Fosa Staromiejska 1a, 87-100 Toruń
tel.: +48 611 36 10
e-mail: wfins@umk.pl

Pracownicy

mgr Michał Główczewski
asystent
Katedra Psychologii Społecznej i Środowiskowej, Instytut Psychologii

e-mail: miglow@umk.pl
ORCID: 0000-0001-7449-4232

Terminy konsultacji:
W podanych terminach jestem dostępny na MS Teams w zespole dyżurów pracowników Instytutu Psychologii UMK:

wtorki: g. 11.00 - 12.00

czwartki: g. 11.00 - 12.00

Bibliografia