Kontakt Fosa Staromiejska 1a, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 36 10
e-mail: wfins@umk.pl

Studencko-doktorancka konferencja

Koło Naukowe Socjologów SGGW zaprasza do udziału w międzynarodowej studencko-doktoranckiej konferencji, która odbędzie się w dniach 26-27 kwietnia 2024 w formie hybrydowej. 

 

Zapraszamy do dyskusji nad przyczynami, przejawami i skutkami zmian zachodzących w różnych sferach życia i na różnych poziomach struktury społecznej.  

 

Zmiana jest jednym z kluczowych zagadnień podejmowanych w badaniach społecznych i teoriach socjologicznych. W gronie młodych badaczy chcemy zastanowić się nad tym, jakich zmian doświadczamy dziś i jakie wyzwania one ze sobą niosą. Chcemy skupić się na tematach, które w szczególny sposób dotykają młodych ludzi, problemach, które są specyficzne dla doświadczeń pokolenia Z. 

 

Specjalną sesję chcemy poświęcić patronowi naszego Koła – Władysławowi Grabskiemu, który wielokrotnie w swojej działalności naukowej i publicznej inicjował zmiany lub reagował na nie. W 2024 roku obchodzimy 150. rocznicę urodzin Grabskiego.  

 

Proponujemy m.in. następujące tematy refleksji: 

  • zmiana jako zjawisko społeczne – jak badać zmianę, jakie są jej przyczyny, przejawy i konsekwencje społeczne 
  • zmiana w relacjach społecznych – jak budujemy swoją tożsamość, jak postrzegamy się nawzajem, jakie nowe formy relacji społecznych pojawiają się 
  • zmiana w codziennym życiu 
  • zmiana w normach i wartościach społecznych  
  • zmiana dotycząca tożsamości indywidualnych i grupowych  
  • zmiany klimatu i ich społeczne konsekwencje 
  • zmiany technologiczne i ich potencjalne skutki 
  • zmiany polityczne  
  • kultura popularna o zmianie  
  • zmiany w postrzeganiu płci i seksualności  

Zgłoszenia w j. polskim i j. angielskim przyjmowane są za pośrednictwem formularza do 21 marca 2024 https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd31jVBQ2r-4aOVmqW9Olg-y3qRcdGB4KgPHwYL6SRcXAYOmg/viewform

pozostałe wiadomości