Fosa Staromiejska 1a, 87-100 Toruń
tel.: +48 611 36 10
e-mail: wfins@umk.pl

Pracownicy

dr hab. Piotr Domeracki, prof. UMK
profesor uniwersytetu
Katedra Historii Filozofii, Filozofii Systematycznej i Etyki, Instytut Filozofii

tel.: +48-56-611-3660
e-mail: domp@umk.pl
ORCID: 0000-0003-1339-9500

Zainteresowania:
etyka, psychologia moralności, aksjologia, antropologia filozoficzna, filozofia średniowieczna, etyczne aplikacje hermeneutyki filozoficznej, etyczne implikacje filozofii dialogu, filozofia religii, filozofia mistyki, teorie ateizmu, monoseologia (filozofia samotności)

Terminy konsultacji:
Szanowni Państwo,

Konsultacje ze studentami w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021 odbywają się w formie zdalnej, za pośrednictwem komunikatora Microsoft Teams: w czwartki, w godz. 08:30-10:00, po uprzednim (najpóźniej w dniu poprzedzającym dyżur) zgłoszeniu drogą mailową (na adres: domp@umk.pl) zamiaru uczestnictwa w konsultacjach wraz z wyszczególnieniem sprawy, której konsultacje mają dotyczyć.
LINK dostępu do kanału na platformie Ms Teams: https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3a4b78eb011171434580e0d5f4c48dd873%40thread.tacv2/Og%25C3%25B3lny?groupId=dfb30c53-0599-45e0-b0f4-05c67ceb6714&tenantId=e80a627f-ef94-4aa9-82d6-c7ec9cfca324

lub na skróty: bezpośredni KOD dostępu: 4cehm59

Zapraszam i pozdrawiam serdecznie:
Piotr Domeracki

Bibliografia