Fosa Staromiejska 1a, 87-100 Toruń
tel.: +48 611 36 10
e-mail: wfins@umk.pl

Pracownicy

dr hab. Rafał Palczewskidr hab. Rafał Palczewski, prof. UMK
profesor uniwersytetu
Katedra Logiki, Instytut Filozofii

tel.: +48-56-611-46-87
e-mail: rpalcz@umk.pl
ORCID: 0000-0001-7368-8094

Zainteresowania:
Logika: logika epistemiczna, koneksywna. Epistemologia: kontekstualizm epistemiczny, klasyczna definicja wiedzy, wiedza grupowa, współczesne teorie prawdy. Pragmatyka/filozofia języka: rodzaje implikacji pragmatycznych, negacja metajęzykowa.

Terminy konsultacji:
Piątki, 16:45-18:15, Katedra Logiki

Bibliografia