KontaktFosa Staromiejska 1a, 87-100 Toruń
tel.: +48 611 36 10
e-mail: wfins@umk.pl

Wiadomości

zdjęcie

Dobry START młodego kognitywisty

więcej informacji

zdjęcie

Olimpijskie srebro dla Katarzyny Zillmann!

więcej informacji

zdjęcie

Troje kognitywistów z nagrodami

Troje kognitywistów z UMK: dr Karolina Finc, mgr Kamil Bonna i prof. dr hab. Włodzisław Duch otrzymało wyróżnienie w Konkursie Konorskiego, w którym nagradzani są autorzy najlepszych prac badawczych w dziedzinie neurobiologii. Konkurs Konorskiego organizowany jest przez Polskie Towarzystwo Badań Układu Nerwowego. W tym roku przyznano nagrodę główną oraz dwa wyróżnienia, w tym wyróżnienie za publikację "Dynamic reconfiguration of functional brain networks during working memory training" opublikowaną w prestiżowym czasopiśmie "Nature Communications" przez zespół z udziałem naukowców z UMK: dr Karoliny Finc z Interdyscyplinarnego Centrum Nowoczesnych Technologii, mgr. Kamila Bonny z Wydziału Filozofii i Nauk Społecznych oraz prof. dr. hab. Włodzisława Ducha z Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej.

 

więcej informacji

zdjęcie

Nagrody rektora dla pracowników naukowych

więcej informacji

zdjęcie

Nagrody rektora dla pracowników administracji

więcej informacji

zdjęcie

Stypendia za najwyżej punktowane publikacje naukowe

JM Rektor Uniwersytetu Mikołaja Kopernika przyznał kolejne stypendia za najwyżej punktowane publikacje naukowe.

Rektor UMK prof. dr hab. Andrzej Sokala wyróżnił stypendiami naukowców (autorów indywidualnych i zespoły), których publikacje uzyskały 200, 140 lub 100 punktów według ministerialnego wykazu czasopism punktowanych. W ostatnich zestawieniach z kwietnia i maja tego roku zostały uwzględnione 183 publikacje z afiliacją z UMK.

 

 

więcej informacji

zdjęcie

Konkurs na najlepszego studenta i absolwenta wydziału

Procedura postępowania przy składaniu wniosków o przyznanie wyróżnień oraz tytułów najlepszego studenta i absolwenta WFiNS w r. akad. 2020/2021

 

 1. Wnioski przyjmowane są w formie elektronicznej (podpisany skan wniosku oraz skany dokumentów poświadczających osiągnięcia).
 2. Średnia ocen zostanie potwierdzona przez pracownika dziekanatu.
 3. Osiągnięcia wymienione we wniosku należy ponumerować zgodnie z numeracją dokumentów je potwierdzających (nr załączników).
 4. Skany wniosków wraz ze skanami załączników należy przesłać mailowo do:

Dziekanat Bielany

 • Doroty Jagielskiej (dori@umk.pl) – studenci i absolwenci kierunków w Instytucie Nauk Pedagogicznych oraz Instytucie Badań Informacji i Komunikacji

Dziekanat Centrum

 • Joanny Salamończyk (gregor@umk.pl)– studenci i absolwenci socjologii s1, filozofii s1 i medioznawstwa s1
 • Anny Dąbrowskiej (annad@umk.pl)– studenci i absolwenci kognitywistyki s1 i s2, socjologii s2 oraz studenci MISH-S
 • Wiolety Młodziejewskiej (w.mlodziejewska@umk.pl)– studenci i absolwenci filozofii s2, dziennikarstwa i komunikacji społecznej s1 i s2
 • Anny Uzarskiej (auzarska@umk.pl)– studenci psychologii sj
 1. Termin przyjmowania wniosków - 10 września 2021 r.
 1. Ogłoszenie wyników – 23 września 2021 r.

