Fosa Staromiejska 1a, 87-100 Toruń
tel.: +48 611 36 10
e-mail: wfins@umk.pl

Pracownicy

dr Anna Kławsiuć-Zduńczykdr Anna Kławsiuć-Zduńczyk
adiunkt
Katedra Teorii Wychowania, Instytut Nauk Pedagogicznych

pokój: p. 14
tel.: 56 611-46-84
e-mail: annakz@umk.pl
ORCID: 0000-0003-3487-5115

Zainteresowania:
edukacja dorosłych, całożyciowe uczenie się (formalne, pozaformalne, nieformalne), poradnictwo całożyciowe, rynek pracy, emigracja zarobkowa, społeczeństwo obywatelskie, edukacja obywatelska dorosłych

Terminy konsultacji:
Konsultacje:
- poniedziałki: 13.00-14.00
- środy: 8.00-9.00
za pośrednictwem maila: annakz@umk.pl
lub
rozmowa za pośrednictwem MS Teams:
https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3acaa34acc7ab14039ab690fd422026e38%40thread.tacv2/Og%25C3%25B3lny?groupId=2eeb6136-dca6-4ead-8cfe-94c5916d8a95&tenantId=e80a627f-ef94-4aa9-82d6-c7ec9cfca324Bibliografia