KontaktFosa Staromiejska 1a, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 36 10
e-mail: wfins@umk.pl

Administracja

Dziekanat ds. studenckich i kształcenia – ul.Gagarina 13a

Obsługa Studentów:
poniedziałek – piątek, w godz. 9.00-14.00;

mgr Dorota Jagielska – zastępca kierownika
e-mail: dori@umk.pl
p. 1 , tel. 56 611 31 22

mgr Anna Dąbrowska – specjalista
p. 7, tel. 56 611 36 12,
e-mail: annad@umk.pl

Mgr Małgorzata Durszlewicz – specjalista
e-mail: gosiadur@umk.pl
p. 2, tel. 56 611 31 49

Mgr Agnieszka Jagielska – specjalista
e-mail: agajag@umk.pl
p. 3, tel. 56 611 31 19

Lic. Julita Kujawska – referent
e-mail: julita.kujawska@umk.pl
p. 5, tel. 56 611 31 40

mgr Wioleta Młodziejewska – specjalista
p. 4, tel. 56 611 36 28
e-mail: w.mlodziejewska@umk.pl

mgr Joanna Salamończyk – specjalista
p. 7, tel. 56 611 36 34
e-mail: gregor@umk.pl

Mgr Grażyna Szmigiel – specjalista
e-mail: studped@umk.pl
p. 2, tel. 56 611 31 26

Mgr Martyna Wnuk-Mendelewska – specjalista
e-mail: mmartyna3@umk.pl
p. 6, tel. 56 611 31 15


Dziekanat ds. finansowych i projektów badawczych – ul. Fosa Staromiejska 1a

mgr Anna Pietrzak – zastępca kierownika
p. 108, tel. 56 611 36 59,
e-mail: anna.pietrzak@umk.pl

 • obsługa grantów wewnętrznych i projektów naukowych
 • promocja Wydziału
 • uruchamianie rejestracji i planów zajęć w USOS
 • koordynacja zdalnego kształcenia na Wydziale

mgr Iwona Leśniewicz – starszy specjalista
p. 107,
tel. 56 611 36 18,
e-mail: il@umk.pl

 • obsługa grantów zewnętrznych i projektów naukowych
 • granty wewnętrzne

mgr Sylwia Nurkiewicz – specjalista
p. 106,
tel. 56 611 36 31,
e-mail: sylwia.nurkiewicz@umk.pl

 • obsługa wyłaniających się pól badawczych WFiNS (IDUB) w zakresie kompetencji dziekanatu
 • zgłoszenia do ZUS w ramach umów cywilno-prawnych
 • XPRIMER

mgr Kseniia Korshunova – specjalista
p. 108,
tel. 56 611 36 29,
e-mail: ksenia@umk.pl

 • Wydziałowy koordynator ds. pomocy Ukrainie
 • obsługa beneficjentów programu NAWA
 • przyjazdy gości zagranicznych
 • Program Erasmus+
 • EZD
 • staże studenckie w ramach programu POWER

mgr Monika Skowrońska – specjalista
p. 107, tel. 56 611 36 72,
e-mail: monika.skowronska@umk.pl

 • umowy cywilno-prawne
 • zgłoszenia do ZUS
 • obsługa grantów (w tym IDUB)

Sekretariaty

Sekretariat Instytutu Badań Informacji i Komunikacji

ul. Bojarskiego 1, p.C.0.06
87-100 Toruń

mgr Marta Zabłocka – specjalista
e-mail:marta.zablocka@umk.pl
tel. 56 611 44 15

 • obsługa rady dyscypliny
 • postępowania awansowe w zakresie dyscypliny nauki o komunikacji społecznej i mediach
 • sprawy pracownicze (zamówienia XPRIMER, urlopy, badania, delegacje itp.)
 • przygotowywanie kart obciążeń dydaktycznych pracowników jednostki

Sekretariat Instytutu Filozofii

ul. Fosa Staromiejska 1a, p. 314
87-100 Toruń

Renata Godlewska – specjalista
e-mail: filozofia@umk.pl
tel. 56 611 36 66
fax 56 611 36 63

 • obsługa rady dyscypliny
 • postępowania awansowe w zakresie dyscypliny filozofia
 • sprawy pracownicze (finanse jednostki, zamówienia XPRIMER, urlopy, badania, delegacje itp.)
 • przygotowywanie kart obciążeń dydaktycznych pracowników jednostki

Sekretariat Instytutu Nauk Pedagogicznych

ul. Lwowska 1, p. A.VIII
87-100 Toruń

mgr Łukasz Ceglarski – specjalista
ceglarski@umk.pl
tel. 56 611 46 68

 • obsługa rady dyscypliny
 • postępowania awansowe w zakresie dyscypliny pedagogika
 • sprawy pracownicze (finanse jednostki, zamówienia XPRIMER, urlopy, badania, delegacje itp.)
 • przygotowywanie kart obciążeń dydaktycznych pracowników jednostki

Sekretariat Instytutu Psychologii

ul. Gagarina 39, p. 201
87-100 Toruń

mgr Barbara Osmańska – specjalista
e-mail: b.osmanska@umk.pl
tel. 56 611 36 55

 • obsługa rady instytutu
 • sprawy pracownicze (finanse jednostki, zamówienia XPRIMER, urlopy, badania, delegacje itp.)
 • przygotowywanie kart obciążeń dydaktycznych pracowników jednostki

Sekretariat Instytutu Socjologii

ul. Fosa Staromiejska 1a, p. 213
87-100 Toruń

mgr Agnieszka Budzyńska – specjalista
e-mail: soc-sekr@umk.pl
tel. 56 611 36 36
fax: 56 622 47 65

 • obsługa rady dyscypliny
 • postępowania awansowe w zakresie dyscypliny nauki socjologiczne
 • sprawy pracownicze (finanse jednostki, zamówienia XPRIMER, urlopy, badania, delegacje itp.)
 • przygotowywanie kart obciążeń dydaktycznych pracowników jednostki

Kierownik Dziekanatu

mgr Anna Mielczarek-Taica
p. 109,
tel. 56 611 36 33,
e-mail: a_taica@umk.pl

 • koordynacja pracy dziekanatu
 • zatrudnienia
 • sprawy finansowe
 • koordynacja procesu oceny pracowniczej na Wydziale

Zespół Administracyjno-Gospodarczy

ul. Fosa Staromiejska 1a, p. 103
87-100 Toruń

Kierownik Zespołu Administracyjno-Gospodarczego

mgr Elżbieta Brukarzewicz
tel. 56 611 36 24,
e-mail: elbru@umk.pl

Pracownicy

mgr Karolina Drozdowska – specjalista
tel. 56 611 36 24,
e-mail: kdrozdowska@umk.pl

Budynek Instytutu Psychologii
ul. Gagarina 39

Anna Fiszer – referent
tel. 56 611 41 71,
e-mail: xannaszx@umk.pl

mgr inż. Artur Farbiszewski – specjalista
tel. 56 611 41 95,
e-mail: a.farbiszewski@umk.pl