Fosa Staromiejska 1a, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 36 10
e-mail: wfins@umk.pl

Pracownicy

dr hab. Joanna Falkowska, prof. UMK

Lista publikacji wygenerowana na podstawie informacji z Biblioteki Uniwersyteckiej UMK w oparciu o bazę danych Expertus

1/54


Autorzy: Falkowska Joanna.

Tytuł oryginału: Metoda porównawcza w działalności i piśmiennictwie George'a Zygmunta Fijałkowskiego-Beredaya.

Tytuł równoległy: The comparative method in the activity and writings of George Zygmunt Fijałkowski-Bereday.

Czasopismo: Studia Paedagogica Ignatiana

Rocznik: 2021

Szczegóły: Vol. 24 no. 2

Opis fizyczny: S. 153-156

Uwagi: Recenzja książki: Szkoła, polityka, prawo : George Zygmunt Fijałkowski-Bereday i jego wizja edukacji / Justyna Wojniak. Kraków 2019.

Uwagi: 10.12775/SPI

Punktacja MNiSW: 20.000


2/54


Autorzy: Falkowska Joanna.

Tytuł oryginału: Idee opieki w działalności i twórczości publicystycznej Wandy Szuman (1890-1994).

Tytuł równoległy: Ideas of care in the activity and works of Wanda Szuman (1890-1994).

Czasopismo: Studia Paedagogica Ignatiana

Rocznik: 2021

Szczegóły: Vol. 24 no. 2

Opis fizyczny: S. 35-48, streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: 10.12775/SPI

Punktacja MNiSW: 40.000


3/54


Autorzy: Falkowska Joanna, Walasek Stefania.

Tytuł oryginału: Nauczycielki ziemi wileńskiej w latach 1915-1923.

Tytuł równoległy: Women teachers of the Vilnius area in the 1915-1923 period.

Czasopismo: Biuletyn Historii Wychowania

Rocznik: 2020

Szczegóły: Nr 43

Opis fizyczny: S. 99-112, streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: 10.14746/BHW

Punktacja MNiSW: 20.000


4/54


Autorzy: Falkowska Joanna.

Tytuł oryginału: The issue of popular education in selected socio-cultural journals of the Kingdom of Poland in the 1905-1918 period.

Tytuł równoległy: Problematyka oświaty ludu na łamach wybranych czasopism społeczno-kulturalnych Królestwa Polskiego w latach 1905-1918.

Czasopismo: Nauki o Wychowaniu : studia interdyscyplinarne

Rocznik: 2020

Szczegóły: T. 11 nr 2

Opis fizyczny: S. 155-165, streszcz. pol.

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: 10.18778/2450-4491

Punktacja MNiSW: 20.000


5/54


Autorzy: Grabowska-Pieńkosz Dorota, Falkowska Joanna.

Tytuł oryginału: Współczesne tendencje w nauczaniu historii wychowania w wybranych ośrodkach akademickich.

Tytuł równoległy: Modern trends in the teaching of the history of education in selected academic institutions.

Czasopismo: Studia Paedagogica Ignatiana

Rocznik: 2020

Szczegóły: Vol. 23 no. 2

Opis fizyczny: S. 95-109, streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: 10.12775/SPI

Punktacja MNiSW: 40.000


6/54


Autorzy: Falkowska Joanna.

Tytuł oryginału: Rola czasopisma "Płomyk" w propagowaniu idei wychowania patriotycznego w okresie międzywojennym.

Tytuł całości: Sto lat polskiej oświaty (1918-2018) / pod red. Hanny Markiewiczowej i Iwony Czarneckiej.

Adres wydawniczy: Warszawa, Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej : 2019

Opis fizyczny: S. 257-268

Punktacja MNiSW: 20.000


7/54


Autorzy: Szulakiewicz Władysława, Grabowska-Pieńkosz Dorota, Falkowska Joanna.

