Fosa Staromiejska 1a, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 36 10
e-mail: wfins@umk.pl

Pracownicy

dr Krzysztof Wasielewski
adiunkt
Katedra Badań nad Nauką i Szkolnictwem Wyższym, Instytut Socjologii

tel.: +48-56-611-3615
e-mail: krzwas@umk.pl
www: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=55803945800
ORCID: 0000-0003-1775-0011

Zainteresowania:
Główne zainteresowania naukowo-badawcze oscylują w obrębie szkolnictwa wyższego i zasadniczo obejmują problematykę nierówności edukacyjnych, w tym selekcji społecznych, dostępności młodzieży ze środowisk zmarginalizowanych (głównie ze wsi) do studiów wyższych, niepowodzeń w trakcie studiów, jednostkowym i społecznym funkcjom kształcenia akademickiego a także relacjom pomiędzy szkolnictwem wyższym a rynkiem pracy.

Terminy konsultacji:
Wtorek: 12.00 - 13.30, pokój 111

Zobacz profil w Bazie Wiedzy