Fosa Staromiejska 1a, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 36 10
e-mail: wfins@umk.pl

Pracownicy

dr hab. Piotr Domeracki, prof. UMK

Lista publikacji wygenerowana na podstawie informacji z Biblioteki Uniwersyteckiej UMK w oparciu o bazę danych Expertus

1/69


Autorzy: Domeracki Piotr.

Tytuł oryginału: The philosophy of solitude.

Tytuł całości: The Bloomsbury handbook of solitude, silence and loneliness / ed. by Julian Stern, Christopher A. Sink, Małgorzata Wałejko and Wong Ping Ho.

Adres wydawniczy: London, Bloomsbury Academic : 2022, [2021]

Opis fizyczny: S. 19-33, il.

Seria: (Bloomsbury Handbooks)

Uwagi: Opublikowano 16.12.2021

Punktacja MNiSW: 75.000


2/69


Autorzy: Domeracki Piotr.

Tytuł oryginału: Three rival versions of a correlation between solitude and communitiveness in a monoseological discourse.

Tytuł równoległy: Trzy konkurencyjne warianty korelacji samotności i wspólnotowości w dyskursie monoseologicznym.

Czasopismo: Paedagogia Christiana

Rocznik: 2020

Szczegóły: T. 45

Opis fizyczny: S. 23-36, streszcz. pol.

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: 10.12775/PCh

Punktacja MNiSW: 40.000


3/69


Autorzy: Domeracki Piotr.

Tytuł oryginału: Between monolectical and dialectical philosophy of loneliness and communitiveness.

Tytuł równoległy: Między monolektyczną a dialektyczną filozofią samotności i wspólnotowości.

Czasopismo: Paedagogia Christiana

Rocznik: 2020

Szczegóły: T. 46

Opis fizyczny: S. 25-42, streszcz. pol.

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: 10.12775/PCh

Punktacja MNiSW: 40.000


4/69


Autorzy: Domeracki Piotr.

Tytuł oryginału: A philosophy of dialogue as an anthropology : in the circle of Buber's ideas.

Czasopismo: Ruch Filozoficzny

Rocznik: 2020

Szczegóły: T. 76 nr 2

Opis fizyczny: S. 135-151

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: 10.12775/RF

Punktacja MNiSW: 40.000


5/69


Autorzy: Domeracki Piotr, Jaranowski Marcin, Zdrenka Marcin T..

Tytuł oryginału: Sześć cnót mniejszych.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2019

Opis fizyczny: 251 s.

Seria: (Miniatury Etyczne)


6/69


Autorzy: Domeracki Piotr.

Tytuł oryginału: To think globally - to act locally - to exist networkly : the criticism of the idea of global responsibility in an ethical and educational perspective.

Tytuł równoległy: Myśleć globalnie - działać lokalnie - istnieć sieciowo : krytyka idei odpowiedzialności globalnej w perspektywie etycznej i edukacyjnej.

Czasopismo: Ruch Filozoficzny

Rocznik: 2019

Szczegóły: T. 75 nr 2

Opis fizyczny: S. 185-196, streszcz. pol.

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: 10.12775/RF

Punktacja MNiSW: 40.000


7/69


Autorzy: Domeracki Piotr.

Tytuł oryginału: Nieuchronność nihilistycznej zdolności niszczenia : w kręgu etyki przemocy. Aktualia.

Tytuł całości: Filozofia wobec zła, od spekulacji do transgresji = Philosophy and evil : from speculation to transgression / red. Marek Drwięga, Radosław Strzelecki.

Adres wydawniczy: Kraków, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego : 2018

Opis fizyczny: S. 209-227

Punktacja MNiSW: 20.000


8/69


Autorzy: Domeracki Piotr.

Tytuł oryginału: Horyzonty i perspektywy monoseologii : filozoficzne studium samotności.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2018

Opis fizyczny: 425 s., streszcz. ang.

Uwagi: Publikacja sprawozdana w ramach Ankiety Jednostki Naukowej 2013-2016 z datą wydania: 2016.

