Fosa Staromiejska 1a, 87-100 Toruń
tel.: +48 611 36 10
e-mail: wfins@umk.pl

Pracownicy

dr Anna Kławsiuć-Zduńczykdr Anna Kławsiuć-Zduńczyk
adiunkt
Katedra Teorii Wychowania, Instytut Nauk Pedagogicznych

pokój: p. 14
tel.: 56 611-46-84
e-mail: annakz@umk.pl

Zainteresowania:
edukacja dorosłych, całożyciowe uczenie się (formalne, pozaformalne, nieformalne), poradnictwo całożyciowe, rynek pracy, emigracja zarobkowa, społeczeństwo obywatelskie, edukacja obywatelska dorosłych

Terminy konsultacji:
Prowadzone przeze mnie konsultacje oraz seminarium odbywają się zdalnie. Pozostaję z Państwem w stałym kontakcie e-mailowym.


Od semestru letniego konsultacje odbywać się będą w pokoju nr 11, ul. Gagarina 13a.

poniedziałki: 12.15-13.15
wtorki: 14.45-15.45

Bibliografia