KontaktFosa Staromiejska 1a, 87-100 Toruń
tel.: +48 611 36 10
e-mail: wfins@umk.pl

Szkolenia w ramach projektu Dialog

Szkolenia:

Programy szkoleń poza celem i zakresem tematycznym, obejmują: spis szczegółowych zagadnień, metody adekwatne do przyswojenia wiedzy i umiejętności z zakresu danego zagadnienia, określenie efektów na poziomie wiedzy i umiejętności (szczegółowe programy i terminy po kliknięciu w wybrane szkolenie).

Szkolenia z zakresu kompetencji miękkich:

Szkolenia z zakresu kompetencji twardych:

Aspekty prawne pracy pracownika administracyjnego uczelni  [BRAK MIEJSC na szkolenia w 2021 r.]
Efektywne narzędzia i praktyki w pracy projektowej  [BRAK MIEJSC na szkolenia w 2021 r.]
Matematyka biznesowo-finansowa w kontekście pracy administracyjnej uczelni wyższej 

Akademia Zarządzania

(cykl powiązanych szkoleń dla kadry menadżerskiej – harmonogram): [BRAK MIEJSC w cyklu 1 i 2]

Zgłoszenia na szkolenie

Szanowni Państwo!
Aktualnie pracujemy nad zwiększeniem liczby szkoleń w ofercie. Chcemy, aby wszystkie osoby chętne mogły wziąć w nich udział. Maile o kwalifikacji na dane szkolenie wysyłane są na ok 10-14 dni przed szkoleniem – z dość krótkim terminem na potwierdzenie swojego udziału (tak, aby był czas, aby zaproponować miejsce innej osobie z listy). Kwalifikowanie odbywa się po pierwsze ze względu na uczelnię, z której jest zgłoszenie, a po drugie z uwagi na liczbę szkoleń, w której dana osoba brała udział w danej grupie szkoleń (miękkie/ twarde). Z uwagi na duże zainteresowanie (6-10 osób na miejsce) prosimy o cierpliwość i wyrozumiałość. Robimy wszystko, aby szkolenia były na wysokim poziomie merytorycznym i w odpowiednich dla pracy administracji terminach. I dziękujemy za Państwa zaangażowanie w projekt!

Szkolenia dedykowane są pracownikom administracji uczelni wyższych (organizacja szkoleń – zadanie UMK w Toruniu). Szkolenia będą odbywały się w trybie zdalnym w godzinach:

• 8.00-8.45 – 1 godzina dydaktyczna
• 8.45-9.30 – 2 godzina dydaktyczna
• 9.30-9.45 – przerwa 15 min
• 9.45-10.30 – 3 godzina dydaktyczna
• 10.30-11.15 – 4 godzina dydaktyczna
• 11.15-11.30 – przerwa 15 min.
• 11.30-12.15 – 5 godzina dydaktyczna
• 12.15-13.00 – 6 godzina dydaktyczna
• 13.00-13.30 – przerwa lunchowa (30 min.)
• 13.30-14.15 – 7 godzina dydaktyczna
• 14.15-15.00 – 8 godzina dydaktyczna

Ze względu na sytuację pandemiczną podane są terminy mogą ulec zmianie. Na szkolenie można zapisać się za pomocą formularza (szkolenia realizowane będą w kilku edycjach – preferowany termin należy wskazać w czasie zapisów).

Uwaga nr 1: zapisanie nie jest równoznaczne z przyjęciem na szkolenie – potwierdzenie o zakwalifikowaniu zostanie przesłane w odrębnym mailu. Można będzie zapisać się na każde z proponowanych szkoleń z zakresu kompetencji twardych i miękkich (należy wybrać jeden termin z danego szkolenia), a w przypadku kadry menadżerskiej również na jedną z edycji Akademii Zarządzania (wymagany cykl pięciu szkoleń – należy wybrać jeden cykl).

Uwaga nr 2: zgłaszając swój udział w szkoleniu należy kierować się polityką własnej uczelni w zakresie rozwoju zawodowego pracowników administracji. Uczestnik szkolenia otrzyma zaświadczenie informujące o ukończeniu szkolenia i nabyciu wskazanych w szkoleniu kompetencji. Absolwenci Akademii Zarządzania otrzymają certyfikat informujący o ukończeniu cyklu szkoleń.

Pytania odnośnie szkoleń i projektu należy kierować do koordynatorki projektu Anny Mielczarek-Taica (tel. 56 611 36 33)