KontaktFosa Staromiejska 1a, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 36 10
e-mail: wfins@umk.pl

Administracja

Dziekanat

Dziekanat Centrum (ul. Fosa Staromiejska 1a)

Dziekanat ds. studenckich

Obsługa Studentów:
poniedziałek – czwartek, w godz. 9.00-14.00

Uwaga! W sprawach studenckich należy zgłaszać się do pracownika prowadzącego dany kierunek!

mgr Anna Dąbrowska – specjalista
p. 106, tel. 56 611 36 12,
e-mail: annad@umk.pl

 • studia stacjonarne II stopnia – SOCJOLOGIA
 • studia stacjonarne I stopnia – KOGNITYWISTYKA
 • studia stacjonarne II stopnia – KOGNITYWISTYKA
 • studia stacjonarne I stopnia MIĘDZYOBSZAROWE INDYWIDUALNE STUDIA HUMANISTYCZNO-SPOŁECZNE
 • pomoc materialna
 • druki ścisłego zarachowania

mgr Wioleta Młodziejewska – specjalista
p. 107
, tel. 56 611 36 72
e-mail: w.mlodziejewska@umk.pl

 • studia stacjonarne II stopnia – FILOZOFIA
 • studia stacjonarne I stopnia – DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA
 • studia stacjonarne II stopnia – DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA
 • MOST
 • kierunki wygaszone (filozofia – studia jednolite magisterskie, religioznawstwo)
 • archiwum – koordynacja

mgr Joanna Salamończyk – specjalista
p. 106, tel. 56 611 36 34
e-mail: gregor@umk.pl

 • studia stacjonarne I stopnia – FILOZOFIA
 • studia stacjonarne I stopnia – SOCJOLOGIA
 • studia stacjonarne I stopnia – MEDIOZNAWSTWO
 • studia doktoranckie z zakresu FILOZOFII
 • studia doktoranckie z zakresu SOCJOLOGII
 • GUS  – koordynacja
 • kierunki wygaszone (socjologia – studia jednolite magisterskie, polityka społeczna)
 • staże studenckie

mgr Anna Uzarska – specjalista
p. 107,
tel. 56 611 36 28
e-mail: auzarska@umk.pl

 • studia stacjonarne jednolite magisterskie – PSYCHOLOGIA

Dziekanat ds. kształcenia i projektów badawczych

mgr Anna Pietrzak – zastępca kierownika

p. 108, tel. 56 611 36 59,
e-mail: anna.pietrzak@umk.pl

 • obsługa grantów wewnętrznych i projektów naukowych
 • promocja Wydziału
 • uruchamianie rejestracji i planów zajęć w USOS
 • koordynacja zdalnego kształcenia na Wydziale

mgr Iwona Leśniewicz – starszy specjalista
p. 102,
tel. 56 611 36 18,
e-mail: il@umk.pl

 • obsługa grantów zewnętrznych i projektów naukowych
 • granty wewnętrzne
 • umowy cywilno-prawne
 • zgłoszenia do ZUS w ramach umów cywilno-prawnych

mgr Sylwia Nurkiewicz – specjalista
p. 104,
tel. 56 611 36 31,
e-mail: sylwia.nurkiewicz@umk.pl

 • obsługa wyłaniających się pól badawczych WFiNS (IDUB) w zakresie kompetencji dziekanatu
 • zgłoszenia do ZUS w ramach umów cywilno-prawnych
 • XPRIMER

mgr Agnieszka Sitkowska – specjalista
p. 104,
tel. 56 611 36 26,
e-mail: agnieszka.sitkowska@umk.pl

 • zamówienia publiczne
 • XPRIMER
 • EZD
 • sprawy finansowe

mgr Kseniia Korshunova – specjalista
p. 108,
tel. 56 611 36 29,
e-mail: kseniia.korshunova@umk.pl

 • obsługa beneficjentów programu NAWA
 • przyjazdy gości zagranicznych
 • Program Erasmus+
 • obsługa Komisji ds. Jakości Kształcenia
 • oferta dydaktyczna USOS (IF; IS)
 • obsługa kierunku COGNITIVE SCIENCE

Dziekanat Bielany (ul. Lwowska 1)

Obsługa Studentów:
wtorek – piątek (studia stacjonarne i niestacjonarne), w godz. 9.00-14.00;
wybrane soboty (tylko studia niestacjonarne), w godz. 9.00-14.00

Dziekanat ds studenckich

mgr Dorota Jagielska – zastępca kierownika

e-mail: dori@umk.pl
p. A.IV, tel. 56 611 31 22

 • studia stacjonarne II stopnia – ARCHITEKTURA INFORMACJI
 • studia stacjonarne II stopnia – ZARZĄDZANIE INFORMACJĄ I BIBLIOLOGIA
 • studia stacjonarne II stopnia – PEDAGOGIKA
 • studia doktoranckie z zakresu BIBLIOLOGII I INFORMATOLOGII
 • studia doktoranckie z zakresu PEDAGOGIKI

Mgr Małgorzata Durszlewicz – specjalista
e-mail: gosiadur@umk.pl
p. A.V, tel. 56 611 31 49

 • studia jednolite 5-letnie magisterskie – PEDAGOGIKA SPECJALNA
 • studia I stopnia – PEDAGOGIKA SPECJALNA
 • pomoc materialna

Mgr Agnieszka Jagielska – specjalista
e-mail: agajag@umk.pl
p. A.III, tel. 56 611 31 19

