KontaktFosa Staromiejska 1a, 87-100 Toruń
tel.: +48 611 36 10
e-mail: wfins@umk.pl

Wiadomości

zdjęcie

Seminarium Science Bridges

Fotografia lotnicza. Między nauka, techniką a sztuką. Maciej Koziński (Oddział Kujawsko-Pomorski PTI)

Fotografia lotnicza to hobby dość nielicznego, jednak rosnącego grona pasjonatów. Rozwój specyficznych dziedzin nauki i techniki uczynił fotografowanie statków powietrznych dostępnym dla większego grona amatorów. Fotografia lotnicza jest poparta solidną wiedzą: co, jak, gdzie i kiedy fotografować. Jak mało która dziedzina fotografii podpiera się konkretną wiedzą z kilku innych dziedzin - a co za tym idzie, jak mało który dział fotografii motywuje do zdobywania wiedzy z innych dziedzin. Dlaczego fotografujemy samoloty, szybowce, śmigłowce i inne obiekty latające? Jakie role pełni fotografia lotnicza? Co jest w niej wartościowego i fascynującego? O jakie dziedziny nauki i techniki zahacza? i dlaczego warto się nią zająć? Na te pytania postaramy się odpowiedzieć w trakcie seminarium.

 

więcej informacji

zdjęcie

Nauka online i lockdown w oczach studentów

Wiosną zeszłego roku, dwa miesiące po wprowadzeniu z powodu pandemii ograniczeń w działaniu uczelni, prof. Arkadiusz Gut wraz ze swoimi studentami z Kognitywistyki UMK przebadali metodą narracyjną grupę 38 osób, które opuściły uczelnie, wróciły do rodzinnych domów i stamtąd studiowały online.

Więcej na stronie Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej NAWA 

więcej informacji

zdjęcie

Stypendyści Miejskiego Programu Stypendialnego

W listopadzie 2020 roku Prezydent Miasta Torunia Michał Zaleski przyznał 55 stypendiów na rok akademicki 2020/21. Liczne grono beneficjentów stanowią studenci UMK w tym aż 9 z naszego wydziału. 

 

 

więcej informacji

zdjęcie

Środowe zajęcia 25 i 26 stycznia

Zgodnie z Zarządzeniem Dziekana WFiNS nr 01/12/2020  z dnia 21 grudnia 2020 w sprawie organizacji kształcenia w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/21 na Wydziale Filozofii i Nauk Społecznych UMK w Toruniu, w celu umożliwienia realizacji zajęć zgodnie z planem studiów w dniach 25 i 26 stycznia prowadzone będą zajęcia synchroniczne  przewidziane w planie na środę.

więcej informacji

zdjęcie

W dniach 27-28.02.2021 odbędzie się online, kolejna już, konferencja naukowa z okazji Światowego Dnia Architektury Informacji. Tym razem wydarzenie będzie miało charakter międzynarodowy. W czasie konferencji będzie można wysłuchać wystąpień z zakresu architektury informacji, user experience, dizajnu, użyteczności, projektowania interfejsów itd. „Curiosity” („Ciekawość”) to hasło przewodnie nadchodzących obchodów. Języki konferencji: polski i angielski. 

 

 

więcej informacji

zdjęcie

Polki i Polacy o pandemii. Raport z badań socjologów

więcej informacji

zdjęcie

Nowy Pogawędnik filozoficzny

W nowym "Pogawędniku filozoficznym" wracamy do pytania czy filozofia potrzebuje swojej historii i czy warto wracać do dawnych koncepcji. Po prostu chętnych do wypowiedzi na ten temat nie ubywa. Tym razem głos zabiorą Adam Grzeliński i Dawid Wincław.
I nadal (jak w odc. 31) NIE będzie to odcinek o Samuelu Johnsonie. Biedak znowu służy tylko za ilustrację, choć to przecież nie Katedra Historii Filozofii, Filozofii Systematycznej i Etyki IF UMK zrobiła z niego bohatera znanego internetowego mema.

