KontaktFosa Staromiejska 1a, 87-100 Toruń
tel.: +48 611 36 10
e-mail: wfins@umk.pl

Wiadomości

zdjęcie

Nagrodzeni za publikacje

Rektor Uniwersytetu Mikołaja Kopernika po raz kolejny przyznał stypendia naukowcom, których prace zostały opublikowane w wysoko punktowanych czasopismach.

więcej informacji

zdjęcie

Uniwersytet wydrukuje przyłbice

Na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu będą wytwarzane przyłbice dla ochrony personelu medycznego oraz elementy do respiratorów. Uczelnia będzie też przekazywać do swoich szpitali maseczki jednorazowe.

więcej informacji

zdjęcie

Lek na lęk - z psychologiem o pandemii

- Gdy ludzkość w skali globu mierzy się w tym samym czasie z podobnym zagrożeniem, to w pewnym zakresie każdy z nas stoi przed odmiennym i nieporównywalnym układem trudności. Istotną bowiem rolę odgrywa znaczenie, jakie każdy z nas nadaje tej sytuacji - o lękach, strachach, ale i jasnych stronach życia w cieniu koronawirusa opowiada dr n. med. Kamila Łaszewska z Katedry Psychologii Klinicznej i Neuropsychologii UMK.

więcej informacji

zdjęcie

Życie codzienne w czasach koronawirusa

Katedra Badania Jakości Życia i Socjologii Stosowanej z Instytutu Socjologii UMK wraz z Instytutem Gospodarstwa Społecznego SGH w Warszawie 24 marca 2020 roku rozpoczęły realizację projektu badawczego pt. „Życie codzienne w czasach koronawirusa – konkurs na pamiętniki”, którego zadaniem jest uchwycenie tego, jak zmieniło się życie Polaków na skutek pandemii.

więcej informacji

zdjęcie

List dziekana do studentów

Szanowni Studenci,
Drodzy Państwo,

W nadchodzącym czasie UMK będzie realizować kształcenie w trybie zdalnym. Pierwsze dwa tygodnie poświęciliśmy na zebranie informacji dotyczącej wszystkich prowadzonych na Uniwersytecie zajęć. Przedwczoraj ukazało się w tej sprawie stosowne Zarządzenie Rektora, zaś wczoraj wieczorem pracownicy naszego Wydziału otrzymali szczegółowe instrukcje postępowania w tym względzie.

więcej informacji

zdjęcie

Życie codzienne w czasach koronawirusa – projekt z udziałem naukowców z UMK

Instytut Gospodarstwa Społecznego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz Katedra Badania Jakości Życia i Socjologii Stosowanej z Instytutu Socjologii UMK w Toruniu w dniu 24 marca 2020 roku rozpoczęły realizację projektu badawczego pt. „Życie codzienne w czasach koronawirusa – konkurs na pamiętniki”, którego celem jest uchwycenie tego, jak zmieniło się życie Polaków na skutek pandemii. W tym celu ogłoszony został konkurs, którego uczestnicy dokumentują swoje doświadczenia związane z sytuacją w pracy, w rodzinie i najbliższym otoczeniu począwszy od momentu, gdy pandemia dotarła do Polski. Zapiski przybierające dowolną formę – pamiętnika, bloga czy relacji – ewentualnie uzupełnione o materiały graficzne, stanowić będą źródło informacji o życiu zawodowym, rodzinnym i towarzyskim uczestników badania. Dostarczą też wiedzy o głównych problemach ludzi i sposobach radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych wywołanych pandemią. Preferowane są relacje przygotowane w formie elektronicznej. Przewidziano nagrody pieniężne o minimalnej łącznej wartości 15 tys. zł oraz publikację najciekawszych prac. Prace w konkursie można przesyłać do dnia 30.06.2020 r.: mailem na adres: pamietniki@sgh.waw.pl (preferowana forma zgłoszenia) oraz pocztą tradycyjną na adres: Instytut Gospodarstwa Społecznego SGH, ul. Wiśniowa 41, 02-520 Warszawa. Kontakt telefoniczny w razie pytań: dr hab. Paweł Kubicki, prof. SGH (kierownik projektu): nr tel. 512 748 274.

więcej informacji

zdjęcie

Stypendia Rektora za publikacje

Po raz kolejny JM Rektor Uniwersytetu Mikołaja Kopernika przyznał stypendia za najwyżej punktowane publikacje.