Uwagi: Bibliogr. s. 365-409.

Punktacja MNiSW: 100.000


9/69


Autorzy: Domeracki Piotr.

Tytuł oryginału: Autonomia uniwersytetu - między ideą a praktyką : perspektywa filozoficzna.

Tytuł równoległy: The university autonomy - between theory and practice : philosophical perspective.

Czasopismo: Pedagogika Szkoły Wyższej

Rocznik: 2018

Szczegóły: Nr 24

Opis fizyczny: S. 65-73, streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 7.000


10/69


Autorzy: Domeracki Piotr.

Tytuł oryginału: Rozstaje samotności : studium filozoficzne.

Adres wydawniczy: Kraków, Zakład Wydawniczy Nomos : 2016

Opis fizyczny: 380 s., streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr. s. 309-361. Indeksy.

Punktacja MNiSW: 20.000


11/69


Autorzy: Domeracki Piotr.

Tytuł oryginału: Heterologia : od stygmatyzacji do gloryfikacji Innego w filozofii.

Tytuł całości: Oblicza obcości / red. nauk.: Marek Jedliński i Krzysztof Witczak.

Adres wydawniczy: Bydgoszcz, Oficyna Wydawnicza Epigram : 2016

Opis fizyczny: S. 73-83, streszcz. ang.

Punktacja MNiSW: 4.000


12/69


Autorzy: Domeracki Piotr.

Tytuł oryginału: Aporie wolności : od fetysza do utopii.

Tytuł równoległy: Aporias of freedom : from fetish to utopia.

Tytuł całości: Primum philosophari, opuscula Antonio Siemianowski dedicata.

Adres wydawniczy: Poznań, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza. Wydział Teologiczny. Redakcja Wydawnictw : 2016

Opis fizyczny: S. 447-458

Seria: (Opuscula Dedicata ;11)

Punktacja MNiSW: 4.000


13/69


Autorzy: Domeracki Piotr.

Tytuł oryginału: Filozoficzne aspekty, konteksty i wymiary fenomenu samotności.

Tytuł całości: Samotność - aspekty, konteksty, wymiary. T. 1 / pod red. Katarzyny Arciszewskiej, Liliany Kality, Urszuli Patockiej-Sigłowy.

Adres wydawniczy: Gdańsk, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego : 2016

Opis fizyczny: S. 11-22, streszcz. ang.

Punktacja MNiSW: 4.000


14/69


Autorzy: Domeracki Piotr.

Tytuł oryginału: Pedagogika czy antypedagogika? Wokół kryzysu współczesnej edukacji z perspektywy filozoficznej.

Tytuł równoległy: Pedagogy or antipedagogy? Towards the crisis of the contemporary education.

Czasopismo: Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio I: Philosophia-Sociologia

Rocznik: 2016

Szczegóły: Vol. 41 no. 1

Opis fizyczny: S. 7-24, streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: 10.17951/i

Punktacja MNiSW: 8.000


15/69


Autorzy: Domeracki Piotr, Dwojnych Anna.

Tytuł oryginału: Lęki (nie tylko) filozoficzne : z drem Piotrem Domerackim rozm. Anna Dwojnych.

Czasopismo: Inter- : literatura, krytyka, kultura

Rocznik: 2016

Szczegóły: nr 1 (7)

Opis fizyczny: S. 7-15

Uwagi: Dokument elektroniczny.


16/69


Autorzy: Domeracki Piotr.

Tytuł oryginału: Elzenbergowski arystokratyzm ducha.

Tytuł całości: Deum et animam scire, teksty filozoficzne dedykowane księdzu arcybiskupowi profesorowi Markowi Jędraszewskiemu / red. Jan Grzeszczak, Krzysztof Stachewicz.

Adres wydawniczy: Poznań, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza. Wydział Teologiczny : 2015

Opis fizyczny: S. 159-177

Punktacja MNiSW: 4.000


17/69


Autorzy: Domeracki Piotr.

