Kontakt Fosa Staromiejska 1a, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 36 10
e-mail: wfins@umk.pl

Nagroda Rektora za działalność organizacyjną

Nabór wniosków o przyznanie nagrody Rektora dla studentów i doktorantów za działalność organizacyjną na rzecz społeczności akademickiej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu 


1.    Wnioski przyjmowane są w formie elektronicznej (podpisany skan wniosku oraz skany dokumentów poświadczających osiągnięcia).
3.    Osiągnięcia wymienione we wniosku należy ponumerować zgodnie
z numeracją dokumentów je potwierdzających (nr załączników).
4.    Skany wniosków oraz załączników student powinien przesłać drogą mailową do  p. Doroty Jagielskiej (dori@umk.pl)
5.    Termin przyjmowania wniosków – 2 czerwca 2024 r.

 


Dokumenty:
1.    Wniosek o przyznanie nagrody Rektora
2.    Regulamin przyznania nagrody Rektora

pozostałe wiadomości