Fosa Staromiejska 1a, 87-100 Toruń
tel.: +48 611 36 10
e-mail: wfins@umk.pl

Pracownicy

dr hab. Wioletta Kwiatkowskadr hab. Wioletta Kwiatkowska, prof. UMK
profesor uniwersytetu
Katedra Dydaktyki i Mediów, Instytut Nauk Pedagogicznych

pokój: 4
tel.: +48-56-611-4854
e-mail: wkwiatka@umk.pl
www: https://orcid.org/0000-0001-8374-1370
ORCID: 0000-0001-8374-1370

Zainteresowania:
Moje zainteresowania naukowe koncentrują się wokół zagadnień związanych z: zastosowaniem nowoczesnych technologii w dydaktyce, metodyką nauczania online, edukacyjnymi zastosowaniami platformy Moodle, skutecznością dydaktyczną procesu kształcenia na odległość.
Tematy badawcze:
2017 r. Trendy w badaniach nad edukacją na odległość w Niemczech i Polsce. Studium porównawcze/ 179; 2018 r. Tożsamość młodych dorosłych a wyniki uczenia się przez Internet/179


Terminy konsultacji:
Terminy konsultacji w semestrze letnim roku akademickiego 2019/2020
co drugi czwartek (parzyste) w godz. 13:00-14:00
co drugi czwartek (nieparzyste) w godz. 15:00-16:00, pokój nr 4

Szanowni Państwo,
przebywam na urlopie w terminach:
1.07-3.07.2020; 7.07-9.07.2020; 13.07.2020; 15.07-16.07.2020; 20.07-3.08.2020; 1.09-11.09.2020; 21.09-29.09.2020
W sprawach pilnych zapraszam do kontaktu e-mail: wkwiatka@umk.plBibliografia