Do usłyszenia tutaj

więcej informacji

zdjęcie

Pamiętnik z czasu koronawirusa

więcej informacji

zdjęcie

Nasi pracownicy we władzach PTK

Dr hab. Anita Pacholik-Żuromska, prof. UMK została wybrana na Prezesa Polskiego Towarzystwa Kognitywistycznego na kadencję 2020-22. We władzach Towarzystwa z naszego Wydziału znaleźli się jeszcze dr Paweł Gładziejewski (skarbnik), dr hab. Dorota Siemieniecka, prof. UMK (członek Komisji Rewizyjnej) i dr Tomasz Komendziński (członek Komisji Rewizyjnej).

Więcej o Polskim Towarzystwie Kognitywistycznym na stronie: https://kognitywistyka.edu.pl/

więcej informacji

zdjęcie

Nagroda za wybitną monografię

więcej informacji

logo zamiast zdjęcia

Harmonogramy pracy administracji WFINS

Harmonogram Dz. Centrum -grudzień 2020 (109 KB)

Harmonogram Dz. Bielany -grudzień 2020 (104 KB)

Harmonogram Dz. Centrum -styczeń 2021 (213 KB)

Harmonogram Dz. Bielany -styczeń 2021 (208 KB)

więcej informacji

zdjęcie

Zasady wpisu warunkowego

Zasady wpisu warunkowego na wyższy rok studiów obowiązujących na WFiNS, w odniesieniu do dopuszczalnej liczby niezaliczonych przedmiotów

Na podstawie §39 Regulaminu studiów - tekst jednolity - Obwieszczenie Nr 2 Rektora UMK z dnia 28 sierpnia 2019 r. (Biuletyn Prawny UMK z 2019 r., poz. 227). 

więcej informacji

zdjęcie

Ogólnopolska konferencja studenko-doktorancka

Serdecznie zapraszamy do udziału w Ogólnopolskiej Konferencji Studencko-Doktoranckiej: Internet jako przestrzeń relacji społecznych – szanse, ograniczenia, perspektywy organizowanej przez Studenckie Koło Naukowe Pedagogów WFiNS Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz Koło Naukowe Humanistyki Cyfrowej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Konferencja odbędzie się w dniach 19-20 stycznia 2021 r. W celu zapewnienia bezpieczeństwa uczestnikom przebiegać będzie ona w trybie online, co również umożliwi wymianę naukowych poglądów i dyskusję.

więcej informacji

logo zamiast zdjęcia

Informacja dla pracowników dotycząca zasad informowania o kwarantannie

Szanowni Państwo,

w związku z  obecną sytuacją związaną z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 chciałbym Państwa poinformować o podstawowych regulacjach dotyczących kwarantanny i procedury informowania pracodawcy o jej odbywaniu.  Zgodnie  z art. 2 pkt 12 Ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1239 ze zm.) kwarantanna jest środkiem zapobiegawczym mającym na celu zapobieżenie szerzeniu się chorób szczególnie niebezpiecznych i wysoce zakaźnych poprzez odosobnienie osoby zdrowej, która była narażona na zakażenie.

W przypadku wydania przez państwowego powiatowego inspektora sanitarnego lub państwowego granicznego inspektora sanitarnego decyzji o konieczności poddania się kwarantannie procedura informowania pracodawcy na UMK wygląda następująco:

Pracownik, który został skierowany na kwarantannę, informuje swojego bezpośredniego przełożonego o nieobecności w pracy z powodu kwarantanny telefonicznie lub mailowo.