Tytuł oryginału: Etyka małych kroków i niewielkich dóbr.

Tytuł całości: Etyka i dobro / pod red. nauk. Doroty Probuckiej.

Adres wydawniczy: Kraków, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego : 2015

Opis fizyczny: S. 15-25

Punktacja MNiSW: 4.000


18/69


Autorzy: Domeracki Piotr, Grzeliński Adam, Wiśniewski Ryszard.

Tytuł oryginału: Wstęp.

Tytuł całości: Filozofia, etyka, ekologia, profesorowi Włodzimierzowi Tyburskiemu w darze / pod red. Piotra Domerackiego, Adama Grzelińskiego i Ryszarda Wiśniewskiego.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2015

Opis fizyczny: S. 11-16


19/69


Autorzy: Domeracki Piotr.

Tytuł oryginału: Prof. zw. dr hab. Włodzimierz Bernard Tyburski : sylwetka i dorobek naukowy.

Tytuł całości: Filozofia, etyka, ekologia, profesorowi Włodzimierzowi Tyburskiemu w darze / pod red. Piotra Domerackiego, Adama Grzelińskiego i Ryszarda Wiśniewskiego.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2015

Opis fizyczny: S. 29-54

Uwagi: [Punktacja do dorobku indywidualnego: 4]

Punktacja MNiSW: 2.500


20/69


Autorzy: Domeracki Piotr.

Tytuł oryginału: Antropologie alternatywne i alterhumanistyczne kontrdyskursy z nieustającym odniesieniem do antyhumanistycznej ekoantropologii Johna N. Graya.

Tytuł całości: Filozofia, etyka, ekologia, profesorowi Włodzimierzowi Tyburskiemu w darze / pod red. Piotra Domerackiego, Adama Grzelińskiego i Ryszarda Wiśniewskiego.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2015

Opis fizyczny: S. 743-768

Uwagi: [Punktacja do dorobku indywidualnego: 4]

Punktacja MNiSW: 2.500


21/69


Autorzy: Strzyżyński Przemysław, Domeracki Piotr.

Tytuł oryginału: Kondycja Kościoła katolickiego w Polsce : autorytet i komunikacja.

Tytuł równoległy: The condition of the Catholic Church in Poland : authority and communication.

Adres wydawniczy: Poznań, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza. Wydział Teologiczny : 2015

Opis fizyczny: 188 s.

Seria: (Colloquia Disputationes ;33)

Uwagi: Bibliogr. s. 61-63, 142-150.

Punktacja MNiSW: 20.000


22/69


Autorzy: Domeracki Piotr.

Tytuł oryginału: O etycznych warunkach dialogu wokół feminizmu.

Tytuł całości: Spór o prawa kobiet, materiały sesji naukowej zorganizowanej w Toruniu w dniach 21-22 listopada 2014 roku / pod red. Ryszarda Wiśniewskiego.

Adres wydawniczy: Toruń, Towarzystwo Naukowe w Toruniu : 2015

Opis fizyczny: S. 33-40


23/69


Autorzy: Domeracki Piotr, Grzeliński Adam, Wiśniewski Ryszard.

Tytuł oryginału: Filozofia, etyka, ekologia : profesorowi Włodzimierzowi Tyburskiemu w darze / pod red. Piotra Domerackiego, Adama Grzelińskiego i Ryszarda Wiśniewskiego.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2015

Opis fizyczny: 867 s.

Punktacja MNiSW: 4.000


24/69


Autorzy: Domeracki Piotr.

Tytuł oryginału: Wspólnotowi, choć samotni : paradoksy Ortegowskiej filozofii życia.

Tytuł równoległy: The community although lonely : paradoxes of the Ortegian philosophy of life.

Czasopismo: Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio I: Philosophia-Sociologia

Rocznik: 2015

Szczegóły: Vol. 40 no. 1

Opis fizyczny: S. 75-90, streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: 10.17951/i

Punktacja MNiSW: 8.000


25/69


Autorzy: Domeracki Piotr.

