Fosa Staromiejska 1a, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 36 10
e-mail: wfins@umk.pl

Pracownicy

dr hab. Joanna Falkowska, prof. UMK
profesor uniwersytetu
Instytut Nauk Pedagogicznych

pokój: 359, Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: 56 611 46 73
e-mail: jfal@umk.pl
ORCID: 0000-0002-6895-3014

Zainteresowania:
- biografistyka edukacyjna,
- historia polskiej myśli pedagogicznej XIX i XX wieku,
- pedeutologia historyczna,
- czasopiśmiennictwo pedagogiczne,
- historia polskiego czasopiśmiennictwa dla dzieci i młodzieży.

Terminy konsultacji:
Konsultacje w semestrze zimowym 2023/2024, p. 359 INP:

Poniedziałki 10:00-11:30 (poza terminami posiedzeń Rady Dyscypliny)


Możliwość konsultacji w innych terminach, po wcześniejszym umówieniu, w aplikacji TEAMS
Zobacz profil w Bazie Wiedzy