Fosa Staromiejska 1a, 87-100 Toruń
tel.: +48 611 36 10
e-mail: wfins@umk.pl

Pracownicy

mgr Iwona Leśniewicz
starszy specjalista
Dziekanat Wydziału Filozofii i Nauk Społecznych, Administracja Wydziału Filozofii i Nauk Społecznych

pokój: 108
tel.: +48-56-611-3618
e-mail: il@umk.pl


Bibliografia