Fosa Staromiejska 1a, 87-100 Toruń
tel.: +48 611 36 10
e-mail: wfins@umk.pl

Pracownicy

dr Jarosław Przeperskidr Jarosław Przeperski
adiunkt
Katedra Rewalidacji, Resocjalizacji i Opieki Długoterminowej, Instytut Nauk Pedagogicznych

e-mail: jprzeperski@umk.pl
www: http://rodzina.umk.pl

Zainteresowania:
Integracja usług na rzecz rodzin dysfunkcyjnych
Reintegracja rodzin w kontekście powrotów dzieci z pieczy zastępczej do rodzin biologicznych
Praca socjalna z rodziną i dzieckiem
Struktura i funkcjonowanie rodzin w kontekście międzynarodowych badań komparystyczych
Innowacyjne metody wspierania rodzin
Centra dla Rodzin jako nowa instytucja w systemie wspierania rodziny
Konferencja Grupy Rodzinnej w teorii i praktyce pracy socjalnej i sprawiedliwości naprawczej

Terminy konsultacji:
Serdecznie zapraszam do kontaktu:
online środa godz. 9.30 -10.30 lub w innym terminie online lub osobiście w p. 016 (Centrum Badań nad Rodziną, budynek Interdyscyplinarnego Centrum Nowoczesnych Technologii) po kontakcie mailowym.
Bibliografia