Fosa Staromiejska 1a, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 36 10
e-mail: wfins@umk.pl

Pracownicy

dr Krzysztof Wasielewski

Lista publikacji wygenerowana na podstawie informacji z Biblioteki Uniwersyteckiej UMK w oparciu o bazę danych Expertus

1/41


Autorzy: Antonowicz Dominik, Wasielewski Krzysztof.

Tytuł oryginału: Poland's higher education admission process after the political transformation in 1989.

Czasopismo: Higher Education in Russia and Beyond

Rocznik: 2021

Szczegóły: nr 1 (26)

Opis fizyczny: S. 24-25


2/41


Autorzy: Wasielewski Krzysztof, Antonowicz Dominik.

Tytuł oryginału: Proces boloński a socjalizacja studentów do akademickich wspólnot plemiennych : analiza wzorów mobilności pomiędzy I i II stopniem kształcenia.

Tytuł równoległy: Bologna process and students' socialization to academic tribes : analysis of mobility patterns between the 1st and 2nd cycles.

Czasopismo: Studia Socjologiczne

Rocznik: 2021

Szczegóły: nr 2 (241)

Opis fizyczny: S. 147-175, tab., wykr.; streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: 10.24425/sts

Punktacja MNiSW: 70.000


3/41


Autorzy: Wasielewski Krzysztof, Koziołek Ryszard.

Tytuł oryginału: Na marginesie nauki, czyli zarządzanie kształceniem studentów w nowych statutach uczelni.

Tytuł całości: Innowacje i konserwatyzm 2.0, polskie uczelnie w procesie przemian / red. nauk. Dominik Antonowicz, Anna Machnikowska, Adam Szot.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2020

Opis fizyczny: S. 195-216, tab.

Punktacja MNiSW: 20.000


4/41


Autorzy: Antonowicz Dominik, Wasielewski Krzysztof, Domalewski Jarosław.

Tytuł oryginału: The access of rural youth to higher education in Poland.

Czasopismo: Higher Education in Russia and Beyond

Rocznik: 2020

Szczegóły: nr 1 (22)

Opis fizyczny: S. 4-5, tab.


5/41


Autorzy: Wasielewski Krzysztof.

Tytuł oryginału: Młodzież wiejska na polskich uniwersytetach : dynamika zmian w latach 2006-2018.

Tytuł równoległy: Rural youth at Polish universities : dynamics of changes in 2006-2018.

Czasopismo: Przegląd Socjologiczny

Rocznik: 2020

Szczegóły: T. 69 nr 4

Opis fizyczny: S. 115-133, tab., wykr.; streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: 10.26485/PS

Punktacja MNiSW: 40.000


6/41


Autorzy: Szafraniec Krystyna, Domalewski Jarosław, Wasielewski Krzysztof, Szymborski Paweł, Wernerowicz Marcin.

Tytuł oryginału: The me-generation in a post-collectivist space : dilemmas in a time of transition.

Adres wydawniczy: Berlin [etc.], Peter Lang : 2018

Opis fizyczny: 389 s., tab., wykr.

Seria: (Studies in Political Transition ;vol. 8)

Uwagi: Oryg. pol.: Zmiana warty : młode pokolenia a transformacje we wschodniej Europie i Azji. Warszawa 2017.

Uwagi: Bibliogr. s. 345-382.


7/41


Autorzy: Wasielewski Krzysztof.

Tytuł oryginału: Różnice i podobieństwa biografii edukacyjnych młodzieży w krajach Europy Środkowo-Wschodniej : w kontekście modernizacji imitacyjnej systemów oświatowych.

Tytuł równoległy: Differences and similarities in educational biographies of youth in the countries of Central and Eastern Europe : in the context of imitative modernisation of education systems.

Czasopismo: Rocznik Lubuski

Rocznik: 2018

Szczegóły: T. 44 cz. 1

Opis fizyczny: S. 127-144, streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 11.000


8/41


Autorzy: Szafraniec Krystyna, Domalewski Jarosław, Wasielewski Krzysztof, Szymborski Paweł, Wernerowicz Marcin.

