Fosa Staromiejska 1a, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 36 10
e-mail: wfins@umk.pl

Pracownicy

dr Anna Kławsiuć-Zduńczyk
adiunkt
Instytut Nauk Pedagogicznych

pokój: 363, Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: 56 611 46 61
e-mail: annakz@umk.pl
www: https://www.pedagogika.umk.pl/student/studenckie-kola-naukowe/sekcja-andragogiczna-sknp/
ORCID: 0000-0003-3487-5115

Zainteresowania:
edukacja dorosłych, całożyciowe uczenie się (formalne, pozaformalne, nieformalne), poradnictwo całożyciowe, rynek pracy, emigracja zarobkowa, edukacja obywatelska dorosłych

Terminy konsultacji:
Konsultacje w semestrze zimowym 2023/24:
- środy 13.15-14.15
- czwartki 11.30-12.30

Opiekun Sekcji Andragogicznej Studenckiego Koła Naukowego Pedagogów
https://www.pedagogika.umk.pl/student/studenckie-kola-naukowe/sekcja-andragogiczna-sknp/
Koordynator Toruńskiej Pedagogicznej Konferencji Studenckiej (PKS)
https://pks.umk.pl/pages/main_page/
https://www.facebook.com/PKS.UMK
Opiekun studentów realizujących program kariery dwutorowej
Tutor MISH-S - Międzydziedzinowych Indywidualnych Studiów Humanistyczno-Społecznych

Zobacz profil w Bazie Wiedzy