Fosa Staromiejska 1a, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 36 10
e-mail: wfins@umk.pl

Pracownicy

dr Jarosław Przeperski
adiunkt
Instytut Nauk Pedagogicznych

pokój: 358, Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: 56 611 46 79
e-mail: jprzeperski@umk.pl
www: http://rodzina.umk.pl
ORCID: 0000-0002-5362-4170

Zainteresowania:
Integracja usług na rzecz rodzin dysfunkcyjnych
Reintegracja rodzin w kontekście powrotów dzieci z pieczy zastępczej do rodzin biologicznych
Praca socjalna z rodziną i dzieckiem
Struktura i funkcjonowanie rodzin w kontekście międzynarodowych badań komparystyczych
Innowacyjne metody wspierania rodzin
Centra dla Rodzin jako nowa instytucja w systemie wspierania rodziny
Konferencja Grupy Rodzinnej w teorii i praktyce pracy socjalnej i sprawiedliwości naprawczej

Terminy konsultacji:
Wtorek godz. 13.30-15.00 p. 016 (Centrum Badań nad Rodziną, budynek Interdyscyplinarnego Centrum Nowoczesnych Technologii) po kontakcie mailowym.
Zobacz profil w Bazie Wiedzy