  1. Bezpośredni przełożony przekazuje do Działu Spraw Pracowniczych (w części toruńskiej na adres: kwarantanna@umk.pl) lub do Działu Spraw Pracowniczych Collegium Medicum (na adres: kwarantanna1@cm.umk.pl) informację o objęciu pracownika kwarantanną z podaniem okresu jej odbywania.
  2. W przypadku możliwości wykonywania pracy bezpośredni przełożony przesyła wniosek o wyrażenie zgody na pracę zdalną dla pracownika w tym samym mailu.
  3. Pracownik po otrzymaniu pisemnej decyzji o kwarantannie z Sanepidu przesyła skan tej decyzji do Działu Płac (w części toruńskiej na adres: dplace@umk.pl) lub do Działu Płac Collegium Medicum (na adres: place@cm.umk.pl).
  4. Obowiązek kwarantanny może powstawać z mocy prawa np. dla osób powracających do kraju, po przekroczeniu granicy. W tym wypadku organ inspekcji sanitarnej nie wydaje decyzji o skierowaniu na kwarantannę. O odbywaniu kwarantanny pracownik jest zobowiązany powiadomić swojego przełożonego. Ponadto w terminie 3 dni od zakończenia kwarantanny pracownik jest zobowiązany złożyć stosowne oświadczenie potwierdzające odbycie kwarantanny i przesłać je do Działu Płac (w części toruńskiej na adres: dplace@umk.pl) lub do Działu Płac Collegium Medicum (na adres: place@cm.umk.pl) – oświadczenie dostępne na stronie internetowej Działu Płac/Działu Płac CM.

 

Z wyrazami szacunku

Rektor

prof. dr hab. Andrzej Sokala

więcej informacji

logo zamiast zdjęcia

Zasady pracy dziekanatu od 19 października

więcej informacji

logo zamiast zdjęcia

Konferencja naukowa pt. „Opieka i wychowanie. Dziedzictwo idei teoretycznych i ich praktyczne implikacje"

Dnia 16 października 2020 roku odbędzie się Konferencja naukowa pt. „Opieka i wychowanie. Dziedzictwo idei teoretycznych i ich praktyczne implikacje". Organizatorami tego spotkania naukowego są: Sekcja Historii Pedagogiki KNP PAN, Katedra Historii Nauk Pedagogicznych UMK oraz Katedra Historii Wychowania, Opieki i Pedagogiki Społecznej KUL. Konferencja jest okazją do wymiany poglądów na temat stanu i planowanych kierunków badań nad historią teorii i praktyki opiekuńczo-wychowawczej. Spotkanie odbędzie się za pośrednictwem programu Microsoft Teams.

Program konferencji

więcej informacji

zdjęcie

UNI-KOM-PAS 2 - II edycja

W bieżącym roku akademickim realizowana będzie druga edycja projektu Uni-Komp-As 2 dla studentów Instytutu Nauk Pedagogicznych. Projekt ma na celu rozwój kompetencji potrzebnych na rynku pracy i oferuje studentom udział w warsztatach miękkich oraz w zawodowych kursach certyfikowanych.

Więcej informacji

Serdecznie zapraszamy!

więcej informacji

zdjęcie

Składanie wniosków stypendialnych - procedura

więcej informacji

zdjęcie

Program dla Kół Naukowych

W związku z Komunikatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 18 września 2020 r. o ustanowieniu programu pod nazwą „Studenckie koła naukowe tworzą innowacje”: https://www.gov.pl/web/nauka/program-studenckie-kola-naukowe-tworza-innowacje zapraszamy zainteresowane koła naukowe do zgłaszania projektów na załączonym formularzu do Działu Rekrutacji i Spraw Studenckich: kolanaukowe@umk.pl  w terminie do 16 października 2020 roku.

więcej informacji

zdjęcie

List Prorektorów do Studentek i Studentów

więcej informacji

zdjęcie

Najlepsi na wydziale

Dziekan Wydziału Filozofii i Nauk Społecznych, po zasięgnięciu opinii Rady Dziekańskiej, przyznał tytuły najlepszego studenta i absolwenta Wydziału Filozofii i Nauk Społecznych. 

