Fosa Staromiejska 1a, 87-100 Toruń
tel.: +48 611 36 10
e-mail: wfins@umk.pl

Pracownicy

dr hab. Wioletta Kwiatkowskadr hab. Wioletta Kwiatkowska, prof. UMK
profesor uniwersytetu
Katedra Dydaktyki i Mediów, Instytut Nauk Pedagogicznych

pokój: 4
tel.: +48-56-611-4854
e-mail: wkwiatka@umk.pl
www: https://orcid.org/0000-0001-8374-1370
ORCID: 0000-0001-8374-1370

Zainteresowania:
Moje zainteresowania naukowe koncentrują się wokół zagadnień związanych z: zastosowaniem nowoczesnych technologii w dydaktyce, metodyką nauczania online, edukacyjnymi zastosowaniami platformy Moodle, skutecznością dydaktyczną procesu kształcenia na odległość.Terminy konsultacji:
Terminy konsultacji w semestrze letnim roku akademickiego 2020/21:

wtorek w godz. 10:00-11:00 poprzez pocztę e-mail: wkwiatka@umk.pl
Istnieje możliwość kontaktu synchronicznego na platformie Teams, po wcześniejszym zgłoszeniu takiej potrzeby (za pośrednictwem poczty UMK).

UWAGA! Przebywam na urlopie w terminie: 15.02-21.02.2021.
Bibliografia