Fosa Staromiejska 1a, 87-100 Toruń
tel.: +48 611 36 10
e-mail: wfins@umk.pl

Pracownicy

dr hab. Wanda Ciszewska-Pawłowska, prof. UMK
profesor uniwersytetu
Katedra Mediów Drukowanych i Cyfrowych, Instytut Badań Informacji i Komunikacji

pokój: C 2.05
tel.: +48 56 611-4778
e-mail: tai@umk.pl
ORCID: 0000-0001-8716-9869

Zainteresowania:
Historia książki
Książka w Toruniu
Ruch wydawniczo-księgarski po 1945 r.
Współczesny rynek książki
Prawo autorskie i ochrona własności intelektualnej
Desktop Publishing


Terminy konsultacji:
Urlop w terminie 19.07.2021-.0.3.09.2021

Terminy dyżuru w sem. letnim 2020/2021:

Konsultacje zdalne Teams wtorki godz. 11.45-13.15 tai@o365.umk.pl
https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a561c89619f7b48b8aeb77955da028337%40thread.tacv2/conversations?groupId=02d9f873-0c7e-4d47-94ad-ce4344a36745&tenantId=e80a627f-ef94-4aa9-82d6-c7ec9cfca324
Dyżur stacjonarny po wcześniejszym umówieniu.


Bibliografia