 

więcej informacji

zdjęcie

Plany zajęć

Wszystkie terminy zajęć dostępne są w USOSie. 

więcej informacji

zdjęcie

Komunikat Dziekana

Drodzy Studenci, 

 Zgodnie z zapisami zawartymi w Zarządzeniu Nr 178 Rektora UMK z dnia 8 września 2020 r., w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo studentów i pracowników Wydziału Filozofii i Nauk Społecznych, Dziekan Wydziału Filozofii i Nauk Społecznych UMK informuje o warunkach i organizacji kształcenia w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021:

więcej informacji

zdjęcie

Semestr zimowy z kształceniem zdalnym

Komunikat dotyczący organizacji kształcenia w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021.

więcej informacji

zdjęcie

Wytyczne dotyczące badań na ludziach w okresie pandemii

Podczas pandemii wszelkie badania w bezpośrednim kontakcie z osobami badanymi prowadzi się według wytycznych zawartych w pliku “Rekomendacje prowadzenia badań (16 KB)”. Prowadzenie badań w budynkach należących do Wydziału Filozofii i Nauk Społecznych wymaga wystąpienia o pozwolenie do Dziekana Wydziału. Dodatkowo wnioski, które składane są do Komisji Etyki muszą być uzupełnione o wypełniony i zeskanowany załącznik o zapoznaniu się z powyższymi procedurami.

Komisja ds. Etyki Badań Naukowych

więcej informacji

zdjęcie

Ocena zajęć dydaktycznych

22 czerwca zostały otwarte kwestionariusze oceny zajęć dydaktycznych realizowanych w semestrze letnim oraz w całym roku akademickim 2019/2020.

więcej informacji

zdjęcie

Procedura obron tradycyjnych - informacje dla studentów i promotorów

Postępowanie w sprawie nadania tytułu zawodowego  (zgodnie z Zarządzeniem nr 126 Rektora UMK z dnia 4.06.2020r.)

Warunkiem wszczęcia postępowania w sprawie nadania tytułu zawodowego (magistra lub licencjata) jest zrealizowanie programu studiów, uzyskanie odpowiedniej liczby pkt. ECTS oraz wpisanie przez prowadzących wszystkich ocen w systemie USOS.

więcej informacji

zdjęcie

Procedura obron zdalnych - informacje dla studentów i promotorów [aktualizacja]

Postępowanie w sprawie nadania tytułu zawodowego w zakresie przeprowadzania i dokumentowania egzaminu w formie zdalnej (zgodnie z Zarządzeniem Nr 94 Rektora UMK z dnia 4.05.2020 r. oraz Zarządzeniem Nr 125 Rektora UMK z 4 czerwca 2020 )  

więcej informacji

zdjęcie

Uruchamiamy Wirtualny Dziekanat

Wychodząc naprzeciw potrzebom wywołanym przez pandemię COVID-19, uruchamiamy dla Państwa Wirtualny Dziekanat. Będziemy odpowiadać na Państwa pytania dotyczące pomocy materialnej, toku studiów, warunków, repet, opłat i innych trudnych spraw studenckich.  Wirtualny Dziekanat funkcjonuje w aplikacji Microsoft Teams. 

więcej informacji

zdjęcie

Pamiętniki z czasów koronawirusa

Z dr. hab. Arkadiuszem Karwackim, prof. UMK, toruńskim koordynatorem projektu „Życie codzienne w czasach koronawirusa – konkurs na pamiętniki” rozmawia Ewa Walusiak-Bednarek.

więcej informacji

zdjęcie

Lek na lęk - z psychologiem o pandemii

- Gdy ludzkość w skali globu mierzy się w tym samym czasie z podobnym zagrożeniem, to w pewnym zakresie każdy z nas stoi przed odmiennym i nieporównywalnym układem trudności. Istotną bowiem rolę odgrywa znaczenie, jakie każdy z nas nadaje tej sytuacji - o lękach, strachach, ale i jasnych stronach życia w cieniu koronawirusa opowiada dr n. med. Kamila Łaszewska z Katedry Psychologii Klinicznej i Neuropsychologii UMK.

więcej informacji

Archiwum