Fosa Staromiejska 1a, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 36 10
e-mail: wfins@umk.pl

Pracownicy

mgr Anna Mielczarek-Taica
kierownik
Dziekanat Wydziału Filozofii i Nauk Społecznych, Administracja Wydziału Filozofii i Nauk Społecznych

pokój: 109, Coll. Minus, Fosa Staromiejska 1a, 87-100 Toruń
tel.: +48-56-611-36-33
e-mail: a_taica@umk.pl
ORCID: 0000-0003-0585-9749

Zobacz profil w Bazie Wiedzy