Tytuł oryginału: Pod-łoże(m) samotności.

Czasopismo: Aspekty Filozoficzno-Prozatorskie

Rocznik: 2013-2015, 2015

Szczegóły: nr 48-53/54-55

Opis fizyczny: S. 185-196, il.; streszcz. ang.


26/69


Autorzy: Domeracki Piotr.

Tytuł oryginału: Paradygmatyczne konceptualizacje samotności i wspólnotowości w dyskursie monoseologicznym.

Tytuł równoległy: The paradigmatic conceptualizations of loneliness and communitiveness in a monoseological discourse.

Czasopismo: Filozofia Chrześcijańska

Rocznik: 2015

Szczegóły: T. 12

Opis fizyczny: S. 33-55, streszcz. ang.

Uwagi: Tytuł tomu: Osoba i samotność : między codziennościa a mistyką / pod red. Krzysztofa Stachewicza

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: 10.14746/fc

Punktacja MNiSW: 6.000


27/69


Autorzy: Domeracki Piotr.

Tytuł oryginału: Bierdiajewowska filozofia człowieka jako filozofia dialogu.

Czasopismo: Sofia : žurnal filosofiv slov'âns'kih krain

Rocznik: 2015

Szczegóły: Nr 15

Opis fizyczny: S. 219-235, streszcz. ang., ros.

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: 10.15584/sofia

Punktacja MNiSW: 9.000


28/69


Autorzy: Domeracki Piotr.

Tytuł oryginału: Ekoantropologia antyhumanistyczna : przypadek Johna Nicholasa Graya.

Czasopismo: Studia Ecologiae et Bioethicae

Rocznik: 2015

Szczegóły: T. 13 nr 4

Opis fizyczny: S. 9-38, streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 11.000


29/69


Autorzy: Domeracki Piotr.

Tytuł oryginału: Prawda i uczciwość w perspektywie dialogicznej.

Tytuł całości: Prawda i uczciwość w życiu publicznym, nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu : materiały sesji naukowej zorganizowanej w Toruniu w dniach 8-9 listopada 2013 roku / pod red. Ryszarda Wiśniewskiego.

Adres wydawniczy: Toruń, Towarzystwo Naukowe w Toruniu : 2014

Opis fizyczny: S. 29-34


30/69


Autorzy: Domeracki Piotr.

Tytuł oryginału: Miłość i samotność - konfrontacje.

Tytuł równoległy: Love and solitude - confrontations.

Czasopismo: Filozofia Chrześcijańska

Rocznik: 2014

Szczegóły: T. 11

Opis fizyczny: S. 43-68, streszcz. ang.

Uwagi: Tytuł tomu: Osoba i miłość / pod red. Krzysztofa Stachewicza.

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: 10.14746/fc

Punktacja MNiSW: 5.000


31/69


Autorzy: Domeracki Piotr.

Tytuł oryginału: Negaksjologie sfery publicznej : społeczna anomia, apatia i atomia, czyli w kręgu mono(seo)kracji.

Czasopismo: Ruch Filozoficzny

Rocznik: 2014

Szczegóły: T. 71 nr 2

Opis fizyczny: S. 43-64

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: 10.12775/RF

Punktacja MNiSW: 5.000


32/69


Autorzy: Domeracki Piotr.

Tytuł oryginału: Figura Diabła w dyskursie filozoficznym : perspektywa de Rougemonta.

Tytuł całości: Etyka a zło / pod red. nauk. Doroty Probuckiej.

Adres wydawniczy: Kraków, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego : 2013

Opis fizyczny: S. 207-223

Punktacja MNiSW: 4.000


33/69


Autorzy: Domeracki Piotr.

Tytuł oryginału: Implikacje etyczne ontologii fenomenologicznej Jean-Paul Sartre'a.

Tytuł równoległy: Ethical implications of Sartre's Phenomenological Ontology.

