KontaktFosa Staromiejska 1a, 87-100 Toruń
tel.: +48 611 36 10
e-mail: wfins@umk.pl

Wiadomości

zdjęcie

Pandemia a psychika. Ruszają międzynarodowe badania

Jak pandemia wpływa na emocje, poziom stresu, poczucie bezpieczeństwa i więzi społeczne? Czy kultura, w której żyjemy, ma wpływ na sposób naszego odczuwania? Sprawdzają to naukowcy w 22 krajach. Do polskiego zespołu weszła czwórka badaczy, w tym dr Tomasz Komendziński, kognitywista z Wydziału Filozofii i Nauk Społecznych UMK.

więcej informacji

zdjęcie

Informacje dotyczące zajęć i zaliczeń

Informacje dotyczące kształcenia i dydaktyki w bieżącym roku akademickim wynikające z zarządzeń Rektora UMK* i rekomendacji Władz Rektorskich UMK:

  • Zajęcia realizowane do tej pory w formie zdalnej mogą być realizowane w tej formie do zakończenia zajęć, a ustalone przez prowadzących warunki zaliczenia nie muszą być zmieniane.
  • Egzaminy i zaliczenia przeprowadzane w tradycyjny sposób będą przeprowadzane z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i reżimu sanitarnego.
  • W uzasadnionych przypadkach, po zaopiniowaniu przez prowadzącego, student może wnioskować do Dziekana o umożliwienie zdawania egzaminu w formie zdalnej.
  • Zajęcia, które nie mogą być realizowane w formie zdalnej, będą realizowane od 1 czerwca 2020 r. według harmonogramu określonego przez Dziekana z Prorektorem ds. Kształcenia.
  • Zaliczenia ze wszystkich zajęć zrealizowanych w bieżącym roku akademickim należy uzyskać do 20 września 2020 r.
  • Zajęcia, których nie można zrealizować w bieżącym roku akademickim, mogą - na wniosek Dziekana po uzgodnieniu z Rektorem - zostać przeniesione na kolejny rok akademicki.
  • Zajęcia wychowania fizycznego do końca roku akademickiego 2019/2020 będą realizowane w formie zdalnej.
  • Od 4 maja 2020 r. do odwołania dopuszcza się możliwość przeprowadzenia egzaminu dyplomowego w formie zdalnej.
  • Od 11 maja 2020 r. działa wypożyczalnia książek w Bibliotece Głównej UMK.

W razie pytań i wątpliwości prosimy o przesyłanie wiadomości z konta uczelnianego do pracowników dziekanatu zajmujących się kierunkami studiów lub do p. prodziekan prof. Małgorzaty Fedorowicz-Kruszewskiej. 

Zachęcamy również do korzystania z Wirtualnego dziekanatu.


*1. Zarządzenie nr 60 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 10 kwietnia 2020 r. w sprawie realizacji zajęć dydaktycznych w formie zdalnej;

2. Zarządzenie nr 88 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie zapobiegania rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 wśród członków społeczności Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu;

3. Zarządzenie nr 89 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 30 kwietnia 2020 r. zmieniające zarządzenie nr 60 Rektora UMK z dnia 10 kwietnia 2020 r. w sprawie realizacji zajęć dydaktycznych w formie zdalnej;

4. Zarządzenie nr 94 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 4 maja 2020 r. w sprawie szczególnego trybu przeprowadzania egzaminu dyplomowego w okresie trwania ograniczeń w funkcjonowaniu Uniwersytetu związanych z zapobieganiem i przeciwdziałaniem rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CO-V-2 wśród członków społeczności Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

więcej informacji

zdjęcie

Nowa książka prof. Andrzeja Pietruszczaka

Wydawnictwo Springer International Publishing  wydało książkę Prof. Andrzeja Pietruszczaka Foundations of the Theory of Parthood. A Study of Mereology. Książką jest częścią serii:  Trends in Logic, vol. 54 . 
ISBN: 978-3-030-36532-5
eISBN: 978-3-030-36533-2
DOI: http://dx.doi.org/10.1007/978-3-030-36533-2

https://www.springer.com/gp/book/9783030365325
https://www.springerprofessional.de/en/foundations-of-the-theory-of-parthood/17733150

więcej informacji

zdjęcie

Wyniki konkursów CRUSH

7 maja 2020 r. Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza ogłosiła wyniki dwóch konkursów na badania wokół epidemii COVID-19. Łącznie wyłoniono 14 laureatów.

