Fosa Staromiejska 1a, 87-100 Toruń
tel.: +48 611 36 10
e-mail: wfins@umk.pl

Pracownicy

dr hab. Wioletta Kwiatkowskadr hab. Wioletta Kwiatkowska, prof. UMK
profesor uniwersytetu
Katedra Dydaktyki i Mediów, Instytut Nauk Pedagogicznych

pokój: 4
tel.: +48-56-611-4854
e-mail: wkwiatka@umk.pl
www: https://orcid.org/0000-0001-8374-1370
ORCID: 0000-0001-8374-1370

Zainteresowania:
Moje zainteresowania naukowe koncentrują się wokół zagadnień związanych z: zastosowaniem nowoczesnych technologii w dydaktyce, metodyką nauczania online, edukacyjnymi zastosowaniami platformy Moodle, skutecznością dydaktyczną procesu kształcenia na odległość.Terminy konsultacji:
Terminy konsultacji w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/21
czwartek w godz. 13:00-14:30
synchronicznie na platformie Teams poprzez kod zespołu: 6xoyf2a
lub link:
https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a236e7c9a471840d08d3420452f565791%40thread.tacv2/conversations?groupId=56c07a48-cd25-4454-aa1f-d3a19bb81c50&tenantId=e80a627f-ef94-4aa9-82d6-c7ec9cfca324Bibliografia