Fosa Staromiejska 1a, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 36 10
e-mail: wfins@umk.pl

Pracownicy

dr Anna Kławsiuć-Zduńczykdr Anna Kławsiuć-Zduńczyk
adiunkt
Katedra Teorii Wychowania, Instytut Nauk Pedagogicznych

pokój: p. 11
tel.: 56 611-31-00
e-mail: annakz@umk.pl
www: https://www.pedagogika.umk.pl/student/studenckie-kola-naukowe/sekcja-andragogiczna-sknp/
ORCID: 0000-0003-3487-5115

Zainteresowania:
edukacja dorosłych, całożyciowe uczenie się (formalne, pozaformalne, nieformalne), poradnictwo całożyciowe, rynek pracy, emigracja zarobkowa, edukacja obywatelska dorosłych

Terminy konsultacji:
Najbliższe konsultacje:
18.07.2022 - godz. 11.00-13.00 w formie zdalnej:
https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3aC0-B9fjW7T2EgyjKyub5u1Skv1UaCg3S6Yny69I3uEs1%40thread.tacv2/Og%25C3%25B3lny?groupId=91698b3d-590f-4a46-98b6-5851e97b5541&tenantId=e80a627f-ef94-4aa9-82d6-c7ec9cfca324

Opiekun Sekcji Andragogicznej Studenckiego Koła Naukowego Pedagogów
https://www.pedagogika.umk.pl/student/studenckie-kola-naukowe/sekcja-andragogiczna-sknp/
Koordynator Toruńskiej Pedagogicznej Konferencji Studenckiej (PKS)
https://pks.umk.pl/pages/main_page/
https://www.facebook.com/PKS.UMK
Opiekun I roku kierunku Pedagogika
Opiekun studentów realizujących program kariery dwutorowej

Zobacz profil w Bazie Wiedzy