Kontakt Fosa Staromiejska 1a, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 36 10
e-mail: wfins@umk.pl

Informacje o projekcie


Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich

„UNIVERSITAS COPERNICANA THORUNIENSIS IN FUTURO II – MODERNIZACJA UNIWERSYTETU MIKOŁAJA KOPERNIKA W RAMACH ZINTEGROWANEGO PROGRAMU UCZELNI”

Celem projektu jest rozwój potencjału UMK w Toruniu w latach 2019-2023 w zakresie dostosowania i realizacji programów kształcenia do potrzeb społeczno–gospodarczych na poziomie krajowym i regionalnym. Dofinansowanie projektu z UE wynosi: 29 637 451,15 zł.

W ramach powyższego projektu realizowane jest Zadanie 9: PROGRAM  STAŻY  STUDENCKICH NA  WYDZIALE  FILOZOFII  I  NAUK  SPOŁECZNYCH

Staże dedykowane są studentom kierunków: kognitywistyka, medioznawstwo i socjologia i mają na celu przygotowanie do przyszłej pracy zawodowej, poszerzając kwalifikacje i umiejętności oczekiwane przez pracodawców. W ramach programu student odbywa miesięczny staż w wybranej przez siebie firmie lub instytucji, za który otrzymuje stypendium. Realizacja programu przewidziana jest na lata 2019-2023, a rekrutacja do programu odbywa się  dwa razy w danym roku kalendarzowym.

Szczegółowych informacji udziela koordynator programu Staże na Wydziale Filozofii i Nauk Społecznych:

Dziekanat WFiNS-Centrum

tel.:  (56) 611 36 29