Fosa Staromiejska 1a, 87-100 Toruń
tel.: +48 611 36 10
e-mail: wfins@umk.pl

Pracownicy

dr Dagna Dejna
adiunkt
Katedra Pedagogiki Funkcjonalnej, Instytut Nauk Pedagogicznych

pokój: 343
tel.: 56 611 46 77
e-mail: dagnadejna@umk.pl
www: http://www.accept.umk.pl

Zainteresowania:
Opisy tradycji kultury ubogiej
Nisze edukacyjne
Nadzieja i beznadzieja - jako kategoria pedagogiczna
Ochrona własności intelektualnej
Metodologia badań społecznych
Badania nad kategorią beznadziei w pedagogice.
Prowadzenie badań nad stopniem identyfikacji z państwem i społeczeństwem młodzieży z Rosji, Gruzji, Turcji, Rumunii i Polski

Stypendystka Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego - Stypendium dla Wybitnych Młodych NaukowcówTerminy konsultacji:
Zgodnie z decyzją Dziekana WFiNS konsultacje w okresie 12.03.-25.03 odbywać się będą raz w tygodniu.
Poniedziałek 16.03. i 23.03., godzina 16:30-18.00.

Zapraszam do kontaktu mailowego (dagnadejna@umk.pl).

Bibliografia