Tytuł całości: Jean-Paul Sartre w poszukiwaniu moralności, etyczne dziedzictwo myśli / red. Krzysztof Stachewicz i Przemysław Strzyżyński.

Adres wydawniczy: Poznań, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza. Wydział Teologiczny : 2013

Opis fizyczny: S. 53-77

Seria: (Colloquia Disputationes ;22)

Punktacja MNiSW: 4.000


34/69


Autorzy: Domeracki Piotr, Jaranowski Marcin, Zdrenka Marcin T..

Tytuł oryginału: Sześć cnót mniejszych.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2012

Opis fizyczny: 235 s.

Punktacja MNiSW: 20.000


35/69


Autorzy: Domeracki Piotr.

Tytuł oryginału: Między samotnością a wspólnotowością : eksplikacje Bierdiajewowskie

Tytuł całości: Dialog, idea i doświadczenie / pod red. Sabiny Kruszyńskiej, Krystyny Bembennek i Iwony Krupeckiej

Adres wydawniczy: Gdańsk, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego : 2011

Opis fizyczny: S. 78-87

Punktacja MNiSW: 4.000


36/69


Autorzy: Domeracki Piotr.

Tytuł oryginału: Lęk przed utratą sensu życia w kontekście etyki spełnionej nowoczesności.

Tytuł całości: Etyka i sens życia / pod red. nauk. Doroty Probuckiej.

Adres wydawniczy: Kraków, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego : 2011

Opis fizyczny: S. 139-157

Punktacja MNiSW: 4.000


37/69


Autorzy: Domeracki Piotr.

Tytuł oryginału: Etyczne aspekty fenomenów integracji i wspólnotowości.

Tytuł całości: Filozoficzne i kulturowe aspekty integracji europejskiej / Piotr Domeracki [et al. ; red. Przemysław Parszutowicz].

Adres wydawniczy: Gdańsk, Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej : 2011

Opis fizyczny: S. 13-24

Seria: (Fundamenta Europae)

Punktacja MNiSW: 4.000


38/69


Autorzy: Domeracki Piotr, Tyburski Włodzimierz.

Tytuł oryginału: Podstawy edukacji i kształtowania świadomości społecznej w duchu zrównoważonego rozwoju.

Tytuł całości: Zasady kształtowania postaw sprzyjających wdrażaniu zrównoważonego rozwoju / pod red. Włodzimierza Tyburskiego.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2011

Opis fizyczny: S. 233-281

Punktacja MNiSW: 4.000


39/69


Autorzy: Domeracki Piotr.

Tytuł oryginału: Memorabilium ku czci profesora Edwarda Iwona Zielińskiego OFMConv (1939-2010).

Czasopismo: Ruch Filozoficzny

Rocznik: 2011

Szczegóły: T. 68 nr 1

Opis fizyczny: S. 121-132

Punktacja MNiSW: 4.000


40/69


Autorzy: Domeracki Piotr.

Tytuł oryginału: Kontrowersje wokół dobra wspólnego

Tytuł całości: Dobro wspólne / pod red. nauk. Doroty Probuckiej

Adres wydawniczy: Kraków, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego : 2010

Opis fizyczny: S. 67-81


41/69


Autorzy: Domeracki Piotr.

Tytuł oryginału: Cierpienie w samotności - samotność w cierpieniu

Tytuł całości: Doświadczanie choroby w perspektywie badań interdyscyplinarnych / pod red. Bożeny Płonki-Syroki i Michała Skrzypka.

Adres wydawniczy: Wrocław, Akademia Medyczna : 2010

Opis fizyczny: S. 199-208


42/69


Autorzy: Domeracki Piotr.

Tytuł oryginału: Cywilizacja na ławie oskarżonych : retrospektywa.

Tytuł całości: Wobec zagrożenia globalnym kryzysem ekologicznym, technologiczna korekta czy aksjologiczna przebudowa? / red. nauk. Helena Ciążela, Wioletta Dziarnowska, Włodzimierz Tyburski.

