Kontakt Fosa Staromiejska 1a, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 36 10
e-mail: wfins@umk.pl

Nostryfikacja

WYMAGANE DOKUMENTY

  1. Osoba ubiegająca się o nostryfikację dyplomu ukończenia studiów wyższych za granicą zobowiązana jest złożyć wniosek o wszczęcie postępowania nostryfikacyjnego.
    Wniosek o wszczęcie procedury nostryfikacyjnej
  2.  Do wniosku, o którym mowa w pkt. 1, Wnioskodawca dołącza:

W szczególnych przypadkach Wnioskodawca będzie proszony o dostarczenie dodatkowych dokumentów.


OPŁATA

Za postępowanie nostryfikacyjne Wnioskodawca, niezależnie od wyniku postępowania, wnosi opłatę wynoszącą nie więcej niż 50% minimalnej stawki wynagrodzenia zasadniczego profesora w uczelni publicznej określonej w przepisach w sprawie wysokości minimalnego miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego dla profesora w uczelni publicznej (Dz. U. z 2018, poz. 1838) tj. 4685 zł.

Opłatę należy uiścić na konto Wydziału Filozofii i Nauk Społecznych: 43 1160 2202 0000 0000 6090 2062 (Bank Millennium Spółka Akcyjna).

W tytule należy wskazać: WFiNS, Opłata za postępowanie nostryfikacyjne, Imię i Nazwisko Wnioskodawcy.

 


Szczegóły dotyczące nostryfikacji dyplomów znajdują się na stronie Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (NAWA).


Procedura nostryfikacji dyplomu magistra psychologii (628 KB)


KONTAKT 

Ksenia Korshunova
e-mail: ksenia@umk.pl
tel: 56 611 36 29