 

więcej informacji

zdjęcie

Dzień YUFE na UMK

więcej informacji

zdjęcie

Logic and Logical Philosophy wśród najlepszych

Clarivate Analytics w Journal Citation Reports (JCR) wprowadził nowy wskaźnik cytowań czasopisma: Journal Citation Indicator (JCI) za rok 2020. Jest to średni znormalizowany wpływ cytowań na kategorie cytowanych artykułów (artykułów i recenzji) opublikowanych przez czasopismo w ciągu ostatnich trzech lat. Średnia JCI w kategorii wynosi 1. Czasopisma z JCI 1.25 (odp. 1,5, 2) mają o 25% (odp. 50%, 100%) większy wpływ na cytowania niż średnia w tej kategorii.

więcej informacji

zdjęcie

Terminy egzaminów w sesji letniej 2020/21

Harmonogram sesji w Instytucie Nauk Pedagogicznych

Harmonogram sesji w Instytucie Socjologii

Harmonogram sesji w Instytucie Filozofii

Harmonogram sesji w Instytucie Psychologii

Harmonogram sesji dla Dziennikarstwa

Harmonogram sesji dla Kognitywistyki

Harmonogram sesji dla Architektury Informacji oraz Zarządzania Informacją i Bibliologia

więcej informacji

zdjęcie

Zapraszamy na spotkanie online, podczas którego zaprezentujemy prowadzone przez nas kierunki studiów i warunki studiowania. 

Spotkanie, w formie online, zaplanowano na 26 maja 2021r. 

 

więcej informacji

zdjęcie

Zwycięzcy konkursów NCN

Troje naukowców z naszego wydziału zdobyło granty w konkursach Narodowego Centrum Nauki:

 • OPUS 20 – na projekty badawcze, w tym finansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej niezbędnej do realizacji tych projektów,
 • PRELUDIUM BIS 2 – konkurs na projekty badawcze realizowane przez doktorantów w szkołach doktorskich,
 • SONATA 16 – konkurs na projekty badawcze realizowane przez osoby posiadające stopień naukowy doktora.

 

więcej informacji

zdjęcie

Spotkanie w ramach cyklu "Science Bridges"

Zapraszamy na kolejne spotkanie w ramach cyklicznego seminarium naukowego "Science Bridges" 24 maja 2021 r., które odbędzie się on-line o godz. 18:00, w czasie którego prof. Paweł Sobkowicz wygłosi wykład pt.: "Science as a Social Process: Agent Based Simulations"

więcej informacji

zdjęcie

Promocja doktorska. Żonglerka logiczna

więcej informacji

zdjęcie

Buddyjskie adaptacje - rozmowa z dr Malwiną Krajewską

więcej informacji

zdjęcie

Obrony prac dyplomowych [terminy]

więcej informacji

zdjęcie

Uwaga! Sesja!

Zarządzenie nr 118 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 28 kwietnia 2021 r. zmieniające zarządzenie Nr 3 Rektora UMK z dnia 19 stycznia 2021 r. w sprawie organizacji kształcenia na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu w semestrze letnim w roku akademickim 2020/2021 wprowadza regulacje dotyczące zasad przeprowadzania letniej sesji egzaminacyjnej oraz egzaminów dyplomowych.

Wg zapisów tego dokumentu egzaminy w sesji letniej odbywają w trybie zdalnym.

W zarządzeniu znajduje się zastrzeżenie, odnoszące się do zajęć przewidzianych trybem określonym w § 1 ust. 2 i 3 zmienianego zarządzenie, tj. zajęć na kierunkach studiów przypisanych do innych dyscyplin niż dyscypliny z zakresu nauk humanistycznych, społecznych i teologicznych, zajęć o charakterze praktycznym, wymagających wykorzystania infrastruktury Uniwersytetu, które na mocy decyzji dziekana i rektora mogły się odbywać w trybie stacjonarnym lub hybrydowym z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego. W przypadku tych zajęć, dziekan w porozumieniu z prowadzącym, może podjąć decyzję o zastosowaniu trybu stacjonarnego.

więcej informacji

zdjęcie

W Narodowej Radzie Rozwoju

więcej informacji

zdjęcie

Konkurs związany problematyką procesów społecznych i edukacyjnych

Katedra Pedagogiki Szkolnej Instytutu Nauk Pedagogicznych, Wydziału Filozofii i Nauk Społecznych UMK w Toruniu zaprasza do udziału w Konkursie dla pracowniczek i pracowników uczelni wyższych (w tym doktorantek i doktorantów).

Celem konkursu im. Prof. Marioli Chomczyńskiej-Rubachy jest zwrócenie uwagi na problematykę związaną z procesami społecznymi i edukacyjnymi, a także  uwrażliwienie na problemy współczesnego świata, m.in. równości, wolności, demokracji, demaskowania pozorów edukacji, tworzenia świadomego społeczeństwa obywatelskiego.