Adres wydawniczy: Warszawa, Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej : 2010

Opis fizyczny: S. 112-121


43/69


Autorzy: Domeracki Piotr.

Tytuł oryginału: Zrównoważony rozwój jako nowa etyka przyszłości

Czasopismo: Kultura i Edukacja

Rocznik: 2010

Szczegóły: nr 4 (78)

Opis fizyczny: S. 7-20, streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 10.000


44/69


Autorzy: Domeracki Piotr.

Tytuł oryginału: Prawo do duchowości : Williama Jamesa dialog między sceptykiem, agnostykiem i intelektualistą : w setną rocznicę śmierci filozofa

Czasopismo: Ruch Filozoficzny

Rocznik: 2010

Szczegóły: T. 67 nr 3

Opis fizyczny: S. 501-539, streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 6.000


45/69


Autorzy: Domeracki Piotr.

Tytuł oryginału: O wartości bać się nie musimy : aksjologicznemu defetyzmowi wbrew.

Tytuł równoległy: We need not fear for values : against axiological defeatism.

Tytuł całości: Co się dzieje z wartościami?, próba diagnozy = What is happening to values? : an attempt at diagnosis / pod red. Elżbiety Okońskiej i Krzysztofa Stachewicza.

Adres wydawniczy: Poznań, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza. Wydział Teologiczny : 2009

Opis fizyczny: S. 69-74

Seria: (Colloquia Disputationes ;12)


46/69


Autorzy: Domeracki Piotr.

Tytuł oryginału: Elzenbergowski arystokratyzm ducha.

Tytuł całości: Elzenberg - tradycja i współczesność / pod red. Włodzimierza Tyburskiego, Ryszarda Wiśniewskiego.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2009

Opis fizyczny: S. 211-231

Punktacja MNiSW: 3.000


47/69


Autorzy: Domeracki Piotr.

Tytuł oryginału: Deontologia kłamstwa : czego możemy nauczyć się od MacIntyre'a.

Tytuł całości: Kłamstwo w życiu publicznym / red. nauk. Władysław Zuziak, Joanna Mysona Byrska.

Adres wydawniczy: Kraków, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II : 2009

Opis fizyczny: S. 55-71

Seria: (Etyka i Życie Publiczne ;t. 2)


48/69


Autorzy: Domeracki Piotr.

Tytuł oryginału: Zła samotność : w kręgu malistycznych koncepcji samotności.

Tytuł całości: Koncepcje i problemy filozofii zła / pod red. Ryszarda Wiśniewskiego i Marcina Jaranowskiego.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2009

Opis fizyczny: S. 139-163

Uwagi: [Punktacja do dorobku indywidualnego: 3]

Punktacja MNiSW: 2.400


49/69


Autorzy: Domeracki Piotr.

Tytuł oryginału: W poszukiwaniu aksjoetyki prawdy.

Tytuł całości: Prawda w życiu moralnym i duchowym / pod red. Doroty Probuckiej.

Adres wydawniczy: Kraków, Instytut Wydawniczy "MAXIMUM" : 2009

Opis fizyczny: S. 55-67


50/69


Autorzy: Domeracki Piotr.

Tytuł oryginału: Aristocratism of the spirit in Henryk Elzenberg's philosophy.

Czasopismo: Dialogue and Universalism

Rocznik: 2009

Szczegóły: Vol. 19 no. 8/9

Opis fizyczny: S. 121-133

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 6.000


51/69


Autorzy: Domeracki Piotr.

Tytuł oryginału: Błahe horyzonty Vattimowskiej etyki interpretacji.

Tytuł równoległy: The trivial horizons of the ethics of interpretation of Vattimo.

Czasopismo: Filozofia Chrześcijańska

Rocznik: 2009

Szczegóły: T. 6

Opis fizyczny: S. 137-155, streszcz. ang.

Uwagi: Tytuł tomu : Osoba i racjonalność.


52/69


Autorzy: Domeracki Piotr.

Tytuł oryginału: Detranscendentalizacja rozumu monologicznego : antycypacje Feuerbachowskie.

