Kontakt Fosa Staromiejska 1a, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 36 10
e-mail: wfins@umk.pl

Projekty międzynarodowe współfinansowane

NAZWA ZADANIA: Udział UMK we Wspólnym Europejskim Programie Wspólnoty EURATOM powołanym rozporządzeniem Rady UE nr 2021/765 z dnia 10 maja 2021., uzupełniającym program Horyzont Europa 

KIEROWNIK ZADANIA: dr hab. Piotr Stankiewicz, prof. UMK

DOFINANSOWANIE: 62 981 zł

CAŁKOWITA WARTOŚĆ: 139 960 zł

 

Opis działania:

Realizowane przez Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu badania stanowią część pakietu badawczego Socio-Economic Studies (SES) on Fusion, realizowanego w ramach programu EUROFUSION, dotyczącego rozwoju technologii fuzji termojądrowej. Pakiet społeczno-ekonomiczny SES ma za zadanie analizować społeczne i ekonomiczne aspekty rozwoju, przyszłego wdrażania i wykorzystywania tej technologii produkcji energii. Badanie wymiaru społeczno-ekonomicznego rozwoju fuzji termojądrowej jest przedsięwzięciem realizowanym w sposób regularny i systematyczny od wielu lat i stanowi integralną część programu badawczego UE w tym zakresie (wcześniej badania te realizowane były w ramach programu badawczego Socio-Economic Research on Fusion Porozumienia EFDA i stanowiły część programu EURATOM).

UMK uczestniczył już wcześniej w badaniach dotyczących społecznych aspektów rozwoju fuzji termojądrowej za pośrednictwem Instytutu Fizyki Plazmy i Laserowej Mikrosyntezy w latach 2010-2012. W roku 2019 UMK ponownie włączył się w prace konsorcjum w ramach planu badawczego SES, realizowanego przez konsorcjum tworzone przez trzynaście europejskich jednostek badawczych.

Działania zaplanowane w roku 2022 nakierowane są na identyfikacje uwarunkowań społecznych i ekonomicznych, które mogą efektywnie wesprzeć szerokie zastosowanie fuzji termojądrowej na rynku energii przyszłości. Stanowią one kontynuację działań badawczych podejmowanych w poprzednich latach przez konsorcjum. Badania społeczne w ramach SES 2022 analizują i oceniają obecne nastawienie opinii publicznej, interesariuszy i mediów w stosunku do nowej technologii. Na tę część programu SES składają się następujące obszary badawcze:

  1. Postawy społeczeństwa wobec fuzji termojądrowej
  2. Włączanie interesariuszy
  3. Analiza mediów