Fosa Staromiejska 1a, 87-100 Toruń
tel.: +48 611 36 10
e-mail: wfins@umk.pl

Pracownicy

dr Katarzyna Wasilewska-Ostrowskadr Katarzyna Wasilewska-Ostrowska
adiunkt
Katedra Pedagogiki Społecznej i Pracy Socjalnej, Instytut Nauk Pedagogicznych

pokój: 356
tel.: 56 611 48 58
e-mail: katwas@umk.pl
ORCID: 0000-0001-5308-7718

Zainteresowania:
Główne zainteresowania badawcze koncentrują się wokół pedagogiki społecznej, pracy socjalnej, pedagogiki młodzieży, pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej. Prowadzone badania dotyczą trzech obszarów: problemów społecznych współczesnej młodzieży (zwłaszcza dotyczących samotności, bezradności i uzależnień), problemów społecznych współczesnej rodziny, bezdomności, metodyki pracy socjalnej z osobami wykluczonymi społecznie lub zagrożonymi wykluczeniem. Ekspert zewnętrzny w projekcie „Sektorowa Rada ds. Kompetencji - Opieka Zdrowotna i Pomoc Społeczna”, członek European Social Work Research Association (ESWRA), Polskiego Stowarzyszenia Szkół Pracy Socjalnej, kierownik Interdyscyplinarnego Zespołu ds. Badań nad Bezdomnością (IZBB), koordynator Uniwersyteckiej Poradni Profilaktyki i Pomocy SYNERGIA.

Terminy konsultacji:
Lwowska 1, p. 356

Konsultacje w semestrze letnim 2020/2021 odbywają się w czwartki w godz. 13.30-15.00 drogą elektroniczną: katwas@umk.pl lub po uzgodnieniu na MS Teams.


Urlop: 21.07-3.09.2021Bibliografia