 • studia jednolite 5-letnie magisterskie PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA
 • studia stacjonarne I stopnia – ARCHITEKTURA INFORMACJI
 • studia niestacjonarne I stopnia – PEDAGOGIKA
 • studia niestacjonarne II stopnia – PEDAGOGIKA
 • studia e-learning – PEDAGOGIKA MEDIALNA
 • studia wygaszone: zarządzanie informacją i bibliologia
 • zgłoszenia do ZUS w ramach umów cywilno-prawnych

Mgr Martyna Wnuk-Mendelewska – specjalista
e-mail: mmartyna3@umk.pl
p. A.VIII, tel. 56 611 31 15

 • studia stacjonarne I stopnia – PEDAGOGIKA
 • studia stacjonarne I stopnia – PRACA SOCJALNA
 • studia stacjonarne II stopnia – WYCHOWANIE FIZYCZNE I SPORT

Dziekanat ds. kształcenia i projektów badawczych

Mgr Grażyna Szmigiel – specjalista
e-mail: studped@umk.pl
p. A.V, tel. 56 611 31 26

 • Wydziałowa Komisja ds Jakości Kształcenia
 • studia podyplomowe
 • nowe programy studiów
 • oferta dydaktyczna USOS (INP, IBIK, IP)
 • zajęcia ogólnouniwersyteckie
 • przygotowywanie umów cywilno-prawnych w zakresie postępowań awansowych

Lic. Julita Kujawska – referent
e-mail: julita.kujawska@umk.pl
p. AXI, tel. 56 611 31 40

 • obsługa projektów badawczych
 • przygotowywanie umów cywilno-prawnych
 • zgłoszenia do ZUS w ramach umów cywilno-prawnych
 • studia stacjonarne, studia niestacjonarne – koordynacja i planowanie zajęć dydaktycznych

Sekretariaty

Sekretariat Instytutu Badań Informacji i Komunikacji

ul. Bojarskiego 1, p.C.0.06
87-100 Toruń

mgr Ewa Jaroszewska – specjalista
e-mail: jaewa@umk.pl,
tel. 56 611 44 15

 • obsługa rady dyscypliny
 • postępowania awansowe w zakresie dyscypliny nauki o komunikacji społecznej i mediach
 • sprawy pracownicze (zamówienia XPRIMER, urlopy, badania, delegacje itp.)

Sekretariat Instytutu Filozofii

ul. Fosa Staromiejska 1a, p. 314
87-100 Toruń

Renata Godlewska – specjalista
e-mail: filozofia@umk.pl
tel. 56 611 36 66
fax 56 611 36 63

 • obsługa rady dyscypliny
 • postępowania awansowe w zakresie dyscypliny filozofia
 • sprawy pracownicze (finanse jednostki, zamówienia XPRIMER, urlopy, badania, delegacje itp.)
 • przygotowywanie kart obciążeń dydaktycznych pracowników jednostki

Sekretariat Instytutu Nauk Pedagogicznych

ul. Lwowska 1, p. A.XI
87-100 Toruń

mgr Łukasz Ceglarski – specjalista
ceglarski@umk.pl
tel. 56 611 46 68

 • obsługa rady dyscypliny
 • postępowania awansowe w zakresie dyscypliny pedagogika
 • sprawy pracownicze (finanse jednostki, zamówienia XPRIMER, urlopy, badania, delegacje itp.)
 • przygotowywanie kart obciążeń dydaktycznych pracowników jednostki

Sekretariat Instytutu Psychologii

ul. Fosa Staromiejska 1a, p. 105
87-100 Toruń

lic. Anna Dembowska – specjalista

tel. 56 611 36 55
e-mail: anna.dembowska@umk.pl

 • obsługa rady instytutu
 • sprawy pracownicze (finanse jednostki, zamówienia XPRIMER, urlopy, badania, delegacje itp.)
 • przygotowywanie kart obciążeń dydaktycznych pracowników jednostki

Sekretariat Instytutu Socjologii

ul. Fosa Staromiejska 1a, p. 213
87-100 Toruń

mgr Agnieszka Budzyńska – specjalista
e-mail: soc-sekr@umk.pl
tel. 56 611 36 36
fax: 56 622 47 65

 • obsługa rady dyscypliny
 • postępowania awansowe w zakresie dyscypliny nauki socjologiczne
 • sprawy pracownicze (finanse jednostki, zamówienia XPRIMER, urlopy, badania, delegacje itp.)
 • przygotowywanie kart obciążeń dydaktycznych pracowników jednostki

Kierownik Dziekanatu

mgr Anna Mielczarek-Taica
p. 109,
tel. 56 611 36 33,
e-mail: a_taica@umk.pl

 • koordynacja pracy dziekanatu
 • zatrudnienia
 • sprawy finansowe
 • koordynacja procesem oceny pracowniczej na Wydziale

Zespół Administracyjno-Gospodarczy

ul. Fosa Staromiejska 1a, p. 103
87-100 Toruń

Kierownik Zespołu Administracyjno-Gospodarczego

mgr Elżbieta Brukarzewicz
tel. 56 611 36 24,
e-mail: elbru@umk.pl

Pracownicy

mgr Karolina Drozdowska – specjalista
tel. 56 611 36 24,
e-mail: kdrozdowska@umk.pl

Anna Fiszer – referent
tel. 56 611 36 24,
e-mail: xannaszx@umk.pl