Fosa Staromiejska 1a, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 36 10
e-mail: wfins@umk.pl

Pracownicy

dr Łukasz Miciuk
adiunkt
Katedra Psychologii Klinicznej i Neuropsychologii, Instytut Psychologii

e-mail: miciuk@umk.pl
ORCID: 0000-0003-1724-5461

Zainteresowania:
Interesują mnie praktyczne zastosowania teorii osobowości (wyjaśnianie, przewidywanie i modelowanie zachowania) oraz metodologia diagnozy osobowości zdrowej i zaburzonej. Poza pracą naukową posiadam kilkuletnie doświadczenie w poradnictwie psychologicznym i diagnozie psychologicznej.

Moje główne zainteresowania naukowo-badawcze to zagadnienia na gruncie poznawczej psychologii Ja: zniekształcenia poznawcze w postrzeganiu własnej osoby, trafność samowiedzy (jej źródła, przejawy i funkcje samoregulacyjne), motywy autoewaluacyjne (autowaloryzacja, autoweryfikacja, samopoznanie, samonaprawa), metody diagnostyczno-badawcze obiektywizujące pomiar zmiennych osobowościowych (m.in. metodologia Q) metody statystyczne przydatne w badaniach nad postrzeganiem społecznym (np. analiza powierzchni odpowiedzi).

Zajmuję się ponadto psychologią pozytywną (orientacja pozytywna, dobrostan psychologiczny) oraz psychologią sztuki (filmu i teatru).

Terminy konsultacji:
Konsultacje - semestr zimowy 2021/22
(odbywają się wyłącznie w tych tygodniach, w których zaplanowano wykłady/ćwiczenia):

*wtorek (12.30-13.30): dyżur zdalny przez cały semestr w MS Teams
*środa (13.00-14.00): dyżur stacjonarny od momentu otwarcia budynku Instytutu Psychologii, a do tego czasu – zdalny


Zobacz profil w Bazie Wiedzy