Fosa Staromiejska 1a, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 36 10
e-mail: wfins@umk.pl

Pracownicy

dr hab. Wioletta Kwiatkowska, prof. UMK
profesor uniwersytetu
Instytut Nauk Pedagogicznych

pokój: 4, Gagarina 13, 87-100 Toruń
tel.: +48-56-611-4854
e-mail: wkwiatka@umk.pl
ORCID: 0000-0001-8374-1370

Zainteresowania:
Moje zainteresowania naukowe koncentrują się wokół zagadnień związanych z: zastosowaniem nowoczesnych technologii w dydaktyce, metodyką nauczania online, edukacyjnymi zastosowaniami platform e-learningowych, skutecznością dydaktyczną procesu kształcenia na odległość.

Więcej:
ResearchGate: https://www.researchgate.net/profile/Wioletta-Kwiatkowska
Akademia.edu: academia.edu/WiolettaKwiatkowska1
Google Scholar: https://scholar.google.com/citations?user=QWiJHJgAAAAJ&hl=pl


Terminy konsultacji:
Konsultacje dydaktyczne w semestrze zimowym 2023/2024
poniedziałek w godz. 11.00-12.00
Instytut Nauk Pedagogicznych
p. XIIA
ul. Lwowska 1

UWAGA! Odwołuję konsultacje w dniu 27 listopada 2023 r.


Urlop: 31.10.2023; 2-3.11.2023; 7.11.2023; 10.11.2023; 27-29.11.2023; 4-6.12.2023; 8.12.2023; 18-20.12.2023; 24-25.01.2024


Zobacz profil w Bazie Wiedzy