Fosa Staromiejska 1a, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 36 10
e-mail: wfins@umk.pl

Pracownicy

dr Katarzyna Wasilewska-Ostrowska
adiunkt
Instytut Nauk Pedagogicznych

pokój: 356, Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: 56 611 48 51
e-mail: katwas@umk.pl
ORCID: 0000-0001-5308-7718

Zainteresowania:
Główne zainteresowania badawcze koncentrują się wokół pedagogiki społecznej, pracy socjalnej, pedagogiki młodzieży, pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej. Prowadzone badania dotyczą trzech obszarów: problemów społecznych współczesnej młodzieży (zwłaszcza dotyczących samotności, bezradności i uzależnień), problemów społecznych współczesnej rodziny, bezdomności, metodyki pracy socjalnej z osobami wykluczonymi społecznie lub zagrożonymi wykluczeniem.

Terminy konsultacji:
Lwowska 1, p. 356

Konsultacje w semestrze zimowym 2023/2024 odbywają się we wtorki w godz. 11.30-13.00 w sali 356 lub na platformie MS Teams (po wcześniejszym umówieniu).

Zobacz profil w Bazie Wiedzy