KontaktFosa Staromiejska 1a, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 36 10
e-mail: wfins@umk.pl

Nostryfikacja

  1. Osoba ubiegająca się o nostryfikację dyplomu ukończenia studiów wyższych za granicą zobowiązana jest złożyć wniosek o wszczęcie postępowania nostryfikacyjnego.
    Wniosek o wszczęcie procedury nostryfikacyjnej
  2.  Do wniosku, o którym mowa w pkt. 1, Wnioskodawca dołącza:

Za postępowanie nostryfikacyjne Wnioskodawca, niezależnie od wyniku postępowania, wnosi opłatę wynoszącą nie więcej niż 50% minimalnej stawki wynagrodzenia zasadniczego profesora w uczelni publicznej określonej w przepisach w sprawie wysokości minimalnego miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego dla profesora w uczelni publicznej (Dz. U. z 2018, poz. 1838) tj. 3200 zł.

W szczególnych przypadkach Wnioskodawca może ubiegać się o zwolnienie z tej opłaty w całości albo w części.

Wniosek o zwolnienie z opłaty za postępowanie nostryfikacyjne


Szczegóły dotyczące nostryfikacji dyplomów znajdują się na stronie Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (NAWA).


Kontakt: 
Ksenia Korshunova
e-mail: ksenia@umk.pl
tel: 56 611 36 29