Tytuł oryginału: Z myślą o Niepodległej : polska myśl pedagogiczna przełomu XIX i XX wieku i okresu międzywojennego.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2019

Opis fizyczny: 217 s., il.

Punktacja MNiSW: 100.000


8/54


Autorzy: Falkowska Joanna, Walasek Stefania.

Tytuł oryginału: Szkoły Stowarzyszenia Nauczycielstwa Polskiego w Wilnie (1896-1921).

Tytuł równoległy: Schools of the Polish Teachers Association in Vilnius (1896-1921).

Czasopismo: Biuletyn Historii Wychowania

Rocznik: 2019

Szczegóły: Nr 41

Opis fizyczny: S. 35-46, streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: 10.14746/BHW

Punktacja MNiSW: 20.000


9/54


Autorzy: Królikowska Anna, Falkowska Joanna.

Tytuł oryginału: Nauczyciele : szkice portretów uczonych i nauczycieli / red. Anna Królikowska, Joanna Falkowska.

Adres wydawniczy: Kraków, Wydawnictwo Naukowe Akademii Ignatianum : 2018

Opis fizyczny: 305 s., il.

Seria: (Studia Pedagogiczne ;29)

Uwagi: Bibliogr. przy rozdz.

Punktacja MNiSW: 20.000


10/54


Autorzy: Falkowska Joanna.

Tytuł oryginału: Nauczyciele edukacji narodowej : program twórców "Mojego Pisemka" (1902-1936).

Tytuł równoległy: National education teachers : program of the creators of "Moje Pisemko" magazine (1902-1936).

Tytuł całości: Nauczyciele, zasłużeni - niedocenieni - zapamiętani = Teachers : meritorious - underrated - remembered / red. Władysława Szulakiewicz.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2018

Opis fizyczny: S. 239-255

Seria: (Pedagogika Toruńska ;t. 12)

Punktacja MNiSW: 20.000


11/54


Autorzy: Falkowska Joanna.

Tytuł oryginału: Wychowanie religijne w rodzinie : dwugłos Lucyny Mieroszewskiej (1818-1893) i Stefanii Marciszewskiej-Posadzowej (1874-1955).

Tytuł równoległy: Religious education in family : a shared statement by Lucyna Mieroszewska (1818-1893) and Stefania Marciszewska-Posadzowa (1874-1955).

Tytuł całości: Religie a wychowanie do dialogu, idee edukacyjne, filozoficzno-antropologiczne i teologiczne = Religions and education for dialogue : educational, philosophical-anthropological and theological ideas / red. nauk. Mirosław Stanisław Wierzbicki.

Adres wydawniczy: Warszawa, Towarzystwo Naukowe Franciszka Salezego : 2018

Opis fizyczny: S. 45-56, streszcz. ang., wł.

Seria: (Biblioteka Towarzystwa Naukowego Franciszka Salezego ;t. 4)

Punktacja MNiSW: 20.000


12/54


Autorzy: Falkowska Joanna, Grabowska-Pieńkosz Dorota.

Tytuł oryginału: Historia wychowania na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika.

Adres wydawniczy: Toruń, Fundacja Societas et Ius : 2018

Opis fizyczny: 154 s., il.

Uwagi: Bibliogr. s. 127-132.

Punktacja MNiSW: 20.000


13/54


Autorzy: Falkowska Joanna.

Tytuł oryginału: Ambasadorki wychowania : poglądy pedagogiczne polskich kobiet w II połowie XIX wieku i początkach XX wieku.

Tytuł równoległy: Ambassadors of education : pedagogical views of Polish women in the second half of the 19th century and early 20th century.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2018

Opis fizyczny: 360 s., il.; streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr. s. 317-333. Indeks.

Punktacja MNiSW: 100.000


14/54


Autorzy: Falkowska Joanna.

Tytuł oryginału: Waleria Marrené-Morzkowska jako redaktorka czasopisma Świt (1886-1887).

