Fosa Staromiejska 1a, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 36 10
e-mail: wfins@umk.pl

Pracownicy

dr Anna Pokorskadr Anna Pokorska
adiunkt
Katedra Badań nad Nauką i Szkolnictwem Wyższym, Instytut Socjologii

e-mail: anna.pokorska@umk.pl
ORCID: 0000-0002-6913-0896

Zainteresowania:
Doktor nauk społecznych w zakresie socjologii (specjalność socjologia edukacji oraz socjologia komunikacji). Adiunktka w Katedrze Badań nad Nauką i Szkolnictwem Wyższym. Zajmuje się badaniem szkolnictwa wyższego, a zwłaszcza kwestią płci, przeciwdziałania dyskryminacji, instytucjonalizacji działań związanych z równością.
Posiada wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu projektami badawczymi, zarówno z zakresu badań społecznych, jak i marketingowych.

Terminy konsultacji:
Dyżury w semestrze letnim (do lipca) odbywam w pokoju 218, w dniach:
- poniedziałek: 14.00-14.45
- wtorek: 14.00 - 14.45

W lipcu dyżur odbędzie się 11 lipca w godzinach 10.00-11.30.


Zobacz profil w Bazie Wiedzy