Tytuł równoległy: Detranscendentalization of the monological reason : Feuerbach's anticipations.

Czasopismo: Filozofia Dialogu

Rocznik: 2009

Szczegóły: T. 8

Opis fizyczny: S. 243-256, streszcz. ang.

Uwagi: Tyt. tomu: Od filozofii do teologii : fundamenty i granice dialogu interpersonalnego = From philosophy to theology : foundations and limits of interpersonal dialogue / pod red. Józefa Baniaka.

Uwagi: Bibiogr.


53/69


Autorzy: Domeracki Piotr.

Tytuł oryginału: Topos samotności w filozofii mistycznej.

Tytuł równoległy: The topos of solitude in mystical philosophy.

Czasopismo: Filozofia Religii

Rocznik: 2009

Szczegóły: T. 5

Opis fizyczny: S. 65-75, streszcz. ang.

Uwagi: Tyt. tomu: Mistyka jako stan świadomości i typ doświadczenia religijnego / pod red. Józefa Baniaka.

Uwagi: Bibliogr.


54/69


Autorzy: Domeracki Piotr.

Tytuł oryginału: Filozofia ogrodu jako filozofia samotności.

Tytuł całości: Przestrzeń ogrodu - przestrzeń kultury / red. Grzegorz Gazda, Mariusz Gołąb.

Adres wydawniczy: Kraków, Universitas : 2008

Opis fizyczny: S. 137-149

Uwagi: Toż w j. ang. w: Space of a garden - space of culture / ed. by Grzegorz Gazda and Mariusz Golab. Newcastle : Cambridge Scholars Publishing 2008, s. 128-139


55/69


Autorzy: Domeracki Piotr.

Tytuł oryginału: Philosophy of garden as a philosophy of loneliness.

Tytuł całości: Space of a garden - space of culture / ed. by Grzegorz Gazda and Mariusz Golab.

Adres wydawniczy: Newcastle, Cambridge Scholars Publishing : 2008

Opis fizyczny: S. 128-139

Uwagi: Toż w j. pol. w: Przestrzeń ogrodu - przestrzeń kultury / red. Grzegorz Gazda, Mariusz Gołąb. Kraków: UNIVERSITAS 2008, s. 137-149.

Punktacja MNiSW: 7.000


56/69


Autorzy: Domeracki Piotr.

Tytuł oryginału: Mgławice wolności : między autonomią a niezależnością

Tytuł całości: Wolność i władza w życiu publicznym / red. Władysław Zuziak, Joanna Mysona Byrska

Adres wydawniczy: Kraków, Wydawnictwo Naukowe Papieskiej Akademii Teologicznej : 2008

Opis fizyczny: S. 147-159

Seria: (Etyka i Życie Publiczne ;t. 1)

Punktacja MNiSW: 3.000


57/69


Autorzy: Domeracki Piotr.

Tytuł oryginału: Związki samotności z kontemplacją w perspektywie filozoficznej

Czasopismo: Kultura i Edukacja

Rocznik: 2008

Szczegóły: nr 1

Opis fizyczny: S. 7-34

Punktacja MNiSW: 8.000


58/69


Autorzy: Domeracki Piotr.

Tytuł oryginału: Samotność podmiotu moralnego jako sytuacja graniczna.

Tytuł całości: Etyka wobec sytuacji granicznych / pod red. nauk. Doroty Probuckiej.

Adres wydawniczy: Kraków, Oficyna Wydawnicza Impuls : 2007

Opis fizyczny: S. 303-313

Punktacja MNiSW: 6.000


59/69


Autorzy: Domeracki Piotr.

Tytuł oryginału: Sprawozdanie z I Ogólnopolskiej Konferencji Monoseologicznej w Toruniu.

Czasopismo: Ruch Filozoficzny

Rocznik: 2007

Szczegóły: T. 64 nr 1

Opis fizyczny: S. 17-23


60/69


Autorzy: Domeracki Piotr.