Tytuł całości: Zachować dla przyszłości, sprawy szkolnictwa, oświaty i opieki w przekazie prasowym XIX i początków XX wieku / pod red. Iwonny Michalskiej i Grzegorza Michalskiego.

Adres wydawniczy: Łódź, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego : 2018

Opis fizyczny: S. 235-243

Seria: (Edukacja, Historia Wychowania)

Punktacja MNiSW: 20.000


15/54


Autorzy: Falkowska Joanna.

Tytuł oryginału: Powinności rodziców w wychowaniu dzieci : rozważania Zofii Kowerskiej (1845-1929).

Tytuł całości: Dziecko w historii, w kręgu kultury chrześcijańskiej / red. nauk. Elwira J. Kryńska, Agnieszka Suplicka, Urszula Wróblewska.

Adres wydawniczy: Białystok, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku : 2017

Opis fizyczny: S. 312-323

Punktacja MNiSW: 20.000


16/54


Autorzy: Falkowska Joanna.

Tytuł oryginału: Historia wychowania w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w latach 2000-2015 : instytucjonalizacja, badanie, nauczanie.

Tytuł równoległy: History of education at the Nicolaus Copernicus University in the period from 2000 to 2015 : institutionalisation, research, teaching.

Tytuł całości: Historia wychowania na przełomie XX i XXI wieku, kontynuacje i nowe wyzwania / pod red. Teresy Gumuły.

Adres wydawniczy: Kielce, Kieleckie Towarzystwo Naukowe : 2017

Opis fizyczny: S. 51-66, streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 20.000


17/54


Autorzy: Falkowska Joanna, Grabowska-Pieńkosz Dorota.

Tytuł oryginału: Myśl pedagogiczna w badaniach naukowych toruńskich historyków wychowania.

Czasopismo: Acta Universitatis Nicolai Copernici. Pedagogika

Rocznik: 2017

Szczegóły: Z. 33

Opis fizyczny: S. 27-46, streszcz. ang.

Uwagi: 10.12775/AUNC_PED

Punktacja MNiSW: 7.000


18/54


Autorzy: Falkowska Joanna.

Tytuł oryginału: Nauczyciele : zasłużeni - niedocenieni - zapamiętani, Kraków, 19-20 września 2017 roku.

Czasopismo: Paedagogia Christiana

Rocznik: 2017

Szczegóły: T. 39

Opis fizyczny: S. 273-277

Uwagi: 10.12775/PCh


19/54


Autorzy: Falkowska Joanna, Grabowska-Pieńkosz Dorota.

Tytuł oryginału: Sprawozdanie z sympozjum pt. "Polska myśl pedagogiczna II połowy XX wieku i początków XXI wieku. Stan badań - kierunki poszukiwań - projekty badawcze", Toruń, 6 grudnia 2016 r.

Czasopismo: Przegląd Historyczno-Oświatowy

Rocznik: 2017

Szczegóły: R. 60 nr 1-2

Opis fizyczny: S. 231-234


20/54


Autorzy: Falkowska Joanna.

Tytuł oryginału: "Acta Universitatis Nicolai Copernici Pedagogika" jako przykład działalności wydawnictwa uniwersyteckiego na rzecz nauk o wychowaniu.

Tytuł całości: Oświatowe i edukacyjne aspekty działalności wydawniczej w XX i pierwszych latach XXI wieku / pod red. Iwonny Michalskiej i Grzegorza Michalskiego.

Adres wydawniczy: Łódź, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego : 2016

Opis fizyczny: S. 301-310

Seria: (Edukacja, Historia Wychowania)

Punktacja MNiSW: 4.000


21/54


Autorzy: Falkowska Joanna.

Tytuł oryginału: Recepcja zachodniej myśli pedagogicznej w twórczości Izabeli Moszczeńskiej (1864-1941).

Tytuł całości: Szkolnictwo, opieka i wychowanie w Królestwie Polskim od jego ustanowienia do odzyskania przez Polskę niepodległości 1815-1918 / pod red. Hanny Markiewiczowej i Iwony Czarneckiej.

