Kontakt Fosa Staromiejska 1a, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 36 10
e-mail: wfins@umk.pl

Raport z badania i komentarze eksperckie

W okresie od stycznia do kwietnia 2020 roku przeprowadzone zostało ogólnopolskie badanie jakościowe (indywidulane wywiady pogłębione), obejmujące pracowników administracyjnych wybranych uczelni wyższych.  Z zebranego materiału badawczego został opracowany Raport, a następnie odnieśli się do niego zaproszeni do projektu eksperci (teksty do przeczytania w Raporcie):

  1. dr Agnieszka Furmańska-Maruszak (Niewidoczni, niebędący, niezbędni jako zasób uczelni wyższych. Zarządzanie pracownikami administracji centralnej polskich uczelni na podstawie raportu z badania jakościowego);
  2. dr Adam Szot (“Nowa administracja” jako stabilny fundament sukcesu uczelni. Komentarz do „Raportu z badania jakościowego pracowników administracji centralnej polskich uczelni w ramach projektu »Niewidoczni, niebędący, niezbędni. Administracja uczelni na rzecz doskonałości naukowej«”);
  3. dr hab. Arkadiusz Karwacki, prof. UMK (Celowe postępowanie progodnościowe? Jakość życia w pracy osób zatrudnionych w administracji polskich uczelni wyższych jako przedmiot badań i ich autorefleksji);
  4. dr hab. Krzysztof Pietrowicz, prof. UMK (Jak myślą instytucje akademickie. Uwagi o stylu myślowym kształtującym postrzeganie organizacji i jego konsekwencjach);
  5. prof. dr hab. Tomasz Szlendak (Wspólnota uniwersyteckiego wózka. Rzecz o skutkach braku jej poczucia (+nieuczesane sposoby reperacji)).

Zachęcamy do zapoznania się z Raportem z badań wraz z komentarzami ekspertów (opracowanie Inny Format; skład i oprawa graficzna Agata Wajer-Gądecka):

Niewidoczni, niebędący, niezbędni. Raport z badania i komentarze eksperckie (1,04 MB)