Tytuł oryginału: Sprawozdanie z Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej "Rola języka w moralności i etyce".

Czasopismo: Ruch Filozoficzny

Rocznik: 2007

Szczegóły: T. 64 nr 1

Opis fizyczny: S. 25-28


61/69


Autorzy: Domeracki Piotr.

Tytuł oryginału: Samotność moralna - moralność samotności : wybrane konteksty.

Tytuł całości: Etyka wobec współczesnych dylematów / pod red. Krzysztofa Kalki i Andrzeja Papuzińskiego.

Adres wydawniczy: Bydgoszcz, Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego : 2006

Opis fizyczny: S. 85-108

Punktacja MNiSW: 6.000


62/69


Autorzy: Domeracki Piotr.

Tytuł oryginału: Między indywidualizmem a kolektywizmem : rudymenty hermeneutycznej filozofii człowieka.

Tytuł całości: Hermeneutyczne dziedzictwo filozofii / red. Hubert T. Mikołajczyk, Mariusz Oziębłowski, Marek Rembierz.

Adres wydawniczy: Kraków, Wydawnictwo Scriptum : 2006

Opis fizyczny: S. 201-222

Punktacja MNiSW: 6.000


63/69


Autorzy: Domeracki Piotr.

Tytuł oryginału: Zgryzoty po-nowoczesne.

Tytuł całości: Kondycja człowieka współczesnego / red. Czesława Piecuch ; [aut. Joanna Byrska et al.].

Adres wydawniczy: Kraków, Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas : 2006

Opis fizyczny: S. 318-333

Punktacja MNiSW: 6.000


64/69


Autorzy: Domeracki Piotr, Tyburski Włodzimierz.

Tytuł oryginału: Zrozumieć samotność : studium interdyscyplinarne / pod red. Piotra Domerackiego, Włodzimierza Tyburskiego.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2006

Opis fizyczny: 527 s.

Uwagi: Bibliogr. przy rozdz.

Punktacja MNiSW: 10.000


65/69


Autorzy: Domeracki Piotr.

Tytuł oryginału: Meandry filozofii samotności.

Tytuł całości: Zrozumieć samotność, studium interdyscyplinarne / pod red. Piotra Domerackiego i Włodzimierza Tyburskiego.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2006

Opis fizyczny: S. 15-25

Punktacja MNiSW: 6.000


66/69


Autorzy: Domeracki Piotr.

Tytuł oryginału: Wokół pojęcia alienacji ekologicznej.

Tytuł równoległy: About the conception of ecological alienation.

Czasopismo: Humanistyka i Przyrodoznawstwo

Rocznik: 2006

Szczegóły: Nr 12

Opis fizyczny: S. 193-205, streszcz. ang.

Punktacja MNiSW: 1.000


67/69


Autorzy: Zdrenka Marcin T., Domeracki Piotr.

Tytuł oryginału: O etyce i języku : przyczynek do badań nad semantyką moralności.

Tytuł całości: Rozprawy filozoficzne, księga pamiątkowa w darze profesorowi Józefowi Pawlakowi / pod red. Włodzimierza Tyburskiego i Ryszarda Wiśniewskiego.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2005

Opis fizyczny: S. 183-196

Punktacja MNiSW: 6.000


68/69


Autorzy: Domeracki Piotr.

Tytuł oryginału: Czy istnieje gen samotności? Bioetyczna odpowiedź na samotność.

Tytuł całości: Ekofilozofia, bioetyka, etyka biznesu, aktualne problemy współczesności / red nauk. Józef Jaroń.

Adres wydawniczy: Siedlce, Wydawnictwo Akademii Podlaskiej : 2004

Opis fizyczny: S. 85-92

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 2.000


69/69


Autorzy: Domeracki Piotr.

Tytuł oryginału: Z dziejów filozoficznych zamyśleń nad samotnością.

Czasopismo: Kultura i Edukacja

Rocznik: 2004

Szczegóły: nr 3

Opis fizyczny: S. 35-47

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 3.000