Zapraszamy do udziału w Konkursie:

 1. pracowniczki i pracowników uczelni wyższych,
 2. uczennice i uczniów liceów ogólnokształcących współpracujących z Katedrą Pedagogiki Szkolnej w Instytucie Nauk Pedagogicznych UMK.

więcej informacji

zdjęcie

Współczucie łagodzi pandemiczne lęki

więcej informacji

zdjęcie

Sesja egzaminacyjna w trybie zdalnym

więcej informacji

zdjęcie

Złota siatkarka z UMK

więcej informacji

zdjęcie

Zielone kłamstwa narodowych narcyzów

więcej informacji

zdjęcie

UMK, w czym możemy pomóc?

więcej informacji

zdjęcie

Dołącz do Studenckiego Forum Young Universities for the Future of Europe

więcej informacji

zdjęcie

Nagroda im. Prof. Perzanowskiego dla Olgierda Borowieckiego

Mgr Olgierd Borowiecki, absolwent toruńskiej Kognitywistyki i doktorant, zwyciężył w konkursie o Nagrodę Imienia Profesora Jerzego Perzanowskiego organizowanym przez Instytut Filozofii Uniwersytetu Jagiellońskiego we współpracy z Instytutem Psychologii UJ oraz Polskim Towarzystwem Kognitywistycznym. Nagroda została przyznana za pracę magisterską. 

Patronem Nagrody jest wybitny polski logik i kognitywista, Jerzy Perzanowski.

Gratulujemy! 

więcej informacji

zdjęcie

więcej informacji

zdjęcie

Studenci w czasie pandemii: między stagnacją a rozwojem

Serdecznie zapraszamy na spotkanie zorganizowane w ramach działalności naukowej PTP O. Toruń pt. „Studenci w czasie pandemii: między stagnacją a rozwojem”. Niemal od roku nasze życie płynie w innym rytmie. Pandemia Covid-19 spowodowała diametralne zmiany naszej aktywności. Na co dzień doświadczamy ograniczeń, negatywnych zdarzeń i ich skutków. Rzeczywistość czasu pandemii nie pozostaje obojętna w kontekście życia i rozwoju pokolenia młodych…

więcej informacji

zdjęcie

Magdalena Maciejewska członkinią komisji ds. popularyzacji nauki działającego w ramach Krajowej Reprezentacji Doktorantów

Magdalena Maciejewska, reprezentująca Interdyscyplinarną Szkołę Doktorską Nauk Społecznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, została członkinią komisji ds. popularyzacji nauki działającego w ramach Krajowej Reprezentacji Doktorantów. Zadaniem całego zespołu jest podejmowanie działań pozwalających nie tylko na integrację środowiska naukowego, ale także prezentowanie wyników badań naukowych w przejrzysty i zrozumiały dla społeczeństwa sposób.

Gratulujemy!

więcej informacji

zdjęcie

Konkurs: Digital Ambasador NAWA

Wystartował drugi konkurs na Digital Ambasadorów  NAWA!

Szukamy osób, które studiują lub studiowały na Polskich uczelniach i które chcą nam wspierać przy promowaniu Polski online!

Jeżeli jesteś studentem lub absolwentem polskiej uczelni i czujesz, że Twoje doświadczenia były wyjątkowe i chcesz się nimi podzielić ze światem, to jest okazja właśnie dla Ciebie!

Włącz się w działania Pionu Komunikacji i promocji NAWA i zostań cyfrowym ambasadorem Polski!

Spiesz się! Czekamy na Twoją aplikację do 12 kwietnia!

Zachęcamy stypendystów NAWA (Program Andersa, Poland My First Choice, im. Banacha lub im. Łukasiewicza) do aplikowania!

Więcej informacji znajdziesz tutaj: https://nawa.gov.pl/en/international-promotion/events/events-timeline/digital-ambassadors-2021

więcej informacji

zdjęcie

Stypendia za najwyżej punktowane publikacje naukowe

JM Rektor Uniwersytetu Mikołaja Kopernika przyznał kolejne stypendia za najwyżej punktowane publikacje naukowe.

