Fosa Staromiejska 1a, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 36 10
e-mail: wfins@umk.pl

Pracownicy

dr hab. Joanna Falkowska, prof. UMK
profesor uniwersytetu
Katedra Historii Nauk Pedagogicznych, Instytut Nauk Pedagogicznych

pokój: 359
tel.: 56 611-46 69
e-mail: jfal@umk.pl
ORCID: 0000-0002-6895-3014

Zainteresowania:
- biografistyka edukacyjna,
- historia polskiej myśli pedagogicznej XIX i XX wieku,
- pedeutologia historyczna,
- czasopiśmiennictwo pedagogiczne,
- historia polskiego czasopiśmiennictwa dla dzieci i młodzieży.

Terminy konsultacji:
Konsultacje w czerwcu i lipcu, p. 359 INP

07.06 11:00-12:30
13.06 13:00-14:30
21.06 10:30-12:00
29.06 11:00-12:00
07.07. 9:00-10:00
13.07 8:00-9:00

Pierwsze konsultacje we wrześniu 07.09, godz. 10:00-11:00

Możliwość konsultacji w innych terminach, po wcześniejszym umówieniu mailowym, w aplikacji TEAMS

Urlop 18.07-04.09.2022


Zobacz profil w Bazie Wiedzy