Adres wydawniczy: Warszawa, Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej : 2016

Opis fizyczny: S. 111-122

Seria: (Wokół Historii Wychowania)

Punktacja MNiSW: 4.000


22/54


Autorzy: Falkowska Joanna.

Tytuł oryginału: Polskie dziedzictwo pedagogiczne : rozważania o ideach i instytucjach / pod red. Joanny Falkowskiej.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2016

Opis fizyczny: 171 s.

Seria: (Pedagogika Toruńska ;t. 7)

Punktacja MNiSW: 4.000


23/54


Autorzy: Falkowska Joanna.

Tytuł oryginału: Idee pedeutologiczne w szkole lwowsko-warszawskiej.

Tytuł równoległy: Pedeutological concepts in the Lviv-Warsaw School.

Czasopismo: Studia Paedagogica Ignatiana

Rocznik: 2016

Szczegóły: Vol. 19 no. 2

Opis fizyczny: S. 299-308

Uwagi: Recenzja książki: O uczących i uczonych: szkice z pedeutologii historycznej. Toruń 2014.

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: 10.12775/SPI

Punktacja MNiSW: 8.000


24/54


Autorzy: Falkowska Joanna.

Tytuł oryginału: W służbie edukacji kobiet : działalność Felicji Boberskiej z Wasilewskich (1825-1889).

Tytuł równoległy: In the service of education of women : activity of Felicja Boberska née Wasilewska (1825-1889).

Czasopismo: Studia Paedagogica Ignatiana

Rocznik: 2016

Szczegóły: Vol. 19 no. 3

Opis fizyczny: S. 123-142, streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: 10.12775/SPI

Punktacja MNiSW: 8.000


25/54


Autorzy: Falkowska Joanna.

Tytuł oryginału: Twórczość pedagogiczna jako źródło do biografii Antoniny Machczyńskiej.

Tytuł całości: Badania biograficzne w pedagogice, studia źródłowe i bibliograficzne / pod red. Władysławy Szulakiewicz.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2015

Opis fizyczny: S. 65-82

Seria: (Pedagogika Toruńska ;t. 6)

Punktacja MNiSW: 4.000


26/54


Autorzy: Falkowska Joanna.

Tytuł oryginału: Dzienniki Urzędowe c.k. Rady Szkolnej Krajowej jako źródło do dziejów oświaty w Galicji.

Tytuł całości: Badania historyczne w pedagogice, konteksty źródłowe / pod red. Władysławy Szulakiewicz.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2015

Opis fizyczny: S. 77-109

Seria: (Pedagogika Toruńska ;t. 5)

Punktacja MNiSW: 4.000


27/54


Autorzy: Falkowska Joanna.

Tytuł oryginału: Sprawozdanie z Konferencji naukowej pt. "Biografie pedagogiczne - konteksty źródłowe". (Toruń, 11.05.2015).

Czasopismo: Acta Universitatis Nicolai Copernici. Pedagogika

Rocznik: 2015

Szczegóły: Z. 31

Opis fizyczny: S. 213-215

Uwagi: 10.12775/AUNC_PED


28/54


Autorzy: Falkowska Joanna.

Tytuł oryginału: Idee wychowania moralnego w myśli pedagogicznej zaboru austriackiego drugiej połowy XIX i początków XX wieku.

Czasopismo: Przegląd Historyczno-Oświatowy

Rocznik: 2015

Szczegóły: R. 58 nr 1-2

Opis fizyczny: S. 24-38, streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 10.000


29/54


Autorzy: Falkowska Joanna.

Tytuł oryginału: Kobieta w roli matki : propozycje Anastazji z Jełowickich Dzieduszyckiej (1842-1890).

Tytuł równoległy: Woman in the role of the mother : propositions of Anastazja Dzieduszycka née Jełowicka (1842-1890).