Rektor UMK prof. dr hab. Andrzej Sokala wyróżnił stypendiami naukowców (autorów indywidualnych i zespoły), których publikacje uzyskały 200, 140 lub 100 punktów według ministerialnego wykazu czasopism punktowanych. W ostatnim zestawieniu zostały uwzględnione publikacje pracowników WFINS. 

więcej informacji

zdjęcie

PhD@NCU

Szanowni Państwo,  

Z przyjemnością pragnę Państwa poinformować, że w styczniu 2021 wraz z zespołem reprezentującym Szkoły Doktorskie Uniwersytetu Mikołaja Kopernika rozpoczęliśmy pracę nad wspólnym projektem pt. "Internationalization of PhD Schools at NCU: a platform for joint and double degree" [PhD@NCU], realizowanym w ramach Programu STER - Umiędzynarodowienie szkół doktorskich Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej NAWA.

 

więcej informacji

zdjęcie

Filozofowie z nagrodami ministra

więcej informacji

logo zamiast zdjęcia

Oferta pracy

Nazwa jednostkiUniwersytet Mikołaja Kopernika, Wydział Filozofii i Nauk Społecznych, Instytut Socjologii – ToruńInne oferty z tego miasta »
Nazwa stanowiska: Stypendysta/stypendystka

więcej informacji

zdjęcie

Konkurs na wyjazdy stypendialne Programu Erasmus+

Szanowni Studenci Wydziału Filozofii i Nauk Społecznych!

Chciałbym Państwa poinformować, że z dniem 20.02.2021 otwarty zostaje konkurs na wyjazdy stypendialne w ramach Programu Erasmus+ w semestrze zimowym roku akademickiego 2021/22.

więcej informacji

zdjęcie

Plan na semestr letni

Informacje o planie:

- zamieszczone plany, mogą ulec jeszcze drobnym korektom, 

- przedmioty, w których widnieje więcej niż jeden rocznik, to najczęściej fakultet dostępny dla większej liczby studentów, 

- rok 4 i 5 to odpowiednio 1 i 2 rok studiów drugiego stopnia,

- plany psychologii znajdują się na stronie Instytutu Psychologii,

- plany kierunków: pedagogika S1, pedagogika S2, pedagogika specjalna S1, pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna SJ, praca socjalna  S1, wychowanie fizyczne i sport S2   znajdują się na stronie Instytutu  Nauk Pedagogicznych

 

filozofia (101 KB)

kognitywistyka (108 KB)

medioznawstwo (90 KB)

socjologia (104 KB)

dziennikarstwo (102 KB)

erasmus i ogólnouniwersyteckie (84 KB)

więcej informacji

zdjęcie

Organizacja kształcenia w semestrze letnim

 

więcej informacji

zdjęcie

W dniach 27-28.02.2021 odbędzie się online, kolejna już, konferencja naukowa z okazji Światowego Dnia Architektury Informacji. Tym razem wydarzenie będzie miało charakter międzynarodowy. W czasie konferencji będzie można wysłuchać wystąpień z zakresu architektury informacji, user experience, dizajnu, użyteczności, projektowania interfejsów itd. „Curiosity” („Ciekawość”) to hasło przewodnie nadchodzących obchodów. Języki konferencji: polski i angielski. 

 

 

więcej informacji

zdjęcie

Polki i Polacy o pandemii. Raport z badań socjologów

więcej informacji

zdjęcie

Nowy Pogawędnik filozoficzny

W nowym "Pogawędniku filozoficznym" wracamy do pytania czy filozofia potrzebuje swojej historii i czy warto wracać do dawnych koncepcji. Po prostu chętnych do wypowiedzi na ten temat nie ubywa. Tym razem głos zabiorą Adam Grzeliński i Dawid Wincław.
I nadal (jak w odc. 31) NIE będzie to odcinek o Samuelu Johnsonie. Biedak znowu służy tylko za ilustrację, choć to przecież nie Katedra Historii Filozofii, Filozofii Systematycznej i Etyki IF UMK zrobiła z niego bohatera znanego internetowego mema.

Do usłyszenia tutaj

więcej informacji

zdjęcie

Pamiętnik z czasu koronawirusa

więcej informacji

zdjęcie

Nasi pracownicy we władzach PTK

Dr hab. Anita Pacholik-Żuromska, prof. UMK została wybrana na Prezesa Polskiego Towarzystwa Kognitywistycznego na kadencję 2020-22. We władzach Towarzystwa z naszego Wydziału znaleźli się jeszcze dr Paweł Gładziejewski (skarbnik), dr hab. Dorota Siemieniecka, prof. UMK (członek Komisji Rewizyjnej) i dr Tomasz Komendziński (członek Komisji Rewizyjnej).

