Fosa Staromiejska 1a, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 36 10
e-mail: wfins@umk.pl

Pracownicy

dr hab. Rafał Palczewski, prof. UMK
profesor uniwersytetu
Katedra Logiki, Instytut Filozofii

tel.: +48-56-611-46-87
e-mail: rpalcz@umk.pl
ORCID: 0000-0001-7368-8094

Zainteresowania:
Logika: logika epistemiczna, koneksywna. Epistemologia: kontekstualizm epistemiczny, klasyczna definicja wiedzy, wiedza grupowa, współczesne teorie prawdy. Pragmatyka/filozofia języka: rodzaje implikacji pragmatycznych, negacja metajęzykowa.

Terminy konsultacji:
Środy, 16:00-17:30, Ms Teams (proszę o wcześniejszy kontakt mailowy)

https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3a61ca815bc87a4bcc9dcb291c962b6293%40thread.tacv2/Og%25C3%25B3lny?groupId=e5bbdf75-1d17-4688-bd2d-548973f13691&tenantId=e80a627f-ef94-4aa9-82d6-c7ec9cfca324

Zobacz profil w Bazie Wiedzy