Czasopismo: Wychowanie w Rodzinie

Rocznik: 2015

Szczegóły: T. 12

Opis fizyczny: S. 243-254, streszcz. ang.

Uwagi: Tytuł tomu: Rodzina w Europie na przełomie XIX i XX wieku = The family in Europe at the turn of the 19th and the 20th century / pod red. Stefanii Walasek i Anny Haratyk.

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: 10.23734/wwr

Punktacja MNiSW: 10.000


30/54


Autorzy: Falkowska Joanna.

Tytuł oryginału: "Przeciw marzycielstwu" : działalność edukacyjna Anastazji z Jełowickich Dzieduszyckiej (1842-1890).

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2014

Opis fizyczny: 227 s., il.; streszcz. ang., niem.

Seria: (Pedagogika Toruńska ;t. 4)

Uwagi: Bibliogr. s. 209-217. Indeks

Punktacja MNiSW: 20.000


31/54


Autorzy: Falkowska Joanna.

Tytuł oryginału: Pochwała pracy : Anastazji Dzieduszyckiej pozytywistyczna idea emancypacji kobiet.

Tytuł całości: W stulecie śmierci Jana Władysława Dawida / pod red. Hanny Markiewiczowej.

Adres wydawniczy: Warszawa, Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej : 2014

Opis fizyczny: S. 158-166, streszcz. ang.

Punktacja MNiSW: 4.000


32/54


Autorzy: Falkowska Joanna.

Tytuł oryginału: "Wokół myśli pedagogicznej Jana Władysława Dawida i pozytywizmu warszawskiego", (Warszawa, 9.06.2014) : sprawozdanie z ogólnopolskiej konferencji naukowej.

Czasopismo: Acta Universitatis Nicolai Copernici. Pedagogika

Rocznik: 2014

Szczegóły: Z. 30

Opis fizyczny: S. 163-164

Uwagi: 10.12775/AUNC_PED


33/54


Autorzy: Falkowska Joanna, Grabowska Dorota.

Tytuł oryginału: "Polskie reformy oświatowe w nurcie europejskich przemian politycznych, społecznych i kulturowych" (Szczecin, 17.09.2014) : sprawozdanie z Sympozjum Historii Edukacji.

Czasopismo: Acta Universitatis Nicolai Copernici. Pedagogika

Rocznik: 2014

Szczegóły: Z. 30

Opis fizyczny: S. 173-175

Uwagi: 10.12775/AUNC_PED


34/54


Autorzy: Falkowska Joanna.

Tytuł oryginału: Euzebiusza Czerkawskiego działalność na rzecz oświaty galicyjskiej.

Tytuł całości: Dziedzictwo Kresów, nauka i edukacja / red. nauk. Irena Kozimala, Anna Królikowska, Beata Topij-Stempińska.

Adres wydawniczy: Kraków, Akademia Ignatianum, Wydawnictwo WAM : 2013

Opis fizyczny: S. 11-28, streszcz. ang.

Punktacja MNiSW: 4.000


35/54


Autorzy: Falkowska Joanna.

Tytuł oryginału: Myśl wychowania narodowego w Galicji okresu autonomii : twórcy i idee.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Adam Marszałek : 2013

Opis fizyczny: 359, [1] s., streszcz. niem.

Seria: (Biblioteka Historii Edukacji ;t. 3)

Uwagi: Bibliogr. s. 300-316. Indeks.

Punktacja MNiSW: 20.000


36/54


Autorzy: Falkowska Joanna.

Tytuł oryginału: Sprawozdanie z międzynarodowej konferencji naukowej nt. "Kresowe dziedzictwo - narody, wyznania, kultura".

Czasopismo: Acta Universitatis Nicolai Copernici. Pedagogika

Rocznik: 2013

Szczegóły: Z. 29

Opis fizyczny: S. 117-119

Uwagi: 10.12775/AUNC_PED


37/54


Autorzy: Grabowska Dorota, Falkowska Joanna.