Więcej o Polskim Towarzystwie Kognitywistycznym na stronie: https://kognitywistyka.edu.pl/

więcej informacji

zdjęcie

Nagroda za wybitną monografię

więcej informacji

logo zamiast zdjęcia

Harmonogramy pracy administracji WFINS

Harmonogram Dz. Centrum -grudzień 2020 (109 KB)

Harmonogram Dz. Bielany -grudzień 2020 (104 KB)

Harmonogram Dz. Centrum -styczeń 2021 (213 KB)

Harmonogram Dz. Bielany -styczeń 2021 (208 KB)

więcej informacji

zdjęcie

Zasady wpisu warunkowego

Zasady wpisu warunkowego na wyższy rok studiów obowiązujących na WFiNS, w odniesieniu do dopuszczalnej liczby niezaliczonych przedmiotów

Na podstawie §39 Regulaminu studiów - tekst jednolity - Obwieszczenie Nr 2 Rektora UMK z dnia 28 sierpnia 2019 r. (Biuletyn Prawny UMK z 2019 r., poz. 227). 

więcej informacji

zdjęcie

Ogólnopolska konferencja studenko-doktorancka

Serdecznie zapraszamy do udziału w Ogólnopolskiej Konferencji Studencko-Doktoranckiej: Internet jako przestrzeń relacji społecznych – szanse, ograniczenia, perspektywy organizowanej przez Studenckie Koło Naukowe Pedagogów WFiNS Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz Koło Naukowe Humanistyki Cyfrowej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Konferencja odbędzie się w dniach 19-20 stycznia 2021 r. W celu zapewnienia bezpieczeństwa uczestnikom przebiegać będzie ona w trybie online, co również umożliwi wymianę naukowych poglądów i dyskusję.

więcej informacji

logo zamiast zdjęcia

Zasady pracy dziekanatu od 19 października

więcej informacji

logo zamiast zdjęcia

Konferencja naukowa pt. „Opieka i wychowanie. Dziedzictwo idei teoretycznych i ich praktyczne implikacje"

Dnia 16 października 2020 roku odbędzie się Konferencja naukowa pt. „Opieka i wychowanie. Dziedzictwo idei teoretycznych i ich praktyczne implikacje". Organizatorami tego spotkania naukowego są: Sekcja Historii Pedagogiki KNP PAN, Katedra Historii Nauk Pedagogicznych UMK oraz Katedra Historii Wychowania, Opieki i Pedagogiki Społecznej KUL. Konferencja jest okazją do wymiany poglądów na temat stanu i planowanych kierunków badań nad historią teorii i praktyki opiekuńczo-wychowawczej. Spotkanie odbędzie się za pośrednictwem programu Microsoft Teams.

Program konferencji

więcej informacji

zdjęcie

UNI-KOM-PAS 2 - II edycja

W bieżącym roku akademickim realizowana będzie druga edycja projektu Uni-Komp-As 2 dla studentów Instytutu Nauk Pedagogicznych. Projekt ma na celu rozwój kompetencji potrzebnych na rynku pracy i oferuje studentom udział w warsztatach miękkich oraz w zawodowych kursach certyfikowanych.

Więcej informacji

Serdecznie zapraszamy!

więcej informacji

zdjęcie

Składanie wniosków stypendialnych - procedura

więcej informacji

zdjęcie

Program dla Kół Naukowych

W związku z Komunikatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 18 września 2020 r. o ustanowieniu programu pod nazwą „Studenckie koła naukowe tworzą innowacje”: https://www.gov.pl/web/nauka/program-studenckie-kola-naukowe-tworza-innowacje zapraszamy zainteresowane koła naukowe do zgłaszania projektów na załączonym formularzu do Działu Rekrutacji i Spraw Studenckich: kolanaukowe@umk.pl  w terminie do 16 października 2020 roku.

więcej informacji

zdjęcie

List Prorektorów do Studentek i Studentów

więcej informacji

zdjęcie

Najlepsi na wydziale

Dziekan Wydziału Filozofii i Nauk Społecznych, po zasięgnięciu opinii Rady Dziekańskiej, przyznał tytuły najlepszego studenta i absolwenta Wydziału Filozofii i Nauk Społecznych. 