Tytuł oryginału: Zmiana warty : młode pokolenia a transformacje we wschodniej Europie i Azji.

Adres wydawniczy: Warszawa, Wydawnictwo Naukowe Scholar : 2017

Opis fizyczny: 352 s., il.

Uwagi: Bibliogr. s. 307-339.

Punktacja MNiSW: 100.000


9/41


Autorzy: Szafraniec Krystyna, Szymborski Paweł, Wasielewski Krzysztof.

Tytuł oryginału: Between the school and labour market : rural areas and rural youth in Poland, Romania and Russia.

Czasopismo: Eastern European Countryside

Rocznik: 2017

Szczegóły: Nr 23

Opis fizyczny: S. 5-25, wykr.

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: 10.1515/eec

Impact Factor: 0.182

Punktacja MNiSW: 15.000


10/41


Autorzy: Wasielewski Krzysztof.

Tytuł oryginału: Kierunki zmian w szkolnictwie wyższym w wybranych krajach Europy Środkowo-Wschodniej.

Tytuł równoległy: Changes in higher education in selected countries of Central and Eastern Europe.

Czasopismo: Forum Oświatowe

Rocznik: 2017

Szczegóły: nr 2 (58)

Opis fizyczny: S. 61-76, tab.; streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 12.000


11/41


Autorzy: Wasielewski Krzysztof.

Tytuł oryginału: Ewolucja systemów oświatowych i postaw młodzieży wobec edukacji w krajach Europy Środkowo-Wschodniej.

Czasopismo: Kultura i Edukacja

Rocznik: 2017

Szczegóły: nr 3 (117)

Opis fizyczny: S. 145-163, streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: 10.15804/kie

Punktacja MNiSW: 12.000


12/41


Autorzy: Wasielewski Krzysztof.

Tytuł oryginału: Selekcje społeczne w szkolnictwie wyższym we wczesnych pracach badawczych Profesora.

Tytuł całości: Ryszard Borowicz, wspomnienie / red. nauk. Arkadiusz Karwacki.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Adam Marszałek : 2016

Opis fizyczny: S. 60-65

Uwagi: Bibliogr.


13/41


Autorzy: Smużewska Marcelina, Wasielewski Krzysztof, Antonowicz Dominik.

Tytuł oryginału: Niepowodzenia w studiowaniu z perspektywy uczelni i studentów.

Czasopismo: Edukacja

Rocznik: 2015

Szczegóły: nr 4 (135)

Opis fizyczny: S. 130-146

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 12.000


14/41


Autorzy: Wasielewski Krzysztof.

Tytuł oryginału: Changes in higher education and the value of education from the perspective of rural areas the case of Poland.

Czasopismo: Scientific Papers. Series Management, Economic, Engineering in Agriculture and Rural Development

Rocznik: 2015

Szczegóły: Vol. 15 no. 4

Opis fizyczny: S. 381-389, tab.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 4.000


15/41


Autorzy: Wasielewski Krzysztof.

Tytuł oryginału: Funkcje szkolnictwa wyższego dla obszarów wiejskich : wybrane zagadnienia z perspektywy socjologa.

Tytuł równoległy: Functions of higher education for rural areas : selected issues from a sociological point of view.

Czasopismo: Studia Obszarów Wiejskich

Rocznik: 2015

Szczegóły: T. 40

Opis fizyczny: S. 21-33, streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: 10.7163/SOW

Punktacja MNiSW: 12.000


16/41


Autorzy: Wasielewski Krzysztof.

Tytuł oryginału: Caught in the trap of mass education transformations in the Polish higher education after 1989.

Tytuł całości: Polish and Russian youth, education and work in changing society / ed. by Krystyna Szafraniec and David Konstantinovskiy.

Adres wydawniczy: Moscow, Institute of Sociology Russian Academy of Sciences : 2013

Opis fizyczny: S. 54-73, tab.

Uwagi: Dokument elektroniczny - CD-rom

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 5.000


17/41


Autorzy: Wasielewski Krzysztof.

