KontaktFosa Staromiejska 1a, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 36 10
e-mail: wfins@umk.pl

Wiadomości

Zdjęcie ilustracyjne

Konkurs: "Polskie Serce Pękło. Katyń 1940"

Konkurs: "Polskie Serce Pękło. Katyń 1940" organizuje Marszałek Sejmu RP Elżbieta Witek, a członkiem komitetu honorowego jest Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek. 

Zadanie konkursowe dla studentów (osoby w wieku do 26 lat) polega na przygotowaniu scenariusza 45-minutowej lekcji pt. „Katyń-Pamiętamy”. Zgłoszenia można przesyłać do 11 marca 2022 r. 

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Sesja zdalna

 
 
Szanowni Państwo,
Studentki i Studenci, Doktorantki i Doktoranci,
z powodu dramatycznie pogarszającej się sytuacji epidemicznej w kraju podjęliśmy decyzję, że sesja zimowa na naszej uczelni zostanie przeprowadzona w formie zdalnej. Także w pierwszym tygodniu semestru letniego (od 21 do 27 lutego) wszystkie zajęcia i wykłady będą odbywać się zdalnie. Mamy nadzieję, że powrócimy do kształcenia na terenie uczelni 28 lutego. Wszystko zależy jednak od rozwoju pandemii, który – w jakimś stopniu – zależy także od naszych indywidualnych decyzji i zachowań.

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Nagrodzone publikacje

JM Rektor Uniwersytetu Mikołaja Kopernika przyznał kolejne stypendia za najwyżej punktowane publikacje.

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Książka: Pandemia a reakcje inwestorów

Prof. Tomasz Kruszewski z Katedry Kognitywistyki WFiNS oraz Joanna Michalak z Katedry Ekonomii WNEiZ wydali książkę Pandemia a reakcje inwestorów, w której opisują postawy i emocje ludzi w obliczu pandemii COVID-19 w jej najwcześniejszym okresie. Dzięki poszukiwaniom podjętym w optyce big data ukazują najczęstsze reakcje na sytuację niepewności. Badania skoncentrowali na grupach inwestorów giełdowych, jednak wnioski z nich przekładają się na interpretacje ogólnych postaw człowieka na nieznane. 

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Światowy Dzień Logiki - wykład dra Klonowskiego

Instytut Filozofii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu zaprasza do wysłuchania wykładu dra Mateusza Klonowskiego w ramach Światowego Dnia Logiki pt. "Classical monorelating logic and its fragments. Theory and applications".

Wykład rozpocznie się 14 stycznia o godz. 13:30 na platformie BigBlueButton: https://vc.umk.pl/b/tom-zjd-edt

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Lektoraty i zajęcia wf od 10 stycznia

Komunikat JM Rektora w sprawie lektoratów i zajęć wychowania fizycznego.

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Medalistka z "katarzynką"

Katarzyna Zillmann  - srebrna medalistka Igrzysk Olimpijskich w Tokio w wioślarstwie i studentka Wydziału Filozofii i Nauk Społecznych UMK, będzie miała swoją "katarzynkę" w Piernikowej Alei Gwiazd.

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Prof. Bińczyk oraz dr Wójcik w Komitecie Naukowym Koalicji Klimatycznej

Na początku 2021 roku Sekretariat Koalicji Klimatycznej zwrócił się do wybitnych polskich naukowców z propozycją współpracy w ramach Komitetu Naukowego Koalicji. Potrzeba stworzenia takiego Komitetu wynikała z ciągle rozszerzającego się zakresu problemów związanych z kryzysem klimatycznym.

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Sukcesy w Grants4NCUStudents

Celem konkursu „Grants4NCUStudents” jest wspieranie inicjatyw naukowych studentów i doktorantów, wpisujących się w cztery najważniejsze cele UMK jako uczelni badawczej (4xI@NCU), którymi są: internacjonalizacja, interdyscyplinarność, innowacyjność i integralność. Konkurs skierowany był do studentów UMK, Studenckich Kół Naukowych UMK oraz doktorantów UMK (z wyłączeniem doktorantów będących członkami zespołów w ramach uniwersyteckich centrów doskonałości).

Prawie połowa laureatów pochodzi z naszego wydziału! 

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Współczucie, więzi społeczne i odporność na traumatyczne doświadczenia w trakcie pandemii COVID-19

Badania prowadzone w ramach wielonarodowego projektu na pięciu kontynentach "Współczucie, więzi społeczne i odporność na traumatyczne doświadczenia w trakcie pandemii COVID-19: Badanie wielonarodowe" (Compassion, social connectedness and trauma resilience during the COVID-19 pandemic: A multi-national study), w których biorę udział, zostało umieszone w Top 10 Science of a Meaningful Life za 2021 wydawanego w Berkeley pisma Greater Good Magazine, który pokazuje oparte na nauce podstawy dla sensownego życia. Badania nad współczuciem zostały tam wymienione na piątej pozycji. 