więcej informacji

zdjęcie

List JM Rektora UMK

*

więcej informacji

zdjęcie

Informacje o pracy Wydziału

Szanowni Państwo,

W związku z zagrożeniem epidemicznym, na Uczelni działa zespół monitorujący, który na bieżąco reagować będzie na zmieniające się okoliczności związane z wirusem SARS-CoV-2, dlatego proszę o zapoznanie się ze stosownym Zarządzeniem Rektora oraz Kanclerza Uniwersytetu.

więcej informacji

zdjęcie

Legitymacje przedłużone automatycznie

Przypominamy, że w związku z sytuacją epidemiologiczną w Polsce Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosław Gowin podjął decyzję o automatycznym wydłużeniu ważności legitymacji studenckich i doktoranckich do 31 maja, bez konieczności osobistego stawiania się w dziekanatach wydziałów.

więcej informacji

zdjęcie

Spotkanie z laureatami Nobla

Dr Karolina Finc z Interdyscyplinarnego Centrum Nowoczesnych Technologii, w wyniku nominacji Fundacji Nauki Polskiej, została wybrana do wzięcia udziału w 70th Lindau Nobel Laureate Meeting. Na wydarzenie zaproszeni zostali wybitni młodzi naukowcy reprezentujący nauki przyrodnicze.

więcej informacji

zdjęcie

Mistrz języka specjalistycznego

W bieżącym roku akademickim Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych UMK organizuje trzecią edycję ogólnouniwersyteckiego konkursu językowego pod nazwą „Mistrz Języka Specjalistycznego”. Cieszący się coraz większym zainteresowaniem konkurs odbędzie się w dniach 11-15 maja 2020 r. Idea organizacji Konkursu oraz jego regulamin zostały zaakceptowane przez władze rektorskie.

Celem konkursu jest promowanie uczenia się języka specjalistycznego oraz zachęcenie studentów do poszerzania swojej wiedzy w tej dziedzinie. Udział studentów w konkursie oraz przygotowanie się do niego podwyższy ich kompetencje językowe i przełoży się na dalszą chęć doskonalenia swoich umiejętności językowych.

Na Wydziale Filozofii i Nauk Społecznych planowane jest przeprowadzenie aż czterech konkursów z języka angielskiego specjalistycznego:

1. Język angielski w mediach dla Dziennikarstwa i Medioznawstwa
2. Język angielski specjalistyczny w Pedagogice
3. Język angielski specjalistyczny w Psychologii
4. Język angielski specjalistyczny w Architekturze Informacji

Więcej informacji wkrótce.

więcej informacji

zdjęcie

Wybrano 2 nowe wyłaniające się pola badawcze na WFiNS

W ramach konkursu Inicjatywy Doskonałości - Uczelni Badawczej wybrano cztery nowe wyłaniające się pola badawcze (Emerging Fields) - w tym dwa w naukach humanistycznych, społecznych i o sztuce. 

więcej informacji

logo zamiast zdjęcia

Konferencja: Historie wygnanych, przybyszów, obywateli świata. Doświadczenie migracji w świetle literatury dokumentu osobistego

Zapraszamy do udziału w ogólnopolskiej konferencji naukowej  „Historie wygnanych, przybyszów, obywateli świata. Doświadczenie migracji w świetle literatury dokumentu osobistego” organizowanej przez Wydział Humanistyczny, Wydział Nauk Historycznych oraz Wydział Filozofii i Nauk Społecznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.
Konferencja odbędzie się 4–5 czerwca 2020 roku w Toruniu. 

 

więcej informacji

zdjęcie

Staże dla studentów kognitywistyki i medioznastwa

Szanowni Studenci,
w związku z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego w kraju informujemy, że złożone przez Państwa dokumenty na staż zostaną rozpatrzone w terminie późniejszym. Termin rozstrzygnięcia pierwszego naboru zostanie podany.
Osoby, którym nie udało się złożyć dokumentów w pierwszym terminie, będą mogły to zrobić podczas rekrutacji majowej.


Zapraszamy do wzięcia udziału w programie Staże dla studentów kierunków Kognitywistyka i Medioznawstwo. W ramach programu student odbywa miesięczny staż w wybranej przez siebie firmie czy instytucji i otrzymuje m.in. stypendium oraz zwrot kosztów zakwaterowania. Rekrutacja do programu odbywa się dwa razy do roku. Program trwa od 2019 do 2023 roku.

Szczegółowych informacji udziela kierownik programu Staże na Wydziale Filozofii i Nauk Społecznych, dr hab. Anita Pacholik-Żuromska, prof. UMK. Przed spotkaniem prosimy o wcześniejszy kontakt mailowy: apz@umk.pl

więcej informacji

Archiwum