Fosa Staromiejska 1a, 87-100 Toruń
tel.: +48 611 36 10
e-mail: wfins@umk.pl

Pracownicy

dr Jarosław Przeperskidr Jarosław Przeperski
adiunkt
Katedra Rewalidacji, Resocjalizacji i Opieki Długoterminowej, Instytut Nauk Pedagogicznych

e-mail: jprzeperski@umk.pl
www: http://rodzina.umk.pl

Zainteresowania:
Integracja usług na rzecz rodzin dysfunkcyjnych
Reintegracja rodzin w kontekście powrotów dzieci z pieczy zastępczej do rodzin biologicznych
Praca socjalna z rodziną i dzieckiem
Struktura i funkcjonowanie rodzin w kontekście międzynarodowych badań komparystyczych
Innowacyjne metody wspierania rodzin
Centra dla Rodzin jako nowa instytucja w systemie wspierania rodziny
Konferencja Grupy Rodzinnej w teorii i praktyce pracy socjalnej i sprawiedliwości naprawczej

Terminy konsultacji:
czwartek godz. 13.15-15
p.016 Centrum Badań nad Rodziną - budynek Interdyscyplinarnego Centrum Nowoczesnych TechnologiiBibliografia