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Ambasadorka z ambicjami

Joanna Grudowska, studentka socjologii na drugim roku studiów magisterskich na Wydziale Filozofii i Nauk Społecznych, została Ambasadorką Zrównoważonego Rozwoju. Spośród kandydatów z całej Polski wybrano 12 osób, które będą sprawować tę funkcję podczas kadencji trwającej do końca roku akademickiego 2021/2022.  

więcej informacji

Prof. Dorota Siemieniecka

W Głosie Uczelni

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Grant NCN

Dr Kinga Majchrzak-Ptak uzyskała grant na realizacje projektu badawczego pt. Semiofory w przestrzeniach Smoleńska i Smoleńskiego Uniwersytetu Państwowego. Badanie etnograficzne, w ramach konkursu MINIATURA 5, ogłoszonego przez Narodowe Centrum Nauki (NCN).

Gratulujemy!

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Miesiąc zdalnej nauki

Od 11 grudnia do 9 stycznia zajęcia dydaktyczne na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu co do zasady będą odbywały się zdalnie.

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Nowe granty na Wydziale

23 badaczek i badaczy z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika uzyskało finansowanie swoich projektów w ramach konkursów OPUS i PRELUDIUM Narodowego Centrum Nauki.

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Prof. Lewicka z największą liczbą cytowań!

29 badaczy z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu znalazło się w rankingu najczęściej cytowanych naukowców na świecie. Zestawienie, przygotowane przez wydawnictwo Elsevier i Uniwersytet Stanforda, obejmuje 2 proc. najbardziej wpływowych autorów publikacji naukowych.

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Potrzebujesz wsparcia? Jesteśmy!

Jeśli czujesz, że potrzebujesz pomocy psychiatrycznej lub wsparcia psychologicznego pamiętaj, że: 

Uniwersytecki Ośrodek Wsparcia i Rozwoju Osobistego został utworzony jako odpowiedź na potrzeby i problemy zgłaszane przez studentów i pracowników UMK.  Jego celem jest wykorzystanie zasobów i możliwości uczelni tak, aby każdy szukający wsparcia odnalazł właściwą pomoc.

Z Ośrodkiem współpracują dwie psycholożki: dr Magdalena Cyrklaff-Gorczyca i mgr Barbara Lorek, do których można zwrócić się po pomoc psychologiczną. Oferowana jest również pomoc psychiatryczna, z której może skorzystać każdy potrzebujący student, doktorant i pracownik Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.

Więcej informacji

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Wtorek z Nauką

Serdecznie zapraszamy na cykliczne spotkania online w ramach „Wtorku z nauką”.  Prelegentami spotkań są nauczyciele akademiccy, czynnie zaangażowani w działalność naukową uczelni, a poruszana tematyka obejmie m.in. podstawy działalność badawczej, różne kierunki drogi naukowej oraz możliwości wsparcia akademickiego w szeroko rozumianym rozwoju.

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Badaczki z Japonii na UMK

Dr Tomasz M. Rutkowski z RIKEN (afiliacja Instytut Badań Informacji i Komunikacji na Wydziale Filozofii i Nauk Społecznych UMK) został członkiem Jury nowego Marie Sklodowska Curie Award.

Nagroda Marie Sklodowska Curie została ustanowiona przez Japan Science and Technology Agency oraz Ambasadę RP w Japonii. Celem jest promowanie i wspieranie młodych badaczek z Japonii. Laureatki konkursu odwiedzą polskie uczelnie i instytuty badawcze, gdzie poznają europejskie środowisko badawczo-rozwojowe i zyskają nowe możliwości rozwoju w międzynarodowym świecie naukowym.

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Wtorki z psychologią i socjologią

Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy rozpoczął współpracę z toruńskimi socjologami w ramach cyklu “Wtorki z socjologią“. 

Jak mówi dr hab. Krzysztof Pietrowicz, prof. UMK, dyrektor Instytutu Socjologii UMK: 

Otaczającą nas rzeczywistość społeczną postrzegamy na co dzień za pośrednictwem swoich przekonań i poglądów: politycznych, estetycznych, kulturowych. Horyzonty naszego poznania wyznaczają też grupy do których przynależymy. Spotkania w ramach “Wtorków z socjologią” mają być próbą wyrwania się z tych ograniczeń i spojrzenia z dystansu na rozmaite zjawiska. Będzie można posłuchać i podyskutować o społecznych kontekstach przemian sektora energetycznego, o tym czym jest sprawiedliwość, o tym co stało się z kibicami i kibicowaniem, a także o wielu innych interesujących kwestiach.

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Najlepsi z najlepszych!

Konkurs na najlepszego studenta i absolwenta WFINS w roku 2020/21 rozstał rozstrzygnięty!