Tytuł oryginału: Pamięć o wybitnych nauczycielach akademickich i jej wpływ na kształtowanie poglądów pedeutologicznych.

Czasopismo: Acta Universitatis Nicolai Copernici. Pedagogika

Rocznik: 2013

Szczegóły: Z. 29

Opis fizyczny: S. 51-65, streszcz. ang.

Uwagi: 10.12775/AUNC_PED

Punktacja MNiSW: 2.000


38/54


Autorzy: Falkowska Joanna.

Tytuł oryginału: Sławomir Czerwiński (1885-1931) : minister oświaty, przyjaciel Kalisza / Piotr Gołdyn. Kalisz 2013.

Czasopismo: Biuletyn Historii Wychowania

Rocznik: 2013

Szczegóły: Nr 30

Opis fizyczny: S. 175-177

Uwagi: OMÓWIENIE


39/54


Autorzy: Falkowska Joanna.

Tytuł oryginału: O powinnościach nauczycielek szkół ludowych : poglądy Anastazji z Jełowickich Dzieduszyckiej (1842-1890).

Czasopismo: Przegląd Historyczno-Oświatowy

Rocznik: 2013

Szczegóły: R. 56 nr 3-4

Opis fizyczny: S. 111-124

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 10.000


40/54


Autorzy: Falkowska Joanna.

Tytuł oryginału: Nauczyciel w szkole salezjańskiej / Mirosław Wierzbicki. Warszawa 2011.

Czasopismo: Paedagogia Christiana

Rocznik: 2012

Szczegóły: T. 29

Opis fizyczny: S. 255-257

Uwagi: RECENZJA

Punktacja MNiSW: 6.000


41/54


Autorzy: Falkowska Joanna.

Tytuł oryginału: Pierwiastek religijny w wychowaniu narodowym : postulaty okresu autonomii galicyjskiej.

Czasopismo: Paedagogia Christiana

Rocznik: 2012

Szczegóły: T. 30

Opis fizyczny: S. 29-45, streszcz. ang.

Punktacja MNiSW: 6.000


42/54


Autorzy: Falkowska Joanna.

Tytuł oryginału: Jan Badeni SJ (1858-1899) : u początków ruchu społecznego katolików w Galicji / Andrzej Paweł Bieś. Kraków 2012.

Czasopismo: Przegląd Historyczno-Oświatowy

Rocznik: 2012

Szczegóły: R. 55 nr 3-4

Opis fizyczny: S. 183-185

Punktacja MNiSW: 10.000


43/54


Autorzy: Falkowska Joanna.

Tytuł oryginału: Szkoła ostoją wychowania narodowego : projekty myślicieli okresu autonomii galicyjskiej.

Tytuł całości: Przełomy edukacyjne, dziedzictwo polskiej teorii i praktyki / red. nauk. Władysława Szulakiewicz.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Adam Marszałek : 2011

Opis fizyczny: S. 111-126

Seria: (Biblioteka Historii Edukacji ;t. 1)

Punktacja MNiSW: 4.000


44/54


Autorzy: Falkowska Joanna.

Tytuł oryginału: Mężczyzna w rodzinie i społeczeństwie - ewolucja ról w kulturze polskiej i europejskiej, t. 2, Wiek XX / pod red. E. Głowackiej i J. Gulczyńskiej. Poznań 2010.

Czasopismo: Acta Universitatis Nicolai Copernici. Pedagogika

Rocznik: 2011

Szczegóły: Z. 27

Opis fizyczny: S. 149-151

Uwagi: RECENZJA

Punktacja MNiSW: 1.000


45/54


Autorzy: Falkowska Joanna.

Tytuł oryginału: Działalność socjalna i opiekuńczo-wychowawcza Łódzkiego Chrześcijańskiego Towarzystwa Dobroczynności (1885-1940) / Joanna Sosnowska. Łódź 2011.

