Fosa Staromiejska 1a, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 36 10
e-mail: wfins@umk.pl

Pracownicy

dr Katarzyna Wasilewska-Ostrowskadr Katarzyna Wasilewska-Ostrowska
adiunkt
Katedra Pedagogiki Społecznej i Pracy Socjalnej, Instytut Nauk Pedagogicznych

pokój: 356
tel.: 56 611 48 58
e-mail: katwas@umk.pl
ORCID: 0000-0001-5308-7718

Zainteresowania:
Główne zainteresowania badawcze koncentrują się wokół pedagogiki społecznej, pracy socjalnej, pedagogiki młodzieży, pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej. Prowadzone badania dotyczą trzech obszarów: problemów społecznych współczesnej młodzieży (zwłaszcza dotyczących samotności, bezradności i uzależnień), problemów społecznych współczesnej rodziny, bezdomności, metodyki pracy socjalnej z osobami wykluczonymi społecznie lub zagrożonymi wykluczeniem. Ekspert zewnętrzny w projekcie „Sektorowa Rada ds. Kompetencji - Opieka Zdrowotna i Pomoc Społeczna”, członek European Social Work Research Association (ESWRA), Polskiego Stowarzyszenia Szkół Pracy Socjalnej, kierownik Interdyscyplinarnego Zespołu ds. Badań nad Bezdomnością (IZBB), koordynator Uniwersyteckiej Poradni Profilaktyki i Pomocy SYNERGIA.

Terminy konsultacji:
Lwowska 1, p. 356

W semestrze letnim 2021/2022 konsultacje odbywają się w czwartki w godz. 11.30-13.00 w sali 356 lub drogą elektroniczną: katwas@umk.pl.

Urlop: 18.07-02.09.2022, 15.09-23.09.2022.


Zobacz profil w Bazie Wiedzy