Fosa Staromiejska 1a, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 36 10
e-mail: wfins@umk.pl

Pracownicy

mgr Andrzej Melermgr Andrzej Meler
asystent
Katedra Socjologii Zmian Społecznych, Instytut Socjologii

e-mail: andrzej.meler@umk.pl
ORCID: 0000-0001-8769-8752

Zainteresowania:
Absolwent socjologii na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Za pracę magisterską analizującą dyskurs prasowy wokół sądownictwa otrzymał nagrodę I stopnia Polskiego Towarzystwa Socjologicznego. Uczestniczył w badaniach społecznych i rynku od III roku studiów (Zespół Realizacji Badań „Pryzmat”, ASM Centrum Badań i Analiz, Pentor, F5 Konsulting). Przez 10 lat pracował jako specjalista ds. badań i analiz w Polska Press Grupie. Podstawowym obszarem badań jest rynek mediów.

Terminy konsultacji:
Dyżur:
środy, godz. 11:30 - 12:30 (w okresie od 21 lutego 2022 do 30 września 2022
Pokój nr 4, WFiNS "Harmonijka" Fosa Staromiejska 1a
lub zdalnie na Teams

Consulations:

Wednesday 11:30 to 12:30 (since 21 Feb 2022 to 30 Sep 2022)
Room No. 4, Faculty of Philosophy and Social Sciences "Harmonijka" Fosa Staromiejska 1a street
or remotely MS Teams

Zobacz profil w Bazie Wiedzy