KontaktFosa Staromiejska 1a, 87-100 Toruń
tel.: +48 611 36 10
e-mail: wfins@umk.pl

Administracja

Dziekanat Centrum (ul. Fosa Staromiejska 1a)

Obsługa Studentów:
poniedziałek – czwartek, w godz. 9.00-12.00;

Kierownik dziekanatu

mgr Anna Mielczarek-Taica
p. 109,
tel. 56 611 36 33,
e-mail: a_taica@umk.pl

 • sprawy pracownicze
 • sprawy naukowo-badawcze
 • sprawy finansowe

Dziekanat dydaktyczny

mgr Anna Uzarska
p. 107,
tel. 56 611 36 28
e-mail: auzarska@umk.pl

 • Studia stacjonarne jednolite magisterskie – PSYCHOLOGIA

mgr Wioleta Młodziejewska
p. 107
, tel. 56 611 36 72
e-mail: w.mlodziejewska@umk.pl

 • Studia stacjonarne II stopnia – FILOZOFIA
 • Studia stacjonarne I stopnia – DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA
 • Studia stacjonarne II stopnia – DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA
 • Studia stacjonarne I stopnia  – PRACA SOCJALNA, OPIEKA NAD OSOBĄ STARSZĄ (studia międzywydziałowe)
 • MOST
 • archiwum
 • kierunki wygaszone (filozofia – studia jednolite magisterskie, religioznawstwo)

mgr Anna Dąbrowska
p. 106, tel. 56 611 36 12,
e-mail: annad@umk.pl

 • Studia stacjonarne II stopnia – SOCJOLOGIA
 • Studia stacjonarne I stopnia – KOGNITYWISTYKA
 • Studia stacjonarne II stopnia – KOGNITYWISTYKA
 • Studia stacjonarne I stopnia MIĘDZYOBSZAROWE INDYWIDUALNE STUDIA HUMANISTYCZNO-SPOŁECZNE
 • pomoc materialna
 • stypendia MNiSW oraz dla doktorantów
 • druki ścisłego zarachowania

mgr Joanna Salamończyk
p. 106, tel. 56 611 36 34
e-mail: gregor@umk.pl

 • Studia stacjonarne I stopnia – FILOZOFIA
 • Studia stacjonarne I stopnia – SOCJOLOGIA
 • Studia stacjonarne I stopnia – MEDIOZNAWSTWO
 • studia doktoranckie (FILOZOFIA I SOCJOLOGIA)
 • GUS
 • kierunki wygaszone (socjologia, polityka społeczna)

mgr lic. Michał Mikołajczak
p. 105, tel. 56 611 36 26
e-mail: mmikolajczak@umk.pl

 • rejestracja i wyrejestrowywanie z zajęć
 • plany
 • oferta dydaktyczna USOS

Dziekanat naukowo-badawczy

Zastępca kierownika

mgr Anna Krawczyk
p. 108,
tel. 56 611 36 59,
e-mail: anna.krawczyk@umk.pl

 • obsługa grantów wewnętrznych i projektów naukowych
 • promocja wydziału
 • uruchamianie rejestracji i plany zajęć w USOS
 • Program Erasmus+

mgr Iwona Leśniewicz
p. 108,
tel. 56 611 36 18,
e-mail: il@umk.pl

 • obsługa grantów zewnętrznych i projektów naukowych
 • granty wewnętrzne
 • umowy cywilno-prawne

Dziekanat Bielany (ul. Lwowska 1)

Obsługa Studentów:
wtorek – piątek (studia stacjonarne i niestacjonarne), w godz. 9.00-12.00;
wybrane soboty (tylko studia niestacjonarne), w godz. 9.00-14.00

Zastępca kierownika

Mgr Dorota Jagielska
e-mail: dori@umk.pl
p. A.IV, tel. 56 611 31 22

 • Studia stacjonarne II stopnia – ARCHITEKTURA INFORMACJI
 • Studia stacjonarne II stopnia – ZARZĄDZANIE INFORMACJĄ I BIBLIOLOGIA
 • Studia stacjonarne II stopnia – PEDAGOGIKA
 • Studia doktoranckie z zakresu BIBLIOLOGII I INFORMATOLOGII
 • Studia doktoranckie z zakresu PEDAGOGIKI

Dziekanat dydaktyczny

Mgr Martyna Wnuk-Mendelewska
e-mail: mmartyna3@umk.pl
p. A.VIII, tel. 56 611 31 15

 • Studia stacjonarne I stopnia – PEDAGOGIKA
 • Studia stacjonarne I stopnia – PRACA SOCJALNA

Mgr Małgorzata Durszlewicz
e-mail: gosiadur@umk.pl
p. A.V, tel. 56 611 31 49

 • Studia jednolite 5-letnie magisterskie – PEDAGOGIKA SPECJALNA
 • Studia I stopnia – PEDAGOGIKA SPECJALNA
 • Pomoc materialna

Mgr Agnieszka Jagielska
e-mail: agajag@umk.pl
p. A.III, tel. 56 611 31 19

 • Studia jednolite 5-letnie magisterskie PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA
 • Studia stacjonarne I stopnia – ARCHITEKTURA INFORMACJI
 • Studia stacjonarne I stopnia – ZARZĄDZANIE INFORMACJĄ I BIBLIOLOGIA
 • Studia niestacjonarne I stopnia – PEDAGOGIKA
 • Studia niestacjonarne II stopnia – PEDAGOGIKA
 • Studia e-learning – PEDAGOGIKA MEDIALNA

Mgr Grażyna Szmigiel
e-mail: studped@umk.pl
p. A.V, tel. 56 611 31 26

 • Studia Podyplomowe
 • Oferta dydaktyczna USOS
 • Zajęcia ogólnouniwersyteckie

Lic. Julita Kujawska
e-mail: julita.kujawska@umk.pl
p. AXI, tel. 56 611 31 40

 • Studia stacjonarne, studia niestacjonarne – koordynacja i planowanie zajęć dydaktycznych
 • Obsługa projektów naukowych

Sekretariaty

Sekretariat Instytutu Badań Informacji i Komunikacji

ul. Bojarskiego 1, p.C.0.06
87-100 Toruń

mgr Ewa Jaroszewska
e-mail: jaewa@umk.pl,
tel. 56 611 44 15

Sekretariat Instytutu Filozofii

ul. Fosa Staromiejska 1a, p. 314
87-100 Toruń

Renata Godlewska
e-mail: filozofia@umk.pl
tel. 56 611 36 66
fax 56 611 36 63

Sekretariat Instytutu Nauk Pedagogiki

ul. Lwowska 1, p. A.XI
87-100 Toruń

mgr Łukasz Ceglarski
ceglarski@umk.pl
tel. 56 611 46 68

Sekretariat Instytutu Psychologii

ul. Fosa Staromiejska 1a, p. 102
87-100 Toruń

mgr Barbara Kusz
tel. 56 611 36 55
e-mail: kuszba@umk.pl

Sekretariat Instytutu Socjologii

ul. Fosa Staromiejska 1a, p. 213
87-100 Toruń

mgr Agnieszka Budzyńska
e-mail: soc-sekr@umk.pl
tel. 56 611 36 36
fax: 56 622 47 65


Zespół administracyjno-gospodarczy

ul. Fosa Staromiejska 1a, p. 103
87-100 Toruń

Kierownik zespołu administracyjno-gospodarczego

mgr Elżbieta Brukarzewicz
tel. 56 611 36 24,
e-mail: elbru@umk.pl

mgr Karolina Drozdowska
tel. 56 611 36 24,
e-mail: kdrozdowska@umk.pl