Tytuł oryginału: Młodzież wiejska na uniwersytecie : droga na studia, mechanizmy alokacji, postawy wobec kształcenia.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2013

Opis fizyczny: 282 s., il.: streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr. s. [259]-274

Punktacja MNiSW: 20.000


18/41


Autorzy: Leszniewski Tomasz, Wasielewski Krzysztof.

Tytuł oryginału: Socjologia wychowania w Polsce : pytania o wymiar tożsamościowy subdyscypliny.

Czasopismo: Studia Socjologiczne

Rocznik: 2013

Szczegóły: nr 2 (209)

Opis fizyczny: S. 9-29, streszcz. ang.

Punktacja MNiSW: 15.000


19/41


Autorzy: Wasielewski Krzysztof.

Tytuł oryginału: Zmiany poziomu aspiracji edukacyjnych młodzieży jako efekt adaptacji do nowych warunków społeczno-ekonomicznych.

Tytuł całości: Zawirowania systemu edukacji, z perspektywy socjologicznych warsztatów badawczych / red. nauk. Marta Zahorska.

Adres wydawniczy: Warszawa, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego : 2012

Opis fizyczny: S. 72-84, tab.

Punktacja MNiSW: 4.000


20/41


Autorzy: Domalewski Jarosław, Wasielewski Krzysztof.

Tytuł oryginału: Zmiany w edukacji : szkoła i jej społeczne otoczenie / red. nauk.: Jarosław Domalewski, Krzysztof Wasielewski.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Adam Marszałek : 2011

Opis fizyczny: 229 s., il.

Seria: (Z Prac Sekcji Socjologii i Edukacji PTS ;t. 1)

Punktacja MNiSW: 4.000


21/41


Autorzy: Wasielewski Krzysztof.

Tytuł oryginału: System kształcenia rolniczego : stan i perspektywy.

Tytuł całości: Zadania i funkcje szkół rolniczych w Polsce, z perspektywy kompetencji kluczowych uczniów w zakresie przedsiębiorczości i inicjatywności / red. nauk. Jarosław Domalewski.

Adres wydawniczy: Warszawa, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa. Polska Akademia Nauk, Wydawnictwo ZAPOL : 2011

Opis fizyczny: S. 33-55, tab.

Punktacja MNiSW: 4.000


22/41


Autorzy: Domalewski Jarosław, Wasielewski Krzysztof.

Tytuł oryginału: Kompetencje kluczowe uczniów szkół rolniczych w zakresie przedsiębiorczości i inicjatywności.

Tytuł całości: Zadania i funkcje szkół rolniczych w Polsce, z perspektywy kompetencji kluczowych uczniów w zakresie przedsiębiorczości i inicjatywności / red. nauk. Jarosław Domalewski.

Adres wydawniczy: Warszawa, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa. Polska Akademia Nauk, Wydawnictwo ZAPOL : 2011

Opis fizyczny: S. 73-120, tab., wykr.

Punktacja MNiSW: 4.000


23/41


Autorzy: Wasielewski Krzysztof.

Tytuł oryginału: Młodzież wiejska na studiach wyższych : selekcje społeczne, obecność na studiach, uwarunkowania.

Czasopismo: Wieś i Rolnictwo

Rocznik: 2010

Szczegóły: nr 4 (149)

Opis fizyczny: S. 156-167, streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 9.000


24/41


Autorzy: Wasielewski Krzysztof.

Tytuł oryginału: Tworzenie partnerstw lokalnych i ich sieci na obszarach wiejskich : doświadczenia z funkcjonowania programu LEADER w Polsce w latach 2004-2009 : zbiór rozpraw / pod red. Krzysztofa Wasielewskiego.

Adres wydawniczy: Bydgoszcz, Wydawnictwo Uczelniane Wyższej Szkoły Gospodarki : 2009

Opis fizyczny: 151 s., il.

Uwagi: Bibliogr. przy art.

Punktacja MNiSW: 3.000


25/41


Autorzy: Mikiewicz Piotr, Domalewski Jarosław, Wasielewski Krzysztof.

Tytuł oryginału: The "trajectorisation" of educational biographies as an unintentional outcome of educational expansion in Poland.

