Fosa Staromiejska 1a, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 36 10
e-mail: wfins@umk.pl

Oferty pracy


Oferta pracy dla stypendysty

Konkurs na zatrudnienie w ramach projektu "Integrated Tagging for Socially Curated Online Personalised Experiences – Bitscope”

Opis zadań:

Stypendysta będzie wykonywał zadania badawcze przewidziane w ramach projektu "Integrated Tagging for Socially Curated Online Personalised Experiences – Bitscope”: testowanie środowiska VR, komunikacja urządzeń VR, przeprowadzenie badań eye tracking, badanie ankietowe respondentów, analizowanie i dyskusja wyników, przygotowanie publikacji.

Wymagania:

1. Status studenta studiów z obszaru nauk społecznych I lub II stopnia,
2. Doświadczenie w przeprowadzeniu badań eye trackingowych,
3. Doświadczenie w zakresie obsługi urządzeń VR i modelowania środowiska VR,
4. Praktyczna znajomość prowadzenia badań ankietowych i wywiadów,
5. Znajomość problematyki badań w obszarze wirtualnych galerii i muzeów oraz umiejętność opracowania kwerend, analizy literatury naukowej,
6. Wskazane jest doświadczenie pracy w grancie (udokumentowane),
7. Znajomość języka angielskiego,
8. Motywacja do pracy w multidyscyplinarym zespole badawczym.

Typ konkursu NCN: Projekt międzynarodowy – ST
Termin składania ofert: 6 marca 2024, 00:00
Forma składania ofert: email
Warunki zatrudnienia:

Okres zatrudnienia: 4 miesiące. Stypendium w wysokości 1200 PLN miesięcznie.

Dodatkowe informacje:

Oferty proszę wysyłać na adres: wieo@umk.pl

Data dodania ogłoszenia: 2024-02-20 22:49:29

Do dokumentów należy dołączyć klauzulę RODO: RODO

Link do ogłoszenia: Oferta pracy NCN


Oferta pracy dla stypendysty

Konkurs na zatrudnienie w ramach projektu "Integrated Tagging for Socially Curated Online Personalised Experiences – Bitscope”

Opis zadań:

Stypendysta będzie wykonywał zadania badawcze przewidziane w ramach projektu "Integrated Tagging for Socially Curated Online Personalised Experiences – Bitscope”: analizowanie i modelowanie danych w postaci time series oraz map, aktualizacja skryptów obliczeniowych i wizualizacyjnych, koordynacja pomiarów z udziałem grup badawczych.

Wymagania:

1. Wykształcenie — ukończone studia techniczne I stopnia,
2. Status studenta studiów z zakresu informatyki II stopnia
3. Wskazane jest doświadczenie pracy w grancie (udokumentowane).
4. Znajomość projektowania i budowy urządzeń typu Brain Computer Interface.
5. Doświadczenie w analizie danych pomiarowych z zastosowaniem algorytmów nieliniowych (wykładnik Lyapunova, wymiar fraktalny).
6. Znajomość języka angielskiego umożliwiająca studiowanie anglojęzycznej literatury fachowej oraz pisanie publikacji naukowych.
7. Udokumentowany dorobek publikacyjny.
8. Dobrze jest widziana znajomość środowiska Jupyter/Anaconda oraz podstaw programowania w języku: C/C++, Python.
9. Motywacja do pracy w multidyscyplinarym zespole badawczym.

Typ konkursu NCN: Projekt międzynarodowy – ST
Termin składania ofert: 3 marca 2024, 00:00
Forma składania ofert: email
Warunki zatrudnienia:

Stypendium w wysokości 2500 PLN miesięcznie na okres 5 miesięcy.

Dodatkowe informacje:

Oferty proszę wysyłać na adres: wieo@umk.pl

Do dokumentów należy dołączyć klauzulę RODO: RODO

Link do ogłoszenia: Oferta pracy NCN


Oferta pracy dla stypendysty

Konkurs na zatrudnienie stypendysty w grancie SONATA 17 nr UMO-2021/43/D/HS4/00321 na realizację projektu „Krajobraz dźwiękowy i znaczenie miejsca w kontekście planistycznym”

 

Opis zadań:

Praca naukowa w ramach projektu SONATA 17 nr UMO-2021/43/D/HS4/00321 Krajobraz dźwiękowy i znaczenie miejsca w kontekście planistycznym”

Opis zadań:

  1. Pomoc w przygotowaniu materiału badawczego (zdjęcia i filmy 360 stopni oraz zbiór dźwięków)
  2. Zaprogramowanie skryptów do badań laboratoryjnych z wykorzystaniem technologii VR
  3. Przeprowadzenie badań laboratoryjnych na próbie 100 uczestników z wykorzystaniem technologii VR
  4.  Przygotowywanie części raportów z badań i publikacji
  5. Prezentacja wyników na konferencjach polskich i zagranicznych

 

więcej informacji