Kontakt Fosa Staromiejska 1a, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 36 10
e-mail: wfins@umk.pl

Ewaluacja i rekomendacje

Pracownia Badań Społecznych i Marketingowych Soma sporządziła raport na temat ewaluacji szkoleń, ich wpływu na role pełnione przez pracowników oraz na ich poziom motywacji.

Wstępne wyniki badań zostały przedstawione na V Ogólnopolskim Forum Dziekanatów w ramach wystąpienia: Szkolenia a motywacja pracowników administracji wstępne wyniki badań w ramach projektu Dialog Niewidoczni, niebędący,niezbędni. Administracja uczelni na rzecz doskonałości naukowej (motywacja a szkolenia)

 

 

 

 

Raport w swojej wstępnej wersji został przedstawiony wybranym ekspertom, których zadaniem było opracowanie komentarzy do wyników badań. Z uwagi na oczekiwane spojrzenie z szerokiej perspektywy na pracę administracji, do współpracy zaproszono osoby o zróżnicowanych zainteresowaniach naukowych

Zachęcamy do zapoznania się z Raportem z badań wraz z komentarzami i rekomendacjami ekspertów (1,92 MB)