Fosa Staromiejska 1a, 87-100 Toruń
tel.: +48 611 36 10
e-mail: wfins@umk.pl

Pracownicy

dr Łukasz Miciuk
adiunkt
Katedra Psychologii Klinicznej i Neuropsychologii, Instytut Psychologii

e-mail: miciuk@umk.pl
www: http://psychologia.umk.pl/about-us/dr-Lukasz-Miciuk

Zainteresowania:
* poznawcza psychologia Ja (koncepcja siebie, motywy autoewaluacyjne, samoregulacja, rozbieżności Ja)
* społeczna psychologia osobowości (samowiedza i wiedza o innych ludziach, teorie społecznego uczenia się)
* praktyczne zastosowania teorii osobowości (wyjaśnianie, przewidywanie i modelowanie zachowania)
* psychologia pozytywna (prężność, równowaga hedoniczna, orientacja pozytywna, optymalne funkcjonowanie)


Bibliografia