Tytuł całości: Expected and Unexpected Consequences of the Educational Expansion in Europe and the US, theoretical approaches and empirical findings in comparative perspective / Andreas Hadjar, Rolf Becker (eds.).

Adres wydawniczy: Bern [etc.], Haupt Verlag : 2009

Opis fizyczny: S. 153-163, tab., wykr.


26/41


Autorzy: Wasielewski Krzysztof.

Tytuł oryginału: Dostępność studiów wyższych dla młodzieży wiejskiej.

Tytuł całości: Idee - diagnozy - nadzieje, szkoła polska a idee równości : szkice teoretyczne i studia empiryczne : praca zbiorowa / pod red. Astrid Męczkowskiej-Christiansen i Piotra Mikiewicza.

Adres wydawniczy: Wrocław, Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej : 2009

Opis fizyczny: S. 205-221, tab.

Uwagi: Toż w: Polska wieś i rolnictwo w Unii Europejskiej : dylematy i kierunki przemian / pod red. nauk. Mirosława Drygasa i Andrzeja Rosnera. Warszawa 2008.

Uwagi: Bibliogr.


27/41


Autorzy: Wasielewski Krzysztof.

Tytuł oryginału: LEADER w Polsce : między ideą a rzeczywistością

Tytuł całości: Tworzenie partnerstw lokalnych i ich sieci na obszarach wiejskich, doświadczenia z funkcjonowania programu LEADER w Polsce w latach 2004-2009 : zbiór rozpraw / red. Krzysztof Wasielewski.

Adres wydawniczy: Bydgoszcz, Wydawnictwo Uczelniane Wyższej Szkoły Gospodarki : 2009

Opis fizyczny: S. 135-142, il.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 3.000


28/41


Autorzy: Wasielewski Krzysztof.

Tytuł oryginału: Sprawozdanie z konferencji "Zmiany w edukacji - próba bilansu. Kryteria oświatowe, społeczne i ludzkie".

Czasopismo: Wieś i Rolnictwo

Rocznik: 2009

Szczegóły: nr 3 (144)

Opis fizyczny: S. 158-162


29/41


Autorzy: Wasielewski Krzysztof.

Tytuł oryginału: Aspiracje edukacyjne młodzieży a środowisko szkolne, rodzinne i lokalne : raport z badań

Czasopismo: Wieś i Rolnictwo

Rocznik: 2009

Szczegóły: nr 4 (145)

Opis fizyczny: S. 129-143, streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 6.000


30/41


Autorzy: Domalewski Jarosław, Wasielewski Krzysztof, Mikiewicz Piotr.

Tytuł oryginału: Segmentacja społeczna na wyjściu ze szkoły średniej.

Tytuł całości: Młodość i oświata za burtą przemian, z prac Sekcji Socjologii Edukacji i Młodzieży PTS : praca zbiorowa / pod red. Krystyny Szafraniec.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Adam Marszałek : 2008

Opis fizyczny: S. 220-233, tab.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 3.000


31/41


Autorzy: Wasielewski Krzysztof.

Tytuł oryginału: Dostępność studiów wyższych dla młodzieży wiejskiej.

Tytuł całości: Polska wieś i rolnictwo w Unii Europejskiej, dylematy i kierunki przemian / pod red. nauk. Mirosława Drygasa i Andrzeja Rosnera.

Adres wydawniczy: Warszawa, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa. Polska Akademia Nauk : 2008

Opis fizyczny: S. 319-335, tab.

Seria: (Problemy Rozwoju Wsi i Rolnictwa)

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 3.000


32/41


Autorzy: Domalewski Jarosław, Mikiewicz Piotr, Szafraniec Krystyna, Wasielewski Krzysztof.

Tytuł oryginału: Education in rural areas : its condition after post-socialist reform.

Tytuł całości: Transforming rural life in Poland, surveys of policy issues and evidence / ed. Keith S. Howe.

Adres wydawniczy: Warsaw, Institute of Rural and Agricultural Development Polish Academy of Science : 2008

Opis fizyczny: S. 104-117, tab., wykr.

