KontaktFosa Staromiejska 1a, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 36 10
e-mail: wfins@umk.pl

Wizyty studyjne/job-shadowing w szkołach wyższych

Wizyty studyjne/job-shadowing w szkołach wyższych (zadanie SGH) organizowane na zasadzie analogicznej do Staff Mobility Erasmus+. Wizyta studyjna trwa ok. 3 dni i powinna odbyć się na uczelni zlokalizowanej w innym województwie niż uczelnia, w której pracuje aplikant. Aby złożyć aplikację należy nawiązać kontakt z uczelnią przyjmującą i uzyskać od niej zaproszenie. Przewidywana długość stażu to 3 dni. Wybrani do programu aplikanci uzyskają stypendium, które powinno pokryć im koszt transportu, noclegu oraz diety pobytowe. Podczas wizyty mogą zapoznać się z organizacją uczelni, jej kulturą organizacyjną, specyfiką pracy w różnych jednostkach, a w szczególności w jednostce analogicznej do tej, w której są zatrudnieni. Każdy uczestnik projektu będzie zobowiązany do przygotowania raportu z wizyty oraz wzięcia udziału w anonimowej ankiecie online [z uwagi na pandemię prosimy sprawdzać szczegóły na stronie organizatora – SGH) bieżące informacje]. Zadanie Szkoły Głównej Handlowej koordynuje dr hab. Katarzyna Górak-Sosnowska, prof. SGH. Rekrutację wspiera Stowarzyszenie Forum Dziekanatów.