Fosa Staromiejska 1a, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 36 10
e-mail: wfins@umk.pl

Pracownicy

dr Piotr Rudera
adiunkt
Katedra Mediów Drukowanych i Cyfrowych, Instytut Badań Informacji i Komunikacji

pokój: C 2.10
tel.: +48 56 611-2217
e-mail: piorud@umk.pl
ORCID: 0000-0002-5434-7005

Zainteresowania:
- Prasa pomorska w II RP
- Czasopisma toruńskie w międzywojniu
- Nowe formy prasy
- Nowe media


Terminy konsultacji:
Dyżury w okresie od letnim od 27 czerwca do 17 lipca roku akademickiego 2021/2022 odbywają się w pokoju C.2.10 we wtorki w godzinach 10:30-12:00.

W okresie od 18 lipca do 31 sierpnia będę przebywał na urlopie, natomiast w dniach od 5. do 18. września - w ramach stypendium - będę realizował kwerendę na Uniwersytecie w Würzburgu (kontakt we wrześniu jedynie mailowy).Zobacz profil w Bazie Wiedzy