Seria: (Studies and Monographs ;no. 1/2008)

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 7.000


33/41


Autorzy: Wasielewski Krzysztof.

Tytuł oryginału: Aspiracje edukacyjne i plany kształceniowe młodzieży a środowisko zamieszkania.

Tytuł całości: Społeczno-ekonomiczne aspekty rozwoju polskiej wsi / pod red. nauk. Marty Błąd i Doroty Klepackiej-Kołodziejskiej.

Adres wydawniczy: Warszawa, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa. Polska Akademia Nauk : 2007

Opis fizyczny: S. 251-260

Seria: (Problemy Rozwoju Wsi i Rolnictwa)

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 6.000


34/41


Autorzy: Wasielewski Krzysztof.

Tytuł oryginału: Młodzież wiejska na rynku pracy.

Tytuł całości: Sytuacja ludzi młodych na rynku pracy na obszarach wiejskich w Polsce / [pod red. nauk. Ingi Kołomyjskiej i Marzeny Mażewskiej].

Adres wydawniczy: Warszawa, Fundacja na Rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa : 2007

Opis fizyczny: S. 21-36, il., tab.

Punktacja MNiSW: 6.000


35/41


Autorzy: Wasielewski Krzysztof.

Tytuł oryginału: Przemiany w kształceniu na studiach wyższych w Polsce : przypadek socjologii.

Czasopismo: Acta Universitatis Nicolai Copernici. Socjologia Wychowania

Rocznik: 2003

Szczegóły: Z. 15

Opis fizyczny: S. 59-80

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 6.000


36/41


Autorzy: Wasielewski Krzysztof.

Tytuł oryginału: Uniwersytet wobec wyzwań współczesności.

Czasopismo: Studia Socjologiczne

Rocznik: 2003

Szczegóły: nr 4 (171)

Opis fizyczny: S. 98-103

Uwagi: Recenzja książki: Uniwersytet i społeczeństwo : dyskursy wolności, wiedzy i władzy / Zbyszko Melosik. Poznań 2002.

Punktacja MNiSW: 6.000


37/41


Autorzy: Wasielewski Krzysztof.

Tytuł oryginału: Sprawozdanie z konferencji naukowej "Socjologia w szkołach wyższych : kształcenie socjologów i nauczanie socjologii w Polsce w latach 1989-2001", Toruń, 19-20 października 2001.

Czasopismo: Kultura i Edukacja

Rocznik: 2002

Szczegóły: nr 1 (39)

Opis fizyczny: S. 148-151


38/41


Autorzy: Wasielewski Krzysztof.

Tytuł oryginału: Między "młotem" rynku pracy a "kowadłem" uniwersyteckiego konformizmu, czyli uniwersytet na przełomie wieków.

Tytuł równoległy: Between the "hammer" of the work market and the "anvil" of university conformity : universities at the turn of the century

Czasopismo: Kultura i Edukacja

Rocznik: 2002

Szczegóły: nr 3-4 (41-42)

Opis fizyczny: S. 131-144

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 3.000


39/41


Autorzy: Wasielewski Krzysztof.

Tytuł oryginału: Lider, elita, organizacja w procesie aktywizacji społeczności wiejskiej.

Tytuł równoległy: Leader, elite, organisation in the process of stimulating the activity of rural communities.

Czasopismo: Wieś i Rolnictwo

Rocznik: 2002

Szczegóły: nr 1 (114)

Opis fizyczny: S. 80-96, streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 6.000


40/41


Autorzy: Wasielewski Krzysztof.

Tytuł oryginału: Niepubliczne szkoły wyższe w Polsce.

Czasopismo: Kultura i Edukacja

Rocznik: 2001

Szczegóły: nr 2 (36)

Opis fizyczny: S. 22-34, tab.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 3.000


41/41


Autorzy: Wasielewski Krzysztof.

Tytuł oryginału: Wykształcenie w procesie komodyfikacji.

Czasopismo: Przegląd Socjologiczny

Rocznik: 2001

Szczegóły: T. 50 nr 1

Opis fizyczny: S. 171-189, tab.; streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 6.000