Fosa Staromiejska 1a, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 36 10
e-mail: wfins@umk.pl

Oferty pracy


Oferta pracy dla stypendysty

Nazwa stanowiska: Stypendysta/Student  

Wymagania:  

  1. Wykształcenie - ukończone studia techniczne I stopnia, 

  1. Status studenta studiów z zakresu informatyki II stopnia , 

  1. Wskazane jest doświadczenie pracy w grancie (udokumentowane). 

  1. Znajomość projektowania i budowy urządzeń typu Brain Computer Interface. 

  1. Doświadczenie w analizie danych pomiarowych z zastosowaniem algorytmónieliniowych (wykładnik Lyapunova, wymiar fraktalny). 

  1. Znajomość języka angielskiego umożliwiająca studiowanie anglojęzycznej literatury fachowej oraz pisanie publikacji naukowych. 

  1. Udokumentowany dorobek publikacyjny. 

  1. Dobrze jest widziana znajomość środowiska Jupyter/Anaconda  oraz podstaw programowania w języku: C/C++,  Python. 

  1. Motywacja do pracy w multidyscyplinarym zespole badawczym 

 

więcej informacji