Fosa Staromiejska 1a, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 36 10
e-mail: wfins@umk.pl

Pracownicy

dr hab. Piotr Domeracki, prof. UMK
profesor uniwersytetu
Katedra Historii Filozofii, Filozofii Systematycznej i Etyki, Instytut Filozofii

tel.: +48-56-611-3660
e-mail: domp@umk.pl
ORCID: 0000-0003-1339-9500

Zainteresowania:
etyka, psychologia moralności, aksjologia, antropologia filozoficzna, filozofia średniowieczna, etyczne aplikacje hermeneutyki filozoficznej, etyczne implikacje filozofii dialogu, filozofia religii, filozofia mistyki, teorie ateizmu, monoseologia (filozofia samotności)

Piotr Domeracki on ResearchGate

Terminy konsultacji:
Na konsultacje zapraszam w formie zdalnej, po wcześniejszym zaanonsowaniu się e-mailowym na adres domp@umk.pl w czwartki w godz. 13:00-14:30, na platformie MS Teams.

Link do spotkania: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a4b78eb011171434580e0d5f4c48dd873%40thread.tacv2/conversations?groupId=dfb30c53-0599-45e0-b0f4-05c67ceb6714&tenantId=e80a627f-ef94-4aa9-82d6-c7ec9cfca324

Kod zespołu: 4cehm59

Zobacz profil w Bazie Wiedzy