Komunikacji na Wydziale Filozofii i Nauk Społecznych UMK) został członkiem Jury nowego Marie Sklodowska Curie Award.

Nagroda Marie Sklodowska Curie została ustanowiona przez Japan Science and Technology Agency oraz Ambasadę RP w Japonii. Celem jest promowanie i wspieranie młodych badaczek z Japonii. Laureatki konkursu odwiedzą polskie uczelnie i instytuty badawcze, gdzie poznają europejskie środowisko badawczo-rozwojowe i zyskają nowe możliwości rozwoju w międzynarodowym świecie naukowym.

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Trwa nabór wniosków w ramach 2. edycji konkursu Grants4NCUStudents 2021!

Celem konkursu „Grants4NCUStudents” jest wspieranie inicjatyw naukowych, artystycznych oraz konserwatorskich studentów i doktorantów, wpisujących się w cztery najważniejsze cele UMK jako uczelni badawczej (4xI@NCU), którymi są: internacjonalizacja, interdyscyplinarność, innowacyjność i integralność. Obejmują one przede wszystkim badania wstępne, rozpoznawcze, pilotażowe, kwerendy, zakup materiałów oraz wyjazdy na zagraniczne konferencje międzynarodowe, udział w konkursach międzynarodowych oraz organizację wystawy indywidualnej lub grupowej. Konkurs jest skierowany do: studentów UMK, Studenckich Kół Naukowych UMK i doktorantów UMK (z wyłączeniem doktorantów będących członkami zespołów w ramach Centrów Doskonałości).

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Wtorki z psychologią i socjologią

Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy rozpoczął współpracę z toruńskimi socjologami w ramach cyklu “Wtorki z socjologią“. 

Jak mówi dr hab. Krzysztof Pietrowicz, prof. UMK, dyrektor Instytutu Socjologii UMK: 

Otaczającą nas rzeczywistość społeczną postrzegamy na co dzień za pośrednictwem swoich przekonań i poglądów: politycznych, estetycznych, kulturowych. Horyzonty naszego poznania wyznaczają też grupy do których przynależymy. Spotkania w ramach “Wtorków z socjologią” mają być próbą wyrwania się z tych ograniczeń i spojrzenia z dystansu na rozmaite zjawiska. Będzie można posłuchać i podyskutować o społecznych kontekstach przemian sektora energetycznego, o tym czym jest sprawiedliwość, o tym co stało się z kibicami i kibicowaniem, a także o wielu innych interesujących kwestiach.

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Najlepsi z najlepszych!

Konkurs na najlepszego studenta i absolwenta WFINS w roku 2020/21 rozstał rozstrzygnięty!

Najlepszym studentem wydziału została wybrana Natalia Stek, studentka pedagogiki s2.

Najlepszym absolwentem wydziału został Jakub Słupczewski, absolwent psychologii.


Wyróżnienia w kategoriach: rozsławienie UMK na arenie międzynarodowej oraz współpraca z otoczeniem społeczno-gospodarczym nie zostały przyznane. 

 

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Spotkania organizacyjne dla I roku

   

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Bezpieczny powrót do zajęć stacjonarnych

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Plany - aktualizacja

  

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

List w sprawie zajęć ogólnouniwersyteckich

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Konkurs na najlepszego studenta i absolwenta wydziału

Procedura postępowania przy składaniu wniosków o przyznanie wyróżnień oraz tytułów najlepszego studenta i absolwenta WFiNS w r. akad. 2020/2021

  1. Wnioski przyjmowane są w formie elektronicznej (podpisany skan wniosku oraz skany dokumentów poświadczających osiągnięcia).
  2. Średnia ocen zostanie potwierdzona przez pracownika dziekanatu.
  3. Osiągnięcia wymienione we wniosku należy ponumerować zgodnie z numeracją dokumentów je potwierdzających (nr załączników).
  4. Skany wniosków wraz ze skanami załączników należy przesłać mailowo do:

 

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

MOST do innego miasta

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Uwaga na fałszywe e-maile!

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Doktorant(ka) poszukiwany(a)

Poszukujemy kandydata na doktoranta(tkę), który(a) podejmie się realizacji zadań badawczych w ramach Uniwersyteckiego Centrum Doskonałości „Interakcje - umysł, społeczeństwo, środowisko (IMSErt). Tematyka doktoratu jest do dokładniejszego ustalenia, ale będzie dotyczyć uwarunkowań postaw i zachowań prośrodowiskowych, i będzie oparta na badaniach z zakresu psychologii prośrodowiskowej prowadzonej w ramach Centrum Doskonałości Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.
 
 
 

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Olimpijskie srebro dla Katarzyny Zillmann!

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Dzień YUFE na UMK

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Zwycięzcy konkursów NCN

Troje naukowców z naszego wydziału zdobyło granty w konkursach Narodowego Centrum Nauki:

  • OPUS 20 – na projekty badawcze, w tym finansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej niezbędnej do realizacji tych projektów,
  • PRELUDIUM BIS 2 – konkurs na projekty badawcze realizowane przez doktorantów w szkołach doktorskich,
  • SONATA 16 – konkurs na projekty badawcze realizowane przez osoby posiadające stopień naukowy doktora.

 

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Promocja doktorska. Żonglerka logiczna

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Buddyjskie adaptacje - rozmowa z dr Malwiną Krajewską

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Współczucie łagodzi pandemiczne lęki

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Zielone kłamstwa narodowych narcyzów

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

UMK, w czym możemy pomóc?

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Dołącz do Studenckiego Forum Young Universities for the Future of Europe

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Pamiętnik z czasu koronawirusa

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Zasady wpisu warunkowego

Zasady wpisu warunkowego na wyższy rok studiów obowiązujących na WFiNS, w odniesieniu do dopuszczalnej liczby niezaliczonych przedmiotów

Na podstawie §39 Regulaminu studiów - tekst jednolity - Obwieszczenie Nr 2 Rektora UMK z dnia 28 sierpnia 2019 r. (Biuletyn Prawny UMK z 2019 r., poz. 227). 

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Procedura obron tradycyjnych - informacje dla studentów i promotorów

Postępowanie w sprawie nadania tytułu zawodowego  (zgodnie z Zarządzeniem nr 126 Rektora UMK z dnia 4.06.2020r.)

Warunkiem wszczęcia postępowania w sprawie nadania tytułu zawodowego (magistra lub licencjata) jest zrealizowanie programu studiów, uzyskanie odpowiedniej liczby pkt. ECTS oraz wpisanie przez prowadzących wszystkich ocen w systemie USOS.

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Procedura obron zdalnych - informacje dla studentów i promotorów [aktualizacja]

Postępowanie w sprawie nadania tytułu zawodowego w zakresie przeprowadzania i dokumentowania egzaminu w formie zdalnej (zgodnie z Zarządzeniem Nr 94 Rektora UMK z dnia 4.05.2020 r. oraz Zarządzeniem Nr 125 Rektora UMK z 4 czerwca 2020 )  

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Uruchamiamy Wirtualny Dziekanat

Wychodząc naprzeciw potrzebom wywołanym przez pandemię COVID-19, uruchamiamy dla Państwa Wirtualny Dziekanat. Będziemy odpowiadać na Państwa pytania dotyczące pomocy materialnej, toku studiów, warunków, repet, opłat i innych trudnych spraw studenckich.  Wirtualny Dziekanat funkcjonuje w aplikacji Microsoft Teams. 

więcej informacji

Archiwum