Fosa Staromiejska 1a, 87-100 Toruń
tel.: +48 611 36 10
e-mail: wfins@umk.pl

Pracownicy

dr hab. Wioletta Kwiatkowskadr hab. Wioletta Kwiatkowska, prof. UMK
profesor uniwersytetu
Katedra Dydaktyki i Mediów, Instytut Nauk Pedagogicznych

pokój: 4
tel.: +48-56-611-4854
e-mail: wkwiatka@umk.pl
www: https://orcid.org/0000-0001-8374-1370
ORCID: 0000-0001-8374-1370

Zainteresowania:
Moje zainteresowania naukowe koncentrują się wokół zagadnień związanych z: zastosowaniem nowoczesnych technologii w dydaktyce, metodyką nauczania online, edukacyjnymi zastosowaniami platformy Moodle, skutecznością dydaktyczną procesu kształcenia na odległość.Terminy konsultacji:
W trakcie sesji egzaminacyjnej konsultacje:
wtorek godz. 16.00-17.00 poprzez aplikację Teams po wcześniejszym zgłoszeniu takiej potrzeby drogą mailową.

Kontakt: wkwiatka@umk.pl


Urlop wypoczynkowy: 18-22 czerwca 2021; 23 lipca – 15 sierpnia 2021; 13-14 września 2021; 16-17 września 2021; 21-30 września 2021.

Bibliografia