Kontakt Fosa Staromiejska 1a, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 36 10
e-mail: wfins@umk.pl

Krzysztof Pietrowicz dziekanem na kadencję 2024-2028

Zdjęcie ilustracyjne
fot. Andrzej Romański

Dr hab. Krzysztof Pietrowicz, prof. UMK został powołany przez rektora-elekta prof. dr hab. Andrzeja Tretyna, po uzyskaniu poparcia pracowniczek i pracowników Wydziału w głosowaniu w dn. 15 maja, na Dziekana Wydziału Filozofii i Nauk Społecznych na kadencję 2024-2028.

Krzysztof Pietrowicz pracuje na stanowisku profesora na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, z którą to uczelnią jest związany jako student socjologii, doktorant i pracownik Instytutu Socjologii od 1996 r. W roku 2005 obronił doktorat „Społeczeństwo sieciowe. Wokół teorii Manuela Castellsa” (promotor: prof. Janusz Mucha). Habilitował się w 2017 roku na podstawie monografii „Podejścia sieciowe w socjologii. Przyczółki, splecenia i przeobrażenia dyscypliny” (Epigram, Bydgoszcz 2016). W latach 2019-2024 był kierownikiem Katedry Socjologii Zmian Społecznych oraz dyrektorem Instytutu Socjologii, a wcześniej w latach 2016-2019 był prodziekanem Wydziału Humanistycznego. W latach 2011-2016 był członkiem Zespołu Specjalistycznego Nauk Humanistycznych, Społecznych i Nauk o Sztuce i Twórczości Artystycznej (ZS-1) w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Badawczo obecnie najbardziej interesują go relacje pomiędzy nauką, techniką a społeczeństwem (w tym proces cyfryzacji świata). Poza tym teoria socjologiczna oraz problemy aplikacji wiedzy, prognozowania, perspektyw socjotechniki i inżynierii społecznej. Był kierownikiem grantów finansowanych przez MNiSW oraz NCBR. Ze swojego dorobku najbardziej zadowolony jest z napisanej wspólnie z Łukaszem Afeltowiczem książki „Maszyny społeczne. Wszystko ujdzie, o ile działa” (Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2013). Za monografię tę w 2016 roku otrzymał nagrodę Instytutu Stosowanych Nauk Społecznych UW za najlepszą polską książkę 25-lecia z zakresu stosowanych nauk społecznych. Ma umiejętność patrzenia zarówno z szerokiej perspektywy na zadania Wydziału, jak i skupiania się na potrzebach poszczególnych pracowniczek i pracowników.

 

pozostałe wiadomości