Czasopismo: Biuletyn Historii Wychowania

Rocznik: 2011, 2012

Szczegóły: Nr 27

Opis fizyczny: S. 189-191

Uwagi: RECENZJA

Punktacja MNiSW: 5.000


46/54


Autorzy: Falkowska Joanna, Wałęga Agnieszka.

Tytuł oryginału: Granice w wychowaniu narodowym.

Tytuł całości: Granice i ograniczenia, o doświadczeniu granic i ich przekraczaniu / pod red. Marka Szulakiewicza.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2010

Opis fizyczny: S. 297-318, streszcz. ang.

Punktacja MNiSW: 3.000


47/54


Autorzy: Falkowska Joanna.

Tytuł oryginału: Twórcy koncepcji wychowania narodowego w Galicji w okresie autonomii : zarys problemu.

Tytuł całości: Z dziejów polskiej kultury i oświaty od średniowiecza do początków XX wieku / pod red. nauk. Krzysztofa Jakubiaka, Tomasza Maliszewskiego.

Adres wydawniczy: Kraków, Oficyna Wydawnicza Impuls : 2010

Opis fizyczny: S. 511-524

Seria: (Szkoła, Państwo, Społeczeństwo ;t. 1)


48/54


Autorzy: Falkowska Joanna.

Tytuł oryginału: Wychowanie narodowe jako wyzwanie dla polskiej edukacji : poglądy Stanisława Pigonia (1885-1968).

Tytuł całości: Z dziejów polskiej teorii i praktyki edukacyjnej / pod red. Władysławy Szulakiewicz.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2009

Opis fizyczny: S. 75-87


49/54


Autorzy: Falkowska Joanna.

Tytuł oryginału: Seminarium naukowe : Profesor Elżbieta Zawacka - stulecie urodzin, Toruń, 19 marca 2009 roku.

Czasopismo: Acta Universitatis Nicolai Copernici. Pedagogika

Rocznik: 2009

Szczegóły: Z. 25

Opis fizyczny: S. 231-234


50/54


Autorzy: Falkowska Joanna.

Tytuł oryginału: Sprawozdanie z obrad Sympozjum Historii Edukacji : na XVIII Powszechnym Zjeździe Historyków Polskich w Olsztynie, 16-19 września 2009 roku.

Czasopismo: Acta Universitatis Nicolai Copernici. Pedagogika

Rocznik: 2009

Szczegóły: Z. 25

Opis fizyczny: S. 246-250


51/54


Autorzy: Falkowska Joanna.

Tytuł oryginału: Hugo Kołłątaj i edukacja / Katarzyna Buczek. Warszawa 2007.

Czasopismo: Biuletyn Historii Wychowania

Rocznik: 2008, 2009

Szczegóły: Nr 24

Opis fizyczny: S. 169-171

Uwagi: RECENZJA

Punktacja MNiSW: 2.000


52/54


Autorzy: Falkowska Joanna.

Tytuł oryginału: Seminarium naukowe nt. "Badania regionalne w polskiej historii wychowania", Obrzycko, 11-12 czerwca, 2008 r.

Czasopismo: Biuletyn Historii Wychowania

Rocznik: 2008, 2009

Szczegóły: Nr 24

Opis fizyczny: S. 255-257


53/54


Autorzy: Falkowska Joanna.

Tytuł oryginału: Pedagogika ogólna wywiedziona z celu wychowania / Johann Friedrich Herbart. Warszawa 2007.

Czasopismo: Biuletyn Historii Wychowania

Rocznik: 2008, 2009

Szczegóły: Nr 24

Opis fizyczny: S. 171-173

Uwagi: RECENZJA

Punktacja MNiSW: 2.000


54/54


Autorzy: Falkowska Joanna.

Tytuł oryginału: Podstawy edukacji ignacjańskiej / [przekł. Bogusław Steczek ; red. Jakub Kołacz]. Kraków 2006.

Czasopismo: Biuletyn Historii Wychowania

Rocznik: 2007

Szczegóły: Nr 23

Opis fizyczny: S. 115-117

Uwagi: RECENZJA