 

więcej informacji

zdjęcie

Plany zajęć

Wszystkie terminy zajęć dostępne są w USOSie. 

więcej informacji

zdjęcie

Komunikat Dziekana

Drodzy Studenci, 

 Zgodnie z zapisami zawartymi w Zarządzeniu Nr 178 Rektora UMK z dnia 8 września 2020 r., w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo studentów i pracowników Wydziału Filozofii i Nauk Społecznych, Dziekan Wydziału Filozofii i Nauk Społecznych UMK informuje o warunkach i organizacji kształcenia w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021:

więcej informacji

zdjęcie

Semestr zimowy z kształceniem zdalnym

Komunikat dotyczący organizacji kształcenia w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021.

więcej informacji

zdjęcie

Wytyczne dotyczące badań na ludziach w okresie pandemii

Podczas pandemii wszelkie badania w bezpośrednim kontakcie z osobami badanymi prowadzi się według wytycznych zawartych w pliku “Rekomendacje prowadzenia badań (16 KB)”. Prowadzenie badań w budynkach należących do Wydziału Filozofii i Nauk Społecznych wymaga wystąpienia o pozwolenie do Dziekana Wydziału. Dodatkowo wnioski, które składane są do Komisji Etyki muszą być uzupełnione o wypełniony i zeskanowany załącznik o zapoznaniu się z powyższymi procedurami.

Komisja ds. Etyki Badań Naukowych

więcej informacji

zdjęcie

Ocena zajęć dydaktycznych

22 czerwca zostały otwarte kwestionariusze oceny zajęć dydaktycznych realizowanych w semestrze letnim oraz w całym roku akademickim 2019/2020.

więcej informacji

zdjęcie

Procedura obron tradycyjnych - informacje dla studentów i promotorów

Postępowanie w sprawie nadania tytułu zawodowego  (zgodnie z Zarządzeniem nr 126 Rektora UMK z dnia 4.06.2020r.)

Warunkiem wszczęcia postępowania w sprawie nadania tytułu zawodowego (magistra lub licencjata) jest zrealizowanie programu studiów, uzyskanie odpowiedniej liczby pkt. ECTS oraz wpisanie przez prowadzących wszystkich ocen w systemie USOS.

więcej informacji

zdjęcie

Procedura obron zdalnych - informacje dla studentów i promotorów [aktualizacja]

Postępowanie w sprawie nadania tytułu zawodowego w zakresie przeprowadzania i dokumentowania egzaminu w formie zdalnej (zgodnie z Zarządzeniem Nr 94 Rektora UMK z dnia 4.05.2020 r. oraz Zarządzeniem Nr 125 Rektora UMK z 4 czerwca 2020 )  

więcej informacji

zdjęcie

Uruchamiamy Wirtualny Dziekanat

Wychodząc naprzeciw potrzebom wywołanym przez pandemię COVID-19, uruchamiamy dla Państwa Wirtualny Dziekanat. Będziemy odpowiadać na Państwa pytania dotyczące pomocy materialnej, toku studiów, warunków, repet, opłat i innych trudnych spraw studenckich.  Wirtualny Dziekanat funkcjonuje w aplikacji Microsoft Teams. 

więcej informacji

zdjęcie

Pamiętniki z czasów koronawirusa

Z dr. hab. Arkadiuszem Karwackim, prof. UMK, toruńskim koordynatorem projektu „Życie codzienne w czasach koronawirusa – konkurs na pamiętniki” rozmawia Ewa Walusiak-Bednarek.

więcej informacji

zdjęcie

Lek na lęk - z psychologiem o pandemii

- Gdy ludzkość w skali globu mierzy się w tym samym czasie z podobnym zagrożeniem, to w pewnym zakresie każdy z nas stoi przed odmiennym i nieporównywalnym układem trudności. Istotną bowiem rolę odgrywa znaczenie, jakie każdy z nas nadaje tej sytuacji - o lękach, strachach, ale i jasnych stronach życia w cieniu koronawirusa opowiada dr n. med. Kamila Łaszewska z Katedry Psychologii Klinicznej i Neuropsychologii UMK.

więcej informacji

Archiwum