więcej informacji

zdjęcie

Prof. Przyborowska prorektorem ds. studenckich

Rektor elekt wręczył powołania prorektorom UMK na kadencję 2020-2024.

więcej informacji

zdjęcie

Dyżury administracji WFINS

Zgodnie z Zarządzeniem Kanclerza nr 17 w sprawie zasad funkcjonowania administracji UMK z dnia 29.04.2020 r.  w okresie od 4 do 31 maja 2020 r. pracownicy administracji WFINS pracują w 2 stałych zespołach, które zamiennie wykonują pracę w budynkach Wydziały i zdalnie. 

Centrum
Zespół 1 Zespół 2
Mielczarek-Taica Anna Krawczyk Anna
Godlewska Renata Kusz Barbara
Salamończyk Joanna Dąbrowska Anna
Uzarska Anna Młodziejewska Wioleta
Nurkiewicz Sylwia Mikołajczak Michał
Budzyńska Agnieszka  
Leśniewicz Iwona  

więcej informacji

zdjęcie

Uruchamiamy Wirtualny Dziekanat

Wychodząc naprzeciw potrzebom wywołanym przez pandemię COVID-19, uruchamiamy dla Państwa Wirtualny Dziekanat. Będziemy odpowiadać na Państwa pytania dotyczące pomocy materialnej, toku studiów, warunków, repet, opłat i innych trudnych spraw studenckich. 

Wirtualny Dziekanat funkcjonuje w aplikacji Microsoft Teams. Aby móc z niej korzystać, wymagane jest posiadanie konta w Office 365. Aktywacja konta odbywa się poprzez stronę https://office365.umk.pl.  Następnie trzeba się zalogować przy pomocy wygenerowanego konta bezpośrednio w portalu Microsoft https://portal.office.com/ , a potem należy wybrać aplikację TEAMS i wyszukać nas z listy publicznych Zespołów.  

Do zobaczenia w TEAMS! 

 

więcej informacji

zdjęcie

Pamiętniki z czasów koronawirusa

Z dr. hab. Arkadiuszem Karwackim, prof. UMK, toruńskim koordynatorem projektu „Życie codzienne w czasach koronawirusa – konkurs na pamiętniki” rozmawia Ewa Walusiak-Bednarek.

więcej informacji

zdjęcie

Lek na lęk - z psychologiem o pandemii

- Gdy ludzkość w skali globu mierzy się w tym samym czasie z podobnym zagrożeniem, to w pewnym zakresie każdy z nas stoi przed odmiennym i nieporównywalnym układem trudności. Istotną bowiem rolę odgrywa znaczenie, jakie każdy z nas nadaje tej sytuacji - o lękach, strachach, ale i jasnych stronach życia w cieniu koronawirusa opowiada dr n. med. Kamila Łaszewska z Katedry Psychologii Klinicznej i Neuropsychologii UMK.

więcej informacji

zdjęcie

Nagrodzeni za publikacje

Rektor Uniwersytetu Mikołaja Kopernika po raz kolejny przyznał stypendia naukowcom, których prace zostały opublikowane w wysoko punktowanych czasopismach.

więcej informacji

zdjęcie

Uniwersytet wydrukuje przyłbice

Na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu będą wytwarzane przyłbice dla ochrony personelu medycznego oraz elementy do respiratorów. Uczelnia będzie też przekazywać do swoich szpitali maseczki jednorazowe.

więcej informacji

zdjęcie

List dziekana do studentów

Szanowni Studenci,
Drodzy Państwo,

W nadchodzącym czasie UMK będzie realizować kształcenie w trybie zdalnym. Pierwsze dwa tygodnie poświęciliśmy na zebranie informacji dotyczącej wszystkich prowadzonych na Uniwersytecie zajęć. Przedwczoraj ukazało się w tej sprawie stosowne Zarządzenie Rektora, zaś wczoraj wieczorem pracownicy naszego Wydziału otrzymali szczegółowe instrukcje postępowania w tym względzie.

więcej informacji

Archiwum