Najlepszym studentem wydziału została wybrana Natalia Stek, studentka pedagogiki s2.

Najlepszym absolwentem wydziału został Jakub Słupczewski, absolwent psychologii.


Wyróżnienia w kategoriach: rozsławienie UMK na arenie międzynarodowej oraz współpraca z otoczeniem społeczno-gospodarczym nie zostały przyznane. 

 

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Spotkania organizacyjne dla I roku

   

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Bezpieczny powrót do zajęć stacjonarnych

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Plany - aktualizacja

  

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

List w sprawie zajęć ogólnouniwersyteckich

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Konkurs na najlepszego studenta i absolwenta wydziału

Procedura postępowania przy składaniu wniosków o przyznanie wyróżnień oraz tytułów najlepszego studenta i absolwenta WFiNS w r. akad. 2020/2021

  1. Wnioski przyjmowane są w formie elektronicznej (podpisany skan wniosku oraz skany dokumentów poświadczających osiągnięcia).
  2. Średnia ocen zostanie potwierdzona przez pracownika dziekanatu.
  3. Osiągnięcia wymienione we wniosku należy ponumerować zgodnie z numeracją dokumentów je potwierdzających (nr załączników).
  4. Skany wniosków wraz ze skanami załączników należy przesłać mailowo do:

 

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

MOST do innego miasta

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Uwaga na fałszywe e-maile!

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Doktorant(ka) poszukiwany(a)

Poszukujemy kandydata na doktoranta(tkę), który(a) podejmie się realizacji zadań badawczych w ramach Uniwersyteckiego Centrum Doskonałości „Interakcje - umysł, społeczeństwo, środowisko (IMSErt). Tematyka doktoratu jest do dokładniejszego ustalenia, ale będzie dotyczyć uwarunkowań postaw i zachowań prośrodowiskowych, i będzie oparta na badaniach z zakresu psychologii prośrodowiskowej prowadzonej w ramach Centrum Doskonałości Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.
 
 
 

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Olimpijskie srebro dla Katarzyny Zillmann!

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Dzień YUFE na UMK

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Zwycięzcy konkursów NCN

Troje naukowców z naszego wydziału zdobyło granty w konkursach Narodowego Centrum Nauki:

  • OPUS 20 – na projekty badawcze, w tym finansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej niezbędnej do realizacji tych projektów,
  • PRELUDIUM BIS 2 – konkurs na projekty badawcze realizowane przez doktorantów w szkołach doktorskich,
  • SONATA 16 – konkurs na projekty badawcze realizowane przez osoby posiadające stopień naukowy doktora.

 

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Promocja doktorska. Żonglerka logiczna

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Buddyjskie adaptacje - rozmowa z dr Malwiną Krajewską

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Współczucie łagodzi pandemiczne lęki

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Zielone kłamstwa narodowych narcyzów

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

UMK, w czym możemy pomóc?

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Dołącz do Studenckiego Forum Young Universities for the Future of Europe

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Pamiętnik z czasu koronawirusa

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Zasady wpisu warunkowego

Zasady wpisu warunkowego na wyższy rok studiów obowiązujących na WFiNS, w odniesieniu do dopuszczalnej liczby niezaliczonych przedmiotów

Na podstawie §39 Regulaminu studiów - tekst jednolity - Obwieszczenie Nr 2 Rektora UMK z dnia 28 sierpnia 2019 r. (Biuletyn Prawny UMK z 2019 r., poz. 227). 

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Procedura obron tradycyjnych - informacje dla studentów i promotorów

Postępowanie w sprawie nadania tytułu zawodowego  (zgodnie z Zarządzeniem nr 126 Rektora UMK z dnia 4.06.2020r.)

Warunkiem wszczęcia postępowania w sprawie nadania tytułu zawodowego (magistra lub licencjata) jest zrealizowanie programu studiów, uzyskanie odpowiedniej liczby pkt. ECTS oraz wpisanie przez prowadzących wszystkich ocen w systemie USOS.

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Procedura obron zdalnych - informacje dla studentów i promotorów [aktualizacja]

Postępowanie w sprawie nadania tytułu zawodowego w zakresie przeprowadzania i dokumentowania egzaminu w formie zdalnej (zgodnie z Zarządzeniem Nr 94 Rektora UMK z dnia 4.05.2020 r. oraz Zarządzeniem Nr 125 Rektora UMK z 4 czerwca 2020 )  

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Uruchamiamy Wirtualny Dziekanat

Wychodząc naprzeciw potrzebom wywołanym przez pandemię COVID-19, uruchamiamy dla Państwa Wirtualny Dziekanat. Będziemy odpowiadać na Państwa pytania dotyczące pomocy materialnej, toku studiów, warunków, repet, opłat i innych trudnych spraw studenckich.  Wirtualny Dziekanat funkcjonuje w aplikacji Microsoft Teams. 

więcej informacji

Archiwum