Fosa Staromiejska 1a, 87-100 Toruń
tel.: +48 611 36 10
e-mail: wfins@umk.pl

Pracownicy

prof. dr hab. Jolanta Żelazna
profesor
Katedra Historii Filozofii, Filozofii Systematycznej i Etyki, Instytut Filozofii

tel.: +48-56-611-3673
e-mail: jot_zna@umk.pl
ORCID: 0000-0003-0588-4848

Zainteresowania:
filozofia nowożytna (Descartes, Spinoza, Pascal, Leibniz), współczesna filozofia niemieckiego obszaru językowego (Nietzsche, Heidegger, Jaspers, Jung), historia filozofii


Terminy konsultacji:
każdy czwartek, 15.00-16.30, online MS Teams, identyfikator jot_zna@o365.umk.pl, link do kanału:
https://teams.microsoft.com/l/team/19%3ade816c2689814fcca8c1b3ea314f3dfa%40thread.tacv2/conversations?groupId=7198ef87-8309-439c-9678-8ad7b1394526&tenantId=e80a627f-ef94-4aa9-82d6-c7ec9cfca324

Bibliografia